zondag 29 mei 2016

Nico van den Ham vraagt Hoofdofficier van Justitie mr. Marianne Bloos of zij zich niet schaamt (VIDEO)

Afgelopen week bezochten wij in het Instituut voor de Tropen aan de Mauritskade te Amsterdam het Seminar 'Bestrijding van Corruptie in Nederland' georganiseerd door 'Transparency International'.

Er waren drie voor dit seminar relevante hoofdlijnen om te bespreken:

1. Integriteitsbevordering en corruptiepreventie in de publieke en private sector;
2. Detectie en melding van corruptiesignalen;
3. Solide onderzoek, daadkrachtige handhaving en sanctionering van corruptie.


Hoofdofficier van Justitie Marianne Bloos
Nico van den Ham vraagt (video onder dit artikel) aan Hoofdofficier van Justitie mr. Marianne Bloos of zij niet bloost van schaamte, nu zij op dit seminar komt spreken over bestrijding van corruptie terwijl zij zelf onderdeel is van de grootste, meest ellende, leed en verdriet veroorzakende criminele organisatie die Nederland kent: Justitie. Tijdens het seminar nam Nico het op voor drie door de rechtspraak kapot gemaakte bollenboeren en verweet mr. Bloos opnieuw het een en ander.  

Leiding
Het seminar werd geleid door Arjen Tillema.
De panelleden waren prof. Jaap van Manen (Commissaris (vice-voorzitter) DNB),
dhr. Paul Koster (directeur VEB), dhr. Hans van der Vlist (directeur FIOD) en mevr. Angelique Keijsers (partner EY van de afdeling Fraud Investigation & Dispute Services). 
mevr. Marianne Bloos (hoofdofficier van Justitie, Functioneel Parket). 
Het seminar werd afgesloten om 18:20 u. met een borrel die duurde tot 21.30 u. Anderhalf uur langer dus, dan het dan het seminar zelf.


Babbelen
Het hele gebeuren was een nogal 'deftige' aangelegenheid. Zo'n 2 uren lang is er gebabbeld over de bestrijding van corruptie. Het ging er voornamelijk over dat er nog wel het een en ander verbeterd kon worden in de opsporing, de bestrijding en de sanctionering van de corruptie. Ongeveer hetzelfde wat we 'van de televisie' al wisten. Bij een groot aantal deelnemers lag een half pond hete aardappelen in de keel te garen en dat was dan ook goed aan het bekakte gebral te horen. Veel ingestudeerde ingewikkelde Engelse termen, die zo overdreven mogelijk werden uitgesproken, vulden een groot gedeelte van de schamele 2 uurtjes die voor dit seminar waren uitgetrokken.

Regelingen  
Wel opvallend was dat hoofdofficier van Justitie mr. Marianne Bloos onbeschaamd regelingen met justitie verdedigde. Regelingen met corrupte grootgraaiers, die zeg maar voor 80 miljoen gefraudeerd hebben en dan hun gevangenisstraf kunnen afkopen met bijv. een paar miljoen. Zonder blikken of blozen vertelde mr. Marianne Bloos er ook nog bij dat de grootgraaiers dan eerst wel aan haar hadden moeten beloven; 'dat ze het nooit meer zouden doen!' 

Bloembollenboeren
De 3 aanwezige eenvoudige, door de Rabo Misdaadbank, corrupte curatoren en criminele klassen-rechters volledig kapotgemaakte bloembollenboeren zaten zonder stropdas en glimmende puntschoenen samen met de in spijkerbroek aanwezige klokkenluider Nico van den Ham het gebral aan te horen. Een volledig kapot gemaakte bollenboer, waarvan letterlijk alles is afgestolen, verslikte zich nog in zijn glaasje heel speciaal kraanwater (stond op het kaartje) toen hoofdofficier mr. Bloos over de 'fijne -elite- regelingen' met -klassen- justitie vertelde.    

Advocaten
Nico sprak ook advocaat en plaatsvervangend rechter mr. Joost Italianer aan. Aanvankelijk reageerde mr. Italianer een beetje boos (vanaf 10.30), maar nam het later toen Nico tijdens het seminar even aan het woord was geweest wel voor Nico op (vanaf 19.53 tot 21.00). Van de laffe uitslover die ook advocaat is en die Nico het filmen belette toen hoofdofficier van justitie mevrouw Marianne Bloos in haar grote donkerblauwe geblindeerde bolide met chauffeur stapte, is bij ons helaas de naam onbekend. Nico heeft geen antwoord gekregen op de vragen die hij zowel buiten als binnen stelde aan de hoofdofficier van justitie mr. Mariane Bloos.
Ook de 'stoere' advocaat lijfwacht van mr. Bloos wilde nergens op antwoorden (aan bijna het einde van de video).


Allemaal in uw eigen Schurkenstaat der Nederlanden.

Opnamen
Wij mochten geen opnamen maken tijdens het seminar. Nico werd goed in de gaten gehouden, maar zag toch kans om zijn camera (met gesloten lensklep,) aan te zetten, toen hij wat mocht zeggen (vanaf 17.50 tot 21.00). Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.