KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 3 juli 2016

'Huis voor Klokkenluiders' Discriminerend Volksbedrog

De strop voor klokkenluiders blijft bestaan

Huis voor klokkenluiders per 1 juli 2016 een feit.

Verkapt Schurken-Regime heeft goed nagedacht inzake oprichting. 

Huis voor klokkenluiders heeft net zoals de Nationale Ombudsman sussenderende opdracht.

Geef het volk het idee dat je ze helpt, maar laat ze vooral niet winnen, is het motto.  Wet
Op 1 maart 2016 heeft, na de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders met algemene stemmen aangenomen. De misleidende wet; Huis voor Klokkenluiders trad vrijdag 1 juni jl. in werking en dient ervoor om het volk te doen laten geloven dat de het Schurken-Regime van onze verkapte Schurkenstaat het goed meent met burgers die misstanden aan de kaak stellen. Er is een heus Huis voor Klokkenluiders opgericht dat morgen (4 juli) haar deuren opent. Morgen wordt ook bekend gemaakt wie deze Nep-Toko gaat leiden!

Dood
Alle werkgevers bij wie tenminste 50 personen werkzaam zijn, zullen per 1 juli wettelijk verplicht zijn een interne meldregeling te hebben. Werknemers van een bedrijf met bijvoorbeeld 49 werknemers kunnen ook bij het huis terecht voor advies. Alle andere klokkenluiders (hierover verderop meer) worden gediscrimineerd en komen niet voor in de nieuwe wet. Die klokkenluiders kunnen gewoon, zoals dat voorheen al het geval was, met behulp van diegenen van het laatste beslissende woord -partijdige criminele rechters- kapot worden gemaakt of letterlijk
>>> de dood worden ingejaagd.  

Advies
Het Huis voor Klokkenluiders zal werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang kunnen adviseren, zo staat in de nieuwe wet. Klokkenluiders moeten eerst bij hun baas hebben geklaagd, anders neemt Het Huis voor Klokkenluiders de zaak niet in behandeling. 
Klokkenluiders die een misstand aan het licht hebben gebracht, maar waarvan het Huis voor Klokkenluiders vindt dat het maatschappelijk belang niet zo in het geding is, worden ook afgewezen en krijgen geen advies. Die klokkenluiders mogen door hun werkgever, in samenwerking met de rechter, gewoon kapot worden gemaakt. Dat kan dan inmiddels ook heel makkelijk, want de werkgever weet immers wie de klokkenluider is. Dit, omdat die van het Huis voor Klokkenluiders de misstand eerst bij zijn baas heeft moeten melden, zo staat het, in iets andere bewoordingen, in de nieuwe wet.

Klokkenluiders mogen zich, eenmaal bij het Huis voor Klokkenluiders aangemeld, niet tot de media wenden! 

Onderzoek
Bij meer dan 50 werknemers (dus bij kleinere bedrijven niet) zal het ‘Huis voor Klokkenluiders’ ook onderzoek kunnen doen naar de vermoede misstand én naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen. Daarna gebeurt er wellicht helemaal niets of weinig, want het Huis voor Klokkenluiders heeft slechts een aanbevelende bevoegd- heid. Dwang- of strafmaatregelingen voor directeuren en/of >>> bestuursgangsters van grote bedrijven of instanties kan het Huis voor klokkenluiders niet opleggen. Daarvoor kunnen de klokkenluiders net als voorheen uitsluitend 'terecht' bij de >>> Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie van het bedrijf of instantie waarover de klok geluid is. Ja, er is door de Haagse Schurken eerst goed over die nieuwe wet nagedacht voordat die in werking is gesteld.

Personeel
Patiënten die in zorginstellingen verblijven en bijvoorbeeld hebben geconstateerd dat een andere patiënt door misstanden in de instelling kapot is of wordt gemaakt, kunnen niet bij het Huis voor klokkenluiders terecht omdat zij niet tot het personeel van de zorginstelling behoren. Datzelfde geldt voor huurders van sociale huurwoningen die bijvoorbeeld zien hoe een criminele woningcorporatie er mee instemt dat er wekelijks branden worden gesticht in een groot wooncomplex van die woningcorporatie, daar niets tegen onderneemt en zelfs >>> afspraken maakte met die pyromaan.
De Haagse Schurken hebben, net zoals dat destijds ook al het geval was betreffende de oprichting van het instituut De Nationale Ombudsman Volksverlakker, eerst goed nagedacht over de nieuwe wet; Huis voor Klokkenluiders.


Klokkenluiders mogen zich van het Huis voor Klokkenluiders niet tot de media wenden! Hoe smerig wilt u het hebben! Nog smeriger? Dat kan!
 
Media
Klokkenluiders die zich bij Het Huis Klokkenluiders hebben aangemeld moeten in het belang van het onderzoek diegene waar over is geklaagd zwijgen en mogen zich niet tot de media wenden! De >>> wet Huis voor Klokkenluiders staat vol met bepalingen, zo opgesteld dat het Huis voor Klokkenluider op allerlei wijzen de behandeling van de klacht kan afwijzen. Dat geldt ook voor de >>> novelle.
De novelle is een wijziging van het wetsvoorstel wat later is ingediend. Dit omdat het Huis voor klokkenluiders eerst zou worden ondergebracht bij de Nationale Ombudsman Volksverlakker terwijl dat grondwettelijk helemaal niet kan.
Nu is door die wijziging, het Huis voor Klokkenluiders een zelfstandig bestuursorgaan.


Schurkenstaat
De Staat der Nederlanden is de smerigste Schurkenstaat van Europa. Grote groepen van de bevolking lijden dagelijks onder de het enorme leed wat hen wordt aangedaan door ons misdadige regime en haar kliek waaronder rechters en raadsheren. Alles op een meest denkbare verkapte wijze en met een veelvuldige beschuldigende vinger naar andere landen zoals bijvoorbeeld Turkije, zodat het lijkt dat Nederland een keurige rechtstaat is. Het zwaar gesubsidieerde Amnesty Nederland >>> zwijgt.
De misleidende, indoctrinerende door en door corrupte gecensureerde staatsmedia zoals de NOS, Telegraaf, RTL, Parool etc. werken volledig mee aan deze vuiligheid en zijn geheel in dienst van de criminele kliek. 
Het afgelopen vrijdag geopende Huis voor Klokkenluiders is een 'mooie' aanvulling om deze veel ellende, leed en verdriet veroorzakende, misdadige schijnvertoning in stand te houden.  

Nationale Ombudsman
Wij voorspellen dat het Huis voor Klokkenluiders ongeveer dezelfde abjecte werkwijze zal toepassen op klokkenluiders zoals de Nationale Ombudsman die al jaren toepast. Af en toe een klager in het gelijk stellen, dat uitgebreid op de eigen website publiceren zodat het toch nog wat lijkt. De overige klokkenluiders die zich hebben aangemeld het idee geven dat ze worden geholpen, maar ten voordele van de grote kapitaalkrachtige partij of door de staat belangrijk geachte persoon, laten verliezen. De klokkenluiders die door het Huis voor Klokkenluider worden gediscrimineerd omdat ze geen werknemer zijn en daarom niet worden 'geholpen' zijn wellicht nog het beste af!

Dit artikel is ook middels een link in een e-mail naar het Huis voor Klokkenluiders toegezonden: advies@apkl.kl  info@huisvoorklokkenluiders.nl.

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Corruptie, Zelfmoord, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.