KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 13 november 2016

Open brief aan Willem-Alexander van Nico van den Ham


Aan Koning Willem-Alexander


N.G. van den Ham                                                           Persoonlijk afgegeven
Jan van Galenstraat 323 (postadres)                                 tegen ontvangstbewijs
1056 CH Amsterdam,                                                       Paleis Noordeinde   
E-mail: nico.vandenham@gmail.com                                 Noordeinde 68
Tel: 06-19215778                                                            2514 GL Den HaagBetreft: Raadsheer mr. J.W. Wabeke                                      10 november 2016
            Misbruik van de naam van
            de Koning door rechtersGeachte Koning Willem-Alexander,

Meerdere keren probeerde ik al met u in contact te komen. Dat was om met u in gesprek te gaan over de criminele activiteiten die dagelijks, massaal in de rechtbanken en gerechtshoven in alle arrondissementen van uw land plaatsvinden. Criminele activiteiten van misdadige rechters, raadsheren en ander gerechtelijk personeel dat daaraan meewerkt en die daarmee ten voordele van hun elite vrinden, het leven van zoveel goedwillende medemensen totaal verwoesten. Het leven verwoesten, Koning Willem-Alexander, maar erger nog, het leven op zo'n dergelijke mate ruïneren, dat zo'n 500 medemensen per jaar het niet meer zien zitten en door die gemene, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen in grote wanhoop zijn gebracht en zelfmoord plegen.

Maar liefst 500 van de meer dan 1800 zelfmoordgevallen die elk jaar in uw land plaatsvinden zijn het gevolg van vuile onrechtmatige tot stand gekomen vonnissen van criminele rechters en raadsheren. Dat is door nauwkeurig onderzoek naar buiten gekomen, Koning Willem-Alexander. Op 24 september jl. was er voor de 3e keer
op rij een herdenking voor al die zelfmoorddoden ten gevolge van de rechtspraak.
Die herdenking vond plaats in Amsterdam. Dat was voor uw Paleis op de Dam. 

Mijn pogingen om over dit alles met u in contact te komen bestonden uit video-oproepen die ik op internet heb geplaatst. Koning Willem-Alexander, zijn vrouw Maxima, hun kinderen, maar ook de andere familieleden zitten ook wel eens te Googelen, dacht ik. Dan komen jullie mij vast wel een keer tegen, was en is mijn gedachte nog steeds hierover, Koning Willem-Alexander. Een brief schrijven aan u heeft namelijk geen zin! Volstrekt zinloos, omdat u dergelijke brieven van verontruste en/of verontwaardigde burgers toch niet onder ogen krijgt, maar door het Kabinet van de Koning worden behandeld, ofwel afgeraffeld.

Waarom ik dan toch deze brief schrijf en persoonlijk aan het Paleis Noordeinde aflever is, omdat ik dit schrijven ook weer op internet publiceer. Een open brief aan Koning Willem-Alexander dus.
Dat doe ik dus voor het geval dat u of uw vier meiden weer eens zitten te Googelen. Ik zie het zo voor mij, Koning Willem-Alexander; 'Pappa, pappa kijk eens, Nico van den Ham schrijft een brief aan jou en die brief staat op internet'.

Voor de zekerheid zal ik ook nog een duplicaat van mijn schrijven meenemen. Die extra brief zal ik overhandigen aan uw hulptroepen die buiten staan; de marechaussee dus, die achter bij uw Paleis bij het hek de wacht houdt. Ik zal hen daarbij verzoeken of ze die enveloppe als u aan komt rijden, bij u onder de ruitenwissers willen stoppen. Ik zou mijn brief graag zelf onder uw ruitenwissers willen doen, maar dat durf ik niet, Koning Willem-Alexander. Dit omdat bij mensen die het goudeerlijke, maar door uw regering zo ongewenste, nieuws brengen elke mogelijkheid wordt aangewend om die boodschappers op welke wijze dan ook uit te schakelen. Met de vingers aan de ruitenwissers van uw auto zitten, Koning-Willem Alexander, of zelfs dan ook maar naar uw auto wijzen, zal deze melder van misstanden ofwel klokkenluider dan zeker ook niet doen!

Ik heb ook al voor én achter uw Paleis Noordeinde aan het hek staan roepen! Roepen moest wel, want u heeft geen deurbel, Koning Willem-Alexander. Erg onhandig, een Koning zonder deurbel. Ik riep of u even aan het getraliede hek wilde komen om over criminele rechters en raadsheren te praten. Misdadige rechters en raadsheren die, ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en door hen belangrijk geachte personen in uw naam, Koning Willem-Alexander, door middel van gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen vonnissen uitspreken. U kwam niet en dat terwijl de standaard, zoals uw vlag wordt benoemd wel uithing, dus u was er wel!

In deze brief wil ik de nadruk leggen op raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke,  Koning Willem-Alexander. Mr. Wabeke is een hoge rechter die in het gerechtshof in Den Haag in uw naam vonnissen uitspreekt. Raadsheer mr. J.W. Wabeke berecht en bestraft Nederlandse burgers, terwijl door niet de minsten onder ede is verklaard dat hij deel uitmaakte (en misschien doet hij dat nog wel) van een elitekliek. Een kliek bestaande uit voornamelijk (oud-) officieren van justitie, rechters, maar ook een voormalig hoogste baas van justitie die verdacht worden van het veelvuldig seksueel misbruiken van minderjarige jongetjes.
Ik zat er zelf bij, Koning Willem-Alexander. Niet toen die minderjarige jongetjes werden aangerand, maar toen die beschuldigingen jegens o.a. raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke onder ede in het Utrechtse gerechtsgebouw werden uitgesproken.
Dat was tegenover rechter-commissaris mr. Natasja Ghelen.

Enkele weken later publiceerde het bestuur van Het Haagse gerechtshof een verklaring op de website van de Rechtspraak. Een verklaring waarin het bestuur schaamteloos meedeelde, dat zij geen enkele aanleiding zag om maatregelen te nemen jegens de hoge rechter mr. Jan Wolter Wabeke. Later werd die verklaring weer snel van de website van de Rechtspraak verwijderd.
Maar ik heb die verklaring opgeslagen, Koning Willem-Alexander. Ik kan die verklaring dus zo aan >>> u laten zien.

Grote groepen van de Nederlandse bevolking kunnen het maar niet verdragen dat een hoge rechter, een raadsheer, die in naam van de Koning, uw naam, Koning Willem-Alexander, dagelijks medemensen berecht/bestraft, terwijl er meerdere verklaringen zijn dat hij deel uitmaakte van een groep die jonge jongetjes seksueel heeft misbruikt! Nadat dat door niet de minsten onder ede is verklaard, is er behalve die verklaring op de website van de rechtspraak niets gebeurd, Koning Willem-Alexander. Geen verder onderzoek. Raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke is er niet eens over verhoord. Niets is er daarna gebeurd, Koning Willem-Alexander. Behalve dan dat alles blijkbaar weer in de elite-pedo-doofpot is gestopt.

Zeg nou zelf, Koning Willem-Alexander, dat wilt u toch zeker ook niet. Een raadsheer die dagelijks Nederlandse burgers berecht en bestraft, waarvan door niet de minsten onder ede is verklaard dat hij deel uitmaakte en misschien nog wel uitmaakt van een groep elite, die kinderen seksueel misbruikt! En dat bestraffen ofwel vonnissen allemaal in uw naam, Koning Willem-Alexander! Dat moet u toch niet willen?  

Ik heb gezien, Koning Willem Alexander, dat er een man was tijdens de afgelopen Bilderberg-conferentie in het Duitse Dresden, die net zoals ik dat bij uw Paleis heb gedaan, u toeriep vanachter een getralied hekwerk.
Ik riep u toe en vroeg of u even aan het hek wilde komen, maar de man in Dresden riep, toen u voorbij liep, 'Nazi, Nazi', Nazi'! Ik zou in uw plaats, Koning Willem-Alexander, als ik mij daar niet door aangesproken zou hebben gevoeld, die man met zijn kop door die tralies van dat hekwerk hebben getrokken!

Ik ben ervan overtuigd, Koning Willem-Alexander, dat u alleen al bij uw vrouw hiermee een goede beurt had gemaakt! Koningin Maxima en ook dat zie ik zo voor me, zou 'Argentijns krijsend' van het lachen over de vloer van de Eikenhorst hebben gekropen bij het zien van de beelden die daar ongetwijfeld van gemaakt zouden zijn. Zoiets laat je, als het niet waar is, je toch niet toeroepen, Koning Willem-Alexander! Net zo goed dat u het niet moet pikken dat uw naam zo misbruikt wordt betreffende het door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen vonnissen van criminele rechters en raadsheren. En dat geldt dan natuurlijk ook voor, waar het in dit schrijven voornamelijk om gaat; Raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke waarvan onder ede is verklaard dat hij deel uit maakte van een elite groep die kinderen seksueel misbruikte!

Daarom vraag ik u, Koning Willem Alexander om hier alvast maatregelen tegen te nemen. Heel veel van uw goedwillende, fatsoenlijke landgenoten begrijpen niet dat dit maar allemaal kan in uw 'keurig' Nederland. Velen onder uw volk, begrijpen niet dat u over dit alles zwijgt, Koning Willem-Alexander. Ik zou daarom zeggen onderneem iets en ga met mij hierover in gesprek.

Liefst afspreken op een plek die van u is, Koning Willem-Alexander, want u heeft
plek zat! Ik zelf heb geen eigen plek, want ik ben door een criminele rechter,
mr. C.J.L.M. de Waal, zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder het beginsel hoor en wederhoor, waar een ieder volgens de wet recht op heeft, voor straf dakloos gemaakt. Dakloos gemaakt vanwege mijn aanhoudende strijd tegen het onrecht.

Laat uw naam niet langer besmeuren door criminelen die vele medemensen
de dood in jagen ten gevolge van misdadige beslissingen in uw naam, Koning
Willem-Alexander!

In afwachting van uw reactie,

Vriendelijke groet aan u, Willem-Alexander, uw vrouw Maxima en de kinderen.


Nico van den Ham                             
Melder van Misstanden
Journalist
Telefoon: 06- 192 15 778
E-mail: nico.vandenham@gmail.com 


(Klik voor de originele brief 
>>> hier

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
Categorieën: zie onderaan en klik op de labels.