KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 11 november 2016

Nico van den Ham levert brief af bij Koning Willem Alexander en spreekt ook nog even minister Koenders

Weer is Nico van den Ham langdurig opgehouden door de marechaussee voor controle! Dat was bij het afleveren van een brief aan de Koning op Paleis Noordeinde.
Nico vraagt zich inmiddels niet meer af of hij wordt gearresteerd, maar wanneer dat gaat gebeuren. Jammer dat de Nederlandse hulptroepen, zoals de marechaussee, zo aan de verkeerde kant staan betreffende goed - slecht. Ook de marechaussee laat zich voorliegen en indoctrineren door de reguliere, gecensureerde media!
Relaterend daaraan sprak Nico nog even over de persvrijheid met PvdA/VVD hypocriet minister Bert Koenders van buitenlandse zaken! 


De brief aan de Koning is afgeleverd en wordt binnen enkele dagen op deze site gepubliceerd. Daardoor is het een open brief aan Koning Willem Alexander. 

Lees ook het klaagschrift wat Nico van den Ham aan de Procureur Generaal van de Hoge Raad der Nederlanden, mr. Jos Silvis over criminele rechters en raadsheren heeft geschreven. Lees ook de misdadige reactie daarop van mr. Jos Silvis. 

>>> Belangrijke brief aan Procureur Generaal mr. J. Silvis over vele zelfmoorden           ten gevolge van de rechtspraak

>>> Procureur Generaal mr. Jos Silvis van de Hoge Raad wil burgers gewoon                de dood in kunnen blijven drijven!

Door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Koningshuis, Gerechtelijke Misdaad, Politiek, Zelfmoord, klassenrechtspraak, mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.