donderdag 8 december 2016

Hoger beroep pedo- rechtszitting Fred Teeven omgeven door mystiek

VVD'er Fred Teeven 

Gecensureerde Staatsmedia schitterde door afwezigheid!


AIVD'er stuurt collega naar gerechtshof.


André Hazes.Geheimzinnig
Het was een geheimzinnige bijeenkomst gisteren in het Amsterdamse gerechtshof. Daar diende een hoger beroep dat Fred Teeven had aangetekend. Op 21 april van dit jaar, beriep de voormalige officier van justitie zich tijdens een getuigenverhoor in de zaak -Bart van Well tegen de Pedo-Schurkenstaat der Nederlanden- op zijn geheimhoudingsplicht. Dat was o.a. bij de vraag of hij tijdens een onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarige jongens wel eens wat had gehoord over de voormalige hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink.

Rodolex-onderzoek

Ook op de vraag, op welke personen het zogenaamde Rolodex-onderzoek zich precies richtte, wilde de voormalig officier van justitie niets zeggen. De rechter-commissaris oordeelde echter; >>> Fred Teeven moet namen noemen in Demmink kwestie. Leden van de VVD misdaadgroep houden elkaar ten alle tijde de handen boven het (pedo-) hoofd, dus ging het huidige VVD Tweede Kamerlid mr. Fred Teeven tegen het oordeel van de rechter-commissaris in beroep. 

Italianer
Bij aankomst in het gerechtshof ontmoetten wij gelijk al advocaat mr. Joost Italianer. Wij kenden mr. Italianer van een interview wat wij begin dit jaar met hem hadden
op een bijeenkomst van Transparency International (vanaf 10.30 in de video in dit >>> artikel). Na aan >>> mr. Italianer te hebben verteld waarvoor wij kwamen, deelde hij tot onze verbazing mede dat hij Teeven kwam vertegenwoordigen, want Fred zelf kwam niet.  


Belangstellenden
Vlak voor de rechtszitting schijnvertoning begon, telden wij helaas slechts elf belang- stellenden. Er waren drie advocaten met een aanhang van in totaal nog vier advocaten. Ook waren er 2 dames van het Openbaar Ministerie op de mysterieuze bijeenkomst afgekomen. Verder was er nog een staatstrol.

Bart van Well
Op de aan elkaar veel gestelde vraag, 'komt Bart van Well zelf ook', was ons
antwoord nee. Bart van Well was immers meestal ook afwezig bij de getuigenverhoren in de Amsterdamse rechtbank. Bovendien heeft Bart van Well na mysterieuze geruchten voor miljoenen te zijn omgekocht, zelf medegedeeld dat hij om gezondheidsredenen definitief >>> stopte met de zaak tegen de Staat.


André Hazes
Echter, tot grote verbazing van alle aanwezigen kwam enkele minuten voordat de zitting begon, Bart van Well samen met 2 André Hazes-achtige types binnenstormen. Bart van Well is sinds zijn kortstondige verkering enige tijd geleden, van een uiterst beminnelijke altijd extreem vriendelijke man, veranderd in een stuk chagrijn.
De belangstellenden die Bart vrijwel allemaal kent, kregen slechts een belabberd uitziende knik. Zijn op de gelegenheid afgestuurde ex-verkering heeft Bart volgens ons niet eens zien zitten. Wel schudde Bart voordat de zitting begon, nog even snel alle rechterhanden van de in grote getale aanwezige advocatenkliek. 


Media-AIVD
Tijdens de vorige zittingen (waar de getuigen werden gehoord) was de gecensureerde staatsmedia in grote getale aanwezig. Dit keer schitterden de volksmisleidende overheidsjournalisten door afwezigheid. Er was er niet een! AIVD-agent Chris Klomp was er ook niet. Maar Chris had wel een vrouwelijke collega naar de zitting gestuurd. Een vrouw valt minder op, moet Klomp in al zijn onnozelheid hebben gedacht. 

Rechtszitting opnamen
De geheimzinnige voorzitter (ook nu weer geen namen van de raadsheren) maakte gelijk stemming door mede te delen dat er absoluut geen geluidsopnamen mochten worden gemaakt tijdens de zitting! Nadat hij dat een paar keer had herhaald, 'betrapte' de voorzitter even later een mevrouw van het Openbaar Ministerie. De vrouw, die aan de tafel voor de journalisten zat, had een stekker in een stopcontact gestoken om haar telefoon op te laden. Na een kortstondig verhoor daarover mocht de vrouw haar telefoon op blijven laden als die maar niet aanstond. Tegen diegenen die betrapt zouden worden op het stiekem opnemen van de zitting, zouden maatregelen worden genomen, zo deelde de raadsheer mede. Zo min mogelijk openbaarheid was dus ook op deze rechtszitting weer het motto.

Behandeling
De behandeling van de kwestie stelde zoals verwacht weinig voor. Advocaat mr. Joost Italianer hamerde er herhaaldelijk op dat een voormalig officier van justitie geen namen moet hoeven te gaan noemen. Dit omdat er dan het gevaar schuilt dat informanten zich in de toekomst terughoudend zullen gaan opstellen. Opvallend was dat mr. Italianer even later zelf naar voren bracht, dat hij de namen die Teeven eventueel zou gaan noemen inmiddels wel kende. De redactie van deze site voegt daar nog aan toe, dat de personen achter die namen zeker geen informanten zijn!  

Sap Advocaten
Advocaat Martin de Witte had het zich makkelijk gemaakt en liet een jonge collega-advocaat, Jorian van Oel, het woord doen. 'Ga staan', fluisterde mr. Martin de Witte mr. Jorian toe toen hij aan zijn pleidooi wilde beginnen. Maar de jonge advocaat had volstrekte lak aan het advies van zijn leermeester en bleef tijdens zijn pleidooi lekker zitten.

Martin de Witte
Advocaat Martin de Witte kwam toch ook nog even in actie en begon over eerdere getuigen die hadden verklaard dat mr. Joris Demmink in beeld was. De Witte wilde zo graag weten wat dat nou betekende, dat in beeld zijn en suggereerde daarmee dat Teeven daar duidelijkheid in zou kunnen brengen. 'Ook hebben we gezien', zo ging mr. De Witte verder, 'dat er een gerechtelijk vooronderzoek is geweest'. Dat betekent dat er iemand verdachte was, zo stelde De Witte. Maar er was geen verdachte beweerde Teeven. 'Als je dan geen verdachte bent, wat is dan het beeld wat de heer Teeven heeft gezien', zo vroeg de advocaat van Bart van Well zich af. Een getuige heeft ook verklaard dat hij (Demmink) niet alleen was. Er waren nog 3 anderen bij betrokken. Iedereen die zich enigszins in deze kwestie heeft verdiept, weet dat het in ieder geval om de hieronder 4 afgebeelde justitiële pedo-klanten gaat.

mr. Demmink | mr. Wabeke | mr. Holthuis | mr. Wooldrik
Openbaar Ministerie
Het komt niet vaak voor dat ze het doen, maar het OM heeft in welke zaak dan ook de mogelijkheid haar zegje te doen. Er was een brief binnengekomen bij het hof van het College van procureurs-generaal met zo'n verzoek vertelde de voorzitter. De zaak moet dan eerst 'in staat van wijzen' verkeren. Partijen mogen dan niets meer inbrengen, dus had de voorzitter Bart van Well het laatste woord gegeven. Bart had echter niets toe te voegen, zo zei hij, dus was het OM aan de beurt. Die verklaarde vervolgens dat zij in deze zaak 'een conclusie zal nemen'. Dat betekent in gewoon Nederlands dat het OM een advies zal gaan geven in deze kwestie. Het is voor Nico van den Ham niet moeilijk om te voorspellen wat dat advies dan wel zal zijn. Wij gaan dat hier niet uitleggen, want dan wordt Nico weer neergezet als pessimist in plaats van realist. 


Groeten
Na afloop wilde Bart van Well zo snel mogelijk de zaal uit en weggaan. Dat kon echter niet want de 2 André Hazes-achtige mannen die Bart vergezelden, konden er niet langs. De Openbaar Ministerie-mevrouw stond in het pad voor de stoelenrij. 'Kunt u even opzij gaan want mijn beveiliging kan er niet door', beet Bart de OM-dame toe. Nadat de vrouw de weg voor de beveiliging van Bart vrij had gemaakt, haastte het drietal, zonder te groeten, zich naar de uitgang van het marmeren Paleis van Justitie theatercomplex. 

Beslissing
Wanneer het Hof een beslissing neemt of dat er eventueel nog een zitting hierover komt is voorlopig ook mysterieus. 

Wordt vervolgd.  

Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitiële-pedofilie, Mediacensuur, Mysterieuze bijeenkomsten, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.