KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 27 november 2016

Klaagschrift aan minister Van der Steur over o.a. vele zelfmoorden ten gevolge van corrupte rechtspraak


Aanspreken
Criminele rechters en raadsheren die, ten voordele van de 'boven ons gestelden', massaal ellende, leed, verdriet en vele zelfmoorddoden veroorzaken.
Dat is hetgeen waar Nico van den Ham onlangs vele politici over aan heeft gesproken. Daaronder ook de minister van Veiligheid en Justitie mr. Ard van der Steur. Nico sprak 2 keer met Van der Steur. De laatste keer is te zien (video) en te horen in het artikel
>>> Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen          tegen criminele rechters. 

Mr. Jos Silvis
'U moet eerst met uw klachten over rechters en raadsheren naar de procureur-generaal van de Hoge Raad' vertelde minister Van der Steur aan Nico.
Vervolgens deed Nico wat Van der Steur hem had gezegd te moeten doen en leverde een heftig >>> klaagschrift inzake dood en verderf af bij de Hoge Raad der Nederlanden. Een schrijven ter attentie van de procureur-generaal van de Hoge Raad, mr. Jos Silvis. De PC antwoordde, zoals door Nico werd verzocht, binnen 7 werkdagen. 


Justitiële schurk
In zijn arrogante reactie, gaf mr. Silvis blijk van zijn enorme minachting jegens grote groepen van de Nederlandse bevolking en draaide schaamteloos de rollen om. De boodschapper van alle smeerlapperij, die structureel en massaal plaatsvindt binnen mr. Silvis zijn dood en verderf veroorzakende organisatie, is de boosdoener!
Met de rechters en raadsheren is niets aan de hand, zo suggereert mr. Silvis in zijn schrijven. Over de grote hoeveelheden onomstotelijke bewijsvoering, die Nico samen met anderen beweerd te hebben betreffende dit alles, rept de justitiële schurk, omdat dat de rechtspraak niet van pas komt, met geen woord in zijn >>> antwoordbrief.


Niet opschrijven
Ook de vele zelfmoorden, ten gevolge van de abjecte werkwijzen van mr. Silvis zijn misdadige rechters en raadsheren, interesseren de onmenselijke procureur-generaal he-le-maal niets en gaat er in zijn antwoord niet op in! Kenmerkend bij de rechterlijke macht overigens, want wat niet zo goed van pas komt, wordt bij de rechtspraak structureel niet opgeschreven, niet in proces-verbalen van rechtszittingen, niet in beschikkingen, niet in vonnissen en zoals nu, ook niet in een antwoord op een klaagschrift. Het onmens mr. Jos Silvis heeft maar een belang in deze en dat is dat de openbaarmaking van al die zelfmoorden en overige ellende, die zijn gerelateerd aan zijn tot op het bot verrotte gerechtelijke organisatie, zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wolkenkrabber
Nico van den Ham mocht van de altijd vriendelijke minister Ard van der Steur terugkomen en hem opnieuw (op straat) erover aanspreken als Nico bij de procureur-generaal eventueel niets bereikt zou hebben. Nu er niets is bereikt, is Nico met zijn slechte gezondheid en zijn 63 jaar, opnieuw 2 keer op het Plein bij de uitgang van de Tweede Kamer (in de regen) gaan staan. Wie er ook (lopend) langs kwam, geen minister Van der Steur. Het is inmiddels herfst, nat en koud, dus mogelijk gaat Van der Steur met de auto van het Binnenhof naar de wolkenkrabber van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Turfmarkt 147. 

Tijd

Er is echter geen geen tijd te verliezen! Elke dag maakt er zich wel iemand in
uiterste wanhoop van kant, omdat rechters en raadsheren hem/haar helemaal kapot hebben gemaakt voor het winstbejag van de relatief kleine groep kapitaalkrachtige, 'boven ons gestelden'. 
Een zeer triest, maar goed voorbeeld daarvan is de zelfmoord van een >>> advocaatOmdat er geen tijd te verliezen is door nog langer staan wachten totdat Van der Steur eens langs komt lopen, heeft Nico van den Ham dan ook op maandag 21 november een klaagschrift ter attentie van minister Van der Steur afgegeven bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147 in Den Haag. 

Gesprek
Diezelfde middag vond er een gesprek plaats met een Tweede Kamerlid en een groep slachtoffers van de rechtspraak. Dat gesprek ging natuurlijk vooral over die corrupte rechterlijke macht. Nico van den Ham heeft nauw contact met die groep mensen en doet mee aan besprekingen betreffende de aanpak van het immense probleem. De andere deelnemers hadden echter liever niet dat Nico ook mee het tweede kamer gebouw in zou gaan om deel te nemen aan het gesprek met het Tweede Kamerlid. Dit omdat Nico zijn taalgebruik te confronterend zou zijn. En dat terwijl Nico zich altijd zo keurig gedraagt en netjes spreekt als hij ergens te gast of op een bijeenkomst is. 

Makke
Wel heeft Nico tijdens het schrijven van artikelen, brieven en klaagschriften last van het feit, dat hij maar geen andere woorden kan vinden zoals: 'criminelen, misdadigers' en dergelijke, als het gaat over immens corrupt, gewetenloos, zelfmoord veroorzakend Zwart Toga Tuig. Gerechtelijk schorem wat massaal, door middel van list en bedrog, het leven van vele van onze medemensen verwoest en hen ook nog eens in grote getale gewetenloos de dood injaagt. Nico had er overigens geen moeite mee dat hij niet mee naar binnen mocht voor de ontmoeting met het Tweede Kamerlid, want er namen personen aan het gesprek deel, die veel beter kunnen spreken dan Nico van den Ham en dan weet Nico zijn plaats. 

Brieven
Na het gesprek met het Tweede Kamerlid, toog een gedeelte van de groep slachtoffers van de corrupte rechtspraak naar de Schedeldoekshaven. Dat is de straat aan de achterkant van het enorme torengebouw van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en daar zit de postkamer.
Je kunt daar brieven voor o.a. minister Van der Steur afgeven tegen ontvangstbewijs. Een aantal slachtoffers hebben dat al eerder gedaan, maar ondanks die ontvangst- bewijzen, hebben zij nooit een reactie op hun schrijfsels gekregen. 


Dossier  
Maandag gaf een van onze mede-slachtoffers een doos met daarin een aantal dossiers af. Een doos vol met onomstotelijke bewijsstukken, die aantonen hoe intens misdadig, dus onwettig de Zwarte Toga Maffia te werk gaat! De doos met inhoud was al eerder, aangetekend, vanuit het hoge noorden van onze Schurkenstaat, naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie toegezonden. Maar enkele dagen later kreeg het slachtoffer van de klassenrechtspraak zijn doos met inhoud al weer retour met de mededeling dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie alleen brieven in ontvangst neemt en geen dozen. 

Scanapparaat
Ook nu wilde de geïnstrueerde medewerker van de postkamer aanvankelijk de doos niet aannemen. Maar toen de aanbieder aangaf dan alle schriftelijke stukken maar uit de doos te halen en afzonderlijk af te geven, kon de doos ineens wel worden geaccepteerd. De doos moest dan wel door het scanapparaat zo deelde een bewaker, die ons op overdreven wijze in de gaten hield, aan de medewerker van de postkamer mede.

Schurken-Regime
Maar, ook het personeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is niet voor een gat te vangen en wat zij niet willen zien, dat gaan zij ook niet zien! Op woensdag 23 november, dus 2 dagen later al, ontving de aanbieder van de doos een e-mail met daarin de mededeling leugen dat het ministerie van Veiligheid en Justitie niets met de inhoud van de doos kon en bood aan de doos opnieuw retour te sturen naar de afzender. De bewijsstukken dat de rechtspraak een veel ellende, leed en verdriet veroorzakende criminele organisatie is, werden dus voor de 3e keer door het Ministerie van Veiligheid en Justitie geweigerd!

College van Procureurs-Generaal
Echter, in een poging om het hele gedoe om de geweigerde bewijsstukken toch nog wat te doen laten lijken, bood het ministerie deze keer wel aan, dat als de afzender dat zou wensen, de doos met de bewijzen zou worden doorgestuurd naar het College van Procureurs-Generaal. Voor dat laatste heeft onze medestrijder nu gekozen en dat aan het ministerie medegedeeld. Nico vraagt zich inmiddels af waar we nog mee bezig zijn en of er wel iemand, die deel uit maakt van ons Schurken-Regime of de omvanrijke kliek daarvan, bereid is om de vele onomstotelijke bewijzen van het feit dat Nederland een verkapte Schurkenstaat is eens in te willen zien. 

Klaagschrift 
Nico voelde de afgelopen maandagmiddag op een of andere manier het gelazer al aankomen en heeft zijn klaagschrift aan minister Van der Steur bij de postkamer van het ministerie afgegeven, toen de anderen met het Tweede Kamerlid zaten te praten.
Ondanks de urgentie, elke dag maakt zich wel iemand van kant ten gevolge van alle gerechtelijke smeerlapperij, was er op vrijdag 25 juni jl. nog geen reactie op het klaagschrift. 

Post
Nico van den Ham is ongeveer een jaar geleden door mensenrechtenschender, crimineel, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder het beginsel >>> hoor en wederhoor, op zijn 63e dakloos gemaakt. Daarom heeft Nico maar een keer per week toegang tot zijn post. Als er aanstaande donderdag nog geen antwoord van minister Ard van der Steur is volgt er een nieuwe actie! Nico van den Ham ondervind enorm veel tegenwerking betreffende zijn werk. Nico vindt zelf dat het niet verkeerd is om bezig te zijn met het proberen te voorkomen dat er nog meer mensen voor zelfmoord kiezen. Daarom gaat Nico zolang dat nog kan.... door! 

VIDEO; klik op de pijl.
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Politiek, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.