KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 18 september 2016

Twee jaar cel voor het binnensmokkelen van een olifant in de Amsterdamse rechtbank!

Amsterdam
De 36 jarige dakloze Amsterdammer Bennie R. kreeg afgelopen vrijdag 2 jaar cel opgelegd voor het stiekem meenemen van een olifant naar een rechtszitting. R. verscheen op 12 januari van dit jaar ook al voor de rechter. Dat was in verband met een vordering om zijn woning te ontruimen. R. verscheen toen in de rechtszaal met een olifant die hij stiekem de rechtbank had weten binnen te krijgen. Dieren meenemen naar een rechtszitting is niet toegestaan zo motiveerde de rechter zijn vonnis.

Olifant-zaak
Op 2 september jl. werd de 'olifant'-kwestie door de rechtbank behandeld. Bennie R. voerde tijdens die zitting aan dat hij op 12 januari van dit jaar helemaal geen olifant de rechtszaal had binnengesmokkeld, maar zijn witte tamme muis waar hij erg aan gehecht is. 'Ik neem mijn muis overal mee naar toe, dus ook naar de rechtbank' zo verklaarde Bennie R. 'Ik heb helemaal geen olifant, meneer de rechter' voegde Bennie er nog aan toe.

Woningontruiming
Bennie moest op 12 januari van dit jaar voor de kantonrechter verschijnen i.v.m. een vordering tot ontruiming van zijn huurwoning. Die vordering kwam van een woningcorporatie misdaadgroep die de sociale huurwoning van R. voor 3 keer zoveel kon verhuren aan een ander. De door de woningcorporatie ingehuurde vrouwelijke klassenrechter was niet geïnteresseerd in de gronden die de woningcorporatie misdaadgroep had aangevoerd om de ontruiming te rechtvaardigen en besliste dat crimineel deurwaarderstuig Bennie R, net zoals de nazi's dat deden in de periode 1940-1945, >>> op feestelijke wijze zijn woning uit mochten sleuren.


Zitting
Tijdens die zitting probeerde Bennie R. ook nog wat zeggen. Maar de rechter snoerde, zoals dat meestal gaat tijdens rechtszittingen die gaan over civiele kwesties tussen 'klein' en 'groot', Bennie de mond. Op dat moment kroop de tamme witte muis van Bennie uit zijn binnenzak en rende de rechtszaal in. Mevrouw de rechter schrok zich kapot en sjeesde struikelend over haar toga de zaal uit. De zitting was voor enige tijd geschorst! 

Dakloos
Nadat de muis van Bennie R. door de stoere parketpolitie was gevangen en in een verdachtencel van de rechtbank was opgesloten, werd de terechtzitting hervat.
De rechter besloot, zoals hierboven al eerder vermeld, bij vervroegd vonnis dat Bennie R. ten gunste van de woningcorporatie dakloos gemaakt kon worden en beging daarmee haar zoveelste misdrijf tegen de mensheid. De tamme muis was echter als eerste dakloos geworden, want die was tijdens het verdere verloop van de zitting, dus na de schorsing, uit zijn cel ontsnapt. 
Bennie heeft daarna niets meer van zijn witte muis vernomen. Bij justitie weten ze van niets zoals dat dan gaat als ze weer eens >>> wat kwijt zijn geraakt.

Aangifte
Maar, met dat vervroegde vonnis, wat ook maar zo kan, omdat alles kan bij de 'rechtspraak', was 'de story nog niet ten einde'. De rechter deed nog tijdens de zitting, via een speciaal daarvoor opgetrommelde politieagent, aangifte tegen Bennie R. wegens het stiekem meenemen van een olifant naar een rechtszitting.
Dieren meenemen naar een rechtszitting is niet toegestaan, dus moest Benny opnieuw voor de rechter verschijnen.Rechtszitting 
Op 2 september jl. was het dan zo ver en werd de olifant-kwestie behandeld door de strafrechter. De extreem criminele kantonrechter die een ernstig misdrijf jegens Bennie had gepleegd door hem ten gunste van de woningcorporatie misdaadgroep dakloos te maken, was ook ter zitting aanwezig. Die rechter had immers aangifte tegen Bennie gedaan en fungeerde nu als getuige.

Ongeloofwaardig
De behandelend rechter vroeg aan Bennie waarom hij op 12 januari van dit jaar de olifant mee de rechtszaal in had genomen. Bennie verklaarde helemaal geen olifant te hebben en als dat wel zo was, dat ieder mens dan wel kon begrijpen dat je zo'n groot dier nooit ongezien een rechtbank in kunt krijgen. 'Bovendien kan een olifant absoluut niet door de kleine draaideur van de Amsterdamse rechtbank' probeerde Bennie nog aan de rechter uit te leggen. 'Het was geen olifant mijnheer de rechter, maar een muis!' zo legde Bennie het nog maar eens uit. 'Maar mijn collega rechter heeft toch echt verklaard dat u een heuse olifant mee de rechtszaal in heeft genomen en als rechters iets beweren, hoe ongeloofwaardig het ook klinkt of is, dan is het toch waar' onderwees de rechter Bennie!  

Draaideur
Bennie verzocht de rechter de zitting even te schorsen en mee te gaan naar de kleine draaideur bij de ingang van de rechtbank om zelf te kunnen vaststellen dat een olifant daar absoluut niet doorheen kon. De rechter vond dat niet nodig en had genoeg aan de verklaring van zijn collega rechter. Bovendien, zo deelde de rechter Bennie ook nog zonder schaamte mede, dat de griffier het vonnis al >>> voor de rechtszitting had getypt en het teveel werk zou zijn omdat nu nog eens weer te gaan veranderen!

Klacht
Bennie R. dreigde de rechter, dat als hij niet mee ging naar de draaideur een klacht over hem in te dienen bij de president van de rechtbank. De behandelend rechter en de 'getuigende' kantonrechter vielen bijna van hun stoel van het lachen. 'Hij gaat een klacht indienen bij >>> Henk Naves' hoorde Bennie één van de rechters mompelen. 'Die is tien keer meer corrupt dan wij zijn' grinnikte de andere rechter zonder enige gêne. 'Dan ga ik naar de >>> Nationale Ombudsman' dreigde Bennie. De beide rechters konden zich daarop niet meer inhouden en de tranen van het lachen rolden over hun justitiële wangen. 'Die volksverlakker is nog corrupter dan Naves' proesten de de rechters, 'ook die is geleerd ons de handen boven het hoofd te houden'.   

Tweede Kamer
'Dan schrijf ik alle leden van de Tweede Kamer hierover aan' dreigde Bennie! 'Hou op' smeekten de rechters die van het lachen in acute ademnood kwamen. 'De leden van de Tweede Kamer geven alleen een bevestiging van ontvangst van uw schrijven, meer niet' schaterden de rechters. Bennie R. werd steeds bozer en stak zijn middelvinger op tegen de rechters en riep dat zij regelrechte criminelen waren. Dat had Bennie beter niet kunnen doen, want de rechters begonnen letterlijk te bulken van het lachen. 'Hij stak de middelvinger tegen ons op, zag je dat' kon de ene rechter nog net tegen de ander uitbrengen. 'Alsof ons dat wat interesseert.

Rutte en Samson
'Ik zal jullie leren, stelletje vuile gerechtelijke mensenrechtenschenders. Jullie denken door middel van list en bedrog ten voordele van grote kapitaalkrachtige partijen dagelijks grote groepen medemensen kapot te kunnen maken. Ik ga naar Mark Rutte en Diederik Samson, dat zal jullie leren! Jullie jagen zo veel mensen de dood in' riep Bennie de rechters toe. De beide rechters krijsten van genoegen en antwoorden: 'Mark Rutte en Diederik Samson lachen je alleen maar uit! Kijk maar, dat hebben ze bij Nico van den Ham ook gedaan' en de rechter gaf de griffier de opdracht een video te starten waarop Bennie R. dat zelf kon >>> zien!

Koning Willem-Alexander
'Mark Rutte en Diederik Samson zijn net zulke criminelen als wij zijn', beten de rechters Bennie toe 'en dat kan' voegden zij er nog aan toe 'want wie maakt ons wat?' 'Koning Willem-Alexander' schreeuwde Bennie naar de rechters, 'De Koning, jullie spreken de vonnissen en beschikkingen uit in naam van Koning Willem-Alexander,
ik ga naar de Koning' dreigde Bennie!
'Start die andere >>> video's van Nico van den Ham' beval de rechter de griffier en vuil grijnzend keken de 2 rechters en de griffier hoe Bennie zou reageren als hij zou horen hoe Nico van den Ham in de >>> 2e video vertelde dat Koning Willem
 helemaal niet had gereageerd op de oproepen van Nico van den Ham. 

Fuck de Koning
'Fuck de Koning' riep Bennie R. na het zien van de video's van Nico van den Ham. 'Ha, ha, ha' lachten de rechters. Wij zijn van - Fuck de Koning - want het maakt ons én de Koning niets uit dat je dat roept' >>> Fuck de Koning -.  
'Wij hebben geen enkele moraal mijnheer R.' riep de kantonrechter Bennie nog toe.
De beide rechters stonden op en liepen in opgewonden staat naar het portret van Willem-Alexander wat achter hun zetels aan de muur hing en kusten de afbeelding van de Koning. 'In jouw naam Koning Willem-Alexander, In Naam van de Koning maken wij grote groepen landgenoten helemaal kapot, pakken we hun kinderen, woningen en bedrijven af enz. enz. 'Bedankt lieve Willem- Alexander dat je ons daar de gelegenheid voor geeft' fluisterden de rechters om vervolgens luid te roepen 'Leve De Koning!' 


Zelfmoord

Bennie R. had de video's waarin Nico van den Ham de Koning - zonder enig resultaat - toesprak helemaal bekeken en was er beduusd van. Van alles had Bennie nu geopperd om een eind te maken aan de misdadige werkwijzen van corrupte rechters. 'Pleeg maar zelfmoord Bennie' zei één van de rechters met een sardonische grijns op zijn corrupte smoel. 'Ik zou het één dezer dagen nog doen' voegde de vrouwelijke rechter er met een nog vuilere grijns aan toe. 'Aanstaande zaterdag is er om 14.00 uur op de Dam in Amsterdam de Nationale Zelfmoordherdenking als je snel bent kunnen ze jou ook nog herdenken Bennie' riepen beide rechters. 'Dan heb je toch nog wat'.

Wanhoop
De rechters stonden weer op en liepen nog een keer naar het portret van Koning Willem-Alexander om hem te bedanken dat ze in zijn naam zoveel ellende, leed en verdriet onder grote groepen mensen van de eigen bevolking mogen veroorzaken. Zoveel immense ellende, dat er zo'n 500 Nederlanders van de meer dan 1800 per jaar zijn die in hun wanhoop ten gevolge van de beslissingen van het zwarte Toga Tuig een eind aan hun leven maken.  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur. Zelfmoord.