KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 5 april 2016

Nico van den Ham belt AD journalist Chris Klomp

In navolging van Journalist Micha Kat belde ook Nico van den Ham met AD Journalist Chris Klomp. Nico wilde weten waarom Chris Klomp, Nico is gaan volgen op Twitter en hem één dag later al weer ontvolgde. Na het gesprek is Chris, Nico overigens opnieuw gaan volgen. Uiteraard ging het in het gesprek over Micha Kat. Maar ook dat Chris het niet juist vindt dat rechters met naam en toenaam worden genoemd op website's (dus nog meer in het >>> geniep medemensen kapot kunnen maken).
Chris Klomp is een aardig overkomende kerel, maar een angstaanjagende journalist!


Angstaanjagend
Chris Klomp heeft, omdat hij bij de Staats-Media werkt, macht, zo geeft hij toe door dat niet tegen te spreken. 'Maar, daar moet je wel iets voor kunnen' stelt Chris. 'Liegen en bedriegen' antwoord Nico daarop. Chris er van overtuigd is dat de Nederlandse Rechtspraak OK is. Nico van den Ham is veel minder optimistisch dan vele anderen en het beangstigd hem in hoge mate, hoe Chris Klomp en de rest van de gecensureerde staatsmedia de door en door corrupte rechtspraak verdedigd. Nico komt zo spoedig mogelijk in een video terug op het gesprek met Chris Klomp inzake het angstaan- jagende aspect van de journalist. Zo spoedig mogelijk, omdat Nico in angst leeft te worden gearresteerd. Arrestatie, omdat op Nico alle denkbare zware straffen voor het publiceren van te veel waarheid al op hem zijn toegepast. Voor die eventuele arrestatie moet er nog het een en ander worden gedaan!

Door Nico van den Ham i.s.m. de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.