woensdag 1 juni 2016

Rechter steekt vader vermoorde zoon mes in de rug!

Hoeveel extra ellende, leed en verdriet kan de familie Gürz nog
verwachten van de Nederlandse Justitie-'Rechtspraak'?
Vonnis in de vuile zaak Cengiz Gürz

Schurkenstaat
In 2011 werd de zoon van Cengiz Gürz, Ihsan, door de politie doodgetrapt. Ihsan zou in een politiecel zijn overleden aan een zwak hart zo vertelde loog de politie. Vervolgens werd het >>> 'zwakke' hart en een gedeelte van de hersenen uit het lijk van Ihsan gesneden en is de politie het hart én de hersenen, zoals dat gaat als iets in 'keurig Nederland' niet zo van pas komt, 'kwijtgeraakt'. In de ontstane lege lichaamsruimten in Ihsan zijn lijk, werden oude kranten gepropt. 
Allemaal in uw eigen Schurkenstaat der Nederlanden. 

Vonnis

Nu moet vader Cengiz Gürz nog kapot! Deze conclusie trekken wij na het lezen van het misdadige vonnis wat op 31 mei 2016 is gewezen door de rechters mr. J.A.A.G. de Vries, voorzitter, mr. M.B. de Boer en mr. M.M. Helmers met als griffier mr. F. Nieuwenhuis.

Verdriet/Boos

Vader Gürz, van oorsprong Turk, is niet alleen verdrietig maar ook boos. In onze Politiestaat vallen zo ongeveer de meeste dodelijke slachtoffers door politiegeweld in vergelijk met andere Europese landen. De laffe diender-daders die niet zelden een politiekogel in de nek van hun, van hen weglopende slachtoffer jagen, worden daarvoor vrijwel nooit vervolgd. Ihsan Gürz is door de politie niet doodgeschoten maar dood getrapt. Cengiz Gürz zit daarover nog steeds vol van verdriet, ongeloof en boosheid. Hij heeft zijn begrijpelijke emoties geuit op Faceboek, Twitter, in intervieuws met Nederlandse en Turkse kranten en tijdschriften. Ook was Gürz met zijn afschuwelijke verhaal op de Turkse TV. Dat vond het Beverwijkse Killer Cops Team niet goed en stapte boos naar sommige kranten en uiteindelijk via het OM naar haar Landelijke Belangenorganisatie; 'De Rechtspraak'.

Opnamen
Slachtoffer Cengiz Gürz moest zich op 17 mei jl. als een echte crimineel verantwoorden voor de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam. Om de geheimhouding van de zaak zoveel mogelijk te waarborgen, mocht de zitting niet worden gefilmd. Wij hebben dan ook 'met pen en papier' verslag gemaakt van die zitting en het filmen hebben we maar vóór de >>> rechtbank gedaan.

Koelbloedig
De hierboven genoemde rechters hebben volstrekte schijt aan de familie Gürz haar ellende, leed en verdriet zoals blijkt uit het vermelde onder punt 7 in het vonnis:
7 De Strafbaarheid van verdachte: 
'Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit'. 'Verdachte is dan ook strafbaar'! .... Koelbloedig,.... zonder empathie,... zonder schaamte,.... als dagelijkse kost,.... door Zwart Toga Tuig in het vonnis opgeschreven en ondertekend.  

Vonnis 
Het definitieve vonnis: 3 maanden voorwaardelijke celstraf, proeftijd van 3 jaar,
€ 2.000 boete én als een echte crimineel; vingerafdrukken laten maken.
De Familie Gürz is inmiddels al 80.000 euro kwijt aan proceskosten. 

Hier het meer dan misdadige >>> vonnis.

Bellen

Wij hadden Cengiz Gürz voor het publiceren van dit artikel aan de telefoon.
De gecensureerde zwaar bestrafte Gürz vroeg zich af, of wij nog wel zouden moeten publiceren over de kwestie die te maken heeft met zijn door de politie dood getrapte zoon Ihsan. 'Straks wordt ik nog meer kapot gemaakt', zo stelde Gürz. Daarop hebben wij Cengiz medegedeeld, dat wij onder dit artikel de mededeling zullen doen, dat dit artikel onder onze verantwoording valt. Dat is overigens met al onze artikelen zo!  


>>> Nico van den Ham: Politie trapt jongeman dood.
>>>
 Lachende politieagenten sleepten naakte lijk uit politiecel.
>>>
 
Politie die Ihsan dood trapte wordt niet vervolgd!
>>> Cengiz Gürz. eist door politie gestolen hart van zijn zoon op.

Dit artikel valt geheel onder verantwoording van Nico van den Ham.

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politiegeweld, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.