KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 1 mei 2016

Fred Teeven moet namen noemen in Demmink kwestie

Tegenstanders van seksueel misbruik van weerloze kinderen door hooggeplaatsten in euforie, nu Fred Teeven en Chris de Graauw namen moeten noemen.

mr. Demmink mr. Wabeke mr. Holthuis mr. Wooldrik
Alles kan, of is verboden in de Bart van Well-Demmink-Rodolex zaak, zolang het maar ten voordele van de justitiële pedo's is!

Demmink- of Rechtspraak- Demonstratie op 2 of 3 juni?
 In Den Haag of Amsterdam?

Rechter
Voormalig officier van justitie Fred Teeven en voormalig zedenrechercheur Chris de Graauw moeten op 3 juni a.s. opnieuw een getuigenverklaring afleggen in de Bart van Well-Joris Demmink-Rodolex zaak. Beroep doen op de zwijgplicht, zoals Teeven en De Graauw in hun eerste verhoor nog deden, mag dan niet meer, zo heeft de rechter-commissaris beslist. De euforie daarover, bij diegenen die zich druk maken over het massale seksueel misbruik van kinderen (door hooggeplaatsten) is groot zo blijkt o.a. uit de berichtjes op Twitter onder de hashtag Demmink en op Facebook.

Voorspelling
Wij voorspelden dat de rechter zou gaan beslissen dat de betreffende getuigen zich mogen blijven beroepen op hun zwijgplicht. Onze voorspelling was niet juist, althans niet helemaal, want mevrouw Neijndorff hoeft niet terug te komen en mag als enige haar AIVD-mond wel stijf dichthouden!?! Amsterdamse rechters volgen onze website zeer nauwkeurig zo weten wij, maar we gaan er niet van uit dat de rechter naar aanleiding van onze voorspelling in dit >>> artikel heeft besloten Teeven en De Graauw te verplichten hun zwijgplicht te doorbreken. Er is echter wel meer om sceptisch over te zijn, veel meer!

Spelletje
Deze beslissing kan ook een vooropgezet plan zijn van de politiek, de 'elite'- pedo's en haar overkoepelende belangenorganisatie; De Rechtspraak. Dit, zoals we ook al eerder schreven, om er hierna voor eens en voor altijd vanaf te zijn of er althans voorlopig vanaf te zijn en iedereen die er dan nog over Twittert, iets op Facebook of op een website schrijft, zwaar te bestraffen. Iets wat overigens nu ook al gebeurt, denk daarbij aan >>> Journalist Micha kat.

Utrecht
De Demmink getuigenverhoren in Utrecht, die stichting 'De Roestige Spijker in 2013 heeft aangevraagd en die begin 2014 plaatsvonden, hebben niet of nauwelijks gevolg gehad. Demmink is daarna nog niet één keer verhoord en raadsheer mr. J.B. Wabeke waarvan onder ede is verklaard, dat hij ook mee deed aan het verkrachten van weerloze minderjarige jongetjes mag gewoon door gaan met het berechten/bestraffen van simpele burgers. Dat werd destijds zonder enige schaamte, openlijk door het Zwarte Toga Pedo Tuig middels een verklaring op de website van De Rechtsspaak meegedeeld aan het Nederlandse, alles maar pikkende, 'voetvolk'. De schaamteloze mededeling werd al snel weer van de Toga-Website verwijderd, maar wij hebben de verklaring van toen, om het maar niet te laten doen vergeten, >>> opgeslagen.

Weinig vragen
Op 3 juni zullen, zo hebben wij vernomen, 3 personen worden bevraagd: Teeven, De Graauw en Joris Demmink. Tijdens deze verhoorreeks zagen we dat nog niet eerder. Er werden in die reeks 2 personen per dag verhoord, dus geen 3. Heeft advocaat Martin de Witte nou zo weinig vragen, vragen wij ons af. De rechter overlegt altijd met de advocaten en vraagt: 'hoeveel tijd denkt u nodig te hebben?' Er gaan ook geruchten dat uuuh, uuh, uh Opstelten toch nog moet komen. Wil je uit die lulhannes iets zinnigs een VVD-leugen krijgen, dan heb je alleen daarvoor al een hele dag nodig!

Juridisch adviseur
Maar het kan natuurlijk ook zo zijn, nu er geen beroep op de zwijgplicht mag worden gedaan, dat er gezamenlijk is afgesproken dat de 3 of 4 getuigen de 'juridische vergeet adviseur Alzheimer' mee mogen nemen naar de zitting. Als dat zo is, dan zijn ze op 3 juni in de Amsterdamse rechtbank natuurlijk ook heel snel klaar!

Pooier
Voormalig Jongens-Pooier Karel van Maasdam wilde tijdens de recente verhoren de eed niet afleggen en kon daarom na enkele minuten, zonder wat verklaard te hebben, gewoon gaan. Mr. Joris Demmink zegde af omdat hij een borrelafspraak had. Politieman Abe de Jong had aanvankelijk geen bedenkingen en gaf overtuigd toestemming aan 'We Are Chanche' en 'Nico van den Ham | Nederland' om zijn verhoor in beeld en geluid op te nemen. Maar de advocaat van de Schurkenstaat der Nederlanden, mr. Houtzagers, de advocaat van Bart van Well, mr. De Witte én het hoofd persvoorlichting 'roken onraad' en 'vlogen op De Jong af' om hem over te halen, om voor dat de zitting begon, een onderonsje te hebben met de rechter. Eenmaal terug uit de rechtszaal van dit geheimzinnige overleg, kregen wij tot onze verbijstering te horen dat er niet mocht worden opgenomen!

Misdaadgroep
Alles kan en alles mag in deze elite-pedo-zaak, zolang het maar in het voordeel van de elite-pedo's is, terwijl alles wat in het nadeel is van de kinderlokkers verboden is.
Als een pooier er mee weg komt niets te willen verklaren, komen de leden van de VVD-misdaadgroep er ook wel mee weg is in deze volgens ons het motto. Als je Demmink, Teeven of Opstelten heet en lid bent van een en dezelfde misdaadgroep én wellicht ook nog eens Alzheimer meeneemt naar de zitting, weten we het inmiddels wel.


Negatieve voorspellingen
Zijn we nu klaar met al ons negatieve realistische 'gelul'? Neen! Misschien hebben we het wel opnieuw mis inzake onze voorspelling. Misschien vergeet Alzheimer zelf wel om op 3 juni naar de rechtbank te komen en ligt er een ander plan klaar. Welk plan? Een plan dat wij niet kunnen bedenken. Feit is, dat alles omtrent deze kwestie al jaren op een misdadige wijze gerekt wordt door de Zwarte Toga Maffia. Na de verhoren in Utrecht die van een iets andere aard waren, maar waar het om dezelfde kwestie ging, hebben we ook niets meer gehoord. We zijn nu 2 jaren verder! Hoe lang heeft de 'rechtspraak' dit maal weer nodig, is de vraag?

Demonstratie
Er zijn tekenen dat er een demonstratie betreffende onderhavige kwestie georganiseerd gaat worden. Die demonstratie zou dan op 2 juni a.s., één dag voor de verhoren in Amsterdam, moeten plaatsvinden in Den Haag. Wij hebben onze medewerking al toegezegd en doen zonder meer mee! Wel denken wij, dat het beter is om de demonstratie vóór de rechtbank Amsterdam te houden. De Rechtspraak is het hoogste orgaan! Rechters en Raadsheren hebben het allerlaatste beslissende woord en zijn daardoor verantwoordelijk voor het onder het vloerkleed houden van dit soort vuile doofpotzaken. Rechters en raadsheren horen onze kinderen te beschermen. Rechters en Raadsheren horen voor het volk op te komen als dat volk, onze medemensen (in onderhavige kwestie letterlijk) worden genaaid door grote organisaties of hooggeplaatsten. Het tegenovergestelde gebeurt! Dagelijks en massaal! In alle 'rechtbanken' en 'gerechtshoven' van onze verkapte Schurkenstaat.

De Rechtspraak zou geen Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie mogen zijn van hooggeplaatste
 pedofiele meesters in de rechten, grote misdaad-
 organisaties zoals Jeugdzorg, Woningcorporaties,
 Banken, Deurwaarders en andere Groot-graai-tuig!

Demmink Demonstratie
Natuurlijk demonstreren wij mee, maar het liefst doen wij mee aan een demonstratie tegen de Rechtspraak, in het kader van de Joris Demmink pedo-kwestie. Het liefst vóór de Amsterdamse rechtbank, omdat het dáár omstreeks dát moment gebeurt en omdat o.a. dáár de Toga-Maffia zit. Het Misdadige Zwarte Toga Tuig dat zoveel kapot maakt en zoveel verdriet veroorzaakt ten voordele van de grote organisaties en de (pedo) 'elite'. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.