KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 30 november 2016

Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

De, voor velen alles verwoestende, motor achter
 de miljardeneconomie van 'de boven ons gestelden'
 vindt u >>> hier!

Misdaadgroepen zoals Jeugdzorg, geldbanken, vastgoedbedrijven, woningcorporaties, multinationals, grote advocatenkantoren, verzekerings- maatschappijen, maar ook door de rechtspraak belangrijk geachte personen zoals de voormalige hoogste baas van Justitie mr. Joris Demmink, notarissen, bewindvoerders of leden van misdaad- groepen zoals VVD/PvdA verliezen, op een enkele uitzondering na, nooit een rechtszaak! Hoe kan dat? 


Bulkzittingen

Niet alleen wij, maar ook de Consumentenbond heeft het onderzocht en constateerde >>> Burgers kansloos in geldruzie met bedrijf. En dat is natuurlijk hartstikke goed voor de bankrekening van de boven ons gestelden. Velen onder ons weten het niet, maar rechtbanken organiseren in nauwe samenwerking met grote organisaties, bedrijven en gerechtsdeurwaarderstuig, wekelijks zogenaamde bulkrechtszittingen.
Aan de lopende band wordt op zo'n vaak uren durende bulkzitting het klootjesvolk leeggezogen. In gemiddeld 5 minuten per geval, wordt Jan met de Pet, veelal door middel van gerechtelijke list en bedrog, door een klassenrechter veroordeeld tot het betalen van geldbedragen. Alle andere slachtoffers zitten in de rechtszaal, daar waar anders publiek zit, gedwee af te wachten tot de klassenrechter hun naam afroept en zij staande voor de 'Edelachtbare' snel een paar woorden mogen spreken.
'Nederland is een rechtsstaat' roept de NOS!

De Rechtspraak: de motor van de
economie van de bevoordeelden

Belangenorganisatie
Bulkzittingen, de naam zegt het al, leveren vanwege de snelle massabehandeling heel veel geld op voor de economie van de relatief kleine groep welgestelden. Zeer zelden wint zo'n door de klassenrechter geminachte Jan met de Pet een zaak. Maar dat is om de Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie van geldbanken, Jeugdzorg, vastgoedbedrijven en andere misdaadorganisaties toch nog enigszins op rechtspraak te doen laten lijken. Bovendien kunnen die enkele door Jan met de Pet gewonnen zaakjes door het partijdige Zwarte Toga Tuig worden misbruikt om naar te verwijzen als o.a. Nico van den Ham weer eens beweert dat de Rechtspraak de grootste, meest ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende misdaadorganisatie is die onze verkapte Schurkenstaat kent. De NOS, EenVandaag, RTL4, Telegraaf en dergelijke volksmisleidende media zwijgen hierover! 

Ook veel zakenmensen volledig
kapot gemaakt
 
door de Rechtspraak

Zakenmensen
Het klootjesvolk, waar niet zoveel te halen valt, op massale wijze helemaal leegzuigen ten voordele van de kapitaalkrachtige organisaties middels o.a. bulkzittingen.
Zo massaal en grondig, dat het toch jaarlijks vele miljarden oplevert voor de economie van de rijke, machtige 'bovenlaag'. Maar er is meer, veel meer.
Net zoals de meesten onder ons nog nooit in het ziekenhuis hebben gelegen of nog nooit in een rechtbank zijn geweest, weten de meesten ook niet wat een bulkrechtszitting is. Wij wisten aanvankelijk niet dat er ook zoveel zakenmensen het slachtoffer zijn van de motor van de elite-economie; de Rechtspraak.


Kleuter
Steeds meer, door middel van gerechtelijke list en bedrog, kapot gemaakte zakenlieden nemen contact met ons op en laten bewijsstukken zien, waaruit een intelligente kleuter nog kan opmaken dat rechters, raadsheren en vaak ook in collusie gespecialiseerd advocatentuig criminelen zijn van de ergste soort. Mensen die met hard werken iets moois hadden opgebouwd en alles maar dan ook alles, door middel van gerechtelijke zwendel, kwijt zijn geraakt aan de nog grotere tegenpartijen. 

Bloembollenboeren
Een goed voorbeeld daarvan is een bollenboer die op maandag 21 november jl. voor de zoveelste keer een grote doos vol met onomstotelijke bewijsstukken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie wilde afleveren. Een doos vol onweerlegbaar bewijsmateriaal waaruit duidelijk blijkt hoe deze bollenkweker zijn bedrijf van 40 hectare, zijn schuren en zijn huis door middel van gerechtelijke zwendel is kwijtgeraakt aan de misdaadgroep Rabo. De doos is inmiddels opnieuw geweigerd zo is te lezen in dit >>> artikel

Binnenvaartschippers
Die bollenboer is overigens niet de enige bollenkweker die met behulp van de rechterlijke macht, ofwel de motor van de economie, van de elite alles aan voornoemde misdaadgroep is kwijtgeraakt. Wij kennen nog meer bollenkwekers en zijn van de ellende, leed en verdriet van nog 16 andere bloembollenboeren op de hoogte. Datzelfde geldt ook voor vele binnenvaartschippers, vee- en landbouwboeren die ten voordele van de Rabo misdaadgroep volledig kapot zijn gemaakt door diegenen van het laatste en beslissende woord; rechters. 


Bewijzen
Niet alleen Jan met de Pet wordt massaal leeggezogen, maar ook vele mensen die
een mooi eigen bedrijf hebben opgebouwd, zijn of worden kapot gemaakt en veelal de wanhoopsdood ingedreven. Dit als de tegenpartij maar een hele grote is! 

Onomstotelijke bewijzen, dat rechters, raadsheren en hun kliek meedogenloze criminelen zijn, hebben we inmiddels met zijn allen in overvloede! Maar we hebben
er niets aan, want niemand wil die bewijzen zien! De hoogste bazen van justitie niet, de politiek niet en ook de gecensureerde volksmisleidende reguliere media niet.
De >>> motor die deze vuile miljardeneconomie van de boven ons gestelden aandrijft, mag niet kapot. Vele artikelen (brieven, video's,) inzake het weigeren van inzien bewijzen op deze site! Zie daarvoor de aanklikbare links in het lichtkrantje boven in de linkerkolom van deze site! 


De Rechtspraak: de, voor velen, alles verwoestende motor van de miljardeneconomie van de machtige kapitaalkrachtige bovenlaag.

Allemaal in uw eigen verkapte Schurkenstaat der Nederlanden en in naam van Koning Willem-Alexander. 

Klik ook op de onderstaande link naar het artikel over een andere zakenman: 

>>> Zwendel en leugens bij de Hoge Raad der Nederlanden!

Om niet te vergeten:

>>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

Door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Zelfmoord, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

zondag 27 november 2016

Klaagschrift aan minister Van der Steur over o.a. vele zelfmoorden ten gevolge van corrupte rechtspraak


Aanspreken
Criminele rechters en raadsheren die, ten voordele van de 'boven ons gestelden', massaal ellende, leed, verdriet en vele zelfmoorddoden veroorzaken.
Dat is hetgeen waar Nico van den Ham onlangs vele politici over aan heeft gesproken. Daaronder ook de minister van Veiligheid en Justitie mr. Ard van der Steur. Nico sprak 2 keer met Van der Steur. De laatste keer is te zien (video) en te horen in het artikel
>>> Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen          tegen criminele rechters. 

Mr. Jos Silvis
'U moet eerst met uw klachten over rechters en raadsheren naar de procureur-generaal van de Hoge Raad' vertelde minister Van der Steur aan Nico.
Vervolgens deed Nico wat Van der Steur hem had gezegd te moeten doen en leverde een heftig >>> klaagschrift inzake dood en verderf af bij de Hoge Raad der Nederlanden. Een schrijven ter attentie van de procureur-generaal van de Hoge Raad, mr. Jos Silvis. De PC antwoordde, zoals door Nico werd verzocht, binnen 7 werkdagen. 


Justitiële schurk
In zijn arrogante reactie, gaf mr. Silvis blijk van zijn enorme minachting jegens grote groepen van de Nederlandse bevolking en draaide schaamteloos de rollen om. De boodschapper van alle smeerlapperij, die structureel en massaal plaatsvindt binnen mr. Silvis zijn dood en verderf veroorzakende organisatie, is de boosdoener!
Met de rechters en raadsheren is niets aan de hand, zo suggereert mr. Silvis in zijn schrijven. Over de grote hoeveelheden onomstotelijke bewijsvoering, die Nico samen met anderen beweerd te hebben betreffende dit alles, rept de justitiële schurk, omdat dat de rechtspraak niet van pas komt, met geen woord in zijn >>> antwoordbrief.


Niet opschrijven
Ook de vele zelfmoorden, ten gevolge van de abjecte werkwijzen van mr. Silvis zijn misdadige rechters en raadsheren, interesseren de onmenselijke procureur-generaal he-le-maal niets en gaat er in zijn antwoord niet op in! Kenmerkend bij de rechterlijke macht overigens, want wat niet zo goed van pas komt, wordt bij de rechtspraak structureel niet opgeschreven, niet in proces-verbalen van rechtszittingen, niet in beschikkingen, niet in vonnissen en zoals nu, ook niet in een antwoord op een klaagschrift. Het onmens mr. Jos Silvis heeft maar een belang in deze en dat is dat de openbaarmaking van al die zelfmoorden en overige ellende, die zijn gerelateerd aan zijn tot op het bot verrotte gerechtelijke organisatie, zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wolkenkrabber
Nico van den Ham mocht van de altijd vriendelijke minister Ard van der Steur terugkomen en hem opnieuw (op straat) erover aanspreken als Nico bij de procureur-generaal eventueel niets bereikt zou hebben. Nu er niets is bereikt, is Nico met zijn slechte gezondheid en zijn 63 jaar, opnieuw 2 keer op het Plein bij de uitgang van de Tweede Kamer (in de regen) gaan staan. Wie er ook (lopend) langs kwam, geen minister Van der Steur. Het is inmiddels herfst, nat en koud, dus mogelijk gaat Van der Steur met de auto van het Binnenhof naar de wolkenkrabber van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Turfmarkt 147. 

Tijd

Er is echter geen geen tijd te verliezen! Elke dag maakt er zich wel iemand in
uiterste wanhoop van kant, omdat rechters en raadsheren hem/haar helemaal kapot hebben gemaakt voor het winstbejag van de relatief kleine groep kapitaalkrachtige, 'boven ons gestelden'. 
Een zeer triest, maar goed voorbeeld daarvan is de zelfmoord van een >>> advocaatOmdat er geen tijd te verliezen is door nog langer staan wachten totdat Van der Steur eens langs komt lopen, heeft Nico van den Ham dan ook op maandag 21 november een klaagschrift ter attentie van minister Van der Steur afgegeven bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147 in Den Haag. 

Gesprek
Diezelfde middag vond er een gesprek plaats met een Tweede Kamerlid en een groep slachtoffers van de rechtspraak. Dat gesprek ging natuurlijk vooral over die corrupte rechterlijke macht. Nico van den Ham heeft nauw contact met die groep mensen en doet mee aan besprekingen betreffende de aanpak van het immense probleem. De andere deelnemers hadden echter liever niet dat Nico ook mee het tweede kamer gebouw in zou gaan om deel te nemen aan het gesprek met het Tweede Kamerlid. Dit omdat Nico zijn taalgebruik te confronterend zou zijn. En dat terwijl Nico zich altijd zo keurig gedraagt en netjes spreekt als hij ergens te gast of op een bijeenkomst is. 

Makke
Wel heeft Nico tijdens het schrijven van artikelen, brieven en klaagschriften last van het feit, dat hij maar geen andere woorden kan vinden zoals: 'criminelen, misdadigers' en dergelijke, als het gaat over immens corrupt, gewetenloos, zelfmoord veroorzakend Zwart Toga Tuig. Gerechtelijk schorem wat massaal, door middel van list en bedrog, het leven van vele van onze medemensen verwoest en hen ook nog eens in grote getale gewetenloos de dood injaagt. Nico had er overigens geen moeite mee dat hij niet mee naar binnen mocht voor de ontmoeting met het Tweede Kamerlid, want er namen personen aan het gesprek deel, die veel beter kunnen spreken dan Nico van den Ham en dan weet Nico zijn plaats. 

Brieven
Na het gesprek met het Tweede Kamerlid, toog een gedeelte van de groep slachtoffers van de corrupte rechtspraak naar de Schedeldoekshaven. Dat is de straat aan de achterkant van het enorme torengebouw van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en daar zit de postkamer.
Je kunt daar brieven voor o.a. minister Van der Steur afgeven tegen ontvangstbewijs. Een aantal slachtoffers hebben dat al eerder gedaan, maar ondanks die ontvangst- bewijzen, hebben zij nooit een reactie op hun schrijfsels gekregen. 


Dossier  
Maandag gaf een van onze mede-slachtoffers een doos met daarin een aantal dossiers af. Een doos vol met onomstotelijke bewijsstukken, die aantonen hoe intens misdadig, dus onwettig de Zwarte Toga Maffia te werk gaat! De doos met inhoud was al eerder, aangetekend, vanuit het hoge noorden van onze Schurkenstaat, naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie toegezonden. Maar enkele dagen later kreeg het slachtoffer van de klassenrechtspraak zijn doos met inhoud al weer retour met de mededeling dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie alleen brieven in ontvangst neemt en geen dozen. 

Scanapparaat
Ook nu wilde de geïnstrueerde medewerker van de postkamer aanvankelijk de doos niet aannemen. Maar toen de aanbieder aangaf dan alle schriftelijke stukken maar uit de doos te halen en afzonderlijk af te geven, kon de doos ineens wel worden geaccepteerd. De doos moest dan wel door het scanapparaat zo deelde een bewaker, die ons op overdreven wijze in de gaten hield, aan de medewerker van de postkamer mede.

Schurken-Regime
Maar, ook het personeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is niet voor een gat te vangen en wat zij niet willen zien, dat gaan zij ook niet zien! Op woensdag 23 november, dus 2 dagen later al, ontving de aanbieder van de doos een e-mail met daarin de mededeling leugen dat het ministerie van Veiligheid en Justitie niets met de inhoud van de doos kon en bood aan de doos opnieuw retour te sturen naar de afzender. De bewijsstukken dat de rechtspraak een veel ellende, leed en verdriet veroorzakende criminele organisatie is, werden dus voor de 3e keer door het Ministerie van Veiligheid en Justitie geweigerd!

College van Procureurs-Generaal
Echter, in een poging om het hele gedoe om de geweigerde bewijsstukken toch nog wat te doen laten lijken, bood het ministerie deze keer wel aan, dat als de afzender dat zou wensen, de doos met de bewijzen zou worden doorgestuurd naar het College van Procureurs-Generaal. Voor dat laatste heeft onze medestrijder nu gekozen en dat aan het ministerie medegedeeld. Nico vraagt zich inmiddels af waar we nog mee bezig zijn en of er wel iemand, die deel uit maakt van ons Schurken-Regime of de omvanrijke kliek daarvan, bereid is om de vele onomstotelijke bewijzen van het feit dat Nederland een verkapte Schurkenstaat is eens in te willen zien. 

Klaagschrift 
Nico voelde de afgelopen maandagmiddag op een of andere manier het gelazer al aankomen en heeft zijn klaagschrift aan minister Van der Steur bij de postkamer van het ministerie afgegeven, toen de anderen met het Tweede Kamerlid zaten te praten.
Ondanks de urgentie, elke dag maakt zich wel iemand van kant ten gevolge van alle gerechtelijke smeerlapperij, was er op vrijdag 25 juni jl. nog geen reactie op het klaagschrift. 

Post
Nico van den Ham is ongeveer een jaar geleden door mensenrechtenschender, crimineel, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder het beginsel >>> hoor en wederhoor, op zijn 63e dakloos gemaakt. Daarom heeft Nico maar een keer per week toegang tot zijn post. Als er aanstaande donderdag nog geen antwoord van minister Ard van der Steur is volgt er een nieuwe actie! Nico van den Ham ondervind enorm veel tegenwerking betreffende zijn werk. Nico vindt zelf dat het niet verkeerd is om bezig te zijn met het proberen te voorkomen dat er nog meer mensen voor zelfmoord kiezen. Daarom gaat Nico zolang dat nog kan.... door! 

VIDEO; klik op de pijl.
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Politiek, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

donderdag 24 november 2016

Joris Demmink, Jan Wolter Wabeke en een Fietslampje

Demmink
Wat hebben de voormalige hoogste baas van Justitie mr. Joris Demmink, Raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke, v.m. officier van justitie mr. Hans Holthuis en v.m. officier van justitie mr. Henk Wooldrik (foto's onder aan dit artikel), waarvan onder ede door niet de minsten is verklaard dat zij hun justitiële snikkel in minderjarige jongetjes propten (en dat mogelijk nog doen, wie maakt ze wat) met een kapot fietslampje te maken? Vanmorgen was er een rechtszitting die daar over ging in de rechtbank Zwolle. Dat zou veel meer moeten gebeuren! Frank de Wit (van het kapotte fietslampje) vertelt hierover in de onderstaande video.Rechter mr. Jordaans
Nico vroeg aan rechter dhr. mr. B.T.C. Jordaans waarom hij geen toestemming gaf om audiovisuele opnamen van de zitting te maken. Het antwoord van mr. Jordaans daarop was: 'Omdat een zaak die om een achterlichtje gaat wordt gebruikt om een podium te krijgen voor andere zaken en daar is het procesrecht niet voor bedoeld. Daarom wil ik niet dat er gefilmd wordt. U mag uiteraard wel aanwezig zijn'.

Misbruik

Wij denken dat rechter Jordaans daarmee bedoelt dat hij niet wil dat het volk opnieuw wordt herinnerd aan het feit dat
de voormalige hoogste baas van Justitie mr. Joris Demmink, raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke, voormalig officier van justitie mr. Hans Holthuis en voormalig officier van justitie mr. Henk Wooldrik door meerderen onder ede zijn beschuldigd van het seksueel misbruiken van minderjarige jongetjes. 

Demmink | Wabeke | Holthuis | Wooldrik 
De boete voor het kapotte fietslampje was 62 euro. Frank ging daartegen in beroep, maar de boete bleef 62 euro. Mr. Demmink, mr. Wabeke, mr. Holthuis en mr. Wooldrik hoeven niets te betalen en voor hen is er verder niets aan de hand. Daarom, houdt u van seks met kinderen en wilt u daar vrijelijk uw gang in kunnen gaan? Ga dan werken bij justitie en wordt bijv. officier van justitie rechter of raadsheer. 

Door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Fietslampjes, Justitiële Pedofilie, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

dinsdag 22 november 2016

PvdA'er Diederik Samson belazert Nico van den Ham

Afgelopen zondag sprak Nico van den Ham op een bijeenkomst in Baarn met de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Diederik Samson. Nou ja spreken... Diederik Samson spreekt liegt niet graag tegen Nico 'want die heeft altijd een camera bij zich'. Samson weet dat Nico het altijd heeft over grote groepen medemensen waar- van het leven, voor het belang van grote kapitaalkrachtige organisaties en personen, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beschikkingen en vonnissen, uitgesproken door criminele rechters en raadsheren... Verder lezen onder de video...  
  


.... in naam van >>> Koning Willem Alexander, totaal verwoest is. Bovendien heeft Nico het ook altijd over de ongeveer >>> 500 zelfmoorden van de meer dan 1800 zelfdodingen die jaarlijks in ons Schurkenland plaatsvinden. Medemensen die zich in wanhoop zelf hebben vermoord ten gevolge van, zoals hierboven zeer summier omschreven gerechtelijke zwendel. Ook Diederik Samson weigert daar onomstotelijke bewijzen van in te zien en wil er absoluut niet over spreken, omdat dat niet goed is voor zijn elite-economie. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politiek, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

vrijdag 18 november 2016

Woningcorporatie Stadgenoot, Brandstichtingen, Geert Wilders, Gerard Anderiesen en Nico van den Ham

Politicus Geert Wilders
Tegen Geert Wilders is 'slechts' 5000 euro boete geëist voor het beledigen van maar liefst 380.755 Marokkanen!

Wij vinden overigens dat Wilders alles moet kunnen zeggen! 

Wij vinden ook dat Marokkanen en Nederlanders met ouders van Marokkaanse afkomst alles moeten kunnen zeggen!
Bestuursgangster Gerard Anderiesen 


Nico van den Ham kreeg 8 jaar een onmenselijke klokkenluiders- vervolging die nog steeds voort- duurt, 12.000 euro boete, en is (ook voor straf) op zijn 63e dakloos gemaakt!
Dit alles omdat Nico meedeelde dat crimineel 
Gerard Anderiesen,

directielid van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, afspraken had met een Pyromaan!

Criminele rechters

Elite vrienden van Gerard Anderiesen, de misdadige Amsterdamse rechters dhr. mr. R.H.C. Jongeneel en dhr. mr. C.L.M. J. de Waal, hielpen de criminele woning- corporatiedirecteur die afspraken had met een seriebrandstichter en maakten Nico van den Ham zijn leven volledig kapot' De extreem criminele Amsterdamse rechter C.L.J.M. de Waal gaf zelfs toestemming Nico van den Ham zijn huis uit te zetten zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder het beginsel hoor en wederhoor. Dit alles op valse gronden, zo verteld ook minister van wonen Stef Blok aan Nico van den Ham in de onderstaande video vanaf 3.18. Er is nimmer huurschuld geweest en/of overlast. Nico heeft een pyromaan aan de politie overgeleverd die 3 keer per week brand stichtte in het grote wooncomplex van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Bij een van die vele brandstichtingen is een zwaargewonde gevallen die nu voor zijn leven lang invalide en verminkt is.

Tot grote ergernis van de criminele directeur van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, Gerard Anderiesen, heeft Nico van den Ham een video gemaakt, waar het slachtoffer van Gerard Anderiessen, zijn verminkingen toont! Dat is in de video hieronder te zien. Zie vooral ook de onderstaande artikelen:

>>> BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT, deel 1

>>> Gerard Anderiesen van Woningcorporatie Stadgenoot had afspraken met               een pyromaan!

>>> Onmenselijke Terreur Woningcorporatie Stadgenoot! Bange moeder met               2 kleine kinderen ondergedoken.

Let op! Nico van den Ham betaalde voor zijn eenkamerwoning in Amsterdam, inclusief warm water en verwarming, 282 euro per maand. 

De woning wordt door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot nu verhuurt, exclusief warm water en verwarming, voor 640 euro per maand! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Vrije meningsuiting, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, 

Dit artikel in het kader van hoor en wederhoor naar de betrokkenen en ter kennisgeving aan onderstaande E-mail en Twitter adressen toegezonden:

ganderiesen@stadgenoot.nl,
e.van.der.laan@amsterdam.nl, t.damen@parool.nl
advies@apkl.kl,  redactie@parool.nl vereniging@nvj.nl
pdehaas@stadgenoot.nl rboomgaart@stadgenoot.nl, mbos@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl, pderuiter@stadgenoot.nl laurensivens@gmail.com
pers@amsterdam.politie.nl mhabets@stadgenoot.nljack.druppers@amsterdam.politie.nl, storm@stadgenoot.nl @afwc1917 secretariaatamsterdam@sp.nl, info@huurgenoot.nl, jbulder@stadgenoot.nl
randjan.bissesar@mentrum.nl secretariaatamsterdam@
sp.nl 
vangnet@ggd.amsterdam.nl zembla@bnnvara.nl m.agema@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, m.baay@tweedekamer.nl, f.bashir@tweedekamer.nl, h.beertema@tweedekamer.nl, y.berckmoes-duindam@tweedekamer.nl, v.bergkamp@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, l.bontes@tweedekamer.nl, M.Bosma@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl,
h.bruins-slot@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, i.dcaluwe@tweedekamer.nl, y.cegerek@tweedekamer.nl,  j.houwers@tweedekamer.nl, m.vdam@tweedekamer.nl, t.vdekken@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, o.vdijk@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, p.dijkstra@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, c.dik@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, p.duisenberg@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, secretariaat.elias@tweedekamer.nl, m.fokke@tweedekamer.nl, s.fritsma@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, m.dgraaf@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl,e.groot@tweedekamer.nl,  s.gunal@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, r.heerema@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl, d.hoogland@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, t.jadnanansing@tweedekamer.nl, skarabulut@sp.nl,m.keijzer@tweedekamer.nl, j.kerstens@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, n.klein@tweedekamer.nl, r.klever@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, n.kooiman@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl, r.vlaar@tweedekamer.nl, r.leegte@tweedekamer.nl, r.vdlinde@tweedekamer.nl, bart.deliefde@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl, b.madlener@tweedekamer.nl, m.maij@tweedekamer.nl,a.marcouch@tweedekamer.nl, p.vmeenen@tweedekamer.nl, a.merkies@tweedekamer.nl, m.mohandis@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, p.moors@tweedekamer.nl, a.mulder@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl, h.nijboer@tweedekamer.nl, m.vnispen@tweedekamer.nl, r.grashoff@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, a.oosenbrug@tweedekamer.nl, f.voosten@tweedekamer.nl, p.oskam@tweedekamer.nl, esther.ouwehand@tweedekamer.nl, s.ozturk@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, s.potters@tweedekamer.nl, rvraak@sp.nl, m.rebel@tweedekamer.nl, j.recourt@tweedekamer.nl, emileroemer@sp.nl, m.rog@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, e.ronnes@tweedekamer.nl, a.rutte@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl,
c.schouten@tweedekamer.nl, g.schouw@tweedekamer.nl,
a.schut@tweedekamer.nl, g.segers@tweedekamer.nl,
m.servaes@tweedekamer.nl, t.siderius@tweedekamer.nl,
s.sjoerdsma@tweedekamer.nl, democratie@geenstijl.nl,
A.Slob@tweedekamer.nl, e.smaling@tweedekamer.nl,
C.vdStaaij@tweedekamer.nl, k.straus@tweedekamer.nl,
g.tanamal@tweedekamer.nl, joost.taverne@tweedekamer.nl, 
Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl,
marianne.thieme@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl,
m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl,
Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl,
k.verhoeven@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, b.visser@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, j.c.vos@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, aukjedevries@tweedekamer.nl, a.a.dvries@tweedekamer.nl, r.vuijk@tweedekamer.nl, s.vweyenberg@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, b.vtwout@tweedekamer.nl, l.ypma@tweedekamer.nl, k.yucel@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl,
secretariaat.teeven@tweedekamer.nl, l.dlange@tweedekamer.nl, c.nijkerken@tweedekamer.nl, h.veldman@tweedekamer.nl, j.vwijngaarden@tweedekamer.nl, h.leenders@tweedekamer.nl, kamervoorzitter@tweedekamer.nl  

Twitter adressen: 

@ArdvanderSteur @MinPres @TonDamen @adv_klok @MinBZ @geertwilderspvv
@WRTweedeKamer @BuzaTweedeKamer @EuZaTweedeKamer @LaurensIvens @BiZaTweedeKamer @paper.li @starsinfra @opgelicht @ZEMBLA @MinBZK @advocatenblad @NPO1 @omroepvara @woonbond @socialehuur @albertostegeman @AT5 @RNoordNederland @eenvandaag @BrittaRTLNieuws @ilseHVNL @BNR_juridischezaken @BNR @NLmedia @hansspekman @lutzjacobie @ahmedmarcouch @LouisBontes @SaskiaBelleman @baspatrenotte @PieterOmtzigt @ferrymingelen @esterouwehand @ronaldvanraak @borisham @jeroenpauw @jineklive @janmulder @De_monitor @Teunvandekeuken @providerlijst @RechtspraakNL @dijkhof @Het_OM @Wereld @N1NIEUWS @ardvandersteur @henkbres @4lookin @GlobaalNieuws @henkwestbroek, @1001ptsNL @BrandpuntTV @PENNederland @KROReporter @Nieuwspaal, @partijvijf @CharacterTrain @EWdeVlieger @nhdagblad @SECOvernieuws

donderdag 17 november 2016

Rectificatie inzake artikel getuigenverhoor Fred Teeven

Op 15 november melden wij dat 'Fred Teeven op 7 december a.s. om 11.15 u. opnieuw moet komen getuigen in de Amsterdamse rechtbank en namen moet noemen' in de zaak Bart van Well-Demmink-Rodolex Pedo verhoren tegen de staat    

Dit is onjuist en moet zijn; Fred Teeven en/of zijn advocaat komt of komen wellicht op 7 december om 11.15 u. naar de Amsterdamse rechtbank, omdat er dan een zitting is waar de weigering van Teeven inzake het noemen van namen zal worden behandeld. 

Dit is ons zojuist door advocaat mr. Martin de Witte van Sap advocaten te Amersfoort bevestigd. Alleen wij en >>> RevolutionairOnline  zijn (tot nu toe) de enigen die hier over berichten en dat vinden wij heel erg raar! Nederland: Elite-Pedo-Land! 

Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Justitiële pedofilie.

dinsdag 15 november 2016

Fred Teeven moet op 7 december a.s. verder getuigen in de Bart van Well- Demmink-Rodolex Pedo-verhoren

Fred Teeven

Fred Teeven
Tijdens de getuigenverhoren in de Bart van Well-pedo verhoren tegen de staat, van 18 tot en met 22 april van dit jaar, weigerde getuige Fred Teeven antwoord te geven op vragen, zoals welke (rechtspraak) ambtenaren in beeld waren in de elite-pedofilie-kwestie.Robert van de Luitgaarden
Zojuist kregen wij van de auteur van het boek >>> 'Weggejorist', Robert van de Luitgaarden het bericht dat Fred Teeven op 7 december om 11.15 u. opnieuw moet komen getuigen in de Amsterdamse rechtbank en namen moet noemen.

Persvoorlichting
Eerder al, waren er geruchten betreffende het bovenstaande. Daarom hebben wij op maandag 14 november jl. de persvoorlichting van de Amsterdamse rechtbank gebeld en gevraagd of er een getuigenverhoor met Fred Teeven op 7 december aanstaande in de rechtbank van Amsterdam zou plaatsvinden. De voorlichting zou het voor ons uitzoeken. Een half uur nadat wij gebeld hadden, belde de rechtbank-persvoorlichting ons terug en deelde mede dat er op 7 december geen getuigenverhoor (van Teeven) zou plaatsvinden!


Martin de Witte
Robert van de Luitgaarden verklaarde vanavond dat Advocaat mr. Martin de Witte hem zojuist een e-mail had toegezonden waarin hij bevestigde dat Fred Teeven op 7 december aanstaande opnieuw moet getuigen. Ook deelde Robert van de Luitgaarden ons mede dat hijzelf nu ook op de getuigenlijst staat. 

Opmerkelijk
De hele gang van zaken is opmerkelijk, omdat Bart van Well, die de zaak heeft   aangespannen, op 14 juli jl. aankondigde dat hij was >>> gestopt met 'zijn zaak tegen de staat'. Later gingen er geruchten dat de zaak gewoon doorging, maar zonder Bart van Well. 

Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Justitiële pedofilie.

zondag 13 november 2016

Open brief aan Willem-Alexander van Nico van den Ham


Aan Koning Willem-Alexander


N.G. van den Ham                                                   Persoonlijk afgegeven
Jan van Galenstraat 323 (postadres)                           tegen ontvangstbewijs
1056 CH Amsterdam,                                               Paleis Noordeinde                 E-mail: nico.vandenham@gmail.com                           Noordeinde 68
Tel: 06-19215778                                                     2514 GL Den HaagBetreft: Raadsheer mr. J.W. Wabeke                                 10 november 2016
            Misbruik van de naam van
            de Koning door rechtersGeachte Koning Willem-Alexander,

Meerdere keren probeerde ik al met u in contact te komen. Dat was om met u in gesprek te gaan over de criminele activiteiten die dagelijks, massaal in de rechtbanken en gerechtshoven in alle arrondissementen van uw land plaatsvinden. Criminele activiteiten van misdadige rechters, raadsheren en ander gerechtelijk personeel dat daaraan meewerkt en die daarmee ten voordele van hun elite vrinden, het leven van zoveel goedwillende medemensen totaal verwoesten. Het leven verwoesten, Koning Willem-Alexander, maar erger nog, het leven op zo'n dergelijke mate ruïneren, dat zo'n 500 medemensen per jaar het niet meer zien zitten en door die gemene, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen
in grote wanhoop zijn gebracht en zelfmoord plegen.

Maar liefst 500 van de meer dan 1800 zelfmoordgevallen die elk jaar in uw land plaatsvinden zijn het gevolg van vuile onrechtmatige tot stand gekomen vonnissen van criminele rechters en raadsheren. Dat is door nauwkeurig onderzoek naar buiten gekomen, Koning Willem-Alexander. Op 24 september jl. was er voor de 3e keer
op rij een herdenking voor al die zelfmoorddoden ten gevolge van de rechtspraak.
Die herdenking vond plaats in Amsterdam. Dat was voor uw Paleis op de Dam. 

Mijn pogingen om over dit alles met u in contact te komen bestonden uit video-oproepen die ik op internet heb geplaatst. Koning Willem-Alexander, zijn vrouw Maxima, hun kinderen, maar ook de andere familieleden zitten ook wel eens te Googelen, dacht ik. Dan komen jullie mij vast wel een keer tegen, was en is mijn gedachte nog steeds hierover, Koning Willem-Alexander. Een brief schrijven aan u heeft namelijk geen zin! Volstrekt zinloos, omdat u dergelijke brieven van verontruste en/of verontwaardigde burgers toch niet onder ogen krijgt, maar door het Kabinet van de Koning worden behandeld, ofwel afgeraffeld.

Waarom ik dan toch deze brief schrijf en persoonlijk aan het Paleis Noordeinde aflever is, omdat ik dit schrijven ook weer op internet publiceer. Een open brief aan Koning Willem-Alexander dus.
Dat doe ik dus voor het geval dat u of uw vier meiden weer eens zitten te Googelen. Ik zie het zo voor mij, Koning Willem-Alexander; 'Pappa, pappa kijk eens, Nico van den Ham schrijft een brief aan jou en die brief staat op internet'.

Voor de zekerheid zal ik ook nog een duplicaat van mijn schrijven meenemen. Die extra brief zal ik overhandigen aan uw hulptroepen die buiten staan; de marechaussee dus, die achter bij uw Paleis bij het hek de wacht houdt. Ik zal hen daarbij verzoeken of ze die enveloppe als u aan komt rijden, bij u onder de ruitenwissers willen stoppen. Ik zou mijn brief graag zelf onder uw ruitenwissers willen doen, maar dat durf ik niet, Koning Willem-Alexander. Dit omdat bij mensen die het goudeerlijke, maar door uw regering zo ongewenste, nieuws brengen elke mogelijkheid wordt aangewend om die boodschappers op welke wijze dan ook uit te schakelen. Met de vingers aan de ruitenwissers van uw auto zitten, Koning-Willem Alexander, of zelfs dan ook maar naar uw auto wijzen, zal deze melder van misstanden ofwel klokkenluider dan zeker ook niet doen!

Ik heb ook al voor én achter uw Paleis Noordeinde aan het hek staan roepen! Roepen moest wel, want u heeft geen deurbel, Koning Willem-Alexander. Erg onhandig, een Koning zonder deurbel. Ik riep of u even aan het getraliede hek wilde komen om over criminele rechters en raadsheren te praten. Misdadige rechters en raadsheren die, ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en door hen belangrijk geachte personen in uw naam, Koning Willem-Alexander, door middel van gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen vonnissen uitspreken. U kwam niet en dat terwijl de standaard, zoals uw vlag wordt benoemd wel uithing, dus u was er wel!

In deze brief wil ik de nadruk leggen op raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke,  Koning Willem-Alexander. Mr. Wabeke is een hoge rechter die in het gerechtshof in Den Haag in uw naam vonnissen uitspreekt. Raadsheer mr. J.W. Wabeke berecht en bestraft Nederlandse burgers, terwijl door niet de minsten onder ede is verklaard dat hij deel uitmaakte (en misschien doet hij dat nog wel) van een elitekliek. Een kliek bestaande uit voornamelijk (oud-) officieren van justitie, rechters, maar ook een voormalig hoogste baas van justitie die verdacht worden van het veelvuldig seksueel misbruiken van minderjarige jongetjes.
Ik zat er zelf bij, Koning Willem-Alexander. Niet toen die minderjarige jongetjes werden aangerand, maar toen die beschuldigingen jegens o.a. raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke onder ede in het Utrechtse gerechtsgebouw werden uitgesproken.
Dat was tegenover rechter-commissaris mr. Natasja Ghelen.

Enkele weken later publiceerde het bestuur van Het Haagse gerechtshof een verklaring op de website van de Rechtspraak. Een verklaring waarin het bestuur schaamteloos meedeelde, dat zij geen enkele aanleiding zag om maatregelen te nemen jegens de hoge rechter mr. Jan Wolter Wabeke. Later werd die verklaring weer snel van de website van de Rechtspraak verwijderd.
Maar ik heb die verklaring opgeslagen, Koning Willem-Alexander. Ik kan die verklaring dus zo aan >>> u laten zien.

Grote groepen van de Nederlandse bevolking kunnen het maar niet verdragen dat een hoge rechter, een raadsheer, die in naam van de Koning, uw naam, Koning Willem-Alexander, dagelijks medemensen berecht/bestraft, terwijl er meerdere verklaringen zijn dat hij deel uitmaakte van een groep die jonge jongetjes seksueel heeft misbruikt! Nadat dat door niet de minsten onder ede is verklaard, is er behalve die verklaring op de website van de rechtspraak niets gebeurd, Koning Willem-Alexander. Geen verder onderzoek. Raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke is er niet eens over verhoord. Niets is er daarna gebeurd, Koning Willem-Alexander. Behalve dan dat alles blijkbaar weer in de elite-pedo-doofpot is gestopt.

Zeg nou zelf, Koning Willem-Alexander, dat wilt u toch zeker ook niet. Een raadsheer die dagelijks Nederlandse burgers berecht en bestraft, waarvan door niet de minsten onder ede is verklaard dat hij deel uitmaakte en misschien nog wel uitmaakt van een groep elite, die kinderen seksueel misbruikt! En dat bestraffen ofwel vonnissen allemaal in uw naam, Koning Willem-Alexander! Dat moet u toch niet willen?  

Ik heb gezien, Koning Willem Alexander, dat er een man was tijdens de afgelopen Bilderberg-conferentie in het Duitse Dresden, die net zoals ik dat bij uw Paleis heb gedaan, u toeriep vanachter een getralied hekwerk.
Ik riep u toe en vroeg of u even aan het hek wilde komen, maar de man in Dresden riep, toen u voorbij liep, 'Nazi, Nazi', Nazi'! Ik zou in uw plaats, Koning Willem-Alexander, als ik mij daar niet door aangesproken zou hebben gevoeld, die man met zijn kop door die tralies van dat hekwerk hebben getrokken!

Ik ben ervan overtuigd, Koning Willem-Alexander, dat u alleen al bij uw vrouw hiermee een goede beurt had gemaakt! Koningin Maxima en ook dat zie ik zo voor me, zou 'Argentijns krijsend' van het lachen over de vloer van de Eikenhorst hebben gekropen bij het zien van de beelden die daar ongetwijfeld van gemaakt zouden zijn. Zoiets laat je, als het niet waar is, je toch niet toeroepen, Koning Willem-Alexander! Net zo goed dat u het niet moet pikken dat uw naam zo misbruikt wordt betreffende het door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen vonnissen van criminele rechters en raadsheren. En dat geldt dan natuurlijk ook voor, waar het in dit schrijven voornamelijk om gaat; Raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke waarvan onder ede is verklaard dat hij deel uit maakte van een elite groep die kinderen seksueel misbruikte!

Daarom vraag ik u, Koning Willem Alexander om hier alvast maatregelen tegen te nemen. Heel veel van uw goedwillende, fatsoenlijke landgenoten begrijpen niet dat dit maar allemaal kan in uw 'keurig' Nederland. Velen onder uw volk, begrijpen niet dat u over dit alles zwijgt, Koning Willem-Alexander. Ik zou daarom zeggen onderneem iets en ga met mij hierover in gesprek.

Liefst afspreken op een plek die van u is, Koning Willem-Alexander, want u heeft
plek zat! Ik zelf heb geen eigen plek, want ik ben door een criminele rechter,
mr. C.J.L.M. de Waal, zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder het beginsel hoor en wederhoor, waar een ieder volgens de wet recht op heeft, voor straf dakloos gemaakt. Dakloos gemaakt vanwege mijn aanhoudende strijd tegen het onrecht.

Laat uw naam niet langer besmeuren door criminelen die vele medemensen
de dood in jagen ten gevolge van misdadige beslissingen in uw naam, Koning
Willem-Alexander!

In afwachting van uw reactie,

Vriendelijke groet aan u, Willem-Alexander, uw vrouw Maxima en de kinderen.


Nico van den Ham                             
Melder van Misstanden
Journalist
Telefoon: 06- 19215778
E-mail: nico.vandenham@gmail.com 


(Klik voor de originele brief 
>>> hier

Gepubliceerd door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND:
Sectoren: Koningshuis,
Gerechtelijke Misdaad, Politiek, Zelfmoord, M
ediacensuur, Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

vrijdag 11 november 2016

Nico van den Ham levert brief af bij Koning Willem Alexander en spreekt ook nog even minister Koenders

Weer is Nico van den Ham langdurig opgehouden door de marechaussee voor controle! Dat was bij het afleveren van een brief aan de Koning op Paleis Noordeinde.
Nico vraagt zich inmiddels niet meer af of hij wordt gearresteerd, maar wanneer dat gaat gebeuren. Jammer dat de Nederlandse hulptroepen, zoals de marechaussee, zo aan de verkeerde kant staan betreffende goed - slecht. Ook de marechaussee laat zich voorliegen en indoctrineren door de reguliere, gecensureerde media!
Relaterend daaraan sprak Nico nog even over de persvrijheid met PvdA/VVD hypocriet minister Bert Koenders van buitenlandse zaken! 


De brief aan de Koning is afgeleverd en wordt binnen enkele dagen op deze site gepubliceerd. Daardoor is het een open brief aan Koning Willem Alexander. 

Lees ook het klaagschrift wat Nico van den Ham aan de Procureur Generaal van de Hoge Raad der Nederlanden, mr. Jos Silvis over criminele rechters en raadsheren heeft geschreven. Lees ook de misdadige reactie daarop van mr. Jos Silvis. 

>>> Belangrijke brief aan Procureur Generaal mr. J. Silvis over vele zelfmoorden           ten gevolge van de rechtspraak

>>> Procureur Generaal mr. Jos Silvis van de Hoge Raad wil burgers gewoon                de dood in kunnen blijven drijven!

Door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Koningshuis, Gerechtelijke Misdaad, Politiek, Zelfmoord, klassenrechtspraak, mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

woensdag 9 november 2016

Zwendel en leugens bij de Hoge Raad der Nederlanden!

Ingezonden stuk
De onomstotelijke bewijzen stapelen zich meer en meer op: De Nederlandse Rechtspraak veroorzaakt veel meer ellende, leed, verdriet en dodelijke slachtoffers (zelfmoord) dan welke Maffia-bende, waar ter wereld dan ook! Hieronder misschien een saai lijkend ingezonden stuk van de zeer zwaar getroffen familie Hofs. Saai is het echter zeker niet! Vooral niet voor de familie Hofs, die al jaren zo het slachtoffer is van de grootste misdaadgroep die Nederland kent; De Rechtspraak. 

Zelfmoord
De familie Hofs van de website >>> Vrouwe Justitia In Verval zond al eerder stukken naar ons toe. Het eerste stuk ging over een advocate die alle Zwarte Toga Zwendel, om grote partijen te bevoordelen, niet meer aan kon en na vier maanden hongerstaking in uiterste wanhoop >>> zelfmoord pleegde. Het tweede stuk gaven wij de titel:
>>> Leven 39 jarige man verwoest door corrupte rechters!

Conclusie
Hieronder het derde ingezonden stuk van de familie Hofs, dat vertelt op wat voor een misdadige wijze de behandelend A.G. mr. J. Spier te werk gaat (een A.G. = Advocaat Generaal, maakt deel uit van het parket van de Hoge Raad en geeft adviezen, zogenoemde Conclusies, aan de hoge Raad). 
Een door een zeer ervaren cassatieadvocaat opgestelde dagvaarding, wordt door
mr. Spier op valse gronden en via keiharde leugens, zoals schaamteloos vermeld in de >>> Conclusie, niet ontvankelijk verklaard. De familie Hofs wordt dus zoals dat nou eenmaal vrijwel altijd gaat in een (verkapte) Schurkenstaat, de mogelijkheid ontnomen om de regelrechte rechtelijke zwendel, die eerder heeft plaatsgevonden in de procedure bij het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden, aan te vechten.

Bepalingen
De Hoge Raad bekijkt uitsluitend de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast en behandelt de kwestie niet (opnieuw) >>> 
inhoudelijkIn de praktijk betekent dat, dat de edelachtbaren van De Hoge Raad der Nederlanden lak hebben aan de bepalingen die zijn verankerd in nationale wetsartikelen en en internationale verdragen net zoals de raadsheren van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden er lak aan hadden toen zij de arresten d.d. 29 juli 2014 en 13 oktober 2015 opstelden. 
De tegenpartij was in de onderhavige zaak immers de grote misdaadgroep ING.
We hadden het kunnen voorspellen dat het zo zou gaan!   


De politiek zwijgt, de reguliere media zwijgen en zolang het nog kan, zwijgen wij niet. 

De website van -Vrouwe Justitia in Verval- is permanent aan te klikken in de rechter kolom van deze site.

Hieronder het ingezonden stuk.

___________________________________________


Schandalige afhandeling van een correct en kundig opgestelde dagvaarding !!

Vanwege arresten d.d. 29 juli 2014 en 13 oktober 2015 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waren B, Th. Hofs en zijn echtgenote H.M.S, Hofs-Akkermans (verder Hofs c.s.) (in casu hun cassatieadvocaat) genoodzaakt vele middelen in hun cassatie-dagvaarding voor te stellen, waarvan overigens te verwachten was, dat dat ergernis van de behandelend A.G. zou opwekken 

Echter dat deze een soort schotschrift van nauwelijks één A-viertje zou uitbrengen hadden Hofs c.s. ondanks hun slechte ervaringen met de civiele 'rechtspraak' niet verwacht en heeft hen tot op het bot getroffen.

Advocaat-Generaal mr. J. Spier heeft in zijn Conclusie d.d. 11 maart 2016 (zaaknummer 16/00343) zoals geconstateerd kan worden blijk gegeven van een grote minachting jegens Hofs c.s.
Dit terwijl dezen in hun dagvaarding slechts correct en duidelijk hebben aangegeven, hetgeen er in de betreffende procesgang allemaal mis is gegaan (waarbij alleen voor cassatie vatbare zaken zijn genoemd) en daarbij zoals door de Hoge Raad is vereist exact hebben geduid, waar die foutieve gang van zaken uit blijkt en hoe die gecontroleerd kan worden. Dit door de benoeming van de relevante plaatsen in de processtukken. 

Dat Hofs c.s. een uitgebreide dagvaarding hebben uitgebracht dan wel veel middelen hebben voorgesteld, hetgeen wellicht ongebruikelijk is, heeft uitsluitend en alleen te maken met het abominabele werk van meerdere magistraten en de vele onwaarheden zijdens wederpartij ING gepleegd tijdens de procedure, welke leugens door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden klakkeloos als de waarheid zijn aangenomen, daarbij de bewijsvoering zijdens Hofs c.s. consequent negerend. 

Het mag zo zijn, dat uit de processtukken van Hofs c.s. blijkt, dat zij gefrustreerd zijn door de gang van zaken, hetgeen overigens ieder zinnig mens na kennisneming daarvan zal begrijpen, rechtvaardigt dat nog niet de uitlatingen, beschuldigingen en hatelijke opmerkingen van de A.G. luidende:

- Hofs c.s. hebben uitgehaald naar rechters of rechterlijke uitspraken

- Hofs c.s. hebben oeverloze beschouwingen gehouden

- Middel 16 is versierd met diverse krachttermen en beschuldigingen. Nota bene:
. krachttermen zijn verwensingen, vloeken, schuttingwoorden, etc. waarvan absoluut
. geen sprake was. 


- Hofs c.s. houden een warrig betoog in dit middel 

- Middel 19 behelst vooral misplaatste verwijten van partijdigheid aan het hof en is
 . verder ook gestoeld op speculaties


- Het gestelde onder 'verzoeken zijdens Hofs c.s.'betreft een ontboezeming
. (denigrerend bedoeld!)

Onduidelijk is wie de ondertekenaar van het infame werkstuk is !! 

In hun reactie op de Conclusie van de A.G. hebben Hofs c.s. in hun zogenaamde Borgersbrief (een brief met reacties op de Conclusie van een A.G.) d.d. 24 maart 2016 eerst toegelicht, waarom de cassatiedagvaarding zo uitgebreid was, dit door te wijzen op het betwiste werk van meerdere magistraten en de vele onwaarheden, die door hun wederpartij ING tijdens de procedures waren geponeerd. Vervolgens hebben zij in hun brief op vrijwel alle alinea's van de Conclusie van de A.G. zeer gefundeerde en degelijk onderbouwde kritiek geleverd (dit zo beknopt mogelijk). Het mocht allemaal niet baten. 

De Hoge Raad is in zijn arrest d.d. 29 april 2016 (raadsheren: mr A.M.J. van Buchem-Spapens (voorzitter) mr. A.H.T. Heisterkamp en mr. C.E. du Perron) uit gemakzucht oftewel uit desinteresse of vanwege hem moverende redenen, die het daglicht niet kunnen velen, gewoon afgegaan op de (erbarmelijke) Conclusie van de A.G. Dit blijkt uit de verwijzing van de Hoge Raad in zijn arrest: zie het standpunt van de Procureur Generaal onder 2-11), en heeft vervolgens het beroep op grond van artikel 80a lid1 RO niet ontvankelijk verklaard.

De inhoud van de Borgersbrief is compleet genegeerd, hetgeen in strijd is met wetsartikel 44 Rv. lid 3. In dit geval is de ING de lachende overwinnaar, die gesteund door de magistratuur vrolijk kan doorgaan met haar abjecte praktijken, inhoudende haar cliënten bestelen, dit voor grote bedragen. 

De Conclusie van de Procureur-Generaal dat beter een >>> schotschrift (geschrift
dat iemand op smadelijke wijze aanvalt) genoemd kan worden is aan te klikken
>>> hier.

Ingezonden stuk. 
Begeleidende tekst:
Redactie van 
NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:  Mensenrechtenschendingen,
Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Politiek, Zelfmoord.

zondag 6 november 2016

Criminaliteit bij rechterlijke macht bekend bij politiek!

Misdrijven
Het plegen van misdrijven jegens grote groepen van de Nederlandse bevolking door criminele rechters en raadsheren is wel degelijk bekend bij de politiek. Dat blijkt onder meer uit de houding van de vele politici die Nico van den Ham onlangs daarover heeft aangesproken. Een aantal daarvan in de onderstaande video. Onder de video een e-mail van een grote politieke partij, die toegeeft al lang op de hoogte te zijn van de criminele activiteiten van rechters! Verder lezen onder de Video....


Dan hebben we nog de vele criminele organisaties die, onder de noemer 'Jeugdzorg', over de ruggetjes van onschuldige kinderen en ouders via misdadige klassenrechters veel geld binnenharken. Ook die immense smeerlapperij is bekend bij de politieke partij (en dan natuurlijk ook bij alle andere partijen) zoals uit de onderstaande e-mail duidelijk is op te maken!

_______________________________________________________

Geachte heer Van den Ham,

Uw vraag ligt op het terrein van justitie en daarom zal ik uw verzoek voorleggen aan onze woordvoerder justitie Michiel van Nispen. Het is ons echter reeds lang bekend dat kapitaalkrachtige bedrijven en personen gebruik (zo u wilt misbruik) maken van het recht om anderen in een hoek te drijven of zelfs kapot te maken. Ook de problemen bij jeugdzorg zijn ons goed bekend. Daar is echter niet zo makkelijk een oplossing voor te vinden.

Bij deze constateringen helpt het niet om te spreken over ‘criminele rechters en raadsheren’ en over ‘misdrijven tegen de mensheid’ hetgeen internationale misdrijven zou inhouden. Ook de term ‘onrechtmatige vonnissen’ zou ik vermijden als ik u was. Dergelijke uitspraken kunnen u juridisch mogelijk in een lastig parket brengen.

U bereikt mijn collega Van Nispen ook rechtstreeks via m.vnispen@tweedekamer.nl


Met vriendelijke groet,

XXXXXXXXXX Tweede Kamerlid SP

Woordvoerder XXXXXXXXXXXXXXXX Zaken
_____________________________________________


Zelfmoord
Wij hebben de tekst uit de e-mail gedeeltelijk geanonimiseerd. Dit omdat we het, toch wel een beetje eerlijke (door zo'n e-mail aan ons toe te sturen), Tweede Kamerlid niet gelijk door de stront willen halen. Een beetje eerlijk, vanwege het oprechte antwoord dat hij/zij ons toestuurde. Wel is het zo, dat het Tweede Kamerlid ofwel de gehele Socialistische Partij (SP) de alarm klok allang had moeten luiden! Want elke week plegen er meerdere mensen, ten gevolge van de abjecte werkwijzen van criminele rechters, zelfmoord! En om die zelfmoorden zoveel mogelijk te voorkomen, zou je toch alles in het werk moeten stellen! Dat lijkt ons althans de meest menselijke en natuurlijke reactie op al deze Zwarte Toga smeerlapperij.   

Politieke partijen 
Bovenstaand geldt natuurlijk ook voor alle andere politieke partijen! Compleet verwoeste levens van grote groepen goedwillende 'gewone' medemensen, waaronder vele kinderen, is onze gewetenloze politici een rot zorg zo blijkt uit alles tot nu toe. Datzelfde geldt voor de houding van de politici betreffende het grote aantal sterfgevallen ten gevolge van zelfmoord. Zelfmoord in uiterste wanhoop gepleegd, ten gevolge van extreem gerechtelijke klassen-vuiligheid! Compleet verwoeste levens van medeburgers en zelfs al die zelfmoorden ten gevolge van smerige beslissingen van criminele klassenrechters en raadsheren om hun frauderende elite vrinden te bevoordelen; het interesseert, evenals de Koning in wiens naam de vuile beslissingen van het Misdadige Zwarte Toga Tuig worden uitgesproken, ook al die andere politici he-le-maal niets!

Door Nico van den Ham en Henk Faasen. Gesteund door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Politiek, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur Klassenrechtspraak.