KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 8 juli 2016

Reactie Beau van Erven Dorens op Nico van den Ham

Vele jaren tracht Nico van den Ham -tevergeefs- de reguliere media te bewegen aandacht te besteden aan het door criminele rechters massaal schenden van de mensenrechten van Jan met de Pet waaronder daklozen. Toen was daar een paar maanden geleden, nota bene voor de Amsterdamse Rechtbank, Beau van Erven Dorens die, de ook dakloos gemaakte, Nico toezegde mee te mogen werken aan een RTL4-programma dat gaat over daklozen. Nico zou worden teruggebeld, maar Nico werd niet teruggebeld. Na 3 keer zelf dan maar te hebben gebeld en na 3 keer een
e-mail te hebben gestuurd waarop ook geen antwoord kwam, plaatste Nico gisteren het artikel (met video) 
>>> Beau van Erven Dorens belazert Nico van den Ham op zijn site. Toen belde Beau, Nico wel (onmiddellijk) en dat resulteerde weer in de inmiddels aan Nico toegezonden onderstaande video met het verzoek die te publiceren. Let op! Beau heeft zijn haren niet gekamd. Zie ook onder deze video!Reactie Nico van den Ham
Er worden in ons Schurkenland 50 gezinnen per dag door gevoelloos deurwaarderstuig hun huis uitgesleurd. Meewerken aan medemensen dakloos maken, is een van de smerigste, meest ingrijpende misdrijven die je op een mens kunt toepassen!  

Daklozenkrant
De daklozen die meewerken aan het programma van Beau van Erven Dorens en worden gevolgd door Beau en zijn team zullen ongetwijfeld voordeel ondervinden vanwege hun medewerking. Ook zullen naar aanleiding van het programma, de eerste tijd weer meer burgers een daklozenkrantje kopen, het muntje uit het supermarktkarretje aan daklozen geven en misschien wel een praatje met de dakloze gaan maken.

Criminele rechters
De kern van het probleem blijft echter bestaan. Medemensen worden ten voordele van kapitaalkrachtige organisaties door vuile onrechtmatige beslissingen/vonnissen van criminele klassenrechters dakloos gemaakt. Hieronder 2 links naar artikelen over extreem criminele rechters, die door middel van gerechtelijke list en bedrog zoals o.a valsheid in geschrifte mensen, waaronder kleine kinderen, dakloos maken voor de grote kapitaalkrachtigen en door hen belangrijk geachte personen.  

>>> Open brief aan Mensenrechtenschender mr. C.L.J.M. de Waal  

>>> Onmenselijke Terreur Woningcorporatie Stadgenoot! Bange moeder met 2           kleine kinderen ondergedoken.

Komende dagen zullen wij opnieuw een kort artikel publiceren over Beau van Erven Dorens. Beau mag wel, maar hoeft Nico daar niet over te bellen, want het artikel zal een positief karakter hebben en zal heten; 'Ruzie met Beau van Erven Dorens'. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechten- schendingen.