dinsdag 31 mei 2016

Criminele Rechters trachten ook drs. Erik Groenendijk MSc. d.m.v. list en bedrog (bewijs!) kapot te maken.

Kinderen
Een bezorgde en verdrietige vader zoekt zijn recht. Meldt zich daarvoor bij de daarvoor bestemde instantie 'De Rechtspraak'. Ruim 7 jaren verder en 80.000 euro lichter mag vader Erik al 2 jaren zijn 3 kinderen niet zien. Vader Groenendijk is bang dat zijn kinderen van hem vervreemden. Ook dat moet in het Engels, dus die oudervervreemdring heet 'Parental Alienation Syndrome' (PAS), zie de uitleg daarover >>> hier. Alhoewel de kwestie waar Groenendijk en zijn kinderen in zitten hartverscheurend is, gaan we in dit artikel niet inhoudelijk op de kwestie in. Dit artikel is bedoeld om voor de zoveelste keer aan te tonen én onomstotelijk te bewijzen dat rechters criminelen zijn.  

Zelfmoord
Al jaren verkondigen wij dat rechters deel uit maken van de grootste meest leed, ellende, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende criminele organisatie die Nederland kent. Opnieuw willen we bewijzen dat het is zoals wij beweren. Dit keer door één onderdeel uit de inmiddels door alle gerechtelijke list en bedrog zeer omvangrijke gemaakte kwestie van Groenendijk te lichten. Bewijzen dat rechters door middel van gerechtelijke zwendel ten bate van kapitaalkrachtige instanties, zoals in dit geval Misdaadgroep Jeugdzorg, anderen volledig kapot trachten te maken. 

Wraken

Op 3 december 2015 is er een rechtszitting geweest inzake de familiezaak van Groenendijk in de rechtbank te Arnhem. Tijdens die zitting heeft Groenendijk de rechters mw. mr. drs. L.A. van Son, mr. S. Kuypers en mr. A.S.W. Kroon met als griffier mr. Sluijters gewraakt wegens valsheid in geschrifte en extreem justitieel bedrog. Gronden dus, die ruimschoots voldoen aan de wettelijke eisen om rechters te kunnen wraken. De documenten, inclusief de transcripties van de gespreksopnamen waaruit dat blijkt vindt u >>> hier

Wrakingskamer
Vervolgens komt er een wrakingskamer bijeen die de wraking van deze familierechters beoordeeld. De rechters van de behandelende wrakingskamer weigerden categorisch een doorslaggevende wrakingsgrond ter zake PAS-expert J. Zander te behandelen of zelfs maar te benoemen. Hierover meer op de website van >>> Joep Zander. Verder werden er nog enkele andere gronden die ook niet zo van pas kwamen verdraaid. Groenendijk had zijn volledige wrakingsgronden ruim voordat de zitting begon, ook nog eens per aangetekende post aan de wrakingskamer doen toekomen. Groenendijk hamerde ter zitting opnieuw en herhaaldelijk op zijn mondeling en schriftelijk aangevoerde gronden. Echter allemaal zonder resultaat; de door en door verrotte rechters van de rechtbank waar de vonnissen al getypt zijn en klaarliggen terwijl de rechtszitting >>> nog moet beginnen, weigerden de door Groenendijk aangevoerde gronden te behandelen of zelfs maar te benoemen. Wilt u het nog meer verrot hebben? Dat kan, lees dan verder. 

Opnieuw wraking
Vanzelfsprekend pikte Groenendijk ook deze justitiële smeerlapperij niet en wraakte ook de 3 leden van de wrakingskamer. Deze rechters: dhr. mr. drs. T.P.E.E. van Groeningen, mr. M.C. van der Mei en dhr. mr. M.J.C. van Leeuwen wisten echter van geen ophouden betreffende hun misdadige werkwijzen en wezen nota bene zelf hun eigen wraking af! Wettelijk gezien kan dat helemaal niet, maar ook daar had de Toga maffia volstrekte schijt aan! Het tot op het bot corrupte Toga-Trio beging hier mee ambtshalve haar zoveelste misdrijf in deze kwestie. De documenten vindt u >>> hier, inclusief het transcript van de gespreksopname waaruit dat allemaal blijkt, vindt u >>> hier.

Criminelen
De griffier tijdens deze zitting was mr. M. van Gameren. Drs. E. M. Groenendijk deelde de rechters tijdens de zitting meerdere malen mede dat zij misdaden begingen en criminelen zijn! Nederlandse rechters vegen dagelijks massaal hun criminele reet af met nationale wetsartikelen en internationale verdragen en dat is dan ook de reden dat er zoveel wordt gewraakt. Wrakingen worden vrijwel altijd afgewezen, maar dan wel door een andere wrakingskamer. De Rechtspraak richt meer leed, ellende en verdriet aan dan alle burger-kruimel-misdaad te samen in onze Schurkenstaat der Nederlanden. 

Complex
De komende tijd gaan wij meer aandacht geven aan deze kwestie. Een kwestie die al meer dan 7 jaren duurt. Door de enorme hoeveelheid misdrijven waaraan rechters het justitionele misdaad-schorem zich ambtshalve schuldig heeft gemaakt, is de zaak zeer complex en ingewikkeld gemaakt. Dat is dan ook de reden dat wij de komende tijd telkens één onderdeel uit de kwestie lichten waaraan wij aandacht zullen besteden.
Er zal via één of meerdere links, zoals ook in dit artikel, worden verwezen naar bewijs in de vorm van documentatie en/of gespreksopnamen vanuit de rechtszalen. 


Meer informatie >>> Stop PAS-Familiedrama NU

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.