KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 30 september 2016

Nico van den Ham vraagt de VVD'ers Van Miltenburg en Wiebes actie te ondernemen tegen criminele rechters.

Nico van den Ham vroeg het al aan de PvdA'ers minister Lodewijk Asscher en Tweede Kamerlid >>> Jetta Klijnsma; 'kunnen jullie het niet eens ter sprake brengen dat grote groepen landgenoten helemaal kapot worden gemaakt en de dood in worden gedreven door criminele rechters, raadsheren en ander justitieel tuig? Allemaal ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties/bedrijven zoals banken of voor, door rechters belangrijk geachte personen. Wij hebben daarvan heel veel bewijs!' Aan de voorgaande antwoorden hebben we helemaal niets! Nu vraagt Nico het aan staatssecretaris Eric Wiebes en de voormalige Tweede Kamervoorzitter, Anouchka van Miltenburg die nu Tweede Kamerlid is. Bent u werkelijk geïnteresseerd in een Nederlandse rechtstaat? Ook of het goed gaat komen na de komende verkiezingen? Kijk dan alle video's die Nico onlangs in Den Haag maakte. Het wordt erger en erger. Volgende keer wordt Nico bijna gearresteerd omdat hij minister Dijselbloem de verkeerde vragen stelt. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Politiek, Zelfmoord, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Koningshuis.

woensdag 28 september 2016

Nico van den Ham in Den Haag en vraagt politici en Koning actie te ondernemen tegen criminele rechters

De komende tijd video's met vragen aan politici. In dit artikel met als eersten Lodewijk Asscher die 'er niet zo'n zin in heeft', Jetta Klijnsma die wel wil praten en nog wat anderen. Later in de week meer tweede Kamerleden en Ministers en meer uitgebreid! Nico gaat ook bij Koning Willem Alexander langs en Willem Holleeder komt meerdere malen ter sprake. 

Lees eerst onder de video waar het over gaat!Criminele rechters

Grote groepen Nederlanders worden of zijn reeds door extreem criminele rechters, raadsheren en ander justitieel tuig ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties/bedrijven zoals banken of voor, door rechters belangrijk geachte personen, volledig kapot gemaakt.

Misdadige media
Vele mensenlevens worden totaal verwoest en medeburgers, zo'n 500 per jaar, worden regelrecht door het Zwarte Toga Tuig letterlijk de >>> dood ingedreven.
Onlangs pleegde zelfs nog een advocaat ten gevolge van de Zwarte Toga Misdaad zelfmoord; >>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD. Vele journalisten zijn door ontelbare slachtoffers van dit alles aangeschreven, maar de gecensureerde, volks-misleidende en daardoor misdadige reguliere staatsmedia zwijgt!


Organiseren
Nico van den Ham heeft al van alles geprobeerd te organiseren om van onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden weer een rechtstaat te maken. Dit om zo alle ellende, leed en verdriet onder grote groepen Nederlanders, veroorzaakt door diegenen van het laatste beslissende woord; rechters, te beëindigen. Reacties ten overvloede, maar resultaat bleef uit. Nederlanders, ook al zijn ze zelf slachtoffer van het elite tuig, zijn geen strijders en komen niet op voor hun mensenrechten. Nederlanders laten zich gedwee door een relatief kleine groep elite-criminelen en haar kliek, letterlijk volledig kapot maken.

Bezoek Koning
Deze week was Nico van den Ham 2 dagen op en rond het binnenhof en sprak over het bovenstaande diverse politici aan. Ook ging Nico met zijn vragen hierover naar Koning Willem Alexander. De door middel van list en bedrog tot stand gekomen vonnissen en beschikkingen worden In Naam van de Koning uitgesproken. Extreme misdrijven tegen de menselijkheid, zoals complete gezinnen met kinderen, ouderen en huisdieren en al de straat opsleuren en dakloos maken, vinden ongeveer 50 keer per dag plaats in 'keurig Nederland'. Net zoals dat gebeurde in de periode '40-'45. Allemaal in Naam van van onze 'fijne' Koning Willem Alexander. Nico toog naar een van de optrekjes van de Koning waar Willem op dat moment was. Dit is te zien en te horen in video's die de komende dagen worden gepubliceerd. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Politiek, Zelfmoord, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Koningshuis.

maandag 26 september 2016

OOK ALBERT HEIJN DISCRIMINEERT DAKLOZEN

Niet alleen bijvoorbeeld >>> Burgemeester van der Laan of de Amsterdamse >>> DWI discrimineert daklozen en maken deze medemensen zo nog verder kapot, ook Albert Heijn aan de Stadhouderskade in Amsterdam doet daar schaamteloos aan mee. De dakloze Ranjana Zwijnenberg wilde een pakje kruidenboter van 59 cent kopen maar haar vriend, die buiten wachtte, had het geld in zijn zak. Ranjanna ging geld halen en liet het pakje boter achter in de winkel! Ranjana kreeg daarvoor een winkelverbod van maar liefst een jaar!  
Onze stelling 'Eenmaal dakloos dan komt het, op een enkele uitzondering na, nooit meer met je goed' wordt hier nog weer eens kracht bijgezet.  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Discriminatie, Mensenrechtenschendingen.

zaterdag 24 september 2016

WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

Wij ontvingen van de stichting >>> Vrouwe Justitia in Verval
een ingezonden artikel betreffende de zelfmoord van een wanhopige advocate. 
Nederland Bananenrepubliek

Stichting vrouwe Justitia in Verval
www.vrouwejustitiainverval.nl
Een advocate (met de schuilnaam Victoria Rugrecht) heeft afgelopen augustus een einde aan haar leven gemaakt. Zij was pas 54 jaar.

Jaren geleden werd zij door haar baas eigenaar van een middelgroot advocatenkantoor verplicht crimineel geld wit te wassen, hetgeen zij integer als zij was heeft geweigerd en klokkenluider is geworden. Daarna volgde er door toedoen van overheidsdienaren en gelieerden een gerichte treitercampagne met het enige doel haar het zwijgen op te leggen, dit met het gevolg een onvoorstelbare lijdensweg voor haar, haar gezin en enkelen van haar cliënten. 

Het doel van die personages en instanties was haar het leven zo zuur mogelijk te maken, zodat zij hoe dan ook ten gronde zou gaan. 

Zij heeft verklaard, dat zij in de advocatuur getuige is geweest van het doordringen van de onderwereld in de bovenwereld en heeft geconstateerd, dat daardoor meerdere cliënten, onschuldige burgers en kleine ondernemers werden (en worden) kapot gemaakt, gezinnen uiteenvielen, bedrijven failliet werden verklaard als ze weigerden te betalen aan de afpersers en oplichters. Ook heeft zij naar haar zeggen meermaals zelf waargenomen dat haar voormalig kantoorgenoot/advocaat deals sloot met wederpartijen, dossiers en gemanipuleerde stukken uit dossiers te koop aanbood aan wederpartijen en cliënten chanteerde. De toezichthoudende deken heeft zich achter deze criminele advocaat geschaard, louter en alleen om de vuile was buiten het publiek te houden, waardoor de mare, dat het in Nederland allemaal zo koosjer en rechtvaardig geregeld is, overeind zou blijven. 

In april 2015 is Victoria in hongerstaking gegaan met het doel om de maatschappelijke discussie op gang te brengen of Nederland de oprukkende onderwereld een halt durfde toe te roepen. Op 29 mei 2015 heeft zij aan contactpersonen bij de politie, recherche, Landelijke Eenheid en de bestuursadviseur van de burgemeester bericht, dat zij nog steeds in hongerstaking was en daarbij gemeld, dat de schade voor haar voormalige huisgenoten/degenen die haar lief zijn/degenen die geweigerd hebben zich van haar te distantiëren, steeds groter werd.

Verder bericht zij, dat nu zij door haar persisterende weigering zich door de deken (!) te laten dwingen mee te werken aan criminele activiteiten failliet is verklaard, waardoor zij andere slachtoffers niet meer als advocaat kon bijstaan, de tijd rijp is om de tuchtrechter te laten bepalen wat het standpunt is van de Nederlandse Orde van Advocaten. De prangende vraag was daarbij: was ik volgens de Orde verplicht mij als (voormalig) advocaat te laten afpersen en was ik verplicht te handelen in strijd met de wet, of heb ik terecht geweigerd? Deze vraag is voorgelegd door de drie directe slachtoffers van haar straf/faillissement vanwege haar "ongehoorzaamheid aan de deken". Ook geeft zij aan, dat zij ’s morgens een gesprek heeft gehad met haar contactpersoon bij de Nationale Ombudsman (mevrouw Marianne van der Kleij) en dat die beaamde, dat zij zelf ook heeft ervaren dat de deken in Utrecht (Midden Nederland, Roest Crollius) zich telefonisch niet goed bereikbaar maakte.

Verder schrijft Victoria, dat de deken van de Amsterdamse Orde er wel prompt bovenop zit en een dekenonderzoek is gestart naar mr. Maathuis, die haar bij het kantoor is opgevolgd toen zij zich onttrokken had. De klacht en de eerste reactie van de Amsterdamse deken heeft zij als bijlage meegestuurd.
Tenslotte spreekt de advocate de hoop uit, dat nu ook de Utrechtse deken in actie komt, alsook de Algemene deken en de deken die met toezicht op de nog (immer) deken mr. Paul Manning is belast.

De deken van Amsterdam heeft vervolgens direct de klacht van de slachtoffers in behandeling genomen, hetgeen zou betekenen, dat de opvolger van Victoria
(mr. Maathuis) wordt aangepakt.

Op 29 mei 2015 doet zij de Stichting Vrouwe Justitia in Verval het verzoek de onderstaande tekst op haar website te plaatsen, welke tekst voor zich spreekt:

MAG IK UW AANDACHT VOOR MIJN HONGERSTAKING:  

Rechtsstaat of Bananenrepubliek?

Mijn hongerstaking is een wake-up call:      

Goedemorgen Rechtsstaat, vaarwel Bananenrepubliek…

Bestuurders luiden sinds kort de noodklok over EXACT hetzelfde als waar al vier jaar mijn klokkenluiderprocedure als voormalig advocaat over gaat. Sinds vier jaar worden mijn gezin en ik geterroriseerd omdat ik als advocaat geweigerd heb mee te werken aan criminele praktijken. 

Ik heb machteloos moeten toezien hoe vele personen, gezinnen en ondernemers kapot (zijn ge-) gaan door het machtsmisbruik door een deken en advocaten. De deken heeft mij opgedragen  "mee te werken en mijn smoel te houden" anders zou hij mij kapot (laten) maken, net zoals hij met vele anderen heeft gedaan. Hij heeft zijn dreigement uitgevoerd! 
Ik ben op 20 april 2015 in hongerstaking gegaan om mijn recht (en dat van vele andere slachtoffers) erkend te krijgen. Ik weiger te handelen in strijd met de door mij afgelegde advocateneed, de wet en mijn geweten. Ik laat mij onder geen enkele voorwaarde afpersen. Een hongerstaking is een erg heftig middel. Toch wil ik op deze manier vechten voor behoud van onze rechtsstaat. 

De deken probeert mijn rechte rug te breken door kapot te maken wie mij lief zijn. Mijn dochter, mijn partner, mijn voormalige cliënten, advocaten die tegen de deken in durfden gaan... Er moet een eind komen aan het machtsmisbruik door deze deken en advocaten. Er is in het geheel geen toezicht op dekens. Het College van Toezicht op de advocatuur is niet bevoegd om in te grijpen in dit geval van machtsmisbruik door die deken.
Ik vraag  met mijn hongerstaking uw aandacht: 
corruptie en machtsmisbruik door advocaten en deze deken moet stoppen!
___________________________________________________

Een andere verklaring van Victoria luidt:

Advocaten worden zelden strafrechtelijk vervolgd voor deelname aan criminele organisaties. Dekens zoals mr. Manning uit Zwolle blijven zelfs extra lang in het zadel, onafgebroken al sinds 2010... want dan is de “grote discretionaire bevoegdheid”, zijnde een garantie voor onschendbaarheid, dus een vrijbrief voor criminele activiteiten, zoals witwaspraktijken.  
De wet mag niet worden getoetst aan de Grondwet.
Gedragingen van dekens mogen in het geheel NIET worden getoetst.
Zelfs niet aan regels van elementair fatsoen...

Ik denk dat ik recht van spreken heb als ik stel: de rechtenstudie is werkelijk een van de simpelst denkbare studies. Het behelst niet meer dan “leren lezen van wat er wel staat en wat er niet staat”. Advocaten mogen zelf hun uurtarief bepalen. Het enige waar zij rekening mee moeten houden, zijn de lange tenen van vakbroeders en –zusters die persoonlijk beledigd zijn als iemand het lef heeft een laag tarief te rekenen. Bij de openingsrede ter introductie in de beroepsgroep word je ingewreven dat je gekozen hebt voor een beroep waar het je altijd goed zal gaan: of het nou goed of slecht gaat met de economie of je nu goed of slecht werk levert..

”rechtzoekendens dood is advocatens brood!”

Rechters hoeven niet alleen niet erg intelligent te zijn, ze zijn ook onaantastbaar. Zij kunnen “per ongeluk” ongecorrigeerd en ongecensureerd blunderen en onbelemmerd hun gang gaan, dit zowel strafrechtelijk als civiel. Op deze wijze maken zij argeloze rechtzoekenden tot slachtoffer, dit zelfs van criminelen, zodat die vrij spel krijgen...
Brave burgers die hun recht proberen te halen zijn vogelvrij als ze een corrupte rechter krijgen “toegewezen”. Daaromtrent zijn vele voorbeelden te vinden.

Verder was Victoria van plan een kick starter project te starten: crowdfunding voor strijd tegen corruptie bij rechterlijke macht en advocatuur, waarbij het de bedoeling was, dat wie doneerde ten behoeve van de strijd tegen corruptie, daarvoor mocht verwachten dat hij of zij  bij het slagen van de strijd juridische bijstand zou krijgen als ze zelf een geschil zouden hebben met de rechterlijke macht en/of de advocatuur, of op een andere manier zouden strijden tegen onrecht. Alle integere klokkenluiders moesten dan voorrang krijgen onder het motto:  maak rechsstaat Nederland weer bezemschoon!

Op 9 juli 2015 richt Victoria in verband met haar faillissementssituatie  een e-mail aan de heren Vermeer, Hoekstra en Hameeteman, waarvan de inhoud luidt:

“De wet biedt ruimte om een verzoek te richten aan de RC om de curator te instrueren iets wel of niet te doen. (69 en 67 Fw).
Ik heb een verzoek ingediend bij de RC met een nadrukkelijk beroep op dat wetsartikel.
Het verzoek heb ik op vele manieren tegelijk gedaan:
1. per fax, en ik heb verzendbewijs.
2. per post.
3. persoonlijk afgeleverd bij de rechtbank en ik heb ontvangstbewijs van de griffie gekregen.
4. tenslotte alle bewijzen en het verzoek gescand en per mail (dus inclusief de bewijzen dat door de rechtbank is ontvangen) nogmaals onder de aandacht van de griffie van insolventie gebracht.
5. daarvan kreeg ik een leesbevestiging.

Nu krijg ik als bizar antwoord, zie bijlage, dat verzoeken per mail niet in behandeling worden genomen. Maar ik heb het OOK per mail, maar OOK op ALLE andere wijzen ingediend. Dit is gewoon een weigering om een besluit te nemen.
Dit druist in tegen alle regels van elementair fatsoen, en tegen de Grondwet en tegen het EVRM. Dit is een rechtstaat onwaardig.

Vanaf morgen heb ik dus geen GBA adres meer, en ik mag van de curator nergens inschrijven en ik mag geen rekening gebruiken, geen eten kopen, geen drinken kopen, niets. 
Waar blijft mijn recht op bed bad brood? 
Moet ik dan perse eerst een strafbaar feit plegen voor ik netjes behandeld ga worden en mijn rechten worden erkend?????? Moet ik mij laten gijzelen???? Moet ik mij door u laten arresteren omdat ik weiger te handelen in strijd met de wet?

Ik doe een dringend beroep op u ieder afzonderlijk en gezamenlijk, om hier tegen op te komen. 
Of had ik mij inderdaad aan het bevel van de deken Manning moeten houden dat ik in strijd met de Wwft moest handelen en Rees moest helpen om als advocaat mensen op te lichten en af te persen? Moet ik dan crimineel worden om aandacht te krijgen en mijn recht te halen? Of moet ik het mijn vertrouwensarts aandoen dat hij uit zijn slaap wordt geroepen omdat ik er een eind aan heb gemaakt????? 
Ik hoop dat u het onrechtvaardige hiervan wilt onderkennen en er actie op wilt ondernemen. 
Ik heb mij nu vier en een half jaar ingezet voor behoud van de rechtstaat, en ik heb vier en een half jaar mijn Rug Recht gehouden tegen de druk van deken Manning om mee te werken met witwaspraktijken. Ik houd dit niet meer vol”

Persbericht
Het onderstaande persbericht is door de Stichting Vrouwe Justitia in Verval (VJIV) in juli 2015 naar liefst 115 journalisten gestuurd. 

In een deel van Nederland overtreden advocaten de wet met instemming of zelfs steun van de deken van de regionale advocatenorde. Die deken kan dat doen omdat er in Nederland geen enkel toezicht is op dekens. Bovendien heeft de deken helaas de macht om zo vaak hij wil klachten tegen hemzelf of tegen advocaten niet door te sturen naar een tuchtraad. En bij tenminste één rechtbank werkt een corrupte rechter tegen wie de president van die rechtbank niets wil ondernemen, ondanks keihard bewijs.

Vrouwe Justitia in Verval en voormalig advocaat Victoria Rugrecht protesteren tegen misstanden in de rechtsstaat. Victoria Rugrecht is inmiddels al ruim 3 maanden in hongerstaking om haar protest kracht bij te zetten.
Afgelopen zaterdag 4 juli heeft Victoria Rugrecht ook namens Vrouwe Justitia in Verval een symbolische actie gehouden bij de start van de Tour de France in Utrecht (zie foto's onderaan het artikel). Op deze ochtend heeft zij twee kuub bananen uitgedeeld aan omstanders.
Zij vroeg hen of zij vinden dat Nederland nog een rechtsstaat is of dat het land een bananenrepubliek aan het worden is. Daarbij kreeg zij naast steunbetuigingen ook verhalen te horen die ernstig te denken geven. 

Binnen korte tijd waren er op Facebook vele, vele meldingen van zeer schrijnende gevallen, slachtoffers van machtsmisbruik van advocaten en rechters. 
Na voltooiing van haar rechtenstudie is Victoria Rugrecht als advocaat aan het werk gegaan. Zoals iedere advocaat heeft zij een eed afgelegd dat zij zich ook in haar beroep aan de wet zal houden. De deken van de regionale advocatenorde heeft haar verboden om zich aan de wet te houden en geprobeerd haar te dwingen om geld uit het buitenland wit te wassen via haar kantoor. 

Dat heeft zij geweigerd en een melding hiervan gedaan bij de overheid. Die deken heeft daarna alles in het werk gesteld om haar kapot te maken. Victoria heeft zich op eigen verzoek laten schrappen als advocaat om de misstanden en criminele acties als klokkenluider aan de kaak te kunnen stellen, zonder dat de deken haar dat nog kon beletten. Dit duurt nu allemaal al vier jaar en die deken zit nog steeds rustig op zijn plek. Als enige deken in Nederland zit hij daar al vijf jaar na een periode van 9 jaar als waarnemend deken. Hoe lang kan deze deken nog doorgaan met onze rechtsstaat om zeep te helpen?

Geen enkele journalist heeft gereageerd!

De advocate tijdens haar protestactie
bij de Tour de France Utrecht
Uiteindelijk heeft deze dappere
Grote foto's >>> Foto 1 >>> Foto 2
integere advocate en tevens zeer aimabel mens de strijd opgegeven, dit nadat zij een tuchtrechtprocedure tegen mr. Maatman had verloren en het haar duidelijk werd, dat geen enkele van de aan haar gedane toezeggingen door o.a. het OM en een deken werd nagekomen en zodoende haar jarenlange strijd en haar hongerstaking van 4 maanden voor niets was geweest.

De druppel die de emmer deed overlopen was een ten gronde
foutief arrest voor haar partner,     waarin hij werd veroordeeld tot
betaling van een bedrag van
€ 50.000,--


Zij is één van de velen, die door toedoen van de overheid en haar trawanten de dood is ingejaagd !

Om haar te eren en respecteren
voor alles wat zij in het maat-schappelijk belang heeft gedaan
hierbij een citaat van Martin
Luther King.

De vooruitgang van de mensheid gebeurt niet automatisch of is onontkoombaar. Elke stap op weg
naar gerechtigheid vereist opoffering, lijden en strijd; de onvermoeibare inzet en passievolle zorg van toegewijde individuen.Ingezonden artikel.

vrijdag 23 september 2016

Nico van den Ham morgen niet op zelfmoordherdenking

Wel artikel 'Advocaat pleegt zelfmoord' morgen op deze site!

Arjan Gelder
Nico van den Ham zal morgen niet aanwezig zijn op de jaarlijkse zelfmoordherdenking georganiseerd door ons toekomstige 2e Kamerlid Arjan Gelder van de politieke organisatie WilNu. Zette Nico zich aanvankelijk voor 100 procent in om Arjan Gelder te helpen met het organiseren en promoten van de herdenking. Recentelijk heeft Arjan Gelder te samen met zijn nieuwe idool Steve Brown, Nico van den Ham als een baksteen laten vallen. Dit omdat Nico weigert mee te doen aan het liegen en bedriegen in het zwaar gecensureerde pulp programma 'De Stem van de Straat' op Salto TV Amsterdam. 

Micha Kat
Ook weigerde Nico zijn verdere medewerking aan het programma omdat hij journalist drs. Micha Kat niet wilde voorliegen betreffende de reden waarom Kat niet in het gecensureerde bral en lal-programma mag verschijnen. Daarover meer in de video in >>> dit artikel. Opmerkelijk is, dat de presentator van het pulp programma, Steve Brown, journalist Micha Kat enkele dagen geleden ook al heeft gedumt.
Daarover meer in video van Kat zelf in dit >>> artikel


Promoten 
Was het deze site die voorgaande keren de bekendmaking van de herdenking zo voor zijn rekening nam, dit keer hebben wij geen enkel artikel daarover gezien, dus ook niet op de website van Arjan zijn nieuwe idool, Steve Brown. Daarom doen wij het nog maar een keer hieronder, want de herdenking is een goed en belangrijk initiatief!
Wij betreuren de gang van zaken in hoge mate, maar zullen ons echter nimmer meer met de 2 genoemde partijen inlaten. 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Zelfmoord, Matennaaien, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur.

donderdag 22 september 2016

Verklaring Micha Kat over website Revolutionaironline

Gisteren sprak Nico van den Ham over het 'uit de lucht halen' van de website Revolutionair Online van Micha Kat. 

Vandaag legt journalist drs. Micha Kat het zelf uit. Hier op onze site en op zijn eigen >>> YouTube kanaal.
Revolutionaire Online blijft (hopelijk tijdelijk) >>> Off line.


dinsdag 20 september 2016

BREAKING!!! EXTRA MEDEDELING.

BREAKING!!! EXTRA MEDEDELING! 17,14 u. 20-09
De website van Micha Kat >>> Revolutionaironline is enkele minuten geleden door Micha op zwart gezet. Micha heeft mij daarover een e-mail toegezonden. Later meer. Morgen verklaring over de situatie op video door Nico van den Ham. Ook over de zelfmoordherdenking a.s zaterdag op de Dam.
Website Nico van den Ham vandaag ook enkele uren 'uit de lucht' geweest.
UPDATE: De website revolutionaireonline kan bezocht worden maar niet op 'Home' klikken! >>> Revolutionaireonline

Vervolging politieagenten voor dood Mitch Henriquez wellicht smerige schijnvertoning

Mitch Henriquez voor en na het politiegeweld
AFSPRAKEN TUSSEN POLITIE, OPENBAAR MINISTERIE EN DE RECHTSPRAAK?

WILDEN DE 3 ANDERE KILLER COPS NIET MEEDOEN AAN UITGEBROED PLAN? 

KLEIN DEEL BEVOLKING IN EUFORIE NA BESLUIT OPENBAAR MNISTERIE.

VERVOLGING OF SCHIJNVERTONING?

Vervolgd
Gisteren werd door het Openbaar Ministerie bekend gemaakt dat slechts 2 politie- agenten worden vervolgd voor het kapot stompen en verwurgen van Mitch Henriquez op 27 juni vorig jaar in het Haagse Zuiderpark. Het OM voegde er alvast aan toe dat niet gebleken is dat de agenten uit waren op de dood van Mitch. Mitch Henriquez had op die fatale 27 juni tijdens een festival in het Haagse Zuiderpark tegen de politie geroepen dat hij een wapen had en had daarbij gelijkertijd naar zijn lul gewezen. 
Dat vond de politie maar niks en ramde Mitch met 5 man sterk zo in elkaar, dat Mitch de volgende dag in een ziekenhuis overleed aan dat politiegeweld.

Stofzuigen
De 3 andere agenten die ook mee hebben gedaan om Mitch Henriquez op de meest vreselijke wijze toe te takelen (foto) worden niet vervolgd! De politieagenten blijven nog wel geschorst. 'De geschorste agenten hebben erg genoten van het mooie zomerweer van de laatste tijd en zijn lekker tot rust gekomen na al dat gedoe'.
Dat verklaarde een meevoelende collega van de Killer Cops aan ons redactie-team.
Op onze vraag aan de politiecollega of de agenten niet beter bijvoorbeeld politieauto's kunnen wassen en stofzuigen in plaats van ze te schorsen antwoordde de collega, die anoniem wil blijven, dat dat niet kan omdat de agenten daar niet voor zijn opgeleid.


Schijnvertoning
De Nederlandse politie heeft al vele dodelijke slachtoffers gemaakt door middel van >>> dergelijk geweld. Ook gewoon doodschieten, bij voorkeur in de nek van het potentiële >>> slachtoffer dat van de politie wegrent, is populair! Begrijpelijk, want schieten is veel minder inspannend dan stompen, trappen en wurgen! Agenten van de Amerikaanse politie, die al aardig trekjes begint te vertonen van de Nederlandse politie, komen speciaal op vakantie naar Nederland om te kijken hoe de politie dat hier toch allemaal doet en zijn >>> verbijsterd. Echter, over dit alles is onder grote groepen van de Nederlandse bevolking enorme onvrede ontstaan. 

Schijnvertoning
Rekening houdend met wat er allemaal nog meer aan vuile zaken plaatsvindt in ons Schurkenland en onze eigen ervaringen met politie, OM, politiek, rechters en ander corrupt overheids-schorem, denken wij logischerwijs dat de vervolging van de 2 agenten een grote schijnvertoning zal worden. Wij voorspellen dat de 2 Killer Cops worden vrijgesproken ofwel zeer licht worden 'gestraft'. Er kan dan bij de volgende politie-moord worden verwezen naar de 'vervolging' van deze 2 agenten en wederom geveinsd worden dat Nederland een heuse rechtstaat is. Dat de Killers Cops dan zijn vrijgesproken of er af kwamen met een te verwaarlozen straf kan dan, via o.a. de gecensureerde, misleidende, dus misdadige staats-NOS, worden afgedaan met;
de 'onafhankelijke' rechter heeft beslist.


Uitgebroed plan
Wij denken dat de 'vervolging' van de 2 agenten een door de politiek, het Openbaar Ministerie, de politie en de rechtspraak, gezamenlijk uitgebroed plan is om op afgesproken wijze zo te gaan vervolgen dat het voor de 2 Killer Cops nauwelijks merkbare gevolgen zal hebben? Wij denken dat een en ander reeds, ter geruststelling, met de 2 Killer Cops is besproken? Gelet op de immense criminaliteit binnen de rechtspraak én alle vuiligheid die zich verder in onze Schurkenstaat afspeelt, denken wij dat onze gedachte over deze kwestie een realistische is.

Geen verstand
Mogelijk gaan er nu weer mensen zeggen dat wij geen verstand van het (straf) recht hebben omdat men immers bij o.a. de gecensureerde staats-NOS heeft gehoord dat het OM los staat van de rechtspraak. Dat rechters en raadsheren onafhankelijk, dus onpartijdig zijn, dat we een scheiding van machten, ook wel Trias Politica genoemd, hebben enz. enz. Ga dan rechtszittingen bezoeken is ons antwoord.
Rechtszittingen die gaan over de belangen van door rechters belangrijk geachte personen en/of kapitaalkrachtige organisaties en de belangen van Jan met de Pet. Verdiep u tevens in de dossiers en constateer hoe het er aan toe gaat bij de grootste, meest ellende, leed, verdriet en op >>> verschillende wijzen dood veroorzakende misdaadgroep van onze verkapte Schurkenstaat; justitie! 

Justitie, waar ook de rechtspraak onder valt. Oordeel pas daarna over ons! 

Herdenking
Op 27 juni jl. waren wij aanwezig op de herdenking van Mitch Henriquez zijn dood en zagen hoe de politie zich misdroeg tijdens die herdenking.
Wij hebben die misdragingen vastgelegd en dat is te lezen, te zien en te horen in dit artikel >>> Herdenking Mitch Henriquez wreed verstoord door politie
. Maar het kan ook worden bekeken in onderstaande video en dan met name de laatste minuten van de herdenking zijn van belang.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Moord, Politiegeweld, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur. Zelfmoord.

zondag 18 september 2016

Twee jaar cel voor het binnensmokkelen van een olifant in de Amsterdamse rechtbank!

Amsterdam
De 36 jarige dakloze Amsterdammer Bennie R. kreeg afgelopen vrijdag 2 jaar cel opgelegd voor het stiekem meenemen van een olifant naar een rechtszitting. R. verscheen op 12 januari van dit jaar ook al voor de rechter. Dat was in verband met een vordering om zijn woning te ontruimen. R. verscheen toen in de rechtszaal met een olifant die hij stiekem de rechtbank had weten binnen te krijgen. Dieren meenemen naar een rechtszitting is niet toegestaan zo motiveerde de rechter zijn vonnis.

Olifant-zaak
Op 2 september jl. werd de 'olifant'-kwestie door de rechtbank behandeld. Bennie R. voerde tijdens die zitting aan dat hij op 12 januari van dit jaar helemaal geen olifant de rechtszaal had binnengesmokkeld, maar zijn witte tamme muis waar hij erg aan gehecht is. 'Ik neem mijn muis overal mee naar toe, dus ook naar de rechtbank' zo verklaarde Bennie R. 'Ik heb helemaal geen olifant, meneer de rechter' voegde Bennie er nog aan toe.

Woningontruiming
Bennie moest op 12 januari van dit jaar voor de kantonrechter verschijnen i.v.m. een vordering tot ontruiming van zijn huurwoning. Die vordering kwam van een woningcorporatie misdaadgroep die de sociale huurwoning van R. voor 3 keer zoveel kon verhuren aan een ander. De door de woningcorporatie ingehuurde vrouwelijke klassenrechter was niet geïnteresseerd in de gronden die de woningcorporatie misdaadgroep had aangevoerd om de ontruiming te rechtvaardigen en besliste dat crimineel deurwaarderstuig Bennie R, net zoals de nazi's dat deden in de periode 1940-1945, >>> op feestelijke wijze zijn woning uit mochten sleuren.


Zitting
Tijdens die zitting probeerde Bennie R. ook nog wat zeggen. Maar de rechter snoerde, zoals dat meestal gaat tijdens rechtszittingen die gaan over civiele kwesties tussen 'klein' en 'groot', Bennie de mond. Op dat moment kroop de tamme witte muis van Bennie uit zijn binnenzak en rende de rechtszaal in. Mevrouw de rechter schrok zich kapot en sjeesde struikelend over haar toga de zaal uit. De zitting was voor enige tijd geschorst! 

Dakloos
Nadat de muis van Bennie R. door de stoere parketpolitie was gevangen en in een verdachtencel van de rechtbank was opgesloten, werd de terechtzitting hervat.
De rechter besloot, zoals hierboven al eerder vermeld, bij vervroegd vonnis dat Bennie R. ten gunste van de woningcorporatie dakloos gemaakt kon worden en beging daarmee haar zoveelste misdrijf tegen de mensheid. De tamme muis was echter als eerste dakloos geworden, want die was tijdens het verdere verloop van de zitting, dus na de schorsing, uit zijn cel ontsnapt. 
Bennie heeft daarna niets meer van zijn witte muis vernomen. Bij justitie weten ze van niets zoals dat dan gaat als ze weer eens >>> wat kwijt zijn geraakt.

Aangifte
Maar, met dat vervroegde vonnis, wat ook maar zo kan, omdat alles kan bij de 'rechtspraak', was 'de story nog niet ten einde'. De rechter deed nog tijdens de zitting, via een speciaal daarvoor opgetrommelde politieagent, aangifte tegen Bennie R. wegens het stiekem meenemen van een olifant naar een rechtszitting.
Dieren meenemen naar een rechtszitting is niet toegestaan, dus moest Benny opnieuw voor de rechter verschijnen.Rechtszitting 
Op 2 september jl. was het dan zo ver en werd de olifant-kwestie behandeld door de strafrechter. De extreem criminele kantonrechter die een ernstig misdrijf jegens Bennie had gepleegd door hem ten gunste van de woningcorporatie misdaadgroep dakloos te maken, was ook ter zitting aanwezig. Die rechter had immers aangifte tegen Bennie gedaan en fungeerde nu als getuige.

Ongeloofwaardig
De behandelend rechter vroeg aan Bennie waarom hij op 12 januari van dit jaar de olifant mee de rechtszaal in had genomen. Bennie verklaarde helemaal geen olifant te hebben en als dat wel zo was, dat ieder mens dan wel kon begrijpen dat je zo'n groot dier nooit ongezien een rechtbank in kunt krijgen. 'Bovendien kan een olifant absoluut niet door de kleine draaideur van de Amsterdamse rechtbank' probeerde Bennie nog aan de rechter uit te leggen. 'Het was geen olifant mijnheer de rechter, maar een muis!' zo legde Bennie het nog maar eens uit. 'Maar mijn collega rechter heeft toch echt verklaard dat u een heuse olifant mee de rechtszaal in heeft genomen en als rechters iets beweren, hoe ongeloofwaardig het ook klinkt of is, dan is het toch waar' onderwees de rechter Bennie!  

Draaideur
Bennie verzocht de rechter de zitting even te schorsen en mee te gaan naar de kleine draaideur bij de ingang van de rechtbank om zelf te kunnen vaststellen dat een olifant daar absoluut niet doorheen kon. De rechter vond dat niet nodig en had genoeg aan de verklaring van zijn collega rechter. Bovendien, zo deelde de rechter Bennie ook nog zonder schaamte mede, dat de griffier het vonnis al >>> voor de rechtszitting had getypt en het teveel werk zou zijn omdat nu nog eens weer te gaan veranderen!

Klacht
Bennie R. dreigde de rechter, dat als hij niet mee ging naar de draaideur een klacht over hem in te dienen bij de president van de rechtbank. De behandelend rechter en de 'getuigende' kantonrechter vielen bijna van hun stoel van het lachen. 'Hij gaat een klacht indienen bij >>> Henk Naves' hoorde Bennie één van de rechters mompelen. 'Die is tien keer meer corrupt dan wij zijn' grinnikte de andere rechter zonder enige gêne. 'Dan ga ik naar de >>> Nationale Ombudsman' dreigde Bennie. De beide rechters konden zich daarop niet meer inhouden en de tranen van het lachen rolden over hun justitiële wangen. 'Die volksverlakker is nog corrupter dan Naves' proesten de de rechters, 'ook die is geleerd ons de handen boven het hoofd te houden'.   

Tweede Kamer
'Dan schrijf ik alle leden van de Tweede Kamer hierover aan' dreigde Bennie! 'Hou op' smeekten de rechters die van het lachen in acute ademnood kwamen. 'De leden van de Tweede Kamer geven alleen een bevestiging van ontvangst van uw schrijven, meer niet' schaterden de rechters. Bennie R. werd steeds bozer en stak zijn middelvinger op tegen de rechters en riep dat zij regelrechte criminelen waren. Dat had Bennie beter niet kunnen doen, want de rechters begonnen letterlijk te bulken van het lachen. 'Hij stak de middelvinger tegen ons op, zag je dat' kon de ene rechter nog net tegen de ander uitbrengen. 'Alsof ons dat wat interesseert.

Rutte en Samson
'Ik zal jullie leren, stelletje vuile gerechtelijke mensenrechtenschenders. Jullie denken door middel van list en bedrog ten voordele van grote kapitaalkrachtige partijen dagelijks grote groepen medemensen kapot te kunnen maken. Ik ga naar Mark Rutte en Diederik Samson, dat zal jullie leren! Jullie jagen zo veel mensen de dood in' riep Bennie de rechters toe. De beide rechters krijsten van genoegen en antwoorden: 'Mark Rutte en Diederik Samson lachen je alleen maar uit! Kijk maar, dat hebben ze bij Nico van den Ham ook gedaan' en de rechter gaf de griffier de opdracht een video te starten waarop Bennie R. dat zelf kon >>> zien!

Koning Willem-Alexander
'Mark Rutte en Diederik Samson zijn net zulke criminelen als wij zijn', beten de rechters Bennie toe 'en dat kan' voegden zij er nog aan toe 'want wie maakt ons wat?' 'Koning Willem-Alexander' schreeuwde Bennie naar de rechters, 'De Koning, jullie spreken de vonnissen en beschikkingen uit in naam van Koning Willem-Alexander,
ik ga naar de Koning' dreigde Bennie!
'Start die andere >>> video's van Nico van den Ham' beval de rechter de griffier en vuil grijnzend keken de 2 rechters en de griffier hoe Bennie zou reageren als hij zou horen hoe Nico van den Ham in de >>> 2e video vertelde dat Koning Willem
 helemaal niet had gereageerd op de oproepen van Nico van den Ham. 

Fuck de Koning
'Fuck de Koning' riep Bennie R. na het zien van de video's van Nico van den Ham. 'Ha, ha, ha' lachten de rechters. Wij zijn van - Fuck de Koning - want het maakt ons én de Koning niets uit dat je dat roept' >>> Fuck de Koning -.  
'Wij hebben geen enkele moraal mijnheer R.' riep de kantonrechter Bennie nog toe.
De beide rechters stonden op en liepen in opgewonden staat naar het portret van Willem-Alexander wat achter hun zetels aan de muur hing en kusten de afbeelding van de Koning. 'In jouw naam Koning Willem-Alexander, In Naam van de Koning maken wij grote groepen landgenoten helemaal kapot, pakken we hun kinderen, woningen en bedrijven af enz. enz. 'Bedankt lieve Willem- Alexander dat je ons daar de gelegenheid voor geeft' fluisterden de rechters om vervolgens luid te roepen 'Leve De Koning!' 


Zelfmoord

Bennie R. had de video's waarin Nico van den Ham de Koning - zonder enig resultaat - toesprak helemaal bekeken en was er beduusd van. Van alles had Bennie nu geopperd om een eind te maken aan de misdadige werkwijzen van corrupte rechters. 'Pleeg maar zelfmoord Bennie' zei één van de rechters met een sardonische grijns op zijn corrupte smoel. 'Ik zou het één dezer dagen nog doen' voegde de vrouwelijke rechter er met een nog vuilere grijns aan toe. 'Aanstaande zaterdag is er om 14.00 uur op de Dam in Amsterdam de Nationale Zelfmoordherdenking als je snel bent kunnen ze jou ook nog herdenken Bennie' riepen beide rechters. 'Dan heb je toch nog wat'.

Wanhoop
De rechters stonden weer op en liepen nog een keer naar het portret van Koning Willem-Alexander om hem te bedanken dat ze in zijn naam zoveel ellende, leed en verdriet onder grote groepen mensen van de eigen bevolking mogen veroorzaken. Zoveel immense ellende, dat er zo'n 500 Nederlanders van de meer dan 1800 per jaar zijn die in hun wanhoop ten gevolge van de beslissingen van het zwarte Toga Tuig een eind aan hun leven maken.  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur. Zelfmoord.

donderdag 15 september 2016

Nico van den Ham leeft als een opgejaagde crimineel!

Over de vele bekeuringen die Nico van den Ham heeft gehad en nog steeds worden uitgeschreven. Geen inkomen, wel betalen! Wanneer wordt Nico gearresteerd? En.... horen we daarna nog wel wat van Nico? >>> Angstaanjagend! De NOS zwijgt en de bevolking van de verkapte Schurkenstaat der Nederlanden, waar mensenrechten- schendingen dagelijks massaal plaatsvinden vindt het, op een enkele uitzondering na, allemaal wel best. 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur.

dinsdag 13 september 2016

De slachtoffers van een mensen-sloper uit Amsterdam

Over Herman Plas en zijn bij ons bekende slachtoffers
Kapot gemaakt voor de grootgraaiers en mr. Joris Demmink

Deel 2

Mensen-kinderen-sloper Herman Plas
GGD Amsterdam
In deel 1 ging het over Karel Bachus waar de in Amsterdam zo gevreesde mensen-en kinderen-sloper Herman Plas van de GGD aanvankelijk aan de deur kwam voor de grote anti pedofielen poster betreffende mr. Joris Demmink. Karel raakte alles kwijt, zijn woning, inkomen enz. Dan hadden we Iva Gueneva en haar 2 kleine kinderen die, nadat Herman Plas in opdracht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek bij Iva aan de deur kwam, in snel tempo haar leven en dat van haar kinderen in een HEL zag veranderen. Moeder Iva en haar kinderen zijn nu ook dak en inkomensloos. In dit artikel gaat het over 3 andere slachtoffers van crimineel Herman Plas.

Marianne L.
Ook Marianne L. heeft zich bij onze website aangemeld betreffende de problemen die zij heeft met met de Amsterdamse GGD verpleegkundige mensen sloper Herman Plas. Plas is ook bij Marianne aan de deur geweest en hoe? Maar Marianne heeft tot nu toe nog enigszins geluk want zij is nog niet inkomensloos en dakloos gemaakt. Wel heeft Herman Plas Marianne meerdere malen bedreigd en heeft getracht haar middels zijn abjecte werkwijzen kapot te maken. Marianne houdt ons via e-mail en telefoon volledig op de hoogte, maar heeft om tactische redenen verzocht (nog) niet alle details betreffende haar kwestie te publiceren en daar houden wij ons aan.

Angst
Verder heeft zich nog iemand tot ons gewend, maar die is inmiddels zo bang geworden dat hij/zij ons bijna heeft gesmeekt (wat absoluut niet nodig is) om op geen enkele wijze zijn/haar verhaal te publiceren. De angst is zo groot, dat de betreffende persoon wil dat wij zelfs niet vermelden of het hier een mannelijk of een vrouwelijk slachtoffer is van de Amsterdamse GGD-mensensloper Herman Plas!

Nico van den Ham
Net zoals dat bij bij Karel Bachus, Iva Gueneva en haar 2 kleine kinderen het geval was is ook Nico van den Ham, nadat Herman Plas bij hem aan de deur kwam, dak en inkomensloos gemaakt.
Herman Plas, inmiddels beter bekend als >>> Herman -pedo Poster- Plas kreeg
in zowel de kwestie betreffende Iva Gueneva en haar kinderen als in de kwestie van
Nico van den Ham kapot te maken de opdracht van de Amsterdamse misdaadgroep
>>> Woningcorporatie StadgenootGemeente Amsterdam en haar instantie's zoals >>> Dynamo (zogenaamd maatschappelijk werk) werkten daaraan volledig mee en dekken elkaars criminele werkwijzen volledig af.

Vakkundig

Herman Plas is zeer vakkundig zo verteld hij heel vaak zelf. Wat opvalt bij de beschermheer van de elite-pedofielen is dat als Herman -Pedo Poster- Plas met iemand één keer een paar minuten aan de deur heeft staan praten, precies weet aan welke enge ziektes de persoon lijdt. Herman had er voor Nico maar liefst 3 op de plank liggen. Hierna de 3 aandoeningen waar klokkenluider Nico van den Ham volgens de Amsterdamse GGD-crimineel, na een 5-minutendiagnose  aan lijdt:
1. Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

2. Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
3. Schizo typische persoonlijkheidsstoornis.


Genezen
Volgens vele zielenknijpers, die zich ten dienste stellen van de Schurkenstaat der Nederlanden, kunnen de 'stoornissen' heel goed genezen worden met medicijnen!
Je gaat door die medicijnen dingen anders zien, je kunt niet zo goed meer praten en ook schrijven gaat bijna niet meer. Precies datgene waarvoor de kapitaalkrachtige opdrachtgevers Herman Plas in hebben gehuurd, want Klokkenluider Nico van den Ham heeft te veel gezien, te veel >>> gestopt, er te veel over gepraat en het ook nog eens allemaal op zijn website opgeschreven.


Janine Dezijn
Herman Plas is niet de meest vakkundige van de Amsterdamse GGD afdeling GGZ.
Dat is mevrouw Janine Dezijn. Mevrouw Dezijn is 'zorg'- c
oördinator bij de GGD-GGZ Amsterdam en is dus een collega van Herman -pedo Poster- Plas.
Janine Dezijn is niet, zoals Plas dat wel is, altijd werkzaam vanuit het pand van de GGD aan de Nieuwe Achtergracht 100, maar is vaak aan het -vuile- werk in het gebouw Jan van Galenstraat 323 B te Amsterdam. Op die locatie is het daklozenloket de >>> Siegerheitsdienst van de DWI (Dienst Werk en Inkomen) gevestigd.
Wat voor een smerige misdrijven tegen grote groepen medemensen daar 4 dagen per week worden gepleegd is met geen pen te beschrijven! AT5, het gemeentelijke televisie- station van het zwaar gesubsidieerde en gecensureerde Salto TV moeten zwijgen over die daar op daklozen toegepaste schendingen van de mensenrechten, anders wordt de gemeentelijke subsidiegeldkraan van >>> SaltoTV onmiddellijk dichtgedraaid. 


Diagnose
Heeft Herman Plas nog een 5 minutengesprek aan de voordeur nodig om een diagnose te kunnen stellen om iemand 3 enge ziektes toe te schrijven, mevrouw Dezijn kan dat allemaal nog veel sneller. Op 4 augustus jl. kon Nico, tijdens zijn bezoek aan die hierboven genoemde Ziegerheitsdienst, geen antwoord geven op een aantal domme misdadige vragen die bij die dienst aan daklozen worden gesteld. Mevrouw Janine Dezijn werd er daarom bijgehaald en het eerste wat mevrouw Dezijn zei toen ze oog in oog met Nico kwam te staan was. 'U bent verward'. Hoe crimineel is een mens bereidt om te zijn voor zijn baas en andere opdrachtgevers vragen wij ons telkens maar weer af. 


Dwangverpleging
Mensensloper Herman Plas die nooit had gerekend op zoveel tegenstand van Nico van den Ham en heeft diverse andere psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen ingehuurd om in opdracht van Stadgenoot en de gemeente Amsterdam klokkenluider Nico van den Ham de mond te snoeren. Er is meerdere malen met Psychiatrische dwangverpleging gedreigd. Dat zou dan via de rechter >>> klassen Toga Tuig worden afgedwongen zoals dat in onze verkapte Schurkenstaat gaat met mensen die misstanden aan het licht brengen. De NOS zwijgt en het grootste gedeelte van de bevolking vindt het allemaal wel best.

Psychiaters
Maar liefst 8 keer zijn er psychiaters op Nico afgestuurd. Nico van den Ham zette ze op >>> video en maakte geluidsopnamen van de >>> telefoongesprekken. Vele malen is er gedreigd met maatregelen die ook zijn uitgevoerd. Nico van den Ham kreeg een buitenproportionele boete van maar liefst >>> 12.000 euro  van de tot op het bot verrotte klassenrechter, crimineel >>> mr. H.C. Jongeneel als hij zijn goudeerlijke artikelen niet zou verwijderen. Nico heeft de artikelen niet verwijderd. 
De website werd al eens op valse gronden >>> 'uit de lucht' gehaald.
Als klap op de vuurpijl werd Nico door mensenrechten schender, klassenrechter, crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal, zonder dat daar een rechtszaak over is geweest, voor straf dakloos gemaakt. Nog weer wat later was het gevolg daar weer van dat Klokkenluider Nico van den Ham ook inkomensloos kon worden gemaakt, wat ook is gebeurd.  


Waarschuwing
Wij hebben de werkwijzen van Herman -Pedo Poster- Plas vele malen op deze site beschreven. Nu hebben we dat in 2 delen opnieuw gedaan. Wij hopen hiermee medemensen voor de Amsterdamse GGD te kunnen waarschuwen. De GGD werkt onder de schuilnamen; 'Vangnet', 'Zorg en Overlast' en wat crimineel Herman -Pedo Poster- Plas er ter plekke allemaal nog bij verzint als hij u plotsklaps overvalt met een onaangekondigd huisbezoek. 

Zie ook >>> De slachtoffers van een Amsterdamse mensen-sloper Deel 1

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Psychiatrie, Pedofilie, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

Ter informatie en in het kader van hoor en wederhoor is dit artikel apart naar vele Twitteradressen én de onderstaande adressen toegezonden:

IArends@dynamo-amsterdam.nl  rbeaumont@dynamo-amsterdam.nl   premier@vvd.nl Branco.Peters@dynamo-amsterdam.nl  laurensivens@gmail.com   eduard@mondriaan4tet.nl
e.van.der.laan@amsterdam.nl   pvda_voorlichting@tweedekamer.nl  sanne.van.den.aakster@nos.nl
anja.van.ginhoven@nos.nl  vereniging@nvj.nl   reacties@nos.nl  leanne.de.goede@nos.nl mhabets@stadgenoot.nl  voorzitter@pvda.nl  lhurkmans@pvda.nl   ganderiesen@stadgenoot.nl
rboomgaart@stadgenoot.nl   j.boudewijn@hoeden-mulder.nl   zembla@bnnvara.nl jbulder@stadgenoot.nl  pdehaas@stadgenoot.nl   pdejong@stadgenoot.nl  mbos@stadgenoot.nl,
info@stadgenoot.nl,  info@at5.nl  pers@amsterdam.politie.nl   jack.druppers@amsterdam.politie.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl  hoofdredactie@parool.nl   info@hoeden-mulder.nl
D.Samson@tweedekamer.nl   redactie@rtvnoord.nl   secretariaatamsterdam@sp.nl
spafdelingasd@gmail.com   randjan.bissesar@mentrum.nl  info@huurgenoot.nl
partijvoordedieren@tweedekamer.nl   christenunie@tweedekamer.nl   contact@tweedekamer.nl
d66@tweedekamer.nl    groenlinks@tweedekamer.nl    pvda@tweedekamer.nl
sgp@tweedekamer.nl   sp@tweedekamer.nl  pvv@tweedekamer.nl  cda@tweedekamer.nl 50plus@tweedekamer.nl   meldpunt@wswonen.nl   communicatie@nos.nl   amsterdam@sp.nl
tiersbakker@hotmail.com   emileroemer@sp.nlm   f.bashir@tweedekamer.nl  HvBommel@sp.nl
jasper.vdijk@tweedekamer.nl   h.vgerven@tweedekamer.nl  s.gesthuizen@tweedekamer.nl
pjansen@sp.nl  skarabulut@sp.nl   n.kooiman@tweedekamer.nl  r.leijten@tweedekamer.nl
a.merkies@tweedekamer.nl   rvraak@sp.nl  m.smits@tweedekamer.nl  p.ulenbelt@tweedekamer.nl
jdewit@sp.nl  info@huurdersverenigingoost.nl  

zaterdag 10 september 2016

Erwin Lensink, Waxinelichthoudergooier Gouden Koets door Nederlandse Staat van aardbodem weggevaagd?

Erwin Lensink
Contact tussen Erwin Lensink
en Nico van den Ham door

GGZ-Maffia verbroken!

Zelfs vader van Lensink mag niet weten waar zijn zoon is!

De behandeling Het onder dwang voltspuiten met lugubere gif- stoffen in het grote lichaam van Erwin Lensink, om hem zo te genezen voorgoed de mond te snoeren, is wellicht begonnen!Wordt Erwin Lensink de volgende dode in een
>>> GGZ Staatszelfmoordinrichting?

Toestemming
Ongeveer een maand geleden belde Erwin Lensink ons, tot nu toe, voor het laatst op. Erwin was net van de GGZ inrichting in Doetinchem naar een inrichting in Almere overgeplaatst en gaf ons aan dat wij voorlopig niet over hem mochten publiceren.
Wel mochten wij bekend maken naar welke GGZ zelfmoordinrichting Erwin was overgeplaatst. Wij schrijven nooit zonder toestemming en goedkeuring van betrokkenen! Voor diegenen die deel uit maken van de overheids-misdaadkliek en er op uit zijn om grote groepen van de Nederlandse bevolking volledig kapot te maken of reeds kapot hebben gemaakt, geldt dat natuurlijk niet!


Wegmoffelen
Dat wij nu zonder toestemming toch over Erwin publiceren is gelegen aan het feit dat wij ons ernstige zorgen maken over Erwin. Al een maand lang vernemen wij niets van hem. Wij hebben de betreffende instelling in Almere opgebeld en die vertelden c.q. logen ons voor, dat zij Erwin Lensink niet in huis hebben.
Ook hebben wij de GGZ in Doetinchem gebeld, maar ook daar mocht er over de verdwijning van Erwin Lensink geen mededelingen worden gedaan.  


Joris Demmink
Op 3 juni jl. verscheen, dan eindelijk na zoveel jaren, de voormalige hoogste baas van Justitie mr. Joris Demmink voor de rechter om te worden verhoord inzake het seksueel misbruik van minderjarige jongetjes. Advocaat Martin de Witte van Sap advocaten te Amersfoort ondervroeg hield tijdens die rechtszitting -heel voorzichtig- een gemoedelijk praatje met pedofiel-verdachte mr. Joris Demmink.
Erwin Lensink was die dag ook in de >>> Amsterdamse rechtbank aanwezig!


Arrestatie
Demmink werd 'verhoord' op vrijdag 3 juni jl. en de maandag daarop werd Lensink op het Centraal Station in Amsterdam >>> gearresteerd.
Daarna werd Erwin Lensink over gebracht naar een gesloten inrichting van het GGZ in Doetinchem (Gelderland). Nico van den Ham bezocht Erwin enige tijd later en sprak uitgebreid met hem >>> (video) deel 1 en >>> deel 2
. Daarvoor en daarna was er regelmatig contact tussen Erwin Lensink en Nico van den Ham, dat ging via e-mail, Facebook-prive-chat en telefonisch. 

Amnesty Nederland

Het is overduidelijk dat De Schurkenstaat der Nederlanden het niet goed voor heeft met Erwin Lensink en hem heeft weggemoffeld. Gewoon wegmaken, zoals bonnetjes en filmrolletjes die niet zo van pas komen ook worden weggemaakt. Evenals het hart, van een door de politie dood getrapte jongeman, dat ook al niet zo van pas kwam door moordend politieschorem >>> weggemoffeld is. 'Wegmoffelen' is het motto, vooral als het gaat om landgenoten die kritiek op het Nederlandse Misdaad-Regime en haar kliek hebben. De gecensureerde staats-NOS zwijgt, het gesubsidieerde, infame Amnestie Nederland kijkt toe en het geïndoctrineerde, onderworpen volk accepteert het allemaal gedwee.

Vader Lensink
Gisteren heeft Nico de vader van Erwin opgebeld. Een gemoedelijke Achterhoeker waarmee het gezellig praten is. Jammer dat het gesprek nu over zoveel ellende ging, anders hadden zij nog graag even verder gebabbeld. Vader Lensink is, net zo als wij dat hebben gedaan, op onderzoek uit gegaan om te weten te komen waar zijn zoon Erwin zit. Maar zelfs aan de vader worden geen inlichtingen verstrekt inzake de verblijfplaats! Niemand mag weten waar Erwin Lensink is! 


Strijd 
Op de website van Erwin Lensink is te lezen waar hij al jaren allemaal voor strijd! Duidelijk mag zijn dat Erwin een rechtvaardig persoon is die opkomt voor de belangen van zijn medemens en een klein beetje voor hem zelf. Erwin Lensink brengt vuile staatsdoofpotzaken telkens weer in de schijnwerpers! Dat zint ons Schurken-Regime en de Rechtspraak het Zwarte Toga Tuig niet en wil, zoals zij dat bij velen doet, Erwin Lensink voorgoed de mond snoeren.
Hier de link naar Erwin Lensink zijn >>> website
.

Stok 
Lensink wil aandacht, veel aandacht, niet voor zichzelf maar voor de vuile overheidscriminaliteit die zoveel ellende en leed veroorzaakt onder de Nederlandse bevolking. Erwin Lensink tracht dat alles aan de kaak te stellen. Erwin gaat daarbij te ver en heeft om die aandacht te vragen een ruit ingeslagen bij een politiebureau om vervolgens documentatie over o.a. pedofiel-verdachte mr. Joris Demmink naar binnen te gooien. Datzelfde deed Erwin bij een museum. Lensink stak, zo eerlijk als hij is, zijn daden niet onder stoelen of banken. Erwin wilde immers publiciteit en plaatste het verhaal over de ruiten op internet en zo had de politie een stok om mee te slaan en arresteerde Erwin op het Centraal Station in Amsterdam. Op een paar ruiten ingooien of slaan staat meestal een korte werkstraf of een boete. Maar als je er ook nog een grote mond bij op zet en het hebt over al dat misdadige overheidschorem en de extreem Criminele Toga Maffia dat zoveel levens kapot maakt en vele landgenoten letterlijk de >>> dood injaagt, dan sluiten ze je op, verklaren je voor gek, spuiten je plat en moffelen je weg.     

Angstaanjagend 
De laatste maanden komen bij ons massaal (nog veel meer dan voorheen) de meest vreselijkste verhalen binnen. Verhalen betreffende de steeds meer immens wordende terreur die de verkapte Schurkenstaat der Nederlanden en haar zeer omvangrijke kliek, meestal in naam van Koning >>> Willem >>> Alexander op grote groepen van haar eigen bevolking toepast. Zo veel, dat wij dagelijks uren aan de telefoon zitten om dat allemaal aan te horen. Het is angstaanjagend om te vernemen wat er zich in onze Schurkenstaat allemaal afspeelt. Misdrijven plegen tegen grote groepen van de eigen bevolking. Wij blijven nog even publiceren. Zolang het nog kan, want de terreur die op Melder van Misstanden Nico van den Ham de laatste acht jaar is toegepast is er nog steeds en neemt ook in alle hevigheid toe!

Waar is verdomme Erwin Lensink! 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Psychiatrie, Koninklijk Huis, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur.