KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 2 januari 2017

Dood door de schuld van Fraudeur Ard van der Steur ?

 Fraudeur Ard van der Steur
Minister Ard van der Steur neemt geen maatregelen tegen criminele rechters.

Ard van der Steur schudt Nico van den Ham nog meer wakker!

Staatsmisdaadkliek nog veel groter en gemener dan gedacht.


Dat de Rechtelijke Macht én haar omvangrijke kliek een dood en verderf veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, kan als een feit worden beschouwd omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn. 

Staatscrimineel

Net zoals een gewelddadige woningovervaller of een moordenaar niet thuishoort in deze maatschappij, hoort ook minister Ard van der Steur voor langere tijd in een gevangenis te worden opgesloten! Een reeks van nieuwe gebeurtenissen betreffende deze VVD-Schurk toont dat opnieuw en overduidelijk aan.
Minister Ard van de Steur doet altijd extreem vriendelijk, zo zeggen ook de mensen die in zijn >>> kasteeltuin met de hond lopen te wandelen. Maar in werkelijkheid is Van der Steur een crimineel van de bovenste plank die door zijn abjecte handelswijze veel ellende, leed, verdriet en zelfmoorddoden op zijn vuile VVD-geweten heeft! 


Wakker schudden
De reacties op het laatste gesprek dat Melder van Misstanden Nico van den Ham met Ard van de Steur had, zoals in een video hier >>> is te zien en te horen, waren positief voor Van der Steur! 'Wat is die Ard van der Steur vriendelijk' en 'goh, wat is dat eigenlijk een bijzonder aardige man', zo werd er gereageerd. Ook Nico zelf was nog naïef genoeg om in de geveinsde vriendelijkheid van Van der Steur te trappen en diende opnieuw nog eens flink te worden wakker geschud. Dat laatste is inmiddels gebeurd! Minister Ard van der Steur heeft Nico van den Ham nog meer wakker geschud! 'Bedankt daarvoor, Fraudeur Van der Steur!'

Eenmansactie  
Op 28 november 2016 startte Nico van den Ham een >>> eenmansactie die nog steeds voortduurt. Nico sprak vele politici aan met de vraag of zij eens wat wilden gaan doen aan de vele misdrijven die tegen grote groepen Nederlandse mensen worden gepleegd door rechters en raadsheren. 
Misdrijven gepleegd jegens grote groepen medemensen om een bepaalde economie, koste wat kost, ook al zijn dat vele mensenlevens, volop draaiende te houden.
Welke economie? Deze >>>
economie.

Bewijzen
Dat rechters en raadsheren meedogenloze criminelen zijn daarvan is veel onomstotelijk bewijs, vertelde Nico er aan al die politici bij! Heel veel bewijs! 'Niet voor twijfel vatbare bewijsstukken die ik en vele andere slachtoffers van corrupte rechters en raadsheren graag aan u zouden willen laten zien', zo bekrachtigde Nico telkens maar weer opnieuw zijn verhaal.
De politici hebben, op een na, allemaal geantwoord dat ze niet geloven dat rechters criminelen zijn! Bewijzen daarvan wilden de volksvertegenwoordigers niet zien, draaiden zich om en liepen verder.
Een overduidelijk bewijs dat De Rechtspraak een Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie is van de elite-economie waar absoluut niets aan veranderd, of wat van gezegd, mag worden! Ook niet door Nico van den Ham die, zoals het er nu naar uitziet, binnenkort de mond 
voorgoed zal worden >>> gesnoerd. 

Antwoord
Ook is Nico naar de Koning geweest en heeft gecensureerde staatsjournalisten aangesproken. Nico leverde vele heftige klaagschriften, ter attentie van rechters, raadsheren, hoofdofficieren van justitie en presidenten van rechtbanken en gerechtshoven tegen ontvangstbewijzen af. Van niemand heeft Nico, als er al een reactie kwam, een inhoudelijk antwoord ontvangen! Let op! Nico is niet de enige die klaagbrieven aan het hiervoor genoemde onmenselijke tuig schrijft. Veel meer slachtoffers van de tot op het bot verrotte rechtspraak hebben zich schriftelijk bij diezelfde personen en/of instanties beklaagd! Ook al deze rechtspraakslachtoffers kregen geen reactie of, in een enkel uitzonderingsgeval, een reactie waar niet inhoudelijk op de kwestie werd ingegaan. 

Ard van der Steur
Maar toen was er de zich extreem vriendelijk voordoende Minister Ard van der Steur. De minister van Veiligheid en Justitie die aan Nico vertelde dat hij toch eerst met zijn klachten over criminele rechters en raadsheren naar de procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden, mr. Jos Silvis, moest gaan. Als dat geen resultaat op zou leveren, mocht Nico bij Van der Steur terugkomen.

Onmenselijk
Op 19 oktober 2016 leverde Nico van den Ham bij de Hoge Raad der Nederlanden, ter attentie van procureur-generaal mr. Jos Silvis, een heftig >>> klaagschrift af. Crimineel mr. Jos Silvis reageerde al binnen 7 werkdagen. Dat was met een antwoord waaruit bleek dat de onmenselijke, gerechtelijke schurk gewoon door wil gaan met het massaal plegen van misdrijven tegen grote groepen van de Nederlandse bevolking en >>> burgers gewoon de dood in wil kunnen blijven drijven!

Weer naar Van der Steur
Nico van den Ham kon, zoals afgesproken, weer terug naar de minister van Veiligheid en Justitie. 'Ik loop hier regelmatig langs' zei Van der Steur op de meest denkbare vriendelijke wijze, 'gaat u hier maar staan'. Allemaal te zien en nog eens te horen aan bijna het eind van deze >>> video. Nico is na het ontvangen van de misdadige reactie van procureur-generaal mr. Jos Silvis met zijn slechte gezondheid en zijn 63 jaar, opnieuw 2 keer op het Plein bij de uitgang van de Tweede Kamer (in de regen en de kou) gaan staan. Wie er ook langs kwam, geen minister Van der Steur.

Gesprek   
Op maandag 21 november heeft Nico dan maar een omvangrijk >>> klaagschrift ter attentie van minister Van der Steur tegen ontvangstbewijs afgegeven bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147 in Den Haag. Op dat omvangrijke schrijven heeft Nico geen antwoord gekregen
Diezelfde middag vond er een gesprek plaats met een Tweede Kamerlid en een groep slachtoffers van de rechtspraak. Dat gesprek ging natuurlijk ook over de corrupte rechterlijke macht. Nico heeft nauw contact met die groep mensen en doet mee aan besprekingen betreffende de aanpak van het, voor grote groepen medemensen, immense probleem. 

Postkamer
Meerdere rechtspraakslachtoffers die aan dat gesprek deelnamen hebben op die maandag opnieuw veel bewijsstukken, die onomstotelijk aantonen dat rechters en raadsheren criminelen van het ergste soort zijn, aan de postkamer van het ministerie van Ard van der Steur kunnen afleveren. De bewijsstukken, een grote doos vol, waren al eerder aangetekend naar het ministerie opgestuurd. Enkele dagen daarna kreeg de verzender de doos met bewijsstukken retour met de summiere, misdadige mededeling dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie 'niets met de inhoud van de doos kon'! 

Schedeldoekshaven
Na heel veel gedoe aan de Schedeldoekshaven, waar de postkamer van het ministerie van VenJ zit, werd de doos nu uiteindelijk wel tegen ontvangstbewijs aangenomen. Dat was nadat de postkamer-medewerker mee had gedeeld dat het ministerie geen dozen in ontvangst nam en de groep slachtoffers met doos en al weg wilde sturen. Nico opperde toen dat de aanbieder de schriftelijke bewijsstukken uit de doos moest halen en die dan maar een voor een moest aanbieden. 

Retour
Echter, 2 dagen later kreeg de aanbieder van de doos een e-mail van het ministerie van VenJ met de mededeling dat zij de doos opnieuw retour zouden sturen. Ook deze keer werd er bij vermeld dat dat was omdat het ministerie niets met de inhoud kon. Waarom het ministerie van VenJ niets met de inhoud kon, werd nu ook weer niet meegedeeld. Dat niet meedelen, is precies een van dezelfde werkwijzen die criminele rechters er op na houden als iets hen niet van pas komt. Zoekmaken, verzwijgen, ergens anders over beginnen, liegen in proces-verbalen of zoals in dit geval, stellen dat er niets mee gedaan kan worden, maar er dan niet bij vermelden waarom dat dan niet kan.  

Antiekwinkel A.G. van der Steur
Ook heeft Nico al eens een brief afgegeven voor weer een ander slachtoffer van de corrupte rechtspraak. Dat was in een antiekwinkel aan de Kruisstraat 3 in Haarlem. Een antiekwinkel die wordt gedreven door familie van minister Ard van der Steur. Nico vroeg aan de familie of zij Van der Steur wel eens ontmoeten. Dat was regelmatig het geval, zo verzekerde de familie vol trots. De familie van Van de Steur, die ook al zo vriendelijk deed, Nico mocht zelfs de woning inkomen, beloofde de brief absoluut aan de minister te geven. Ook op die brief is nooit een reactie gekomen. Diezelfde dag, het is ruim een jaar geleden, gaf Nico een kopie van diezelfde brief ook nog eens tegen ontvangstbewijs af aan de postkamer van het het ministerie van VenJ. Ook op die klachtbrief is geen enkele reactie gekomen. Voor diegenen die nu weer gaan uitpluizen of wij niet zomaar iets opschrijven. De antiekwinkel is inmiddels verhuisd naar Den Haag! Lekker dicht bij Ard zullen we maar zeggen. >>> Verhuisbericht.

Frankrijk
 

Dan hebben we nog de door de Nederlandse Zwarte Toga Maffia hevig genaaide Frans/Nederlandse familie Barbier. Onlangs stuurde die familie vanuit Frankrijk een aangetekend stuk naar het ministerie van Ard van der Steur. Hoe minachtend de kliek van Van der Steur zich jegens het volk opstelt blijkt wel uit het feit dat het schrijven van de familie Barbier ongeopend naar Frankrijk is teruggezonden. De familie Barbier heeft ons verzekerd dat dit hun eerste en enige schrijven was dat zij ooit aan Ard van der Steur en/of zijn ministerie hebben toegezonden! Constant gezeur aan het adres van Van der Steur kan dan ook niet de reden van het retour zenden zijn.
Hieronder de brief met de sticker 'RETOUR AFZENDER'. 
Vrouwe Justitia in Verval 
In nog weer een ander geval, betreft het de door de partijdige civiele rechtelijke macht zeer zwaar getroffen familie Hofs van de stichting en de gelijknamige website >>> Vrouwe Justitia in Verval. De familie stuurde op 19 december 2016 een brief en het voorwoord van een Zwartboek betreffende de wantoestanden bij de rechtspraak aan minister Van der Steur. Ook daarop is tot nu toe geen antwoord ontvangen. Het complete zwartboek was ook al aangeboden tijdens het gesprek met het Tweede Kamerlid op 21 november 2016. Op het resultaat van dat gesprek komen we apart in een van de volgende artikelen terug en leggen ook uit waarom wij de naam van het Tweede Kamerlid niet bekend maken. 

Voorbeelden 

Zomaar wat voorbeelden betreffende de minachting van de minister van Veiligheid en Justitie en de medewerkers van zijn ministerie jegens het Nederlandse volk. Tevens bewijs dat ook Van der Steur weet dat de rechtelijke macht een criminele organisatie is die er alleen voor dient om de vuile economie van zijn elite vrienden draaiende te houden. Een minister die zegt niet te geloven dat rechters en raadsheren ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminelen zijn, maar zich omdraait en zwijgt als vele slachtoffers daarvan met onomstotelijk bewijsmateriaal komen. Hoe extreem misdadig kan een minister zich jegens grote groepen van de Nederlandse bevolking opstellen? 

Journalisten

De complete reguliere media is eigenlijk de grootste criminele organisatie van Nederland. Want hoe misdadig is het niet om dagelijks veelvuldig te blijven roepen -en daarmee het volk te indoctrineren-  dat Nederland een rechtstaat is, terwijl juist de rechterlijke macht met haar misdrijven jegens grote groepen van de bevolking veel meer verderf en dood veroorzaakt dan alle burgermisdaad bij elkaar? 

240 doden
In 2015 zijn er 240 mensen door een burgermisdrijf om het leven gekomen. Dat is minder dan de helft van het aantal mensen dat door criminele rechters en raadheren door middel van gerechtelijke zwendel de dood zijn ingedreven. Alle politieke partijen worden jaarlijks uitgenodigd om deze >>> zelfmoord-herdenking bij te wonen.
Nog nooit heeft een politicus zich op zo'n herdenking laten zien! Politici willen geen bewijs, in wat voor een vorm dan ook, dat aantoont dat de mensen van het laatste beslissende woord; rechters en raadsheren criminelen zijn.
  

Een van de volgende artikelen: Extreem criminele journalisten, presentatoren, nieuwslezers etc. Vanwege de onzekere situatie waarin Melder van Misstanden Nico van den Ham verkeerd, alles onder voorbehoud.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Politiek  Mediacensuur.