KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 24 augustus 2016

Waarom stopte Bart van Well met pedo zaak Demmink?Twitter-bericht Bart van Well

Bart van Well
Hieronder de wellicht werkelijke reden waarom Bart van Well zijn pedo-Joris Demmink-zaak tegen de staat heeft gestopt.

Staatstrol
Maar liefst 7 zaken/organisaties (ons bekend) die kapot zijn gegaan/gemaakt waar de grootste staatstrol die de Schurkenstaat der Nederlanden kent een cruciale rol in speelde! 


Break The System
Wij hebben meerdere demonstraties, o.a. georganiseerd door Break The System, bezocht en het viel ons daarbij telkens op dat er altijd een ongeveer 50 jarige meestal vreemd geklede mediageile (camera's) vrouw op de voorgrond trad. Later kwamen wij er achter dat de vrouw Debbie Beekwielder heet. Wij hebben Debbie leren kennen als iemand die altijd haar geld vergeten was. Geld vergeten of niet, Debbie Beekwielder ging altijd mee als de, meest in armoede verkerende, demonstranten na afloop eens ergens een drankje gingen drinken. Debbie ging er dan gewoon bij zitten en vertelde dat ze geen geld bij zich had. Altijd was er dan wel iemand, of waren er meerderen, die Debie dan wat aanboden. Debbie bestelde dan, zo 'bescheiden als zij is', bijvoorbeeld een Irish coffee van €5,95,- die zij dan zo snel mogelijk naar binnen spoelde voor het geval er weer een rondje werd gegeven.

Micha Kat 
Verleden week lazen wij op de website van Journalist Micha Kat, dat het ene Debie is geweest die Kat destijds heeft opgebeld, in naam van de toen nog zeer grote organisatie Break The System, om hem te vertellen dat de aangekondigde speech van Kat tijdens de grote >>> demonstratie in januari 2015 op het Malieveld in Den Haag niet mocht doorgaan. Dat is te lezen in dit >>> artikel op de website Revolutionair Online. Debbie deelde Micha mede dat hij te controversieel zou zijn.
Wij wisten dat Micha niet mocht spreken op die demonstratie, maar kwamen via dat artikel van Kat er nu pas achter dat het Debbie is geweest die dat destijds aan Micha heeft meegedeeld. 
Betreffende het spreekverbod van journalist Micha Kat op een grote demonstratie van Break The System op het Malieveld in Den Haag speelde staatstrol Debbie Beekwielder een cruciale rol

Break The System kapot 
Niet zo lang daarna is het grote, duizenden mensen tellende, Break The System kapot gemaakt en helaas, op een heel klein groepje na, 'uit elkaar gevallen'.
Volgens informatie die wij van meerdere bronnen ontvingen, speelde staatstrol
Debbie Beekwielder inzake het kapotmaken van de organisatie Break The System
een cruciale rol!


Woningontruiming
Op maandag 14 december 2015 zou voor straf, vanwege het publiceren van goud- eerlijke artikelen op deze site betreffende een grote Amsterdamse doofpotzaak, de woning van Nico van den Ham worden ontruimd. In het weekend van 12-13 december 2015 heeft Annette van Kleef samen met nog wat anderen Nico geholpen zijn woning vóór die maandag 14 december te ontruimen. Annette van Kleef nam daarbij ook haar vriendin Debbie mee. Als Nico had geweten dat Annette van Kleef bevriend was met staatstrol Debbie Beekwielder en die ook nog eens mee zou nemen om zijn woning te ontruimen, zou Nico nooit 'in zee zijn gegaan' met Annette van kleef.

Stelen
Debbie Beekwielder heeft tijden het ontruimen van de woning veel levensmiddelen en huishoudartikelen van Nico >>> gestolen. Ook
 tijdens het kortdurende verblijf van Nico op de boerderij van Annette van Kleef speelde staatstrol Debbie Beekwielder, die meerdere keren op de boerderij kwam logeren, in de pogingen om Nico van den Ham nog meer kapot te maken een cruciale rol!

Joris Demmink

Bart van Well - Boes carbetier
Voor, tijdens en tussen de 'Bart van Well - tegen de Staat - Joris Demmink' verhoren in april en juni van dit jaar had Nico van den Ham vrijwel dagelijks goed contact met Bart van Well. Die contacten gingen per telefoon, e-mail, maar meestal door middel van 'privé chats' via Facebook. Op een dag verscheen er een foto op de Facebook-pagina van Bart van Well (Bart van Well opereerde toen nog onder de Facebook-naam 'Boes Carbetier'). Op die foto stonden Bart van Well en Debbie Beekwielder, elkaar innig omhelzend, afgebeeld. Bart van Well had verkering met staatstrol Debbie Beekwielder zo maakte de foto en de bijbehorende tekst duidelijk.
Later verschenen er meerdere berichten op de Facebookpagina van Bart van Well waaruit bleek dat Bart en Debbie Beekwielder een innige verhouding met elkaar hadden. 
Plotsklaps waren er geen contacten meer tussen Bart van Well en Nico van den Ham. 

Gesprek met mr. Joris Demmink
De advocaat van Bart van Well is mr. Martin de Witte van Sap Advocaten te Amersfoort. Op 3 juni jl. werd mr. Joris Demmink verhoord had advocaat mr. Martin de Witte ten overstaan van de rechter-commissaris een kort, vriendschappelijk gesprek met Joris Demmink. Dat was tijdens de 'Bart van Well - tegen de Staat - Joris Demmink' verhoren in de rechtbank Amsterdam. Bart van Well was evenals Nico van den Ham daarbij aanwezig. Meer dan een koele groet aan Nico kon er die dag bij Bart niet van af toen hij Nico in de wandelgangen van de rechtbank tegenkwam. Tussen Bart en Nico was nog nooit een onvertogen woord gevallen, dus ook in het verbreken van de zeer goede verstandhouding tussen Bart en Nico speelt staatstrol Debbie Beekwielder duidelijk een cruciale rol!


Joris Demmink
Op 14 juli jl maakte Bart van Well bekend te stoppen met zijn (Demmink) zaak tegen de staat. Dit zou wegens ernstige gezondheidsklachten zijn. En dat terwijl Bart op 14 maart jl. rond 7.43 u. nog bekendmaakte aan Myra de Weerdt van het voormalige Talk2Myra, dat hij voor een omkoop- geldbedrag met de Pedo Demmink zaak zou gaan stoppen. Omstreeks die tijd is Bart van Well ook gestopt met zijn Facebook-account 'Boes Carbetier'. Wat later is Bart van Well teruggekomen op Facebook onder zijn eigen naam. Foto's met of van Debbie zijn op die Facebookpagina niet te vinden en er wordt over Debbie ook niets meer vermeld. 'Debbie heeft haar werk gedaan en heeft vervolgens Bart van Well de rug toegekeerd', zo hebben welingelichte bronnen ons medegedeeld!
Ook inzake het stoppen van de Bart van Well-Nederlandse Staat- Joris Demmink verhoren speelde staatstrol Debbie Beekwielder een cruciale rol


Get Well Stichting 
Ook de Get Well Stichting, opgericht door Bart van Well zelf, met als doel opkomen voor slachtoffers en slachtoffertjes van seksueel misbruik is korte tijd later kapot gegaan of gemaakt zoals in onderstaand Facebookbericht is te lezen. Zeer opmerkelijk is daarbij wel, dat Bart van Well op dezelfde dag een tegenstrijdig bericht op Twitter >>> plaatst. De stichting blijkt nog wel te bestaan, maar stelt in wezen niets meer voor.
Update!!!
26-08-2016 06.00 u. >>> Get Well Foundation uitgeschreven uit het handelsregister.
Ook in het kapot gaan van de Gett Well Stichting speelde staatstrol Debbie Beekwielder, die op Facebook de schuilnaam Inanna Eresjkigal gebruikt, weer duidelijk een cruciale rol

____________________________________________________________________________

Facebook
  Beste mensen, Na uitvoerig overleg hebben de bestuursleden besloten niet verder te willen gaan met de Get Well Foundation. Bij nader inzien is gebleken dat bouwen op de ruïnes van voorgaande pogingen niet haalbaar zijn. We vinden het erg jammer dat we tot dit besluit hebben moeten komen, maar het is op dit moment de enige juiste. We kiezen ervoor om niet uitgebreid in te gaan op de details om de rust verder te kunnen behouden.... We willen iedereen die ons tot steun is geweest enorm bedanken.
  Met vriendelijke groet, Debbie Beekwielder namens het voltallige bestuur (Maya, Ger, Jennifer en Joyce)
  Meer weergeven

  Reacties
  Gerda Tax En helemaal opnieuw nieuw naam ed is dit geen optie?
  Inanna Eresjkigal ik ga hier verder niet op de details in
  _______________________________________________________________________


Stichting
Enige tijd geleden is Nico van den Ham toegevoegd als beoogd bestuurslid van een Stichting. Die stichting is er om onder andere de werkwijzen van criminele rechters te bestrijden ofwel te trachten van Nederland weer een rechtsstaat te maken. Het een en ander speelt zich af in het uiterste oosten van ons Schurkenland en jazeker.... ook in dat toch wel verre oosten is staatstrol Debbie Beekwielder, die zelf in Amsterdam woont, actief zo blijkt uit het volgende: 

Jan Parmentier 
Een ander beoogd bestuurslid is Jan Parmentier. De 70 jarige Jan Parmentier, ook wel >>> Catweazle genoemd, is er nogal verbolgen over dat hij niet meer in trek is bij de vrouwen (was hij dat voeger wel dan?) en heeft zijn pijlen gericht op de ongeveer 20 jaar jongere staatstrol Debbie Beekwielder. Debbie Bleekwielder, die nu vrij is van Bart van Well, heeft nu Jan Parmentier zo ver gekregen om Nico van den Ham bij de andere leden van de stichting door de stront te halen.

De 70 jarige Jan Parmentier
Staatstrol Debbie Beekwielder
Onderzoek
Jan Parmentier heeft onlangs aan de andere toekomstige bestuursleden van die stichting in oprichting medegedeeld dat hij een onderzoek gaat instellen inzake
 >>> Nico van den Ham zijn kwestie. Nico heeft vervolgens Jan Parmentier via

een e-mail het telefoonnummer gegeven van Nico zijn tegenpartij, de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, waar Debbie Beekwielder via haar vriendin ook contacten mee heeft. Tevens heeft Nico Jan Parmentier medegedeeld dat als hij de misdaadgroep opbelt, moet vragen naar >>> deze crimineel die hem dan 'precies' zal gaan vertellen hoe het dan allemaal wel is gegaan.

Afscheid

De overige bestuursleden van de Stichting hebben Nico van den Ham medegedeeld dat zij de situatie erg vervelend vinden voor hem en niet begrijpen waar Jan Parmentier mee bezig is. Tegelijkertijd stellen zij dat ze Jan Parmentier nodig hebben omdat hij bepaalde documenten in zijn bezit zou hebben. Nico van den Ham blijft welkom om in de toekomst, 'als de omstandigheden misschien anders zijn', alsnog toe te treden tot de stichting. Ook is er medegedeeld dat er nog met Nico kan worden samengewerkt op een andere wijze. Nico van den Ham ziet echter van alle samenwerking af en trekt zich geheel terug! Bestuurslid zijn van een Stichting, of daar mee samenwerken, waar een nieuwe NSB'er deel van uit maakt die omgaat met een staatstrol wil Nico niet. Hij zou dan met de overige bestuursleden op een argwanende wijze moeten omgaan en dat is iets wat Nico ook niet wil. Ook in deze kwestie speelde staatstrol Debbie Beekwielder weer een cruciale rol!


Demmink 
Het beletten van het houden van een toespraak van Journalist Micha Kat op de demonstratie van Break The System.

Het ter ziele gaan van de zeer grote organisatie Break The System.

De diefstal van Nico van den Ham zijn spullen.


Het pogen om Nico van den Ham, voor o.a. de misdaadgroepen Woningcorporatie Stadgenoot en de Rechtspraak, kapot te maken.

Het beëindigen Bart van Well - Staat - Demmink Pedo verhoren/rechtszaak. 


Het kapot maken van de Stichting Get Well.

Grote onrust veroorzaken binnen een stichting in oprichting in het oosten van het land. 


In al deze 7 zaken speelde staatstrol Debbie Beekwielder een cruciale rol.


Update:
26 augustus 06.00 u. >>> Get Well Foundation uitgeschreven uit het handelsregister 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Staatstrollen, Pedofilie, Vrije meningsuiting, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.