KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 3 oktober 2016

HOGER BEROEP MICHA KAT - BART MOS TELEGRAAF

Journalist drs. Micha Kat 
Even onderbreken wij onze video-serie waarin wij aan meerdere politici vragen actie
te ondernemen tegen criminele rechters, raadsheren en ander veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakend 
Abject Toga Tuig. 

Een korte onderbreking omdat aanstaande donderdag om 09.00 u. in het Amsterdamse Gerechtshof het hoger beroep dient in de zaak van Journalist drs. Micha Kat en de 'journalist' Bart Mos van de 'Nazi-krant'
De Telegraaf. 


Doodsbedreiging
Het gaat hier om een vermeende doodsbedreiging die Kat maar liefst ruim 6 jaar geleden zou hebben geuit tegen Mos. In het bepaalde in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ligt verankerd dat eenieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn. Dat onderstreepte is ook nog eens bepaald in artikel 14 lid 3 sub c van het International Covenant on Civil and Political Rights!

Grondwet
Artikel 94 van de grondwet van onze verkapte Schurkenstaat schrijft voor dat internationale bepalingen boven nationale wetten staan. Dit alles zouden absolute redenen moeten zijn om de zaak omtrent journalist Kat op voorhand te seponeren.
Maar gelet op het feit dat rechters (in deze hoge beroep kwestie raadsheren) massaal, openlijk, dus schaamteloos hun corrupte justitiële reet afvegen met nationale wetten en het bepaalde in internationale verdragen als die niet goed van pas komen gaat de zaak donderdag, tot zover bekend, gewoon door.


Opnamen
Vandaag levert Nico van den Ham de aanvraag, om a.s. donderdag audiovisuele opnamen tijdens de zitting te mogen maken, tegen ontvangstbewijs persoonlijk af. Persoonlijk en tegen ontvangstbewijs afleveren bij de centrale balie van het gerechtshof in Amsterdam! Dat moet zo, want anders is de kans groot dat ze daar bij het gerechtshof zeggen ze dat ze de aanvraag niet hebben ontvangen.
Zwarte Toga dragers houden niet van journalisten die geen gecensureerde staats-perskaart hebben. Als die perskaartloze goudeerlijke journalist dan ook nog eens opnamen van een zitting wil maken, waardoor alle eventuele justitiële smeerlapperij tijdens zo'n zitting feilloos onomstotelijk kan worden vastgelegd, staat zo'n journalist geboekt als ongewenst.


Rechtbank Arnhem 
Op 13 mei van dit jaar waren wij ook aanwezig bij een andere rechtszitting schijnvertoning tegen Micha Kat. Dat was in het Paleis van Justitie te Arnhem, daar waar de vonnissen al uitgetypt >>> klaar liggen vóórdat de terechtzitting is begonnen! Wat wij tijdens die zitting tegen Kat aan gerechtelijke vuiligheid hebben gezien en gehoord is niet te beschrijven en ook niet te geloven. Niets, maar dan ook niets is inhoudelijk behandeld tijdens die zitting! Wel was er 14 dagen later een in elkaar geknutseld >>> vonnis. Van al deze gerechtelijke misdaad mochten we toen geen opnamen maken en werden we zelfs achter kogelvrij glas gezet!

Steun
Micha Kat heeft donderdag steun nodig! Kom daarom aanstaande donderdag om 08.45 u. in grote getale naar het Gerechtshof in Amsterdam.
Dat gerechtshof ligt, als je het Centraal Station aan de achterkant verlaat schuin links in het IJ. Eerste grote witte gebouw in het water.   ----------------------->


Ga dus niet naar de rechtbank aan de Parnassusweg!!! 

Niburu 
Op de website van Niburu vanaf 1 oktober een wekelijkse column van journalist Micha Kat. In een combinatie van video en tekst heeft Micha Kat het in zijn eerste column op Niburu uitgebreid over de aanstaande rechtszaak.
Hier het artikel met video op >>> niburu.co


Staatstrollen
Nico van den Ham wordt de laatste tijd regelmatig gebeld door anonieme personen (die hij in een enkel geval overigens wel herkent) met lange verhalen over Steve Brown, Micha Kat en nog wat anderen. Ook worden er vragen gesteld over waarom Steve Brown, nadat hij Nico als een baksteen heeft laten zakken, nu ook Micha Kat de rug heeft toegekeerd. Wij verwijzen daarvoor naar de artikelen die Micha her en der plaatst en bovenal naar onze eigen artikelen. Voor, tijdens en na de rechtszitting van aanstaande donderdag zal Nico niet ingaan op dergelijke verhalen en vragen die hem worden gesteld door onbekenden die zich niet willen legitimeren. 

Video's
Video's afkomstig van het video kanaal van Micha Kat worden niet op deze site geplaatst. De reden daarvoor is dat Micha -meest anonieme- staatstrollen op dat kanaal ruimschoots de gelegenheid geeft, evenals hij dat op zijn website deed, niet steekhoudende reacties te plaatsen. Reacties die veelal slechts zijn gebaseerd op leugens, maar ook op uiterlijkheden, leeftijd en/of door de trollen zelfbedachte bijnamen van de persoon die voor onze Schurkenstaat door de stront moet worden gehaald. Micha Kat en Nico van den Ham verschillen over dat wel of niet plaatsen van reacties van mening. Zo'n meningsverschil kan en wordt door Micha en Nico op volwassen wijze besproken. Nico wil op geen enkele wijze in contact worden gebracht met het anonieme staatstuig. Reageren op onze artikelen kan, maar uitsluitend per
e-mail en telefonisch
met nummerherkenning.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Klassenjustitie, Mediacensuur, Trollen.