KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 28 januari 2017

Uitgezaaide Longkanker voor Burgemeester Eberhard van der Laan en Dakloosheid voor Nico van den Ham

Eberhard van der Laan
Open brief aan de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan over zijn uitgezaaide longkanker. 

Het vreselijk lijden dat hem nog te wachten staat.

De moeder van Nico van den Ham.


Nico heeft er niet van kunnen slapen. 

Over de misdrijven die Eberhard van der Laan pleegde toen hij nog geen longkanker had. 

Hallo Eberhard,
Hier Nico van den Ham weer! Je weet wel die man die jou steeds wil spreken en van alles en nog wat toezendt inzake het enorme leed van vele Amsterdammers. Je geeft nooit antwoord of wimpelt het af met >>> 'daar heb ik geen tijd voor, ha, ha, ha,'. Mogelijk heb je, nu je uitgezaaide longkanker hebt, wel even tijd om deze open brief te lezen. Ik noem je gewoon Eberhard en verder jij en jou. Ik neem aan dat je dat niet erg vindt. Je zult nu immers wel in de gaten hebben dat we aan het eind van ons leven allemaal gelijk zijn. Oké, je komt straks in een veel mooiere kist te liggen dan ik en je krijgt een prachtige steen op je graf, maar dood is wel dood burgemeester Eberhard van der Laan, ook voor jou! 

Bij mijn moeder werd, toen zij 48 jaar was, ook uitgezaaide longkanker geconstateerd Eberhard. Annie, zo heette mijn moeder, had nooit gerookt! Ik was toen dat gebeurde net 14 jaar en was heel blij dat mijn moeder 3 maanden later al stierf! Ik hield, zoals de meesten dat doen, heel erg veel van mijn moeder. Mijn moeder was de liefste moeder van de wereld Eberhard. Daarom was ik ook zo blij toen zij overleed. Het lijden van het, in die drie maanden tijd volledig uitgemergelde, arme mensje was niet om aan te zien! Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk! De dood kan in dat soort gevallen dan ook een ware vriend zijn Eberhard. Ook voor burgemeesters!

Lees door, burgemeester en lees aan bijna het eind van deze open brief wat mijn moeder heeft gedaan vlak voordat zij aan longkanker stierf!

Gisterenmiddag was ik in Amsterdam. Ik ben als dakloos stuk vuil, elke week verplicht mijn deurwaarders-incasso-tuig post op te halen bij jouw daklozen
>>>
Sicherheitsdienst. Doe ik dat een keer niet, dan krijg ik mijn daklozenuitkering van 532 euro per maand niet meer! Daklozen hebben eigenlijk veel geld nodig Eberhard! Geld om te overleven. Overleven kost veel meer dan gewoon leven, maar een dakloos stuk vuil, krijgt veel minder dan wie dan ook, als ze het al krijgen.

Toen ik 's avonds na dat post ophalen in het huis kwam van diegene die zo aardig en menselijk is om mij een slaapplek aan te bieden en mij de mogelijkheid biedt om mijn, door jouw soort zo gehate, website te onderhouden, vertelde die vriend mij dat er bij jou, Eberhard, uitgezaaide longkanker was geconstateerd. 


Toen ik mijn computer aan had gezet, zag ik dat een aantal mensen mij berichten via Facebook en e-mail hadden toegezonden waarin ook zij mij attent maakten op jouw uitgezaaide longkanker. De mensen die mij dat toe hadden gezonden, zijn mensen die mijn artikelen lezen. Regelmatig gaan die artikelen ook over jou, Eberhard.
Vandaar dat zij mij dat nieuws over jou natuurlijk toe hebben gestuurd. Geloof het of niet maar ik schrok er van! Dat ik toch nog zo schrok Eberhard, komt waarschijnlijk 

omdat ik meer menselijk gevoel in mijn pinknagel heb dan jij hebt in je hele PvdA-schurken-donder. Maar dat terzijde. 

Toen het voor jou, je kinderen en verdere familie, vreselijke nieuws echt tot mij door was gedrongen, besloot ik om er niets over te schrijven op mijn site. Ik heb dat ook aan diegenen die mij op jou longkanker attendeerden bekendgemaakt. De reden om er geen artikel aan te wijden, is dat er altijd mensen zijn die mij dan gaan aanvallen omdat je niemand kanker, de dood of weet ik veel wat mag toewensen. Vaak zijn dat mensen die de artikelen maar half lezen en vervolgens de verkeerde conclusie trekken. Ik heb nooit gewenst dat jij longkanker zou krijgen, Eberhard. Waarom ik dat niet heb gedaan, weet ik niet. Waarschijnlijk zit het niet in mijn aard om andere mensen of dieren, rottigheid toe te wensen of aan te doen. Ook niet voor veel geld, Eberhard van der Laan.

Ik heb vannacht van jouw uitgezaaide longkanker niet kunnen slapen. De hele nacht heb ik liggen denken, moet ik nu niet of moet ik nu wel over de kanker van burgemeester Eberhard van der Laan gaan schrijven. Toen ik vanmorgen opstond had ik mijn besluit genomen. Ik ga burgemeester Eberhard van der Laan een open brief schrijven. 

Lees door burgemeester en lees aan bijna het eind van deze open brief wat mijn moeder heeft gedaan vlak voordat zij aan kanker stierf. 

Mogelijk heb jij Eberhard van der Laan, nou je zelf zo lijdt aan het leven, nu wel wat begrip voor het leed van vele anderen, dacht ik zo. Begrip voor anderen die dan wel geen uitgezaaide longkanker hebben maar net zo veel, of wellicht nog wel meer aan het leven lijden dan jij dat nu doet. Aan het leven lijden, ten gevolge van de misdrijven, die jij te samen met anderen op je geweten hebt. Want zeg nou eens eerlijk, Eberhard van der Laan; je hebt toch heel wat op je geweten he?!

Hoe vaak heb je met criminele bestuursgangsters van woningcorporaties zitten te onderhandelen over grote winstgevende projecten? Projecten waar grote aantallen sociale huurwoningen voor gesloopt of verbouwd moesten worden om er dure yuppen-appartementen voor in de plaats te bouwen of er van te maken. Bijna de helft van de sociale huurwoningen in Amsterdam is verdwenen, Eberhard. Jij hebt daaraan meegedaan! Je keek er in ieder geval naar en zei er niets van. Dat je je daar als invloedrijke PvdA'er niet heftig tegen hebt verzet, maakt je hartstikke medeschuldig, Eberhard van der Laan!

Massaal sociale huurwoningen slopen waar gewone, goedwillende Amsterdammers nog voor een enigszins redelijke huurprijs konden wonen maar die, nadat jij samen met die bestuursgangsters het een en ander had bekonkeld, op konden rotten naar een veel duurdere woning op een plek waar ze eigenlijk niet wilden wonen. Jij zei er niets over en deed er niets aan. Veel mensen vinden dat, ook al staat dat niet in de wet, crimineel gedrag, Eberhard van der Laan. Je zou je daar, vooral nu je in de laatste fase van je leven bent, heel erg voor moeten schamen! Maar er is nog hoop, Eberhard! Lees door en zie wat mijn moeder vlak voor haar sterven heeft gedaan.

Wel tijd om met dit soort >>> criminelen te onderhandelen dus, maar geen tijd om over het enorme lijden van o.a. de duizenden dakloze Amsterdammers te praten met Nico van den Ham. Je noemt jezelf schaamteloos; 'beschermheer van de Amsterdamse daklozen', Eberhard. En dat terwijl onder jouw burgemeesterschap vrijwel dagelijks aan de Jan van Galenstraat 323 zeer ernstige misdrijven worden gepleegd jegens die daklozen door nieuwe NSB'ers. Nieuwe NSB'ers zijn mensen die volgzaam bereid zijn anderen voor hun baas helemaal kapot te maken, Eberhard van der Laan. 

Zeg nou eens eerlijk, Eberhard van der Laan. Jij wist toch ook van die afspraken die crimineel Gerard Anderiesen had met een pyromaan. Nota bene een woningcorporatie-directeur die afspraken had met een pyromaan. Gerard Anderiesen, je weet wel, tot voor kort bestuursgangster van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. De Amsterdamse Woningcorporatie die bekend is van de vele brandstichtingen in een van haar grote >>> wooncomplexen. Jij Eberhard, hebt vast ook de video wel eens gezien waar het slachtoffer van een van die vele brandstichtingen zijn verminkingen >>> toont die hij heeft opgelopen bij een van die branden. Ik heb die pyromaan aan de politie afgeleverd, Eberhard. Sindsdien werd er nooit meer brand gesticht. Deze >>> politiecrimineel die tot de kliek van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot behoort, was daar niet blij mee. 

De gemeente Amsterdam had een convenant getekend met Misdaadgroep Stadgenoot Amsterdam, want die wilde graag dat het grote wooncomplex een studentenflat zou worden. Dat is gelukt! Vooral vanwege de vele verhuizingen die plaatsvonden tijdens de periode van al die brandstichtingen. De bewoners waren bang, heel bang, Eberhard. Daarover meer in dit >>> artikel. Jij was toen nog geen burgemeester Eberhard, maar ik denk wel dat je er alles van af wist want je was toen fractievoorzitter van de Amsterdamse gemeenteraad. Zeg eens eerlijk, Eberhard, je weet het he? 

Mijn moeder is in het toenmalige Sint Jozef ziekenhuis in Deventer gestorven aan haar uitgezaaide longkanker, Eberhard van der Laan. Als onze familie wat had dan wilden zij altijd naar dat katholieke ziekenhuis. Niet omdat zij katholiek waren, maar omdat daar het eten veel beter was dan in het toenmalige Geertruidenziekenhuis. Bovendien waren die katholieken niet zo streng betreffende het toelaten van meer dan 2 personen tijdens het bezoekuur. 

Een week voordat mijn moeder aan die rot kanker stierf, heeft ze aparte dingen gedaan, Eberhard. Onze hond moest het ziekenhuis binnen worden gesmokkeld omdat de lieve schat daar afscheid van wilde nemen. De mensen waar ze ruzie mee had moesten komen om het goed te maken. Verder heeft mijn moeder zich op 48 jarige leeftijd op haar sterfbed nog even snel katholiek laten dopen. Ik vond dat laatste maar niks, kan ik je zeggen. Ik zou dat zelf nooit doen want ik geloof niet in God en zijn consorten. Aan de andere kant denk ik dat mijn moeder het in haar doodsangst heeft gedaan en heeft gedacht niet alleen met de hond, diegenen waar ze ruzie mee had, maar ook met God nog even snel voor haar dood in het reine te komen. Geen slechte zaak, zo lijkt mij. 

Heb jij dat ook niet Eberhard? Wil jij, zo op het laatste moment, ook niet in het reine komen? Ga jij nou ook eens, Eberhard van der Laan, net als mijn moeder deed, nog iets doen wat niemand verwacht. Laten we samen op een ochtend of middag bespreken wat je zo in de eindfase van jou leven nog zou kunnen doen voor al die daklozen die er in Amsterdam zijn. Dat lijkt mij heel goed voor je gemoedsrust, Eberhard van der Laan. 

Tot nu toe had je volstrekte schijt aan al die daklozen die nog een mindere behandeling krijgen van jouw NSB'ers dan het zwerfvuil wat in de Amsterdamse straten ligt! Jij stond er de afgelopen jaren bij en keek er naar, Eberhard. En dat terwijl ik je toch dikwijls mijn artikelen over het onmenselijke leed dat al die daklozen moeten ondergaan, heb toegezonden. 

Zo kun je niet sterven Eberhard Van der Laan. Laten we samen oplossingen gaan bespreken want zo kan het echt niet langer meer voor al die daklozen waarvan er velen zijn die net zo lijden aan het leven als een terminale kankerpatiënt. Echt Eberhard, dakloos zijn is zeer, zeer ingrijpend. Ik kan er als 64 jarige over mee praten! Ja, ik ben 3 jaar ouder dan jij Eberhard! Laten we samen oplossingen zoeken Ik heb hele goeie voorstellen burgemeester; echt waar!

Ik denk dat jouw kinderen en je vrouw het ook wel met mij eens zijn en uiteindelijk trots op je kunnen zijn als je op mijn voorstel ingaat en op het laatste moment toch nog wat voor die al daklozen doet. Ik doe het voor al die daklozen, een beetje voor mijzelf en ook een beetje voor jou, Eberhard. Ja, ook een klein beetje voor jou, je familie en je kinderen, zodat je rustig, net zoals mijn moeder, kunt sterven. Bel mij maar, Eberhard! Hier is mijn >>> telefoonnummer

Nico van den Ham