vrijdag 1 april 2016

Respect voor aanhoudende strijdlust dakloze Ranjana

Gisteren eiste Ranjana Zwijnenberg tijdens een rechtszitting opnieuw 5 miljoen schadevergoeding van het UWV vanwege het onterecht niet uitkeren van een uitkering. Ranjana is daardoor jaren geleden dakloos geraakt. Dakloos gemaakte mensen vallen in snel tempo van het ene onoplosbare >>> probleem in het andere. Veelal komt het met daklozen dan ook nooit meer goed. Ook Ranjana haar leven is totaal verwoest en vindt die 5 miljoen schadevergoeding daarom een terechte eis. Inhoudelijk is er tijdens de zitting niet veel besproken. De rechter had 25 minuten voor de zitting uitgetrokken, maar na 13 minuten wist zij al genoeg. Wij zijn goed in het voorspellen van zaken zoals of u wel of niet de komende week door de bliksem wordt getroffen. Dat geldt ook voor het prognosticeren van eindvonnissen als het gaat om kwesties tussen 'groot' en 'klein'. Op een enkele uitzondering na hebben ook wij het altijd >>> goed.
Wij voorspellen dan ook dat u de komende week niet door de bliksem wordt getroffen en dat de beslissing van de rechter voor Ranjana teleurstellend zal zijn.


Door Nico van den Ham i.s.m. de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Volksverlakkerij, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.