zaterdag 27 augustus 2016

Koning Willem Alexander gaat samen met Nico van den Ham op werkbezoek bij slachtoffers van de rechtspraak

Althans als de Koning enig menselijk gevoel in zijn Koninklijke donder heeft ! Nico van den Ham richt het woord tot de Koning. Deel 2

Dringende Oproep aan Slachtoffers van misdaadgroepen zoals De Rechtspraak, Jeugdzorg, Woningcorporatie's, UWV, Zorgverzekeringen, Deurwaarders, Banken, Incassobureaus enz., om de Koning toe te spreken!!! Belangrijke info aan einde video!Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Zelfmoord.