KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 4 augustus 2016

POLITIEK GEVANGENE ERWIN LENSINK MOET VRIJ!


Overplaatsing

Erwin Lensink is vanwege zijn strijd tegen het plegen van staatsmisdrijven tegen grote groepen van de Nederlandse bevolking op valse gronden opgesloten in de gesloten afdeling van de psychiatrische inrichting van het Slingelandziekenhuis in Doetinchem.
Eind juni jl.
>>> bezocht
Nico van den Ham Erwin Lensink. Gifstoffen
Binnenkort zal Erwin (op eigen verzoek) worden overgeplaatst naar een gesloten afdeling van een andere >>> GGZ Zelfmoord instelling.
Daar zal ook de behandeling van Erwin een aanvang nemen die erop is gericht Erwin
weer beter te maken voorgoed de mond te snoeren. Wellicht zal onder dwang getracht worden grote hoeveelheden lugubere gifstoffen in het grote lichaam van Erwin Lensink te spuiten. Dit om van de Melder van vele Misstanden een wezenloos voor zich uit starende zwijgende zombie te maken. Wij zijn bereid veel te doen om de ernstige staatsmisdrijven die al jaren op Erwin Lensink worden toegepast te beëindigen, maar weten verdomme niet hoe!

Ingezonden stuk 
Op deze plek zou aanvankelijk een zeer groot ingezonden stuk van Erwin Lensink van de >>> Oranje Republikeinse Piraten komen te staan. Vanwege technische redenen is dat niet mogelijk gebleken.
Daarom verwijzen wij naar de website Amsterdam Noir van Steve Brown waar het ingezonden stuk van Erwin wel is >>> gepubliceerd.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,  Sectoren: Psychiatrie, Mensenrechtenschendingen, Zelfmoord, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.