dinsdag 22 november 2016

PvdA'er Diederik Samson belazert Nico van den Ham

Afgelopen zondag sprak Nico van den Ham op een bijeenkomst in Baarn met de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Diederik Samson. Nou ja spreken... Diederik Samson spreekt liegt niet graag tegen Nico 'want die heeft altijd een camera bij zich'. Samson weet dat Nico het altijd heeft over grote groepen medemensen waar- van het leven, voor het belang van grote kapitaalkrachtige organisaties en personen, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beschikkingen en vonnissen, uitgesproken door criminele rechters en raadsheren... Verder lezen onder de video...  
  


.... in naam van >>> Koning Willem Alexander, totaal verwoest is. Bovendien heeft Nico het ook altijd over de ongeveer >>> 500 zelfmoorden van de meer dan 1800 zelfdodingen die jaarlijks in ons Schurkenland plaatsvinden. Medemensen die zich in wanhoop zelf hebben vermoord ten gevolge van, zoals hierboven zeer summier omschreven gerechtelijke zwendel. Ook Diederik Samson weigert daar onomstotelijke bewijzen van in te zien en wil er absoluut niet over spreken, omdat dat niet goed is voor zijn elite-economie. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politiek, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.