dinsdag 28 juni 2016

Herdenking Mitch Henriquez wreed verstoord door politie en PowNed. Videoverslag van Nico van den Ham

Gisteren was het precies een jaar geleden dat Mitch Henriquez door de politie werd vermoord. Wij maakten een videoverslag van het protest tegen het in ons Schurken- land massaal toegepaste politiegeweld. Later mondde, zoals ook de bedoeling was, het protest uit in een plechtige herdenking. Het gebeuren werd ruw verstoord door een vervelend misdadig mannetje van de abjecte staatsomroep PowNed én door de politie.Nico van den Ham werd meerdere malen door de politie betast. Tijdens een aantal minuten stilte, terwijl de kinderen van Mitch nog stonden te huilen, verstoorde de laffe Haagse politie op ordinaire en volstrekt respectloze wijze, zeer ruw, de stilte op de plek waar zij Mits Henriquez een jaar geleden hebben vermoord. Zie ook de video van PowNed hieronder. 

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politiegeweld, Moord, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.


_______________________________________


De list en bedrog van de reguliere gecensureerde, volksverlakkende misdadige staatsmedia werd niet gewaardeerd, zoals in de eigen video van PowNed te zien is. 
Er is absoluut geen geweld gebruikt door de demonstranten!