vrijdag 28 oktober 2016

'Nederlandse rechtspraak in wereldtop' pure misleiding!

Staats-trol-journalist Chris Klomp


Werkt World Justice Project met mensen zoals Chris Klomp?


Volksmisleiding, Zwendel, Arglist
 en Censuur!Berichten
Afgelopen week raasde er een extreem groot gevoel van vreugde door het lijf van staatsjournalist Chris Klomp. Het World Justice Project had immers via haar -Rule of Law Index- bekendgemaakt; 'Nederlandse rechtspraak op plaats 5 en blijft in wereldtop'. Onmiddellijk na die misleidende bekendmaking van de organisatie met de imponerende naam en professioneel opgebouwde website, zodat het allemaal heel wat lijkt, verzond de in euforie verkerende Chris Klomp diverse berichten.
Berichten via Twitter, E-mail en SMS. Berichten naar slachtoffers van de grootste smerigste, criminele organisatie die ons land kent: De Rechtspraak. Berichten naar meerdere collega-journalisten die wel eerlijk en integer te werk gaan. 

Typische, infantiele -Chris Klomp >>> -Sliep uit, Sliep uit- berichten met daarin een link naar een artikel dat 'zijn' gecensureerde Staatscourant; Het Algemeen Dagblad, over de Rule of Law Index had >>> gepubliceerd.

Dood
Ook de andere volksverlakkende staatskranten kopten vol valse trots dat de Nederlandse Rechtspraak tot de wereldtop behoort! En dat terwijl wij steeds beweren en onomstotelijk kunnen bewijzen dat de Nederlandse Rechtspraak en haar kliek, waaronder de reguliere media, de grootste, meest ellende, leed en verdriet veroorzakende misdaadgroep is die Nederland kent. Een misdaadgroep die ten voordele van haar elite-vrinden, kapitaalkrachtige organisaties, bedrijven en door rechters belangrijk geachte personen schaamteloos door middel van extreem veel gerechtelijke list en bedrog goedwillende burgers kapot maakt en in vele gevallen meedogenloos de >>> dood in drijft.  

Kruimelwerk
Alle burgercriminaliteit bij elkaar is absoluut kruimelwerk vergeleken met de misdrijven die criminele rechters en raadsheren massaal plegen jegens grote groepen van de Nederlandse bevolking. Massaal gerechtelijke misdrijven plegen jegens onschuldige burgers ten voordele van hun elite-vrinden. Schaamteloos en gewetenloos! Allemaal in Naam van onze Koning. Een Koning die letterlijk koninklijke schijt heeft aan het immense leed en verdriet onder 'zijn' bevolking, wat veroorzaakt wordt door zijn vuile kliek; het tot op het bot verrotte Criminele Zwarte Toga Tuig. 
Hoeveel Koninklijke schijt? Zoveel >>> Koninklijke schijt!

Boerenlullen

Hoe kan het dan dat het World Justice Project in haar
Rule of Law Index Nederland op plaats 5 vermeld? De Rule of Law Index komt tot stand uit de beoordeling van (slechts) 1.000 bewoners/huishoudens en experts per land. De huishoudens moeten vragenlijsten invullen en met de experts wordt een gesprek aangegaan. Dat is wat wij begrepen hebben van de uitleg op verschillende pagina's van de website van het World Justice Project inzake de totstandkoming van de lijst. De uitleg op de indrukwekkende website van de organisatie met de imponerende naam; World Justice Project, is in enigszins ingewikkeld taalgebruik opgesteld zodat het een en ander heel interessant en betrouwbaar overkomt.

Aanbellen
Ook vragen wij ons af, bij wie het World Justice Project allemaal heeft aangebeld om de mening te vragen over de Nederlandse Rechtspraak. Zitten er onder die slechts 1000 uitverkorenen ook mensen die wel eens een rechtszaal van binnen hebben gezien? De meeste mensen zijn immers nog nooit in een rechtszaal geweest! Of zijn de deelnemers aan het onderzoek voornamelijk personen die zich dagelijks laten indoctrineren door de gecensureerde staatsmedia en vooral via de TV keer op keer ingeprent krijgen dat de Nederlandse rechter onafhankelijk en onpartijdig is. Herhaling is de kracht van de boodschap, zo weet ook De Rechtspraak en haar kliek, waaronder Chris Klomp.

Experts
Wie die experts zijn waar het World Justice project mee heeft gesproken willen we ook graag weten! Zijn dat 'Chris Klomp-experts'? Waarom worden bij de World Justice Project de ervaring-experts vergeten die bijvoorbeeld in dit >>> artikel of meer uitgebreid in dit >>> artikel staan vermeld. Of een man die de namen noemt van zo'n 50 criminele rechters en aanverwant ambtelijk tuig. Een weldenkende man, die weet dat het strafbaar is rechters valselijk te beschuldigen van het plegen van misdrijven. Een man dus, die zijn uitspraken uitgebreid kan onderbouwen met bewijsstukken die onweerlegbaar aantonen dat zijn beweringen over Crimineel Zwart Toga Tuig de juiste zijn >>> Namen van 50 misdadige 'rechters, griffiers en presidenten'    

Geen deurbel
Heeft het World Justice Project ook mensen zonder deurbel aangesproken? Daklozen die zo het slachtoffer zijn geworden van extreem misdadige rechters die dagelijks, ten voordele van hun kapitaalkrachtige elite-vrinden, meestal door middel van gerechtelijke list en bedrog ongeveer 50 huishoudens met hun kinderen, huisdieren en al de straat op sleuren? Heeft het World Justice Project ook aangebeld bij diegenen die hun bedrijf zijn kwijtgeraakt door middel van gerechtelijke list en bedrog aan een nog groter bedrijf waar de Toga Maffia meer belang bij gehad? Of was dat aanbellen ook bij die mensen onmogelijk omdat ook zij inmiddels geen woning meer hebben waar een deurbel op kan? 

Moord | Advocaat
Heeft het World Justice Project ook aangebeld bij de nabestaanden van al die slachtoffers van criminele rechters en raadsheren die door middel van gerechtelijke list en bedrog, ten voordele van de elite vrinden, door de edelachtbaren letterlijk de
>>> dood in zijn gedreven? Is het World Justice Project ook langs geweest bij de nabestaanden van de advocaat die, nadat zij eerst 4 maanden in hongerstaking was geweest, >>> zelfmoord pleegdeZo kunnen we nog wel enkele A-viertjes doorgaan, maar het wordt vervelend om dat telkens allemaal maar weer opnieuw te lezen dus houden wij het hierbij en verwijzen naar de talrijke artikelen over criminele rechters en raadsheren op deze site.  

Donaties 
Bovenaan in opvallend fel oranje wordt door de 'non-profit' organisatie World Justice Project om donaties gevraagd. Waar komen die donaties vandaan? Doneren alleen burgers of zijn dat ook grote kapitaalkrachtige organisaties en bedrijven of mogelijk zelfs overheden? Komen de donaties uit de landen die het slechts scoren op de lijst of komt het grote geld van de landen die bovenaan staan? Wie betaalt bepaalt, hebben we wel eens gehoord. Wie controleert dat? Wat is het salaris van de directie van het World Justice Project?  

Media
Wij weten, gelet op onze eigen ervaringen met de rechtspraak, maar meer nog gelet op onze kennis van vele, vele schrijnende gevallen van anderen, dat de Nederlandse rechtspraak en haar kliek waaronder de liegende reguliere media, tot op het bot corrupt is. Een organisatie met een professioneel uitziende website waarop veel interessant lijkend gebrabbel staat, die slechts 1000 mensen (per land) om hun mening heeft gevraagd zoals ze zelf beweren, is absoluut niet representatief maar misleidend! 

Pedofilie
Elke dag berecht/bestraft een pedofiele raadsheer Nederlandse burgers. Dat is mr. Jan Wolter Wabeke. Mr. Wabeke is door meerdere personen (niet de minsten) onder ede beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarige jongetjes. Wij zaten er zelf bij. Niet bij dat seksueel misbruik, maar toen die beschuldigingen onder ede werden verklaard! Het Haags gerechtshof heeft vlak na die beschuldigingen een verklaring op haar website geplaatst waarin zij schaamteloos meedeelde dat pedofiel mr. Wabeke gewoon door kon gaan met zijn werk als hoge rechter! Een jongetjesverkrachter die raadsheer is en dagelijks 'recht' spreekt. Nederland in de top van de rechtspraak zegt het World Justice Project. De reguliere media melden het allemaal ongegeneerd! De onderworpen bevolking doet op een enkele uitzondering na niets! Allemaal in uw eigen elite-pedo-land: De Schurkenstaat der Nederlanden.

Onderzoek

Wij pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de praktijken van de in onze ogen gevaarlijke regelrechte oplichtersbende het -Word Justice Project-. Het grootste probleem daarbij zou dan weer zijn wie zo'n onderzoek zou moeten doen? Oud-rechters? Politici? Nee he? Laat maar! Nee, wij zijn geen complotdenkers, maar onthullen complotten! 
De enige oplossing volgens ons is doodeenvoudig: Het volk zou massaal al deze samenzwerende vuiligheid niet langer moeten pikken! Absoluut niet meer pikken op welke wijze dan ook! En Chris Klomp!; gaat heen en verbetert u! 

Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor naar het navolgende e-mailadres gezonden: Media and press: press@worldjusticeproject.org  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Koningshuis, Politiek, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, , Klassenrechtspraak, Mediacensuur.