KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 12 mei 2016

Geen registratie behandeling hoger beroep Micha Kat

Voorzitter Arnhems Hof veegt, zoals standaard, schaamteloos corrupte justitiële reet af met alle nationale wetten en internationale verdragen die hem niet van pas komen!

Komende tijd schokkende verslagen van >>> structurele criminele werkwijzen in o.a. Arnhems Paleis van Justitie door >>> drs. Groenendijk  die in onderstaande video drs. Micha Kat een hart onder de riem steekt! lees verder onder de video.


Hieronder de volledige communicatie die vooraf ging aan de weigering voor het mogen maken van opnamen tijdens de behandeling van het beroep van Micha Kat.

_________________________

Geachte mevrouw/heer,                                                          10 mei 2015

Zoals telefonisch afgesproken met mevrouw J. van Berkel van uw persvoorlichting, het op deze wijze te doen, vraag ik bij deze toestemming voor het maken van audiovisuele opnamen van een rechtszitting.
Het gaat om een hoger beroep van journalist de heer drs. M. Kat betreffende meerdere tenlasteleggingen. De zaak dient op vrijdag 13 mei 2016 om 09.00 uur in uw gerechtshof te Arnhem.
Ik ben op de hoogte van de legitimatieplicht én uw regels, waaraan ik mij uiteraard zal houden.

Ik ben werkzaam voor de website NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. http://nicovandenham2.blogspot.nl

​Mevrouw van Berkel heeft mij toegezegd, dat ik antwoord of in ieder geval een bevestiging van ontvangst van deze e-mail krijg voor a.s. donderdag 12 mei.
Echter, vanwege de extreem bijzondere omstandigheden betreffende deze zaak, verzoek ik u beleefd zo snel mogelijk te reageren op dit verzoek. Er is dan nog tijd voor een eventuele reactie mijnerzijds, of aanvulling op deze mail naar u toe te zenden.

Met alvast veel dank voor de door uw gedane moeite!

In afwachting op uw reactie,

Vriendelijke Groet,

Nico van den Ham
Journalist
tel. 0619215778

_________________________Geachte heer Van den Ham,                                                   10 mei 2015


Uw e-mail hebben we in goede orde ontvangen.
Ik heb het verzoek om het maken van opnames ingediend bij de voorzitter, ik laat u zo spoedig mogelijk weten wat zijn reactie op dit verzoek is. 

Met vriendelijke groet,

drs. J. (Judith) van Berkel
Persvoorlichter communicatieadviseur

_________________________ 


Geachte heer Van den Ham.

Kunt u mij vertellen of u over een perskaart beschikt?                  11 mei 2016

Met vriendelijke groet,

drs. J. (Judith) van Berkel
Persvoorlichter communicatieadviseur

_________________________


Geachte mevrouw Van Berkel,                                                  11 mei 2016

Bedankt voor uw e-mail. Ik ben niet in het bezit van een perskaart. Uiteraard staat het u vrij om daarnaar te vragen, maar ik wijs u er wellicht ten overvloede op, dat er geen enkele noodzaak is om over zo'n kaart te beschikken. In geen enkel nationaal wetsartikel of internationaal verdrag is bepaald, dat in het bezit zijn van een perskaart verplicht is om van een rechtszitting audiovisuele opnamen te kunnen of mogen maken. In tegendeel zelfs! Dat blijkt ook wel uit de vele rechtszittingen die ik reeds heb opgenomen en heb gepubliceerd. 

Ik ga er dan ook van uit, zeker nu u mij om zo'n perskaart heeft gevraagd, dat ik in de gelegenheid word gesteld de betreffende zitting in beeld en geluidd te kunnen opnemen!

Omdat ik niets heb om te verbergen en uw vraag dus zo eerlijk, open en volledig mogelijk wil beantwoorden, voeg ik er nog aan toe, dat ik absoluut niet zo'n perskaart wil. 


Hopende u zo voldoende te hebben beantwoord. 

Bedankt voor de door u reeds gedane moeite. In afwachting op uw reactie,  

Vriendelijke Groet,

Nico van den Ham
Journalist

____________________


Geachte heer Van den Ham,                                                    11 mei 2016 

In reactie op uw verzoek kan ik u meedelen dat de voorzitter van oordeel is dat het karakter van deze zaak (hoger beroep van journalist drs. M. Kat) het niet toelaat om beeld- en geluidsopnamen te maken.

Met vriendelijke Groet,

drs. J. (Judit) van Berkel
Persvoorlichter communicatieadviseur


_________________________________________________________________________________

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.