KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 3 mei 2016

Weer aanval website Klokkenluider Nico van den Ham

Gehackt
Opnieuw is deze site aangevallen. Gisterenmorgen begon het. De opmaak van deze site was plotsklaps anders. Tot diep in de nacht heb ik getracht dit te herstellen, maar krijg het tot nu toe niet voor elkaar. Vanmorgen zag ik tot mijn grote ontsteltenis dat het adres ook nog eens is veranderd. Ben ik gehackt vanuit Kenia? Google die de site host, kun je niet even bellen of mailen om te vragen wat er aan de hand is. 

Actie's
Gedurende de al 7 jaren durende onmenselijke klokkenluidersvervolging die o.a.
deze >>> bestuursschurk samen met zijn >>> kliek op mij toepast, kreeg
ik
maar liefst 12.000 euro boete. Een extra, buitenproportionele straf bovenop de zware klokkenluidersvervolging.
Extra straf, omdat ik mijn goudeerlijke artikelen inzake een doofpotkwestie betreffende de 
>>> Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot niet wilde verwijderen van mijn site. Ondanks die boete werd op 23-09-2014 deze site ook nog eens 'uit de lucht gehaald'. Dat was niet op verzoek van Justitie, zoals Google stelde, maar op verzoek van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Stadgenoot heeft dat later aan anderen schriftelijk toegegeven. Die anderen hebben dat weer naar mij doorgestuurd. 

Mensenrechtenschender
Daarna werd ik, zonder dat daar een rechtszaak over is geweest, als straf voor het publiceren dakloos gemaakt door kantonrechter mensenrechtenschender, Toga Crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal. Het gaat op deze site allang niet meer alleen over de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, maar ook over haar Overkoepelende Belangenorganisatie: De Rechtspraak, andere criminele organisaties en de vele, vele slachtoffers van dit alles. Anderen, die ook door
De Rechtspraak op vreselijke wijze worden genaaid, maken het mij mogelijk om (vaak onder moeilijke omstandigheden) nog even door te gaan met deze site.


Komende dagen

Wat er de komende dagen gaat gebeuren is onzeker. Maar ik vraag bij deze aan mijn zeer gewaardeerde bezoekers, Nico van den Ham3 te Googelen als deze site er eventueel niet meer is.  

Nieuwe Website!
Let op! Uit voorzorg heb ik al een nieuwe site die zo goed als klaar is (in concept) klaarstaan. Alle voorgaande artikelen staan er op. Mocht het onverhoopte gebeuren, Google dan niet Nico van den Ham2, maar Nico van den Ham3.

Bij voorbaat veel dank!


Door Nico van den Ham gesteund door de Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. Sectoren: Mediacensuur, Corrupte Journalisten, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.