zondag 11 december 2016

Emile Roemer ontmaskert als volksmisleider pur sang

Volks-oplichter Emile Roemer 
Emile Roemer ontmaskert zichzelf (op Facebook) als leed en verdriet veroorzakende volksoplichter!

Harry van Bommel beweert in een e-mail aan ons precies het tegenovergestelde dan Roemer het volk voorhoudt.

Emile Roemer weet dat rechters criminelen zijn van de ergste soort, maar ook deze politieke schurk wil daarvan absoluut geen bewijzen zien en liegt het volk gewetenloos voor. 
Zwendel
Emile Roemer weet, zoals de gehele SP dat weet (zie de e-mail van Harry van Bommel) dat de rechters en raadsheren door middel van gerechtelijke zwendel, massaal het leven verwoesten van grote groepen Nederlanders. Vele medemensen maken ten gevolge daarvan dan maar in wanhoop een eind aan hun leven.
>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op.

Bewijzen
Ook de SP'er Emile Roemer wil geen bewijzen zien die onomstotelijk aantonen dat de rechtspraak de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoorddood veroorzakende motor is achter de elite-economie en heeft, zo blijkt wel, de opdracht deze vuile motor koste wat het kost draaiende te houden. Roemer zocht steun bij de gecensureerde staatskrant AD en schreef zaterdag 10 december jl. na aanleiding van uitspraken van Geert Wilders over rechters het onderstaande op Facebook.
Daaronder een E-mail van SP'er Harry van Bommel.Gisteren besloot ik niet te reageren op het vonnis in de zaak-Wilders. Als politicus ben je geen commentator van de rechterlijke macht. We hebben immers een scheiding der machten in Nederland. En hoe verleidelijk het soms ook is, dan past ons terughoudendheid.
Iemand die een stuk minder waarde hecht aan deze terughoudendheid en de rechtsstaat in het algemeen is Wilders zelf. Al weken beschuldigt hij de rechters ervan een politiek proces te voeren. Nogal een beschuldiging in een rechtstaat, maar uiteraard bleef het bewijs achterwege. 
Je zou dit af kunnen doen als frustratie, maar dat is het niet. Wilders kiest er doelbewust voor voor de aanval in te zetten op onze rechtstaat en een ieder die tegen hem in gaat verdacht te maken. Hij maakt van de rechtszaal een campagnebijeenkomst. Het voortdurend aanvallen van de rechtspraak tast het vertrouwen van mensen in de rechtsstaat aan. Daar is onze rechtstaat te belangrijk voor.
Rechters zijn onafhankelijk, die zitten er voor ons allemaal. Omdat wij in onze rechtsstaat hebben afgesproken dat de wetgever wetten maakt en de rechter recht spreekt over de mate waarin wij ons aan deze wetten houden. Onafhankelijk van de politiek. Uiteraard gelden ook deze regels volgens Wilders niet voor hem zelf. 
Wat voor volksvertegenwoordiger ben je als je continu het gezag van de rechterlijke   macht onderuit schoffelt? En je neus ophaalt voor de onafhankelijke rechtspraak. Meteen na de uitspraak liet Wilders weten zich niets van het vonnis aan te trekken. Hoe kun je dan van de rest van Nederland verwachten dat ze zich aan de wet houden? 

'Wie om Nederland geeft, toont eerbied voor zijn rechters', opende het AD vandaag in haar hoofdredactioneel commentaar. En zo is het. Onze democratie is gebaat bij politici die rechters naar eer en geweten hun werk laten doen. En de rechtszaal is te belangrijk om te laten ondermijnen door campagne voerende politici die niets om de rechtstaat geven. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, daar staan wij voor. Maar van de rechtstaat blijf je af. 

Hieronder de E-mail die SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel aan ons toestuurde nadat Nico van den Ham hem had aangesproken op het plein bij de uitgang van het tweede kamer gebouw >>> Video.

_________________________________________


Bommel van H. <H.vBommel@tweedekamer.nl>                      10 okt.

aan Nispen, mij


Geachte heer Van den Ham,

Uw vraag ligt op het terrein van justitie en daarom zal ik uw verzoek voorleggen aan onze woordvoerder justitie Michiel van Nispen. Het is ons echter reeds lang bekend dat kapitaalkrachtige bedrijven en personen gebruik (zo u wilt misbruik) maken van het recht om anderen in een hoek te drijven of zelfs kapot te maken. Ook de problemen bij jeugdzorg zijn ons goed bekend. Daar is echter niet zo makkelijk een oplossing voor te vinden.

Bij deze constateringen helpt het niet om te spreken over ‘criminele rechters en raadsheren’ en over ‘misdrijven tegen de mensheid’ hetgeen internationale misdrijven zou inhouden. Ook de term ‘onrechtmatige vonnissen’ zou ik vermijden als ik u was. Dergelijke uitspraken kunnen u juridisch mogelijk in een lastig parket brengen.

U bereikt mijn collega Van Nispen ook rechtstreeks via m.vnispen@tweedekamer.nl


Met vriendelijke groet,


Harry van Bommel Tweede Kamerlid SP


Woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken


Lees ook mijn weblog www.harryvanbommel.nl of volg mij op twitter via @harryvandesp

___________________________________________


Afspraak

Emile Roemer draai u niet langer schijnheilig om. Stop met het oplichten van het volk zoals in uw abjecte schrijfsel op Facebook! Nodig ons uit en laat ons -een grote groep slachtoffers, waaronder Jannen met de Pet, zakenmensen en rechtsgeleerden- onomstotelijk bewijzen dat rechters en raadsheren smerige criminelen zijn van de ergste soort! Gewetenloze criminelen, die ten voordele van de elite- economie, het leven van grote groepen Nederlanders verwoesten en hen zelfs massaal de dood indrijven!

Geert Wilders
Ook PvdP'er Geert Wilders moet hier (elke dag) aandacht aan besteden. dagelijks maakt zich er wel iemand van kant die door een rechter of raadsheer zo kapot is gemaakt dat hij het niet meer ziet zitten!

Contact
Emile Roemer en Geert Wilders kunnen contact met ons opnemen waarna wij zullen zorgen dat er een afspraak gemaakt kan worden met bovengenoemde slachtoffers.


Lees ook >>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD


Zelfmoord (video)De NATIONALE HERDENKING ZELFDODINGEN is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu 
_________________________________

Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.