maandag 27 juni 2016

Belangrijke 5 minuten-rechtszaak voor dakloze Ranjana

Vrijspraak!
Een rechtszitting van slechts 5 minuten voor de dakloze Ranjana en vrijspraak! Geloof het of niet, echt gebeurd! Waarom ik deze rechtszitting van 5 minuten zo buiten- gewoon belangrijk vind, is uitvoerig te lezen verderop in dit artikel.


Nico van den Ham wil gesprek met rechter mr. drs. L. Voetelink 

Inkomen
Ranjana is al jaren dakloos en zwerft met haar doodzieke vriend door de straten van Amsterdam. Deze site besteedt al langere tijd aandacht aan Ranjana en haar vriend. 
Zelfs daklozen zonder inkomen moeten wel eens ergens naar toe -om te overleven- en zo is Ranjana 
1 september 2014 zonder kaartje de metro ingestapt.
In tegenstelling tot Amsterdamse AOW 'ers met een minimuminkomen en ook asielzoekers mogen daklozen zonder inkomen in onze verkapte, discriminerende Schurkenstaat 
niet zonder kaartje reizen en daarom moest Ranjana vorige week voor de rechter komen. Zie voor het verloop van die zeer korte, maar belangrijke rechtszitting bovenstaande video van ongeveer 5 minuten. 

Criminelen 

Zowel de officier van justitie als de rechter kwamen zeer beminnelijk over.
Ik mocht de zitting opnemen en de rechter begon na afloop zelfs nog even over de vele regen die er die dag was gevallen. Ik maak dat tijdens mijn vele bezoeken aan (meest civiele) rechtszaken wel vaker mee. Uiterst aardig overkomende rechters die dan achteraf regelrechte criminelen blijken te zijn. 
Criminelen die, ten gunste van grote partijen of door hen belangrijk geachte personen valsheid in geschrifte plegen, bepalingen in nationale wetsartikelen of internationale verdragen, als die op dat moment niet zo van pas komen, aan hun laars lappen en massaal andere justitiële vuiligheid toepassen. Allemaal om voor die machtige tegenpartij de gedaagde volledig kapot te maken of rechtstreeks de >>> dood in te drijven. Staatscriminelen die dagelijks op grote schaal, in alle arrondissementen, misdrijven tegen de mensheid plegen. Criminelen die zoveel ellende, leed en verdriet aanrichten onder grote groepen medemensen, dat alle bij elkaar opgetelde burgermisdaad daarmee vergeleken absoluut kruimelwerk is.   

Integere rechters
'Er zijn ook wel integere rechters Nico', zo wordt mij regelmatig onderwezen.
Ik geloof daar niets van, is dan mijn antwoord, want als dat zo zou zijn dan zouden die integere rechters wel op staan en zeggen, 'man, man, man, dit kan toch zo niet langer!' Rechters die klokkenluider willen zijn. Er zijn er wel een paar, maar die zijn reeds gepensioneerd.


Verrot
Ik ben wat betreft de tot op het bot verrotte rechtspraak weinig hoopvol gestemd.
In mijn eigen rechtszaken wilde ik altijd (inhoudelijk) praten, maar klokkenluiders mogen niet inhoudelijk praten. Ook niet tijdens hun rechtszaken, althans ik mocht het niet. Sterker nog, ik ben veroordeeld tot dakloosheid, zonder dat daar een rechtszitting aan te pas is gekomen, dus zonder hoor en wederhoor. 
Tijdens de korte strafrechtszitting van Ranjana was ik cameraman en stond er met mijn neus bovenop.

Goudeerlijk

De officier van Justitie waarvan ik de naam helaas niet weet en rechter mw. mr. drs. L. Voetelink stelden zich goudeerlijk en vriendelijk op, zoals ook in de video te zien en te horen is. Zo vriendelijk en zo goudeerlijk, dat ik onmogelijk iets onaardigs over hen kan en wil opschrijven zoals ik dat bijvoorbeeld wel doe betreffende rechter staatscrimineel >>> dhr. mr. C.J.L.M. de Waal.
Ook in een eerdere gerechtelijke procedure van Ranjana, waar het er over ging dat de in enorme ellende verkerende dakloze lieverd op straat in slaap was gevallen, had ik geen hoge pet op van de >>> rechter


Persvoorlichting
Ik heb zoals altijd, toestemming bij de persvoorlichting van de Amsterdamse rechtbank moeten vragen om audiovisuele opnamen van de zitting van Ranjana te mogen maken. Ik kreeg die toestemming deze keer snel en makkelijk maar wel met de hiernavolgende mededeling: 'De rechter heeft, onder de gebruikelijke voorwaarden, toestemming gegeven om de zaak voor journalistieke doeleinden (!) op beeld en geluid vast te leggen'. Dat is vreemd.... want niet eerder ging een aan mij toe gezonden toestemming vergezeld van zo'n opmerking.

NOS 

De rechtbank leest deze site. Ik kan mij niet voorstellen dat rechters en ander rechtbankpersoneel blij zijn met de eerlijke, open verslaggeving van deze site betreffende rechtszaken en ander >>> rechtspraaknieuws. Wij zijn per slot van rekening niet van de staats-gecensureerde NOS, zullen we maar zeggen. Hoe kan het zijn dat er op deze zitting zo uitzonderlijk aardig werd gedaan; er binnen 5 minuten is beslist tot vrijspraak en er na afloop ook nog even over het weer is gesproken. En waarom werd er zo de nadruk op gelegd dat ik de opnamen voor journalistieke doeleinden moet gebruiken?!

Publiceren
De Amsterdamse rechtbank wil blijkbaar graag, gelet op de extra opmerking bovenop de gebruikelijke voorwaarden, dat ik de video van de opgenomen zitting op deze site publiceer. Dat wekt bij mij grote vraagtekens op. Ik heb het vermoeden, dat het wel eens zo zou kunnen zijn, dat de extra opmerking bij de toestemming, de opmerkelijke eerlijkheid en vriendelijkheid van de officier van justitie en de rechter en ook nog eens de vrijspraak voor Ranjana, opgezet is om eens te kijken wat Nico van den Ham dit keer voor een artikel over deze zitting -om de video heen- schrijft.

Toga Tuig
Het zou best wel eens zo zou kunnen zijn, dat er gekeken wordt of ik in de onderhavige kwestie rechter Voetelink ook Crimineel, Corrupt Zwart Toga Tuig of Toga Schurk noem. Mijn antwoord daarop is, zoals uit het hierboven door mij opgeschreven al op te maken is, een absoluut nee! Daar is voor deze ene toch wel uitzonderlijke keer geen enkele aanleiding toe. Maar al dit zeer opmerkelijke eerlijke en vriendelijke justitionele gedoe is wel aanleiding voor het volgende:

Link
Ik ga een e-mail -met daarin een link naar dit artikel- sturen naar mr. Voetelink.
Een e-mail waarin ik haar verzoek om een gesprek. Een gesprek waar mr. Voetelink mij -voor de camera- wil uitleggen waarom er niet eens een keer een rechter opstaat die zegt dat 'het zo niet langer meer kan' en dus klokkenluider van de rechtspraak wil zijn. 


Niet eerlijk 
Eigenlijk is het niet eerlijk om mevrouw mr. Voetelink te vragen, want hoewel ik de laatste tijd ook strafzaken heb bezocht waar door rechters enorm werd gezwendeld, heb ik veel meer toegang tot onomstotelijk bewijs van extreem criminele werkwijzen van rechters in het civiel recht. Dat komt omdat ik dergelijke zaken massaal bezoek en mij in de dossiers verdiep en de slachtoffers 'met mij mee heb'. Slachtoffers die maar al te graag hun vaak vele onomstotelijke bewijs beschikbaar willen stellen! Grote hoeveelheden niet voor twijfel vatbaar bewijs, dat laat zien dat rechters criminelen zijn van de ergste soort, die met hun misdadige werkwijzen enorm veel ellende en verdriet aanrichten onder gewone goedwillende burgers.    

Aardig
Bovendien is het ook niet aardig om rechter Voetelink te vragen haar nek uit te steken. Zij was tijdens deze strafzaak goudeerlijk en vriendelijk, met andere woorden: 'dan doe je het goed en dan krijg je zo'n verzoek'. Maar ja denk ik dan weer, zij werkt wel voor diezelfde veel ellende, leed en verdriet veroorzakende criminele organisatie.
En 500 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile partijdige gerechtelijke uitspraken zijn wel heel veel doden! De zaterdag na Prinsjesdag herdenken we, voor de derde keer op rij, al die doden op gepaste en plechtige wijze. Er is een lijkwagen, een kist, bloemen, kistdragers en een trompettist. Dit jaar voor het eerst op de Amsterdamse Dam >>>
Nationale Herdenking Zelfmoordslachtoffers.

Rechtbankpresident 
Misschien is het een beter idee om rechter mevrouw mr. Voetelink te vragen of zij kan bewerkstelligen dat ik een gesprek heb met de president van de Amsterdamse rechtbank, mr. Henk Naves. Graag wil ik met hem dan het een en ander bespreken zoals hierboven en elders op deze site beschreven staat inzake de corrupte rechtspraak. Dat moet dan wel met camera uiteraard, anders heeft het volstrekt geen zin. Mannen kunnen geen 2 dingen tegelijk, vrouwen wel. Ik moet als het zo'n gesprek geregeld kan worden, praten, dus Ranjana is dan de cameravrouw. Misschien kan mr. Voetelink een deur voor mij openen bij mr. Henk Naves want op mijn >>> brief aan de rechtbankpresident heb ik, zoals dat zo vaak gaat, nooit antwoord gekregen. 

De reactie op mijn e-mail zal op deze site worden gepubliceerd. 

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitionele zwendel, Klassenrechtspraak, Mediaton, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.