zondag 6 november 2016

Criminaliteit bij rechterlijke macht bekend bij politiek!

Misdrijven
Het plegen van misdrijven jegens grote groepen van de Nederlandse bevolking door criminele rechters en raadsheren is wel degelijk bekend bij de politiek. Dat blijkt onder meer uit de houding van de vele politici die Nico van den Ham onlangs daarover heeft aangesproken. Een aantal daarvan in de onderstaande video. Onder de video een e-mail van een grote politieke partij, die toegeeft al lang op de hoogte te zijn van de criminele activiteiten van rechters! Verder lezen onder de Video....


Dan hebben we nog de vele criminele organisaties die, onder de noemer 'Jeugdzorg', over de ruggetjes van onschuldige kinderen en ouders via misdadige klassenrechters veel geld binnenharken. Ook die immense smeerlapperij is bekend bij de politieke partij (en dan natuurlijk ook bij alle andere partijen) zoals uit de onderstaande e-mail duidelijk is op te maken!

_______________________________________________________

Geachte heer Van den Ham,

Uw vraag ligt op het terrein van justitie en daarom zal ik uw verzoek voorleggen aan onze woordvoerder justitie Michiel van Nispen. Het is ons echter reeds lang bekend dat kapitaalkrachtige bedrijven en personen gebruik (zo u wilt misbruik) maken van het recht om anderen in een hoek te drijven of zelfs kapot te maken. Ook de problemen bij jeugdzorg zijn ons goed bekend. Daar is echter niet zo makkelijk een oplossing voor te vinden.

Bij deze constateringen helpt het niet om te spreken over ‘criminele rechters en raadsheren’ en over ‘misdrijven tegen de mensheid’ hetgeen internationale misdrijven zou inhouden. Ook de term ‘onrechtmatige vonnissen’ zou ik vermijden als ik u was. Dergelijke uitspraken kunnen u juridisch mogelijk in een lastig parket brengen.

U bereikt mijn collega Van Nispen ook rechtstreeks via m.vnispen@tweedekamer.nl


Met vriendelijke groet,

XXXXXXXXXX Tweede Kamerlid SP

Woordvoerder XXXXXXXXXXXXXXXX Zaken
_____________________________________________


Zelfmoord
Wij hebben de tekst uit de e-mail gedeeltelijk geanonimiseerd. Dit omdat we het, toch wel een beetje eerlijke (door zo'n e-mail aan ons toe te sturen), Tweede Kamerlid niet gelijk door de stront willen halen. Een beetje eerlijk, vanwege het oprechte antwoord dat hij/zij ons toestuurde. Wel is het zo, dat het Tweede Kamerlid ofwel de gehele Socialistische Partij (SP) de alarm klok allang had moeten luiden! Want elke week plegen er meerdere mensen, ten gevolge van de abjecte werkwijzen van criminele rechters, zelfmoord! En om die zelfmoorden zoveel mogelijk te voorkomen, zou je toch alles in het werk moeten stellen! Dat lijkt ons althans de meest menselijke en natuurlijke reactie op al deze Zwarte Toga smeerlapperij.   

Politieke partijen 
Bovenstaand geldt natuurlijk ook voor alle andere politieke partijen! Compleet verwoeste levens van grote groepen goedwillende 'gewone' medemensen, waaronder vele kinderen, is onze gewetenloze politici een rot zorg zo blijkt uit alles tot nu toe. Datzelfde geldt voor de houding van de politici betreffende het grote aantal sterfgevallen ten gevolge van zelfmoord. Zelfmoord in uiterste wanhoop gepleegd, ten gevolge van extreem gerechtelijke klassen-vuiligheid! Compleet verwoeste levens van medeburgers en zelfs al die zelfmoorden ten gevolge van smerige beslissingen van criminele klassenrechters en raadsheren om hun frauderende elite vrinden te bevoordelen; het interesseert, evenals de Koning in wiens naam de vuile beslissingen van het Misdadige Zwarte Toga Tuig worden uitgesproken, ook al die andere politici he-le-maal niets!

Door Nico van den Ham en Henk Faasen. Gesteund door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Politiek, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur Klassenrechtspraak.