KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 5 augustus 2016

Regelrechte Nazi-Praktijken aan de Jan van Galenstraat 323 B (sociale dienst voor daklozen) Amsterdam

Kapotgemaakt
Door het 'runnen' van deze site krijg ik veel e-mail en telefoon van mensen die mij, mededelen hoe zij, met behulp van criminele klassenrechters, door grote instanties volledig zijn kapotgemaakt. Ik ben dus heel veel gewend! Verder lezen onder de video.Ziek
Gisteren ben ik naar de Amsterdamse sociale dienst afdeling 'speciale doelgroepen' (daklozen) geweest en heb daar gezien/meegemaakt wat mij door vele daklozen al was verteld. Ik ben letterlijk ziek geworden en totaal verbijsterd geraakt van datgene wat ik daar heb gezien en heb beleefd. In de video vertel ik het een en ander daarover. Dat vertellen doe ik echter op een wijze die kan worden omschreven als een zeer summiere milde weergave van datgene wat er zich dagelijks tussen 09.00 en 12.00 uur, behalve op woensdag, afspeelt op de Jan van Galenstraat 323 B te Amsterdam. Ik was gisteren te geschokt om een juiste weergave van de smerige nazi-achtige gebeurtenissen, uitgevoerd door volstrekt onmenselijke, misdadige befehl ist befehl ambtenaren, op video te zetten. Woorden schoten te kort en daarom kom ik de komende tijd hier zeker nog op terug. 

Belachelijk maken
Hieronder nog een video waarin PvdA Burgemeester Eberhard van der Laan zich volstrekt belachelijk maakt. 'Kijk eens wat ik allemaal als beschermheer van de daklozen voor de daklozen doe' moet Eberhard hebben gedacht. 'Als het maar in de propaganda media komt'. Voor serieuze vragen heeft de burgemeester geen tijd. De idiote tijd verspillende vertoning van de burgemeester was op een van de jaarlijkse daklozen-verlakkende kerst-ontbijtjes in Cafe de Amstelhoeck.Bepalingen
Dit artikel zal lijden tot het toezenden van goedbedoelde adviezen per e-mail, Twitter, Facebook of per telefoon zo leert de ervaring. Adviezen van mensen die menen de bepalingen, verankerd in nationale wetten en/of internationale verdragen goed te kennen en mij dan -goedbedoeld-  gaan vertellen; 'ze zijn verplicht jou een uitkering te geven, ze kunnen niet dit of ze mogen niet dat' enz. enz. 

Tijdgebrek
Mijn antwoord op het bovenstaande is dat het mij veel tijd kost al die adviezen te beantwoorden. 
Ik heb een chronisch tijdgebrek, zelfs op dit moment zodanig, dat alles wat te maken heeft met deze site in het honderd dreigt te lopen en daarom doe ik het alvast hier. . Ook ik ken die bepalingen in nationale wetten en internationale verdragen uit mijn hoofd. Maar ik weet ook dat we in een Schurkenstaat leven. 
Een verkapte Schurkenstaat waar wetten en verdragen er niet toe doen als het om Jan met de Pet gaat. Rechters en andersoortig corrupt -beslissend- tuig, vegen hun misdadige reet massaal met wetten en verdragen af als het om de belangen van de gewone goedwillende burger gaat. Zeer sporadische uitzonderingen daargelaten, zodat daar naar verwezen kan worden als iemand commentaar heeft op de rechtspraak en het dan toch nog wat lijkt. 

Door Nico van den Ham, bijgestaan door de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Psychiatrie, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

'De Stem van de Straat' wijst deTweede Kamer en Transparency-NL op 'Elite-Gangster Billboard'.

AMSTERDAM-NOIR- Geachte Bestuur Transparency-NL, NL wordt door u en Transparancy International als 8ste corrupte land van de Wereld beschouwd.

Medio september gaan wij een hele uitzending wijden aan de corruptie van de Heersende Klasse en het feit dat deze zelden of nooit wordt vervolgd door de corrupte ‘VVD-Justitie’ (Video) in NL. Zoals u wellicht weet is “De Stem van de Straat” sinds augustus(Video) wekelijk op StaloTV. In uw jaarlijkse rapport inzake Corruptie van 2015 heeft u NL geplaats op plek 8 van de minste corrupte landen in de wereld en dat heeft ons hoogelijk verbaasd. Temeer diverse alternatieve niet gesubsidieerde websites met gevaar voor lijf en goed jaar in jaar uit publiceren inzake de onbeschrijfelijke ellende en leed die de ‘Elite-corruptie’ veroorzaakt bij de gewone burgers.

Dat Eerste Kamer vol zit met corrupte ‘lobbyisten-Ratten’ wordt nooit een schandaal in Nederland.

Nico van den Ham vraagt de vluchtende Hoofdofficier van Justitie mr. Bloos of zij zich niet schaamt (VIDEO)In het kader van het feit dat u NL op de 8ste plek heeft gezet en daarmee suggereert dat de Elite van NL niet corrupt is wijzen wij u op het “Elite-Gangster Billboard van Amsterdam-Noir” en de” Top20 Criminele Burgemeesters”. En verzoeken wij op in de komende uitzending van september uw mening te geven inzake o.a. het “Elite-Gangster Billboard” en de “Top20 Criminele Burgemeesters” en de overige ‘Elite-corruptie’ in NL en hoe dat zich verhoudt dat u NL op de 8ste plek van de minst corrupte landen heeft geplaatst in de Wereld. Wij vragen tevens één van de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer om zijn standpunt in deze te geven en hoe het feit dat u subsidie ontvangt van het “Lieg en Bedrieg Kabinet mogelijk uw standpunt bepaald in deze.

Opmerking: Deze uitnodiging is gestuurd aan : communicatie@transparency.nl en aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer: l.bontes@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, h.krol@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl,a.pechtold@tweedekamer.nl, emileroemer@sp.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl, g.segers@tweedekamer.nl, marianne.thieme@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl

CC: De Pers.

Door de harde kern onderzoek redactie 'Stem van de Straat'