KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 3 december 2016

Nico van den Ham levert belangrijke brief af bij kasteel van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie)

Op 21 november jl. leverde Nico van den Ham een klaagschrift af bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Dat klaagschrift behoeft onmiddellijke aandacht en behandeling. Dit vanwege de vele zelfmoorden en ander leed en ellende voor grote groepen Nederlanders ten gevolge van beslissingen van criminele rechters en raadsheren. Vonnissen, ten gunste van de economie van de boven ons gestelden. Op dat schrijven was op op 2 december nog steeds geen reactie van het ministerie, dus ging Nico gisteren met een duplicaat van de brief naar het woonadres van minister Ard van der Steur. Kasteel Huys te Warmond.


Eerder had Nico al gesprekken met minister Ard van der Steur. Hieronder het laatste gesprek wat over dezelfde kwestie ging als waar het in het klaagschrift over gaat.  Door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Zelfmoord, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.