KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 10 april 2016

Eerlijke media kunnen blij zijn met labiele Chris Klomp!

AD journalist Chris Klomp bewijst het opnieuw: Mainstream Media de absolute handlanger van de corrupte politiek en
haar kliek, waaronder de misdadige rechtspraak! 

Het volk beliegen, bedriegen en indoctrineren is de opdracht voor de Reguliere Media en staatsjournalist/volksverrader
 Chris Klomp is zo stom om dat zelf overduidelijk te bevestigen.

Staats- journalist debiel Chris Klomp
De eerlijke alternatieve media, die zich niet aanpast aan de wensen van het Nederlandse Schurken-Regime en de door en door Corrupte Rechtspraak, mag nog blij zijn ook. Blij met de instabiele, debiele Journalist Chris Klomp. Want welke gecensureerde staatsjournalist legt nou openlijk uit, wat de vuile werkwijze is van de reguliere media, als het gaat om het verhullen van alle list en bedrog die rechters toepassen om Jan met de Pet kapot te maken. 

Infantiel
Verleden week belden wij hem op, AD 'Journalist' Chris Klomp. Het ging aanvankelijk om het volgen en ontvolgen op Twitter. Chris klomp, meer dan 17.000 volgers vanaf maart 2009. Nico van den Ham, meer dan 10.000 volgers vanaf april 2013, belde Chris op met de vraag waarom hij Nico heel even volgde, zodat Nico, Chris ook terug ging volgen en Chris Nico daarna weer snel ging ontvolgen. Kinderachtige Chrisje had er dan weer een volger bij, terwijl hij die dan zelf niet volgt. Precies dezelfde infantiele werkwijze, zoals vele Arabieren uit Saoedi Arabië en Koeweit aanwenden om tienduizenden volgers te verkrijgen, terwijl zij zelf maar heel weinig terug volgen. Chris Klomp volgt slechts iets meer dan 2.000 Twitteraars. Nico volgt vrijwel altijd terug en doet dat nu bij bijna 11.000 Twitteraars. Chris Klomp heeft Nico in een paar dagen tijd 2 keer gevolgd en 2 keer ontvolgd. Chris heeft Nico nu geblokkeerd en Chris gaat er van uit, dat Nico nu niet meer kan zien wat Chris zoal (over Nico) op Twitter publiceert. 


Criminele werkwijze
Uit de 2 telefoongesprekken die ten gevolge van al dat Twitter-gedoe, plaatsvonden, blijkt duidelijk dat Chris Klomp er als 'journalist' precies dezelfde abjecte werkwijze op na houdt, zoals zijn opdrachtgevers >>> criminele rechters dat doen als zij het leven, in opdracht van grote kapitaalkrachtige organisaties, van Jan met de pet moeten verwoesten. 'Dat wat de rechter stelt is waar, punt uit! Rechters zijn zeer integer en gaan onafhankelijk te werk' zo stelt onderzoeks- aanname-journalist Klomp.

Chris Klomp weigert onderzoek
Duidelijk is in de op deze site gepubliceerde telefoongespreksopnames te horen, dat Nico, Chris Klomp meerdere keren vraagt om te samen zijn dossier 'door te spitten'. De journalist volksverlakker zou dan zelf kunnen constateren dat het klokkenluider Nico van den Ham al 7 jaren door middel van justitiële zwendel volstrekt onmogelijk wordt gemaakt inhoudelijk ook maar iets in te brengen in zijn zaak. Ook getuigen, niet de minste, mochten vanwege te veel waarheid niet worden gehoord.
Zo ging dat bij de Amsterdamse Commissie voor de Politieklachten waar Nico van den Ham begonnen is met zijn klachten in te dienen. Daarna paste men dezelfde vuile werkwijze toe bij de Nationale Ombudsman. Vervolgens kwam Nico terecht bij
De Rechtspraak Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie van misdaad- organisaties zoals >>> Woningcorporatie Stadgenoot. Ook bij de 'rechtspraak' belette men Nico ook maar iets inhoudelijks aan te voeren in de smerige doofpotzaak en ook daar mochten getuigen niet worden gehoord. 


Dossiers 
Klokkenluider Nico van den Ham vroeg in die telefoongesprekken ook meerdere malen of de gecensureerde staats-journalist bereid was om dossiers van anderen te bestuderen. Meerdere dossiers van anderen, waaruit ook onbetwistbaar blijkt, dat rechters criminelen zijn van de ergste soort. Nico stelde wel de voorwaarde dat de uitslag van het onderzoek van 'Journalist' Chris Klomp in zijn dossier en dat van die anderen integraal zou worden gepubliceerd in bijvoorbeeld de staatskrant 'Het Algemeen Dagblad' waar Chris Klomp voor werkt liegt. Het antwoord van de volksverrader daarop was, dat lezers niet geïnteresseerd zijn in individuele gevallen.
Rechtszaken gaan echter vrijwel altijd over individuele gevallen, maar Chris Klomp bedoelde daar natuurlijk mee, dat hij opdracht heeft de massale gerechtelijke smeerlapperij zoveel mogelijk onder de gerechtelijke en journalistieke vloerkleden te houden. >>> Nauwelijks berichtgeving over Corrupte Rechters.

Gedeelten weglaten
Chris Klomp vertelde er verder nog bij, dat als er al zou worden gepubliceerd, journalisten zélf bepalen welke gedeelten er eventueel wel of niet worden geplaatst. Precies dezelfde misdadige werkwijze die rechters massaal toepassen in hun vonnissen en beschikkingen. Gewoon dát weglaten wat ten gunste van de grote machtige tegenpartij niet van pas komt. Hoe crimineel kan een rechter zijn, hoe crimineel kan een journalist zijn? Crimineel, want grote groepen goedwillende burgers worden o.a. middels deze abjecte samenwerking door dit tuig, meedogenloos kapot gemaakt. Elke dag, in elk arrondissement, in groten getale. De media zwijgt. Het grootste deel van het volk weet van niets, want ook de NOS zwijgt. 


Nieuwe telefoongesprekken
Chris Klomp heeft Nico na de 2 gepubliceerde gesprekken nog meerdere keren opgebeld. Klomp had Nico zijn vonnis bestudeerd en had in dat vonnis gelezen, dat Nico zijn beweringen niet had onderbouwd. Met andere woorden, Nico had zich niet verdedigd. Die laatste telefoongesprekken kunnen niet gepubliceerd worden. Dit omdat Chris Klomp door Nico heen ging schreeuwen toen hij aan de gecensureerde staats-journalist wilde vertellen dat het vonnis door de criminele kantonrechter mensenrechtenschender mr. C.L.J.M. de Waal een in een achterkamertje snel in elkaar is geflanst. Een snel in elkaar geflanst >>> valsheid in geschrift vonnis, omdat er o.a. niet eens een rechtszaak is geweest. Dat wilde de handlanger van het Corrupte Toga Tuig niet horen (en ook niet in het dossier lezen) en ging schreeuwen. Rechters liegen niet, zo schreeuwde Chris Klomp 'er doorheen' en als volksverrader Klomp dat roept dan is dat zo, want Klomp werkt voor o.a. de landelijke gecensureerde staatskrant het Algemeen Dagblad en 'alles wat in zo'n staatskrant staat is waar' aldus Klomp.

Crimineel 
Chris klomp is niet bereid, om de schriftelijke stukken te bestuderen die Nico in zijn bezit heeft en die onomstotelijk bewijzen dat rechters criminelen zijn. Hetzelfde geldt voor de dossiers van vele anderen die Nico aan Chris kan overleggen. Dossiers van Nico van den Ham en vele anderen. Allemaal dossiers die niet voor twijfel vatbare informatie bevatten dat de rechtspraak een grote veel leed, ellende, >>> moord en verdriet veroorzakende criminele organisatie is. Chris Klomp 'werkt', in een beschermde omgeving zo geeft hij zelf toe en dreigt Nico, maar ook anderen die hem niet welgezind zijn, voortdurend met het doen van aangifte

Aangifte  
Nico noemde Klomp in het 2e telefoongesprek een crimineel. Chris Klomp stuurde Nico daarop een sms bericht met de volgende tekst: 'Volksverrader is met dubbel r, Nico >>> (Taalverbeteraars blijken onprettige mensen). Pas je het nog even aan? Verder redelijk binnen de kaders van de wet gebleven. Hou vol!' Jammer eigenlijk dat volksverrader Chris Klomp geen aangifte doet. Niet omdat Nico denkt dat hij zo'n zaak zou gaan winnen. Chris Klomp werkt zoals vermeld in de meest beschermde sfeer die denkbaar is en de laag-bij-de- gronds handlanger van justitie wint natuurlijk altijd. Maar het zou wel weer wat publiciteit opleveren, zodat weer wat meer mensen, die het willen zien, zouden zien, dat De Rechtspraak de grootste veel leed, ellende en verdriet veroorzakende criminele organisatie van Nederland is.

Dom 

Chris Klomp is niet alleen een criminele journalist die de bevolking beliegt en bedriegt, Chris Klomp is ook nog eens dom. Zo dom, dat hij precies aangeeft (uitlegt), hoe vuil hij en zijn collega-journalisten werken. Alleen dát publiceren wat de Toga Maffia van pas komt. Niet onderzoeken of het wel eens waar zou kunnen zijn wat de vele slachtoffers van Toga Criminelen al jaren beweren. Dagelijks worden grote groepen medemensen door criminele rechters en >>> raadsheren volledig kapot gemaakt en zelfs vanwege wanhoop door zo veel onrecht >>> de dood ingedreven. Dat gebeurd o.a. met medewerking van misdadige journalisten zoals Chris Klomp. Want als het volk niet weet wat er zich in de Nederlandse rechtszalen afspeelt en massaal, dagelijks door het reguliere journalisten-schorem wordt voorgelogen, wat heel erg misdadig is, zal er niets veranderen en kan de Toga Maffia hier gewoon mee doorgaan. 

Enkele van de vele artikelen over volksverrader Chris Klomp:

Chris Klomp >>> Revolutionaironline.com 
                       
Chris Klomp >>> Revolutionaironline.com


Chris Klomp >>> Revolutionaironline.com

Chris Klomp >>> Volksnieuws uit Amsterdam-noir

Chris Klomp >>> DON QUIJOTTE

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.