vrijdag 27 mei 2016

CENSUUR VOOR JOURNALIST DRS. MICHA KAT

Breaking: Noord-Korea-Censuur-Vonnis voor Journalist Micha Kat! Er is een gevangenisstraf opgelegd van 345 dagen waarvan 240 dagen voorwaardelijk. Van de resterende 105 dagen worden afgetrokken de dagen die reeds in voorlopige hechtenis waren doorgebracht. De voorwaardelijke 240 dagen worden definitief, als binnen een maand gewraakte artikelen niet van internet zijn verwijderd en/of binnen twee jaar een ander strafbaar feit wordt gepleegd.
Om tot dit vonnis te komen heeft er een misdadige >>> Justitiële Schijnvertoning plaatsgevonden op 13 mei jl. in het criminele Arnhemse gerechtshof. Een gerechtshof waar de vonnissen al >>> uitgetypt klaarliggen vóórdat er een zogenaamde rechtszitting heeft plaatsgevonden.

Allemaal in uw eigen Schurkenstaat der Nederlanden >>> Vonnis


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.