KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 12 juni 2016

Wijkagent Bart Weijermans belangrijker dan de Koning!

Politieman Bart Weijermans
Is de Bussumse wijkagent Bart Weijermans teleurgesteld en beledigd? Dat vroegen wij ons op 7 juni jl. af in dit >>> artikel.

Ja, is het antwoord, zo blijkt nu, en hoe! 

'Dappere' Bart belangrijker dan de Koning? 

Recherche heeft volstrekte schijt aan de belangen van de 3 jonge kinderen van Groenendijk. 

Vader drs. Groenendijk MSc. op politiebureau in Huizen behandeld als een zware crimineel! 


Belangen

Alleen de belangen van politieman Bart die aangifte wegens belediging tegen Groenendijk deed, zijn belangrijk. Niet de belangen van kinderen; zo zal tijdens het verhoor blijken! Wij spraken Groenendijk voor het langdurige verhoor en ook daarna. Koning Willem Alexander spreekt ook! Lees verder onder de video.

Verhoor
 
Bijna tweeënhalf uur is crimineel de bezorgde en verdrietige vader Erik Groenendijk door maar liefst 2 rechercheurs verhoord. Erik moest op de politieopsporingsfoto en zijn ook vingerafdrukken werden afgenomen. Als Erik daaraan niet zou meewerken, zou hij worden gearresteerd, zo werd Erik toegesnauwd. Heeft Erik dan ingebroken of iemand vermoord? Nee Erik heeft alleen tegen de wijkagent gezegd: 'rot op uit mijn huis' en heeft wat over het huisbezoek waar politieman Bart Weijermans hem onaangekondigd mee confronteerde op zijn website gepubliceerd.


Criminelen
Erik Groenendijk kan door toedoen van de op hem toegepaste immense gerechtelijke vuiligheid zijn 3 jonge meisjes al jaren niet meer zien. Vader Groenendijk kan onomstotelijk bewijzen dat de 'edelachtbare' meesters in de rechten ambtshalve ernstige misdrijven plegen. Dit ten voordele van de massaal veel leed, ellende en verdriet veroorzakende Misdaadgroep Jeugdzorg. De jonge kinderen, nu 14, 12 en 10 jaren van Groenendijk vervreemden op deze wijze van hun vader en dat doet Erik heel veel verdriet.  

Website
Sinds kort schrijft Groenendijk, die alles tot in de kleinste details betreffende onderhavige kwestie gedocumenteerd heeft opgeslagen, daarover op zijn recent opgezette website. Groenendijk schrijft niet zomaar wat en verwijst door middel van links naar documenten en gespreksopnamen die als bewijs niet voor twijfel vatbaar zijn. Bewijsmateriaal op een website gepubliceerd dat onweerlegbaar bewijst dat rechters en raadsheren regelrechte veel verdriet veroorzakende criminelen zijn van het ergste soort. Dat vindt het Corrupte Zwarte Toga Tuig, dat onder grote groepen medemensen zoveel leed veroorzaakt, niet leuk en stuurde haar hulptroepen in de vorm van 'dappere' Bart op Groenendijk af. 

Overval
Groenendijk vond op zijn beurt die onaangekondigde politieoverval nogal vervelend en publiceerde ook datgene wat hem in deze is overkomen. Ook publiceerde Groenendijk het opgenomen gesprek met politieman Bart Weijermans op zijn site. 'Op die gespreksopname is te horen dat Groenendijk zegt: 'rot op uit mijn huis'. Dat publiceren beviel de wijkagent weer niet en schakelde 2 hardvochtige -schijt aan kinderen- politiecollega's in die Groenendijk zouden gaan verhoren. Pikant detail is dat politieman Bart Weijermans ook is toegevoegd aan de >>> 'Hall of Shame' omdat de befehl-ist-befehl diender assistentie heeft verleend bij het bij de ouders weg sleuren van 3 kinderen door misdaadgroep >>> Jeugdzorg. 

Ondervragen
Als het om slechts 'beledigen' gaat, gebeurt dat ondervragen altijd door één rechercheur. Dit áls zo'n aangifte al wordt aangenomen. Nu de aangifte het >>> gejank betreft van een politie-collega zijn 2 rechercheurs ingezet die Groenendijk maar liefst 2 uren en 15 minuten ondervraagd hebben. Maar... het is nog niet klaar! Groenendijk moet nog terugkomen want het proces-verbaal moet nog worden uitgewerkt en ondertekend. 

Doodgetrapt
De redactie van deze site ontvangt veel mail en telefoon van slachtoffers die in grote lijnen ongeveer hetzelfde is overkomen. Veelal gaat het dan om 'beledigende' Twitter of Facebook berichtjes want niet iedereen heeft een website. Vader Groenendijk begon tijdens het verhoor ook nog even over zijn 3 kinderen. 'Daar bent bent u nu niet voor hier' beet de onmenselijke, gevoelloze rechercheur vader Groenendijk onmiddellijk toe. Kinderen doen er bij de politie absoluut niet toe. Zélfs als jouw kind door de 
>>> politie is  doodgetrapt
, mag je daar als vader of moeder niet over Twitteren of op Facebook publiceren. Doe je dat wel; dan wordt je in dit verkapte Schurkenland zeer >>> zwaar bestraft! 

'Fuck Bart Weijermans'
Hoe de kwestie inzake Groenendijk-Weijermans afloopt, is te voorspellen. Zeer ernstige gerechtelijke misdrijven die op Groenendijk zijn toegepast, worden verzwegen en weggemoffeld terwijl Groenendijk wordt weggezet als een crimineel. Een massaal toegepaste tactiek van Justitie: de zaken omdraaien! Vergeleken met onze Koning is wijkagent Bart Weijermans een zielig, jankerig politiemannetje die, eerlijk is eerlijk, een voorbeeld zou moeten nemen aan de Majesteit. Het kan Willem Alexander namelijk niets schelen dat Abulkasim Al-Jaberi riep: 'Fuck de Koning, Fuck het Koningshuis'. Abulkasim werd dan ook >>> niet vervolgd!  De Koning legde het in onderstaande video uit.
Wij spraken kort na het langdurige verhoor nog even met Erik Groenendijk.
De verantwoording voor de inhoud in dit artikel ligt volledig bij de redactie van
NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND en Melder van Misstanden Nico van den Ham. 


Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politie, Discriminatie Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.