KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 24 april 2016

Onderzoek Joris Demmink moet worden stopgezet!

Voormalig hoogste baas Justitie, mr. Joris Demmink
Als Fred Teeven, Chris de Graauw en de AIVD mevrouw Josephine Neijndorff van de rechter mogen blijven zwijgen, stoppen wij ook
met >>> Joris Demmink.


In plaats van Joris Demmink moeten eerst criminele Rechters en ander corrupt justitieel tuig worden aangepakt! Zolang het nog kan, zetten we ons daar nog wel voor in.

Verklaringen 

Tijdens de Bart van Well-Demmink-Rodolex getuigenverhoren van afgelopen week is nagenoeg hetzelfde verklaard als gedurende de Demmink getuigenverhoren van ong.
2 jaar geleden in Utrecht. Het verschil is nu, dat het verklaarde in Utrecht op misdadige wijze is ontkracht door Teeven, De Graau
w en de AIVD Mevrouw Neijndorff. Het zich vrijwel constant beroepen op de zwijgplicht is rechtsgeldig zolang de rechter dat zwijgen niet verbiedt. Het verzwijgen van meerdere gebeurtenissen en namen kan zo nog eindeloos doorgaan. Joris Demmink en andere betrokkenen kunnen lachend achterover blijven leunen, want wie maakt hen wat.

'Joris Demmink en zijn hooggeplaatste trawanten zijn kinderverkrachters' zal, als het op deze wijze doorgaat,
 nooit als feit (hoeven te) worden erkend omdat de feiten
 niet (openlijk) mogen worden onderzocht! 
 

De Staat
Nog een ander verschil tussen de verhoren in Utrecht en die in Amsterdam is, dat het in deze getuigenverhoren verhoren niet om Demmink gaat, maar om de Schurkenstaat der Nederlanden. Bart van Well wil de staat uiteindelijk aanklagen wegens nalatigheid betreffende het niet nemen van maatregelen tegen pedofilienetwerken.
De staat wist dat die netwerken er waren in de jaren '80 '90, maar ondernam niets!
De getuigenverhoren van de afgelopen week en die misschien nog komen gaan, zijn er dan ook uitsluitend om te beoordelen of de zaak die Van Well eventueel wil gaan aanspannen tegen de staat proces-waardig is. Wij zijn heel goed in het voorspellen van de uitkomst betreffende gerechtelijke beschikkingen, beslissingen en vonnissen als het tussen 'groot' en 'klein' gaat en voorspellen dat er in onderhavige kwestie geen proces komt!

Glazenwasser
Als wij het toch mis zouden hebben betreffende onze voorspelling en de rechtbank naar aanleiding van deze verhoren uiteindelijk toch zou besluiten, dat de kwestie proces-waardig is, zijn we wel weer een paar jaar verder. Dan moet er beslist worden wanneer er een regiezitting, waarin nog niets inhoudelijk zal worden behandeld, plaats zal vinden. Weer daarna zullen er ongetwijfeld opnieuw verdachten en/of getuigen, zoals dat nu ook het geval was, 'gewoon' afzeggen. Demmink en zijn trawanten zijn per slot van rekening geen glazenwassers zullen we maar zeggen. Waren zij dat wel, dan was het wel anders, dus zonder jarenlange vertraging gegaan en zou het woord zwijgplicht (of zwijgrecht) niet zijn gevallen.

Alzheimer
De hooggeplaatste justitionele, inmiddels op leeftijd zijnde, viespeuken, waarvan de namen in Utrecht door niet de minsten onder ede wél zijn genoemd, worden tijdens dat proces dan eventueel alsnog te kijk gezet. Slechts te kijk gezet, want zij zijn in de onderhavige verhoren geen verdachten en zijn dat dus ook niet in de eventuele 'Bart van Well zaak' tegen de staat. Mogelijk zijn tegen die tijd, dat als er toch een proces plaatsvindt, Joris Demmink en de andere onder ede genoemden en eventueel nieuwe aan te voeren getuigen, inmiddels overleden. Is dat niet het geval, dan is de kans heel erg groot, dat de getuigen dan aan de, soms goed van pas komende, vergeetziekte Alzheimer lijden of tijdens de rechtszittingen net doen of ze daar aan lijden.   

Op visite bij de rechter
Bij de rechter-commissaris die deze verhoren 'doet', wil menigeen wel een avond op visite. De rechter is een intelligente vrouw, die veel weet, op geen enkele wijze kapsones heeft en makkelijk benaderbaar is! Wellicht is zij een onderhoudende vrouw, waarbij het waarschijnlijk goed toeven is tijdens zo'n avondje visite. Echter, er zijn heel veel rechters waar je zo een biertje mee zou gaan drinken. Zich beminnelijk voordoende rechters, waarvan dan later blijkt dat het regelrechte veel leed, ellende, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende Toga Criminelen zijn. Veel verdriet veroorzakend Toga Tuig dat volstrekte lak heeft aan elke wet, internationaal verdrag of fatsoensregel, als het hem/haar op dat moment beter uit komt!  


Zwijgplicht

De rechtspraak is het hoogste orgaan in onze verkapte Schurkenstaat. Rechters hebben het laatste, beslissende woord. Corrupte rechters richten dagelijks en massaal grote schade aan onder grote groepen van onze bevolking. Allemaal ten voordele van grote partijen en hooggeplaatste personen. De rechter in onderhavige kwestie, beslist aanstonds of Teeven, De Graauw en Neijndorff zich wel of niet moeten/mogen blijven beroepen op hun zwijgplicht. Als de getuigen zich kunnen blijven beroepen en er dus geen vervolg komt, waarin dan onder ede wel namen en feiten openbaar benoemd moeten worden, kan er beter gestopt worden met de kwestie Joris Demmink en zijn hooggeplaatste pedo- vrienden. 

Vervolg Rodolex
'Er loopt op dit moment nog een onderzoek, een vervolg zeg maar op het eerdere Rodolex onderzoek', zo verklaarde rechercheur De Graauw de afgelopen week tijdens zijn verhoor. 'Ook daarom konden er geen namen worden genoemd en moeten vele feiten worden verzwegen', zo bralde de rechercheur verder. Weer een onderzoek, een ander onderzoek, opnieuw zwijgplicht?

Bureaulade-onderzoek.
Is er wel een onderzoek zoals De Graauw heeft verteld? Of is dat een bureaulade-onderzoek. Een stapeltje documenten dat aangeeft/bewijst dat er zogenaamd een onderzoek aan de gang is, maar slechts bedoeld is om te kunnen verklaren dat er een onderzoek is en 'daarom heb ik zwijgplicht mevrouw/mijnheer de rechter!'  Hoe lang gaat dit 'onderzoek' weer duren? Nogmaals meneer Alzheimer ligt bij de betrokken voor de deur en als hij er nog niet ligt, dan leggen ze hem er wel voor! Donder allemaal op met nog meer onderzoek zouden wij zeggen. Er is genoegd onderzocht in al die jaren! Er liggen bewijzen genoeg, alleen liggen ze achter het slot en de grendel, die de 'Demmink Doofpot' heet.


Stoppen met Demmink!
Als de rechter beslist dat getuigen zich kunnen blijven beroepen op hun zwijgplicht zeggen wij, onmiddellijk stoppen met Demmink! Diegenen die dan nog niet inzien dat het volstrekt geen zin meer heeft om met deze schijnvertoning door te gaan is naïef.

De Rechtspraak zou geen
 Landelijke Belangenorganisatie mogen zijn voor
 grote organisatie's en hooggeplaatsten!  

Oproep    
Wij riepen in de laatste alinea van dit  >>> artikel al eerder op om rechtszaken te gaan verstoren. Verstoren in die zin, dat wij, de Nederlandse bevolking, het niet meer pikken en massaal ernstig bezwaar gaan maken tegen het berechten van gewone goedwillende mensen in (voornamelijk civiele) zaken tussen 'groot' en 'klein', door een Criminele Landelijke Belangenorganisatie voor grote organisaties en hooggeplaatsten die de Rechtspraak zonder enige twijfel is.

Hoe dan verder? 
De rechter gaat beslissen of de getuigen zich mogen blijven beroepen op hun zwijgplicht in de onderhavige kwestie. Maar als de getuigen zich van de rechter mogen blijven beroepen (zoals wij voorspellen) en de Nederlandse bevolking is niet bereid om zich massaal tegen de met arglist begiftigde, corrupte pedo rechtspraak te keren, stoppen wij >>> ook, met ons bezig te houden met deze (Demmink)- schijnvertoning. Wel gaan we nog, zo lang als dat nog kan, door met het aan het licht brengen van de massaal op 'Jan met de pet' toegepaste, vaak levens-verwoestende criminele werkwijzen van het Zwarte Corupte Toga Tuig. Wij zullen doorgaan met het brengen van het verhaal, van de vele slachtoffers van dit justitiële misdadige schorem. 


Onmiddellijke revolutie in de rechtspraak is een absolute vereiste om nog door te kunnen gaan met Demmink en zijn hooggeplaatste pedo-vrienden vervolgd te krijgen.
 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.