zaterdag 16 april 2016

Eerste getuige Demmink verhoren staat opnamen toe!

Koos van Woudenberg

Maandagmorgen 18 april om 09.00 uur starten de Bart van Well-Demmink-Rodolex verhoren in de Amsterdamse rechtbank Parnassusweg 220.


Voor belangstellenden: dat is NIET
 schuin achter het centraal station! Dat is het Hof!


Aanvankelijk mochten er geen audiovisuele opnamen van de zittingen worden gemaakt.

Toestemming
Omdat Koos van Woudenberg, de eerste getuige die zal worden gehoord, geen bezwaar maakt dat zijn verhoor wordt opgenomen en dat aan de persvoorlichting van de rechtbank kenbaar heeft gemaakt, is er toestemming gegeven dit verhoor in beeld en geluid op te nemen.

Opnieuw toestemming

Koos van Woudenberg zal bij aanvang van de zitting door de rechter opnieuw worden gevraagd of hij toestemt met het maken van audiovisuele opnamen van het verhoor. Als Koos van Woudenberg alsnog mocht besluiten geen toestemming te geven zullen de aanwezige journalisten het moeten doen met pen en papier.


Hoogtepunten
De hoogtepunten van dit verhoor, zullen bij bevestigde toestemming door ons op deze site en andere sites, die de opnamen willen gebruiken en van ons uiteraard kunnen krijgen en gebruiken, worden gepubliceerd.

Geen toestemming
Verder is er, in tegenstelling tot wat sommigen op Social Media beweren/suggereren, absoluut geen toestemming gegeven voor het maken van opnamen van de verklaringen van andere getuigen in deze kwestie! Zodra dat alsnog wel het geval is, zullen wij door de persvoorlichting van de rechtbank daarvan in kennis worden gesteld en dat vervolgens weer op deze website kenbaar maken.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitionele Pedofilie, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.