KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 5 augustus 2016

Regelrechte Nazi-Praktijken aan de Jan van Galenstraat 323 B (sociale dienst voor daklozen) Amsterdam

Kapotgemaakt
Door het 'runnen' van deze site krijg ik veel e-mail en telefoon van mensen die mij, mededelen hoe zij, met behulp van criminele klassenrechters, door grote instanties volledig zijn kapotgemaakt. Ik ben dus heel veel gewend! Verder lezen onder de video.Ziek
Gisteren ben ik naar de Amsterdamse sociale dienst afdeling 'speciale doelgroepen' (daklozen) geweest en heb daar gezien/meegemaakt wat mij door vele daklozen al was verteld. Ik ben letterlijk ziek geworden en totaal verbijsterd geraakt van datgene wat ik daar heb gezien en heb beleefd. In de video vertel ik het een en ander daarover. Dat vertellen doe ik echter op een wijze die kan worden omschreven als een zeer summiere milde weergave van datgene wat er zich dagelijks tussen 09.00 en 12.00 uur, behalve op woensdag, afspeelt op de Jan van Galenstraat 323 B te Amsterdam. Ik was gisteren te geschokt om een juiste weergave van de smerige nazi-achtige gebeurtenissen, uitgevoerd door volstrekt onmenselijke, misdadige befehl ist befehl ambtenaren, op video te zetten. Woorden schoten te kort en daarom kom ik de komende tijd hier zeker nog op terug. 

Belachelijk maken
Hieronder nog een video waarin PvdA Burgemeester Eberhard van der Laan zich volstrekt belachelijk maakt. 'Kijk eens wat ik allemaal als beschermheer van de daklozen voor de daklozen doe' moet Eberhard hebben gedacht. 'Als het maar in de propaganda media komt'. Voor serieuze vragen heeft de burgemeester geen tijd. De idiote tijd verspillende vertoning van de burgemeester was op een van de jaarlijkse daklozen-verlakkende kerst-ontbijtjes in Cafe de Amstelhoeck.Bepalingen
Dit artikel zal lijden tot het toezenden van goedbedoelde adviezen per e-mail, Twitter, Facebook of per telefoon zo leert de ervaring. Adviezen van mensen die menen de bepalingen, verankerd in nationale wetten en/of internationale verdragen goed te kennen en mij dan -goedbedoeld-  gaan vertellen; 'ze zijn verplicht jou een uitkering te geven, ze kunnen niet dit of ze mogen niet dat' enz. enz. 

Tijdgebrek
Mijn antwoord op het bovenstaande is dat het mij veel tijd kost al die adviezen te beantwoorden. 
Ik heb een chronisch tijdgebrek, zelfs op dit moment zodanig, dat alles wat te maken heeft met deze site in het honderd dreigt te lopen en daarom doe ik het alvast hier. . Ook ik ken die bepalingen in nationale wetten en internationale verdragen uit mijn hoofd. Maar ik weet ook dat we in een Schurkenstaat leven. 
Een verkapte Schurkenstaat waar wetten en verdragen er niet toe doen als het om Jan met de Pet gaat. Rechters en andersoortig corrupt -beslissend- tuig, vegen hun misdadige reet massaal met wetten en verdragen af als het om de belangen van de gewone goedwillende burger gaat. Zeer sporadische uitzonderingen daargelaten, zodat daar naar verwezen kan worden als iemand commentaar heeft op de rechtspraak en het dan toch nog wat lijkt. 

Door Nico van den Ham, bijgestaan door de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Psychiatrie, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.