KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 19 oktober 2016

Kindje valt met moeder en oma in gierkelder en sterven door koude! Hulpdiensten geen tijd voor reddingsactie!


Onderkoeling
Nu pas is bekend geworden dat afgelopen weekend een meisje (7) haar moeder (35) en haar oma (65) door onderkoeling zijn gestorven. Dat gebeurde in een drijfmest kelder op hun zeer afgelegen boerderij in Friesland. Het drietal was in het duister aan de wandel en hadden de openstaande put niet opgemerkt. Waarschijnlijk zijn de moeder en oma in een poging hun (klein) kind te redden, door elkaar vast te grijpen, mee de drijf- mestkelder in gesleurd. Politie en brandweer weigerden hulp omdat het weekend was en verloven niet konden worden ingetrokken.

Drijfmest
De vader van het meisje is invalide en zit in een rolstoel. Daardoor kan de man het boerenvak niet meer uitoefenen. In de kelder staat ongeveer een 80 centimeter laag ingedikte oude drijfmest. De urine van de koeien, die samen met de mest in zo'n drijfmestkelder terechtkomt, is na al die jaren dat er geen koeien meer op de boerderij zijn voor een deel verdampt. De mest is daardoor een (gedeeltelijk aangekoekte) dikke brei geworden en heeft de val van de drie gebroken. Daardoor raakten het drietal niet gewond.

Ladder
De invalide boer had na het ongeval vrijwel onmiddellijk contact met zijn vrouw, dochter en moeder. Hij vond het vreemd dat zij niet voor donker thuis waren gekomen van een wandeling en was met zijn rolstoel op zoek gegaan naar zijn familie. Eenmaal buiten hoorde hij geschreeuw vanuit de put. Daarna heeft de man gewoon met hen kunnen spreken. De vrouw vertelde haar man dat er eigenlijk niet zo veel aan de hand was. Zij zaten onder de stront, maar niemand was gewond geraakt. Het enige probleem was hoe weer uit de steenkoude gierkelder te komen. De boer stelde zijn familie gerust en zegde toe direct brandweer en politie te zullen gaan bellen. Het enige wat eigenlijk nodig was, was een ladder en een persoon die de ladder in de opening van de gierkelder kon plaatsen. De invalide boer had zelf wel een ladder, maar kon daar vanwege zijn dwarslaesie niets mee. 

Hulpdiensten
De 40 jarige man is na het gesprek met zijn dierbaren de politie en de brandweer gaan bellen. Het was vrijdagavond en zowel de politie als de brandweer vertelden hem dat zijn familie maandagmorgen als eersten aan de beurt zouden zijn. Het was weekend en er was daardoor weinig mankracht ter beschikking, zo deelde zowel de politie én de brandweer aan de wanhopige man mede. Verloven intrekken, daar deden de beide korpsen in het weekend niet aan, 'onze mensen hebben ook rust nodig' zo werd de nog meer in wanhoop gebrachte invalide man toegesnauwd. 

Overleden
Meerdere malen heeft de bezorgde voormalige boer daarna nog gebeld, maar telkens kreeg hij weer opnieuw van de politie en brandweer te horen dat zijn familie maandagmorgen als eerste aan de beurt zouden zijn. De drie familieleden van de boer zijn waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag overleden, want zondags kreeg de man geen antwoord meer vanuit de put. Afgelopen maandagmorgen zijn de lichamen geborgen. Sectie door een patholoog wees uit dat de drie aan onderkoeling zijn overleden.

Criminelen
Onlangs heeft Nico van den Ham vele politici aangesproken en bij hen geklaagd dat rechters en raadsheren regelrechte criminelen zijn die, ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties/bedrijven en door hen belangrijk geachte personen, het leven van grote groepen onschuldige burgers, inclusief dat van kinderen, volledig kapot maken. Nico hamerde er bij de politici op, dat hij toegang heeft tot heel veel niet voor twijfel vatbaar bewijs daarover. 'Zou u uw nek hierover niet eens willen uitsteken en deze immense gerechtelijke smeerlapperij onder de aandacht willen brengen?' was één van Nico zijn vragen aan de Tweede Kamerleden, een staatssecretaris en een aantal ministers. De politici antwoorden wel, maar reageerden niet geschokt en liepen, op een enkele uitzondering na, grijnzend verder.

Zelfmoord
Ook heeft Nico aan de politici verteld, dat er honderden mensen per jaar in wanhoop zelfmoord plegen ten gevolge van die door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen vonnissen. Ook in deze vertelde Nico aan de politici, dat hij toegang heeft tot veel bewijsmateriaal dat datgene wat hij beweert over De Rechtspraak onomstotelijk onderbouwd. Niet een van de politici reageerde geschokt toen zij hoorden van het grote aantal zelfmoorden ten gevolge van de gerechtelijke smeerlapperij en liepen op een enkele uitzondering na, glimlachend verder. 

Reactie  
Wat bezielt dit soort mensen om gewoon glimlachend verder te lopen, als iemand zo nadrukkelijk beweerd toegang te hebben tot heel veel bewijzen die al dit vreselijks onderbouwen? Wat bezielt de -Befehl ist Befehl- hulpdiensten zoals politie en marechaussee om Nico van den Ham zo vaak lastig te vallen? Lastig te vallen door staandehoudingen om Nico zo, zoveel mogelijk te belemmeren zijn ongewenste vragen inzake dood en verderf, veroorzaakt door criminele rechters en raadsheren, te stellen? 

Bevestiging
Wel hebben wij naar aanleiding van Nico zijn vragen van een grote politieke partij de schriftelijke bevestiging gekregen, dat zij al lang weten van de wantoestanden bij de rechtspraak zoals door ons gesteld. Er staat nog meer schokkends in de e-mail. Dat gaat over kinderen en dat zou de hele Nederlandse bevolking onmiddellijk op de been moeten brengen'! Hier besteden wij, als ons dat niet onmogelijk wordt gemaakt, in een later artikel aandacht aan.

Inhoud E-mail

Mede door de inhoud van de e-mail van de grote politieke partij, is onze logische veronderstelling dat ook alle andere politici weten dat rechters en raadsheren criminelen van de ergste soort zijn. Dat er bij de politici geen enkele uiting was van verbijstering, toen Nico daar over begon, bekrachtigd die veronderstelling alleen maar! Datzelfde geldt voor het feit, dat Nico zo vaak staande is gehouden vanwege zijn ongewenste vragen.   

Drijfmestkelder
Als het vreselijke drama, wat zich het afgelopen weekend in de drijfmestkelder op de afgelegen boerderij in Friesland afspeelde, niet door ons verzonnen zou zijn, zou de verontwaardiging over de weigering van de hulpdiensten om onmiddellijk in actie te komen niet te beschrijven zijn! Kamervragen zouden er gesteld worden. Kranten zouden het zeer schokkende nieuws met chocoladeletters op de voorpagina brengen en elke dag zouden er een wel een week lang verhitte discussies over gevoerd worden in de gecensureerde staatsradio en staatstelevisie pulp-bral-programma's. 

Zelfmoorden
Grote aantallen zelfmoorden van medemensen, die ten voordele van grote machtige partijen door rechters door middel van gerechtelijke zwendel helemaal kapot zijn gemaakt en in wanhoop zijn gebracht, doen er niet toe! Dit gelet op de reacties van politici, de gecensureerde propaganda >>> staatsmedia, de hulptroepen zoals politie en marechaussee én de Nederlandse bevolking!  'Ze hebben het zelf gedaan, de dood was hun eigen keuze', zal mogelijk de verwijtende gedachte zijn zo schatten wij in. Wilt u een nog beetje aandacht van uw medemens na uw dood? Pleeg dan in ieder geval geen zelfmoord!   

Heel Nederland ziek
Nederland is ziek! De politiek is ziek, De Rechtspraak is ziek en hun hulptroepen zijn ziek! Misdadig-ziek! Het grootste deel van de bevolking dat zich dagelijks door de gecensureerde, misleidende en daardoor criminele staatsmedia laat voorliegen is ook ziek! Volgzaam-ziek

Nico van den Ham ziek
Ook Nico van den Ham is ziek. Lichamelijk-ziek! Ziek gemaakt door de jarenlange klokkenluidersvervolging die op hem is toegepast. Ziek van de meer dan vreselijke, zeer leven ingrijpende, daklozensituatie waar hij al zo'n 10 maanden in verkeerd.
Nico is zo ziek, dat hij inmiddels bijna niet meer verder kan. De vechtlust van Nico gaat niet samen met zijn lichamelijke gesteldheid en met de daklozensituatie waarin hij verkeerd. Kortom, er moet een wonder gebeuren, wil Nico nog veel langer kunnen doorgaan met zijn strijd tegen criminele rechters, raadsheren en ander staatstuig dat dagelijks massaal misdrijven pleegt tegen grote groepen van de Nederlandse bevolking. 


Strijdlust
Nico van den Ham heeft het bij de minst geringste inspanning ongelooflijk benauwd, is extreem snel vermoeid en heeft het vrijwel uitsluitend steenkoud. Vandaag, nadat dit artikel is geplaatst gaat Nico weer naar Den Haag. De strijdlust wint het nog steeds van het ziek zijn. De strijdlust wint het nog steeds van de onmenselijke daklozensituatie waarin Nico verkeerd en die het hem bijna onmogelijk maakt zijn beide site's 'ín de lucht' te houden. Elk moment kan het afgelopen zijn! In het volgende artikel (onder voorbehoud), een video waarin Nico verteld én laat zien wat hij nu weer in Den Haag moest.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Politiek, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur.


>>> Nico van den Ham in Den Haag en vraagt politici en Koning actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham vraagt de VVD'ers Van Miltenburg en Wiebes actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham vraagt Kamerleden Marcouch en Van Bommel actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham vraagt Sybrand van Haersma Buma (CDA) actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham stelt aan minister Dijsselbloem de 'verkeerde' vragen en wordt daarom bijna gearresteerd

>>> Nico van den Ham vraagt minister Stef Blok actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham mag Frits Wester RTL Nieuws geen ongewenste vraag stellen. De marechaussee grijpt in!

>>> Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham gaat bij Koning Willem Alexander langs om te praten over criminele rechters