KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 14 mei 2016

NABESCHOUWING RECHTSZITTING MICHA KAT

Requisitoir
Het was een meer dan 5 uren durende rechtszitting schijnvertoning gisteren. Dat was inclusief de vele schorsingen. Echter door de extreem misdadige opstelling van het Hof, duurde de inhoudelijke 'behandeling' slechts zo'n 20 minuten en bestond deze voornamelijk uit het oplezen van het requisitoir door de advocaat generaal.
De advocaat van Micha Kat, mr. Thijs Stapel, is gedurende de zitting weggegaan. 


Advocaat verlaat zitting
De advocaat van Micha verliet na telefonisch contact -tijdens een korte schorsing- met Kat de zitting. Het was Micha Kat onmogelijk gemaakt er bij te zijn! Advocaat Stapel verliet de schijnvertoning, omdat er, nadat alle >>> redelijke verzoeken waren afgewezen, er ook nog eens niets meer mocht worden uitgezocht van het Hof. Dat was al gedaan in eerste aanleg, zo besliste voorzitter mr. Henk Abbink. Het door Kat ingestelde hoger beroep had zo geen enkele zin, dus mr. Stapel vertrok.


Belangen
Getuigen mochten niet worden gehoord en de stukken hoefden ondanks weerspraak van drs. Kat niet meer opnieuw te worden bestudeerd. Er hoefde mocht in dit hoger beroep absoluut niet worden onderzocht, of de door de grote partijen ingebrachte beschuldigen wel feiten zijn. Daardoor is het werkelijk gebeurde, zoals Micha Kat dat stelt, dan natuurlijk wél een feit, anders zou het wel uitgezocht mogen worden! Elk redelijk en eerlijk mens begrijpt dit. Een Toga Crimineel begrijpt dat ook, maar houdt zijn begrip geheim en wil daarom dan ook geen camera's. Procederen voor Jan met de Pet of een eerlijke journalist heeft op een enkele uitzondering na dan ook geen enkele zin. In hoger beroep gaan, ook weer op een enkele uitzondering na, om de Rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, al helemaal niet!  

Schrijven
Er valt dan ook niet zo veel meer te schrijven over deze schijnvertoning. Wij menen dat het volk massaal in opstand moet komen tegen het Criminele Zwarte Toga Tuig van het laatste beslissende woord. Zolang dat niet gebeurt, zal er niets veranderen en is het voor de gewone man volstrekt zinloos te procederen tegen een grote partij. Grote groepen mensen lijden enorm onder de Toga Maffia en plegen daardoor in wanhoop niet zelden >>> zelfmoord! De misdadige gecensureerde, volksverlakkende, reguliere media zwijgt! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:Klassenrechtspraak, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.