KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 29 april 2016

Staatsmisdrijven tegen Ned. bevolking nog te stoppen?

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet geldt niet voor mensen met een Nederlands paspoort volgens de regeringspartijen het misdaadregime VVD en PvdA. Fred de Klerk, een van de weinige volkshelden die dit land kent, pikt het niet en zette onlangs zijn tent op voor de Amsterdamse Stopera (gemeentehuis). Op dit moment is Fred er even niet, maar volgende week komt hij terug! PvdA schurk, burgemeester Eberhard van


van der Laan, heeft via zijn hulptroepen (politie) Fred al laten weten, dat hij dan verwijderd zal worden en zijn schamele spullen in beslag zullen worden genomen.
Al eerder liet Van der Laan blijken volstrekte schijt te hebben aan op straat creperende Nederlanders. Dat was op een daklozen-
verlakkend >>> propaganda kerstfeestje in 2014. Eberhard van der Laan heeft geen tijd, zoals te zien en te horen is aan bijna het einde van bovenstaande korte video. 

Artikel 1 Nederlandse Grondwet: 
'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen, Discriminatie.  

woensdag 27 april 2016

Journalist te koop | Hoe corrupt zijn onze media?

Videoverslag van de presentatie van het boek 'Journalist te koop' van oorlogs verslaggever en auteur Arnold Karskens incl. een live Skype verbinding met columniste Ebru Umar vanuit Turkije. Wij voerden nog aan, dat de Schurkenstaat der Nederlanden absoluut niet onderdoet voor Turkije inzake media-censuur en noemden daarbij namen als als Gengiz Curz: zware straffen vanwege o.a. Twitterberichten over
het
>>> doodtrappen van zijn zoon Ihsan, Journalist Micha Kat: 10 maanden cel voor 'belediging' van hoofdredacteur Volksverlakker van de Staatsomroep NOS >>> Marcel Gerlauff en >>> AD journalist staatsinformant Cris Klomp.   


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Journalisten, Klokkenluiders, Verkapt Nederlands Schurken-Regime, Mensenrechtenschendingen.

dinsdag 26 april 2016

Live Skype verbinding vanuit Turkije met Ebru Umar

COLUMNISTE EBRU UMAR NAGENOEG LIVE VANUIT TURKIJE 

Vanwege de actualiteit vast een gedeelte uit de reportage die wij vandaag maakten van de presentatie van Arnold Karskens zijn nieuwe boek 'JOURNALIST TE KOOP' Oorlogsverslaggever-auteur Arnold Karskens bood tijdens de presentatie zijn eerste boek aan, via een live Skype verbinding aan Journaliste Ebru Umar.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Journalisten, Klokkenluiders, Mensenrechtenschendingen.

maandag 25 april 2016

Wijkagent tracht strijdende vader te criminaliseren.

Wijkagent Bart Weijermans 
Klokkenluider
De misdadige werkwijze, van de tot op het bot verrotte, corrupte Rechtspraak en haar kliek, betreffende de behandeling van klokkenluiders, werd onlangs op brute wijze ook op klokkenluider Erik Groenendijk toegepast. Klokkenluider drs. Erik Groenendijk én vooral vader van 3 mooie dochters is, we schreven er al >>> eerder over, evenals vele, vele anderen, slachtoffer van misdaadgroep Jeugdzorg en haar Kliek. Onlangs werden de in het zwart met wespengeel geklede hulptroepen op Groenendijk afgestuurd. De gewapende Bart Weijermans kwam met een arglistige smoes bij vader Groenendijk aan de deur. 


Belangenorganisatie

Iedere gewone goedwillende burger die in conflict raakt met een grote machtige organisatie, strijdt meestal al spoedig niet meer tegen die organisatie, maar tegen haar >>> Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie en wordt onderworpen aan de extreem maffiose werkwijzen van het Corrupte Zwarte Toga Tuig en haar Kliek.

Publiceren
Groenendijk ligt al ruim 7 jaren met de Toga Maffia in de clinch en heeft vanaf het begin alle gerechtelijke smeerlapperij die op hem is toegepast, zorgvuldig gedocumenteerd en veilig (elders) opgeslagen. Erik heeft veel, heel veel niet voor twijfel vatbaar bewijs van de misdadige werkwijzen van de Toga's. Erik publiceert
zijn Horror verhaal, onderbouwd met dat onomstotelijk bewijs sinds kort op zijn
eigen >>> website. Dit tot grote ergernis van de grootste, meest leed, ellende en verdriet veroorzakende misdaadkliek van ons land, De Rechtspraak.
Drs. E.M. Groenendijk wordt nu als klokkenluider gekwalificeerd en er zal vanaf nu dan ook nog meer worden getracht ook deze Melder van Misstanden kapot te maken, zo is onze verwachting.  


Censuur
Onlangs was het dan ook zo ver. Wijkagent Bart Weijermans parkeerde zijn opvallende dienstauto een eindje verderop in de straat waar Erik woont en kwam onaangekondigd bij Groenendijk aan de deur, met de sarcastische mededeling dat hij voor de ex-vrouw van Erik en zijn kinderen kwam. Vader Erik schrok zich kapot van de onaangekondigde overval en dacht dat de gevoelloze -opdracht is opdracht- wijk-agent- schurk kwam vertellen dat er iets ergs was gebeurd met (een van) zijn dochters!

Zorgen
Toen bleek dat dat gelukkig niet het geval was, loog de slaafse diender, dat hij was gekomen, omdat hij zich zorgen maakte om vader Erik. Ook weer dé werkwijze, die op al diegenen wordt toegepast die hun mond open doen over de vuile werkwijzen van een misdaadgroep en haar kliek, zoals in dit geval Jeugdzorg.


Moord
Dit is nog maar het begin voor vader Erik, wij kennen ook een vader die categorisch door de politie wordt gecriminaliseerd en bezocht, omdat hij op Twitter en op Facebook over zijn door de politie dood getrapte >>> zoon schrijft.

Psychiater

Omdat het vrijwel altijd en overal zo gaat, verwachten wij, dat Wijkagent Bart Wijermans binnenkort opnieuw bij Groenendijk op bezoek komt, maar dan tezamen met een GGD-psychiater. Die zal dan proberen de goudeerlijke vader Groenendijk voor gek te verklaren, om hem zo verder de mond te snoeren. Een veel toegepaste methode in onze schurkenstaat om goudeerlijke mondige burgers kapot te maken.
Wij blijven deze kwestie volgen, al was het alleen maar omdat drs. Groenendijk een waardevolle aanwinst is in de wereld van eerlijke nieuwsmelders. 

Groenendijk heeft alle justitiële smeerlapperij die hem ten deel is gevallen gedocumenteerd en gearchiveerd. Veel onomstotelijk bewijs dat de rechtspraak een criminele >>> pedo organisatie is. Wordt vervolgd. 

De website van Erik Groenendijk is aan te klikken in de rechterkolom van deze site en ook hier >>> www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Jeugdzorg, Politie, Mensenrechtenschendingen, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.   


zondag 24 april 2016

Onderzoek Joris Demmink moet worden stopgezet!

Voormalig hoogste baas Justitie, mr. Joris Demmink
Als Fred Teeven, Chris de Graauw en de AIVD mevrouw Josephine Neijndorff van de rechter mogen blijven zwijgen, stoppen wij ook
met >>> Joris Demmink.


In plaats van Joris Demmink moeten eerst criminele Rechters en ander corrupt justitieel tuig worden aangepakt! Zolang het nog kan, zetten we ons daar nog wel voor in.

Verklaringen 

Tijdens de Bart van Well-Demmink-Rodolex getuigenverhoren van afgelopen week is nagenoeg hetzelfde verklaard als gedurende de Demmink getuigenverhoren van ong.
2 jaar geleden in Utrecht. Het verschil is nu, dat het verklaarde in Utrecht op misdadige wijze is ontkracht door Teeven, De Graau
w en de AIVD Mevrouw Neijndorff. Het zich vrijwel constant beroepen op de zwijgplicht is rechtsgeldig zolang de rechter dat zwijgen niet verbiedt. Het verzwijgen van meerdere gebeurtenissen en namen kan zo nog eindeloos doorgaan. Joris Demmink en andere betrokkenen kunnen lachend achterover blijven leunen, want wie maakt hen wat.

'Joris Demmink en zijn hooggeplaatste trawanten zijn kinderverkrachters' zal, als het op deze wijze doorgaat,
 nooit als feit (hoeven te) worden erkend omdat de feiten
 niet (openlijk) mogen worden onderzocht! 
 

De Staat
Nog een ander verschil tussen de verhoren in Utrecht en die in Amsterdam is, dat het in deze getuigenverhoren verhoren niet om Demmink gaat, maar om de Schurkenstaat der Nederlanden. Bart van Well wil de staat uiteindelijk aanklagen wegens nalatigheid betreffende het niet nemen van maatregelen tegen pedofilienetwerken.
De staat wist dat die netwerken er waren in de jaren '80 '90, maar ondernam niets!
De getuigenverhoren van de afgelopen week en die misschien nog komen gaan, zijn er dan ook uitsluitend om te beoordelen of de zaak die Van Well eventueel wil gaan aanspannen tegen de staat proces-waardig is. Wij zijn heel goed in het voorspellen van de uitkomst betreffende gerechtelijke beschikkingen, beslissingen en vonnissen als het tussen 'groot' en 'klein' gaat en voorspellen dat er in onderhavige kwestie geen proces komt!

Glazenwasser
Als wij het toch mis zouden hebben betreffende onze voorspelling en de rechtbank naar aanleiding van deze verhoren uiteindelijk toch zou besluiten, dat de kwestie proces-waardig is, zijn we wel weer een paar jaar verder. Dan moet er beslist worden wanneer er een regiezitting, waarin nog niets inhoudelijk zal worden behandeld, plaats zal vinden. Weer daarna zullen er ongetwijfeld opnieuw verdachten en/of getuigen, zoals dat nu ook het geval was, 'gewoon' afzeggen. Demmink en zijn trawanten zijn per slot van rekening geen glazenwassers zullen we maar zeggen. Waren zij dat wel, dan was het wel anders, dus zonder jarenlange vertraging gegaan en zou het woord zwijgplicht (of zwijgrecht) niet zijn gevallen.

Alzheimer
De hooggeplaatste justitionele, inmiddels op leeftijd zijnde, viespeuken, waarvan de namen in Utrecht door niet de minsten onder ede wél zijn genoemd, worden tijdens dat proces dan eventueel alsnog te kijk gezet. Slechts te kijk gezet, want zij zijn in de onderhavige verhoren geen verdachten en zijn dat dus ook niet in de eventuele 'Bart van Well zaak' tegen de staat. Mogelijk zijn tegen die tijd, dat als er toch een proces plaatsvindt, Joris Demmink en de andere onder ede genoemden en eventueel nieuwe aan te voeren getuigen, inmiddels overleden. Is dat niet het geval, dan is de kans heel erg groot, dat de getuigen dan aan de, soms goed van pas komende, vergeetziekte Alzheimer lijden of tijdens de rechtszittingen net doen of ze daar aan lijden.   

Op visite bij de rechter
Bij de rechter-commissaris die deze verhoren 'doet', wil menigeen wel een avond op visite. De rechter is een intelligente vrouw, die veel weet, op geen enkele wijze kapsones heeft en makkelijk benaderbaar is! Wellicht is zij een onderhoudende vrouw, waarbij het waarschijnlijk goed toeven is tijdens zo'n avondje visite. Echter, er zijn heel veel rechters waar je zo een biertje mee zou gaan drinken. Zich beminnelijk voordoende rechters, waarvan dan later blijkt dat het regelrechte veel leed, ellende, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende Toga Criminelen zijn. Veel verdriet veroorzakend Toga Tuig dat volstrekte lak heeft aan elke wet, internationaal verdrag of fatsoensregel, als het hem/haar op dat moment beter uit komt!  


Zwijgplicht

De rechtspraak is het hoogste orgaan in onze verkapte Schurkenstaat. Rechters hebben het laatste, beslissende woord. Corrupte rechters richten dagelijks en massaal grote schade aan onder grote groepen van onze bevolking. Allemaal ten voordele van grote partijen en hooggeplaatste personen. De rechter in onderhavige kwestie, beslist aanstonds of Teeven, De Graauw en Neijndorff zich wel of niet moeten/mogen blijven beroepen op hun zwijgplicht. Als de getuigen zich kunnen blijven beroepen en er dus geen vervolg komt, waarin dan onder ede wel namen en feiten openbaar benoemd moeten worden, kan er beter gestopt worden met de kwestie Joris Demmink en zijn hooggeplaatste pedo- vrienden. 

Vervolg Rodolex
'Er loopt op dit moment nog een onderzoek, een vervolg zeg maar op het eerdere Rodolex onderzoek', zo verklaarde rechercheur De Graauw de afgelopen week tijdens zijn verhoor. 'Ook daarom konden er geen namen worden genoemd en moeten vele feiten worden verzwegen', zo bralde de rechercheur verder. Weer een onderzoek, een ander onderzoek, opnieuw zwijgplicht?

Bureaulade-onderzoek.
Is er wel een onderzoek zoals De Graauw heeft verteld? Of is dat een bureaulade-onderzoek. Een stapeltje documenten dat aangeeft/bewijst dat er zogenaamd een onderzoek aan de gang is, maar slechts bedoeld is om te kunnen verklaren dat er een onderzoek is en 'daarom heb ik zwijgplicht mevrouw/mijnheer de rechter!'  Hoe lang gaat dit 'onderzoek' weer duren? Nogmaals meneer Alzheimer ligt bij de betrokken voor de deur en als hij er nog niet ligt, dan leggen ze hem er wel voor! Donder allemaal op met nog meer onderzoek zouden wij zeggen. Er is genoegd onderzocht in al die jaren! Er liggen bewijzen genoeg, alleen liggen ze achter het slot en de grendel, die de 'Demmink Doofpot' heet.


Stoppen met Demmink!
Als de rechter beslist dat getuigen zich kunnen blijven beroepen op hun zwijgplicht zeggen wij, onmiddellijk stoppen met Demmink! Diegenen die dan nog niet inzien dat het volstrekt geen zin meer heeft om met deze schijnvertoning door te gaan is naïef.

De Rechtspraak zou geen
 Landelijke Belangenorganisatie mogen zijn voor
 grote organisatie's en hooggeplaatsten!  

Oproep    
Wij riepen in de laatste alinea van dit  >>> artikel al eerder op om rechtszaken te gaan verstoren. Verstoren in die zin, dat wij, de Nederlandse bevolking, het niet meer pikken en massaal ernstig bezwaar gaan maken tegen het berechten van gewone goedwillende mensen in (voornamelijk civiele) zaken tussen 'groot' en 'klein', door een Criminele Landelijke Belangenorganisatie voor grote organisaties en hooggeplaatsten die de Rechtspraak zonder enige twijfel is.

Hoe dan verder? 
De rechter gaat beslissen of de getuigen zich mogen blijven beroepen op hun zwijgplicht in de onderhavige kwestie. Maar als de getuigen zich van de rechter mogen blijven beroepen (zoals wij voorspellen) en de Nederlandse bevolking is niet bereid om zich massaal tegen de met arglist begiftigde, corrupte pedo rechtspraak te keren, stoppen wij >>> ook, met ons bezig te houden met deze (Demmink)- schijnvertoning. Wel gaan we nog, zo lang als dat nog kan, door met het aan het licht brengen van de massaal op 'Jan met de pet' toegepaste, vaak levens-verwoestende criminele werkwijzen van het Zwarte Corupte Toga Tuig. Wij zullen doorgaan met het brengen van het verhaal, van de vele slachtoffers van dit justitiële misdadige schorem. 


Onmiddellijke revolutie in de rechtspraak is een absolute vereiste om nog door te kunnen gaan met Demmink en zijn hooggeplaatste pedo-vrienden vervolgd te krijgen.
 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 22 april 2016

Verslag (VIDEO) getuigenverhoor Demmink kwestie

Verslag getuigenverhoor Jettie Bruggenwirth betreffende de kwestie Bart van Well-Joris Demmink-Rodolex. Integraal opgenomen zitting in onderstaande video.
De getuigenis van Jettie is naar onze menig het enige zinnige wat er tijdens de vier-daagse verhoren is verklaard. Uit zeer betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat Jettie veel onomstotelijk bewijs heeft van datgene wat zij tijdens het aangrijpende en zeer schokkende verhoor heeft verklaard. Ook uit datgene wat rechercheur
Chris de Graauw 's middags verklaarde én hoe hij, nadat hij was verhoord in de hal van de rechtbank met Jettie omging, is op te maken, dat deze sterke strijdlustige vrouw uitsluitend voor de waarheid gaat en de feiten vertelt. Zie ook onder deze video! In verband met het vele getreiter en de terreur die momenteel op deze website wordt toegepast i.v.m. het publiceren van te veel waarheid, is het ons niet gelukt de verslaggeving van de verhoren op tijd, op de juiste wijze en in de goede volgorde te publiceren. Ook voor ons telt een dag maar 24 uur en wij konden de terreur van onder andere >>> 'Aanname Journalist' Chris Klomp er op het moment niet bij hebben. Onze excuses!  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitionele Pedofilie. Mediacensuur, Corrupte Journalisten, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

donderdag 21 april 2016

Bart van Well - Demmink getuigenverhoren dag 4

Fredrik Teeven

Fredrik (zo heet hij echt) Teeven beroept zich op zijn zwijgplicht, maakt gebruik van zijn zwijgplicht, van zijn zwijgplicht, zijn zwijgplicht, zwijgplicht, zwijgplicht en nog heel vaak zwijgplicht!  Keer op keer, tot vervelens toe en hij krijgt er van sommigen nog begrip voor ook!


Fred Teeven
Vanmorgen was het de beurt aan oud-officier van justitie en oud-staatssecretaris
Fred Teeven. Hij moest getuigen in de Bart van Well-Demmink-Rodolex verhoren, die deze week plaatsvonden in de Amsterdamse rechtbank. Er waren veel journalisten met camera's aanwezig, maar Teeven wilde absoluut niet gefilmd worden, zo deelde hij de journalisten van 'We Are Chance Rotterdam' mede!


Optimisme
Na afloop waren enkele collega-journalisten van de alternatieve media toch wel weer redelijk tevreden over de 'getuigenis' van Teeven. Teeven zou veel hebben gezegd door niets te vertellen en Fred Teeven zou sommige verklaringen, die 2 jaren geleden in de Utrechtse rechtbank zijn afgelegd, toch maar weer mooi bevestigd hebben. Nog net geen euforie, maar het telkens terugkerende optimisme was er ook nu weer: 'Demmink gaat voor de bijl!'

Utrecht
En inderdaad, datgene wat Fred Teeven vanmorgen verklaarde was een slap aftreksel van datgene wat wij bij de getuigenverhoren 2 jaren geleden in Utrecht al hoorden. Een slap aftreksel, want in Utrecht werden wel degelijk onder ede namen van hooggeplaatsten genoemd. Wel verklaarde Teeven dat er enkele rapporten waren opgemaakt. Dat was van 2 personen die hetzelfde werk deden in die tijd als dat Teeven toen zelf deed. Teeven was Officier van Justitie. Maar, zo voegde Teeven er aan toe, 'in rapporten kan ook vermeld staan, dat iemand niet iets verkeerd heeft gedaan'. Op de vraag of er door die betrokken iets verkeerd is gedaan, u raadt het al. Daar hebben we hem weer: 'de zwijgplicht'.

Herhalen
Wij gaan hier allemaal niet herhalen wat er is gevraagd tijdens het verhoor vanmorgen. Het wordt inmiddels vervelend om alles telkens opnieuw te lezen, wetende dat er toch niets mee wordt gedaan. Hoe lang zijn ze er nu al mee bezig? Zo'n 30 jaar? Gaat misbruikslachtoffer Bart van Well in deze door hem aangezwengelde kwestie zijn gelijk halen? Wij denken van niet. Sorry Bart van Well, maar wij kunnen heel goed beslissingen van rechters voorspellen als het om klein tegen groot gaat. De zeer vriendelijk overkomende rechter is verzocht, getuigen te verplichten toch (ondanks de zwijgplicht) namen te gaan noemen. Als de rechter die verplichting zou opleggen, komt er nog een vervolg. Wij voorspellen (en nogmaals daar zijn wij goed in) dat dat niet gaat gebeuren!

AIVD
Om 14.00 uur was er nog een voormalige AIVD mevrouw. Josephina Neijndorf heet ze en de 56 jarige is nu werkzaam bij het Ministerie van Defensie. Ook aan haar vroegen we toestemming om te filmen. Het antwoord was, u raad het al: Nee! Neijndorff deed in 2002 onderzoek naar Demmink i.v.m. zijn aanstelling als hoge baas bij justitie, maar mevrouw wilde er niets over zeggen en beriep zich op haar, u raad het opnieuw: zwijgplicht. Wel legde ze op behoedzame wijze uit, hoe personen die aangemeld werden voor een nieuwe hoge post, onderzocht werden op hun verleden. 

Demmink 
Op 3 juni a.s. gaat mr, Joris Demmink dan toch naar de rechtbank komen om te worden verhoord. Althans dat is besloten aan het einde van de verhoren. We gaan het zien! 

Jettie Bruggenwirth
Morgen publiceren wij de integrale beeld en geluidsopnamen van het zeer aangrijpende verhoor van Jettie Bruggenwirth van gisteren. Het enige verhoor wat er naar onze mening er toe heeft gedaan deze week. De reden dat de volgorde van publicatie van de verslagen van de verhoren is verstoord, vindt u >>> hier.

Zie ook de video met Teeven die >>> We Are Chance toch nog wist te maken van meneer Fredrik -zwijgplicht- Teeven.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitionele Pedofilie. Mediacensuur, Corrupte Journalisten, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen. 

woensdag 20 april 2016

Algemeen Dagblad 'Journalist' Chris Klomp maakt Goudeerlijke Website Nico van den Ham kapot!

Gluiperd Chris Klomp

Belangrijk zeer schokkend
Demmink getuigenverhoor,
 integraal opgenomen!

Publiceren onmogelijk gemaakt 
door Algemeen Dagblad Journalist
Pedo-Joris Demmink-staats-Trol Chris Klomp. Chris Klomp
Gisteren én vandaag is de Joris Demmink staatstrol-gluiperd Chris Klomp van het Algemeen Dagblad, speciaal naar de Amsterdamse rechtbank gekomen om de goudeerlijke burgerjournalist Nico van den Ham, in het geniep toe te zeggen 'ik ga jou helemaal kapot maken!'

Koen Voskuil
Journalist Koen Voskuil, die anders altijd in zijn eentje voor het Algemeen Dagblad aanwezig is als het om pedofiele zaken waar Joris Demmink bij betrokken is gaat, werd plotsklaps vergezeld door zijn collega Klomp. Niet één staatskrant, als ze al aanwezig zijn op zittingen die te maken hebben met Demmink, stuurt 2 journalisten tegelijkertijd naar zo'n rechtszitting. Het Algemeen Dagblad nu wel. Chris Klomp heeft duidelijk de opdracht de goudeerlijke website van Nico van den Ham te slopen!

Gelaatsuitdrukking Chris Klomp 
Nico van den Ham is inmiddels veel gewend, maar een dergelijke onaangename gelaatsuitdrukking, ofwel de sardonische grijns, die Chris Klomp met zijn dunne enge pruillippen tot uitdrukking bracht op het moment dat hij Nico meedeelde 'ik maak jou helemaal kapot', zal Nico nooit meer vergeten! 


You Tube
Opnieuw heeft Demmink-Staatstrol Chris Klomp, met zijn verbeten bittere grijns, een klacht bij You Tube ingediend over Nico van den Ham. Nu inzake de video, die onder aan dit artikel (nogmaals) is gepubliceerd. Deze site kan niet optimaal werken zonder video kanaal, dus wij gaan ook deze video verwijderen. Dat moeten wij wel, omdat wij op ons antwoord op de klacht van de Joris Demmink-Staatstrol, van You Tube geen reactie hebben mogen ontvangen, terwijl wij van You Tube inzake de onderstaande video wél weer een nieuwe dreiging binnenkregen. De Video moet binnen 48 uur verwijderd zijn anders worden er maatregelen getroffen. Dat zullen wij doen, want Chris Klomp heeft veel macht omdat hij bij een gecensureerde staatskrant werkt. Misschien is onderstaande video wel onze laatste video. Echter, het zal niet ons laatste woord zijn, wat hier nog over gezegd en geschreven zal worden!  

Fred Teeven
Nico van den Ham die onder zeer moeilijke omstandigheden zijn website draaiende probeert te houden is compleet van slag. Daardoor geen verslaggeving van de zittingen van vandaag en ook het integraal opgenomen getuigenverhoor van Jetty Wirtenburg kan door toedoen van staatstrol Klomp op dit moment niet worden gepubliceerd. Echter door extreme goedbedoelde aanmoediging en de fantastische hulp van een lieve medestrijder, waar Nico op dit moment verblijft, gaat hij ondanks de vuile acties van Klomp, morgen gewoon naar voorlopig de laatste dag van de Bart van Well-Demmink-Rodolex verhoren. De zitting op vrijdag gaat niet door, omdat niet alleen Demmink, maar ook een andere getuige af heeft gezegd.

Allemaal in uw eigen Schurkenstaat der Nederlanden. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Corrupte Journalisten, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

Later dus meer. Hieronder stond de Video (nu een foto) waarover Chris Klomp een klacht bij You Tube heeft ingediend. Dat was omdat Klomp zelf in het beeld ging staan zwaaien (zoals op de foto te zien is) en zei; 'Het zou mooi zijn als dit er op komt te staan', of woorden van gelijke strekking. 

Extra mededeling: Op 16 maart 2016 hebben wij ook de foto die op deze plek stond weg moeten halen. Hoe dat is gegaan en waarom, zullen binnenkort in een apart artikel uiteenzetten. 


NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND door nico-van-den-ham

dinsdag 19 april 2016

Bart van Well - Demmink getuigenverhoren dag 2

Bart van Well-Demmink-Rodolex- verhoren schijnvertoning en al na de 2e dag een groot stinkend -staats-advocaten-journalisten- fiasco!

Algemeen Dagblad -Aanname Journalist- Chris Klomp dient klacht in over Goudeerlijke Burger-Journalist Nico van den Ham bij You Tube en verstoort Audio Visuele opnamen in Amsterdamse rechtbank van Nico.


NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND door nico-van-den-ham

Door Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
 Sectoren: Justitionele Pedofilie. 
Mediacensuur, Corrupte Journalisten,
  
Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

maandag 18 april 2016

Bart van Well - Demmink getuigenverhoren dag 1

Waardeloos optreden Advocaat Prutser
mr. Martin de Witte tijdens getuigenverhoren
 Bart van Well- Demmink-Rodelolex- verhoren. 

Video Bart van Well-Demmink getuigenverhoren. Onder de video over de inmiddels 70 jarige Rafael Beth, de 2e getuige. Waardeloos optreden Advocaat Martin de Witte.


2e getuige

In de jaren 1988 tot 1994 was Rafael Beth als Forensisch Psycholoog werkzaam voor de GGD Amsterdam als 'veldwerker'. Rafael Beth verklaarde vandaag onder ede over de aantallen jongens die zich in die jaren in Amsterdam prostitueerden. Dat waren er officieel zo'n 35. In werkelijkheid bleek dat het er 10 keer zo veel waren.
Verder verklaarde de heer Beth over onderzoeken bij de veelal minderjarige jongensprostituees naar seksueel overdraagbare ziektes, gokverslaving, hard drugs en dat soort dingen. Allemaal zaken, die we zo nu en dan ook wel via de gecensureerde volksverlakkende staats-media van onze Schurkenstaat der Nederlanden kunnen vernemen.

Gemeente Amsterdam ondernam niets.

Het meest en eigenlijk ook het enige interessante wat Rafael Beth onder ede verklaarde was, dat er door de overheid niets werd ondernomen tegen de bordelen die de minderjarige jongens in dienst hadden. Maar daar hoorden we de reguliere media niet over. De gemeente Amsterdam én de landelijke overheid vonden het allemaal wel best. Dat stak de heer Beth, die nogal integer, beminnelijk en zelfs aandoenlijk overkwam enorm, zo verklaarde hij vanmiddag. Hét moment voor advocaat Martin de Witte om op dat moment de juiste vraag te stellen!: 'Heeft u tijdens uw vele bezoeken aan de bordelen ook prominenten waargenomen?' 
Maar De Witte bleef stil, doodstil! Wat kan hier de reden van zijn? Bedenk het zelf! 

Martin de Witte 

Ook tijden het verhoor van Koos van Woudenberg, stelde mr. De Witte geen stevige vragen. Dit terwijl Koos nogal wat namen noemde. Zo ook die van wijlen Prins Claus en zijn zoon wijlen Prins Friso. Koos had geen vrachtwagen niet voor twijfel vatbaar bewijs meegenomen om zijn beweringen te onderbouwen. Neen, neen, neen en nog eens neen, wij zijn niet voor het Koningshuis! Maar als je Prins Claus en zoon Friso beschuldigt van pedofilie, heb je gewoon een trailer vol, niet voor twijfel vatbaar bewijs nodig om dat te onderbouwen! Heb je dat niet, dan maak je jezelf en diegenen die om je heen 'hangen' mogelijk minder vertrouwenswaardig bij de vele slapers, die straks op Koningsdag weer enthousiast staan te wuiven naar dit keer, de Glazen Koets.

Morgen komt een ex pooier aan het woord!  

Door Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitionele Pedofilie. Koningshuis, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

zondag 17 april 2016

Bart van Well aan vooravond Demmink verhoren.

Kort interview met Bart van Well aan de vooravond van de
'Bart van Well- Demmink' verhoren tijdens de presentatie van het boek van Robert van de Luitgaarden >>> 'Weggejorist'


Door Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitionele Pedofilie. Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

VIDEO VERSLAG PRESENTATIE BOEK WEGGEJORIST

De presentatie vanmiddag van het boek Weggejorist van Robert van de Luitgaarden bij de Haagse Boekhandel Douwes. Een middag met mooie mensen, emotie, ontroering en vooral, veel wijze woorden.  Hieronder Video's en foto's. 

Hieronder: (Hoofdvideo)Hieronder: (Foto's) Robert van de Luitgaarden en de mooie charmante 84 jarige schrijfster Yvonne Keuls zijn dikke vrienden!


Hieronder: (Foto) V.l.n.r. Marcel Verloesem (Werkgroep Morkhoven), Adele van der Plas (Heldin, Advocaat Baybasin), Bart van Well (Get Well Foundation, slachtoffer seksueel misbruik), Yvonne Keuls (Schrijfster) 

Hieronder: (Video) Koos van Woudenberg (Getuige Demmink Rodolex verhoren) Bea van Kessel (Website Vitalifeiten) Michel Vitali (Website Vitalifeiten) Hieronder: (Video) Mr. Adele van der Plas (Advocaat Hüseyin Baybaşin) Hieronder: (Foto) Robert van de Luitgaarden (Schrijver/Strijder)

Door Nico van den Ham

zaterdag 16 april 2016

Eerste getuige Demmink verhoren staat opnamen toe!

Koos van Woudenberg

Maandagmorgen 18 april om 09.00 uur starten de Bart van Well-Demmink-Rodolex verhoren in de Amsterdamse rechtbank Parnassusweg 220.


Voor belangstellenden: dat is NIET
 schuin achter het centraal station! Dat is het Hof!


Aanvankelijk mochten er geen audiovisuele opnamen van de zittingen worden gemaakt.

Toestemming
Omdat Koos van Woudenberg, de eerste getuige die zal worden gehoord, geen bezwaar maakt dat zijn verhoor wordt opgenomen en dat aan de persvoorlichting van de rechtbank kenbaar heeft gemaakt, is er toestemming gegeven dit verhoor in beeld en geluid op te nemen.

Opnieuw toestemming

Koos van Woudenberg zal bij aanvang van de zitting door de rechter opnieuw worden gevraagd of hij toestemt met het maken van audiovisuele opnamen van het verhoor. Als Koos van Woudenberg alsnog mocht besluiten geen toestemming te geven zullen de aanwezige journalisten het moeten doen met pen en papier.


Hoogtepunten
De hoogtepunten van dit verhoor, zullen bij bevestigde toestemming door ons op deze site en andere sites, die de opnamen willen gebruiken en van ons uiteraard kunnen krijgen en gebruiken, worden gepubliceerd.

Geen toestemming
Verder is er, in tegenstelling tot wat sommigen op Social Media beweren/suggereren, absoluut geen toestemming gegeven voor het maken van opnamen van de verklaringen van andere getuigen in deze kwestie! Zodra dat alsnog wel het geval is, zullen wij door de persvoorlichting van de rechtbank daarvan in kennis worden gesteld en dat vervolgens weer op deze website kenbaar maken.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitionele Pedofilie, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 15 april 2016

Hakenkruis-mantel Koningin Maxima verklaart alles!

Als iedereen, die straks op Koningsdag weer zonder schaamte met vlaggetjes naar het Koningspaar gaat staan zwaaien, het oranje of rood wit blauw vlaggetje vervangt voor een vlaggetje met het NSB embleem, is voor de buitenwereld (andere landen) het werkelijke beeld van de Schurkenstaat der Nederlanden nog meer compleet.Die hypocriete enkeling, die vindt dat de voor straf (i.v.m. censuur) dakloos gemaakte Klokkenluider Nico van den Ham, de ong. 50 ingrijpende, woningontruimingen per dag in ons land, niet mag vergelijken met Nazi praktijken, worden in het vervolg door- verwezen naar dit artikel met Hakenkruis-mantel van onze 'fijne integere' Koningin.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Koningshuis, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 13 april 2016

Justitie maakt van Demmink verhoren schijnvertoning!

Nog meer onacceptabele gerechtelijke smeerlapperij rond aanstaande mr. Joris Demmink getuigenverhoren!


UPDATE: Donderdag 14-04 omstreeks 13.00 uur.  Zojuist kregen wij via de persvoorlichting van de Amsterdamse rechtbank, toestemming van de rechter, dat wij a.s. maandag het getuigenverhoor van Koos van Woudenberg in beeld en geluid mogen opnemen. De reden hiervoor is o.a. dat Van Woudenberg hiertegen geen bezwaar heeft. Dat getuigenverhoor vindt plaats tussen 09.00 en 11.00 uur. 

Door Nico van den Ham i.s.m. de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitionele pedofilie, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

dinsdag 12 april 2016

BART VAN WEL - DEMMINK GETUIGENVERHOREN

Schokkend nieuws inzake Bart van Well - Demmink Getuigenverhoren Schijnvertoning!

Lijst met getuigen | Verhoren waarschijnlijk
niet de hele week. Door Nico van den Ham i.s.m. de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Pedo-zaken, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

ARNOLD KARSKENS: JOURNALIST TE KOOP

Binnenkort in de boekhandel: Het nieuwe boek van Journalist Arnold Karskens. Een Mainstream verslaggever die wél zijn eerlijke mond open durft te doen!

maandag 11 april 2016

Journalisten mogen Demmink verhoor niet opnemen!

Wij kregen zo juist van de persvoorlichting van de Amsterdamse rechtbank het schokkende nieuws, dat tijdens de komende getuigenverhoren op 18, 19, 20, 21 en 22 april inzake het seksueel misbruik van minderjarige weerloze kinderen door hooggeplaatste ambtenaren zoals mr. Joris Demmink, geen geluid- en beeldopnamen mogen worden gemaakt.
Dat geldt voor ons zelf, maar ook voor anderen, zo deelde de persvoorlichting ons mede. Update: Advocaat Martin de Witte is door ons van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gesteld. zondag 10 april 2016

Eerlijke media kunnen blij zijn met labiele Chris Klomp!

AD journalist Chris Klomp bewijst het opnieuw: Mainstream Media de absolute handlanger van de corrupte politiek en
haar kliek, waaronder de misdadige rechtspraak! 

Het volk beliegen, bedriegen en indoctrineren is de opdracht voor de Reguliere Media en staatsjournalist/volksverrader
 Chris Klomp is zo stom om dat zelf overduidelijk te bevestigen.

Staats- journalist debiel Chris Klomp
De eerlijke alternatieve media, die zich niet aanpast aan de wensen van het Nederlandse Schurken-Regime en de door en door Corrupte Rechtspraak, mag nog blij zijn ook. Blij met de instabiele, debiele Journalist Chris Klomp. Want welke gecensureerde staatsjournalist legt nou openlijk uit, wat de vuile werkwijze is van de reguliere media, als het gaat om het verhullen van alle list en bedrog die rechters toepassen om Jan met de Pet kapot te maken. 

Infantiel
Verleden week belden wij hem op, AD 'Journalist' Chris Klomp. Het ging aanvankelijk om het volgen en ontvolgen op Twitter. Chris klomp, meer dan 17.000 volgers vanaf maart 2009. Nico van den Ham, meer dan 10.000 volgers vanaf april 2013, belde Chris op met de vraag waarom hij Nico heel even volgde, zodat Nico, Chris ook terug ging volgen en Chris Nico daarna weer snel ging ontvolgen. Kinderachtige Chrisje had er dan weer een volger bij, terwijl hij die dan zelf niet volgt. Precies dezelfde infantiele werkwijze, zoals vele Arabieren uit Saoedi Arabië en Koeweit aanwenden om tienduizenden volgers te verkrijgen, terwijl zij zelf maar heel weinig terug volgen. Chris Klomp volgt slechts iets meer dan 2.000 Twitteraars. Nico volgt vrijwel altijd terug en doet dat nu bij bijna 11.000 Twitteraars. Chris Klomp heeft Nico in een paar dagen tijd 2 keer gevolgd en 2 keer ontvolgd. Chris heeft Nico nu geblokkeerd en Chris gaat er van uit, dat Nico nu niet meer kan zien wat Chris zoal (over Nico) op Twitter publiceert. 


Criminele werkwijze
Uit de 2 telefoongesprekken die ten gevolge van al dat Twitter-gedoe, plaatsvonden, blijkt duidelijk dat Chris Klomp er als 'journalist' precies dezelfde abjecte werkwijze op na houdt, zoals zijn opdrachtgevers >>> criminele rechters dat doen als zij het leven, in opdracht van grote kapitaalkrachtige organisaties, van Jan met de pet moeten verwoesten. 'Dat wat de rechter stelt is waar, punt uit! Rechters zijn zeer integer en gaan onafhankelijk te werk' zo stelt onderzoeks- aanname-journalist Klomp.

Chris Klomp weigert onderzoek
Duidelijk is in de op deze site gepubliceerde telefoongespreksopnames te horen, dat Nico, Chris Klomp meerdere keren vraagt om te samen zijn dossier 'door te spitten'. De journalist volksverlakker zou dan zelf kunnen constateren dat het klokkenluider Nico van den Ham al 7 jaren door middel van justitiële zwendel volstrekt onmogelijk wordt gemaakt inhoudelijk ook maar iets in te brengen in zijn zaak. Ook getuigen, niet de minste, mochten vanwege te veel waarheid niet worden gehoord.
Zo ging dat bij de Amsterdamse Commissie voor de Politieklachten waar Nico van den Ham begonnen is met zijn klachten in te dienen. Daarna paste men dezelfde vuile werkwijze toe bij de Nationale Ombudsman. Vervolgens kwam Nico terecht bij
De Rechtspraak Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie van misdaad- organisaties zoals >>> Woningcorporatie Stadgenoot. Ook bij de 'rechtspraak' belette men Nico ook maar iets inhoudelijks aan te voeren in de smerige doofpotzaak en ook daar mochten getuigen niet worden gehoord. 


Dossiers 
Klokkenluider Nico van den Ham vroeg in die telefoongesprekken ook meerdere malen of de gecensureerde staats-journalist bereid was om dossiers van anderen te bestuderen. Meerdere dossiers van anderen, waaruit ook onbetwistbaar blijkt, dat rechters criminelen zijn van de ergste soort. Nico stelde wel de voorwaarde dat de uitslag van het onderzoek van 'Journalist' Chris Klomp in zijn dossier en dat van die anderen integraal zou worden gepubliceerd in bijvoorbeeld de staatskrant 'Het Algemeen Dagblad' waar Chris Klomp voor werkt liegt. Het antwoord van de volksverrader daarop was, dat lezers niet geïnteresseerd zijn in individuele gevallen.
Rechtszaken gaan echter vrijwel altijd over individuele gevallen, maar Chris Klomp bedoelde daar natuurlijk mee, dat hij opdracht heeft de massale gerechtelijke smeerlapperij zoveel mogelijk onder de gerechtelijke en journalistieke vloerkleden te houden. >>> Nauwelijks berichtgeving over Corrupte Rechters.

Gedeelten weglaten
Chris Klomp vertelde er verder nog bij, dat als er al zou worden gepubliceerd, journalisten zélf bepalen welke gedeelten er eventueel wel of niet worden geplaatst. Precies dezelfde misdadige werkwijze die rechters massaal toepassen in hun vonnissen en beschikkingen. Gewoon dát weglaten wat ten gunste van de grote machtige tegenpartij niet van pas komt. Hoe crimineel kan een rechter zijn, hoe crimineel kan een journalist zijn? Crimineel, want grote groepen goedwillende burgers worden o.a. middels deze abjecte samenwerking door dit tuig, meedogenloos kapot gemaakt. Elke dag, in elk arrondissement, in groten getale. De media zwijgt. Het grootste deel van het volk weet van niets, want ook de NOS zwijgt. 


Nieuwe telefoongesprekken
Chris Klomp heeft Nico na de 2 gepubliceerde gesprekken nog meerdere keren opgebeld. Klomp had Nico zijn vonnis bestudeerd en had in dat vonnis gelezen, dat Nico zijn beweringen niet had onderbouwd. Met andere woorden, Nico had zich niet verdedigd. Die laatste telefoongesprekken kunnen niet gepubliceerd worden. Dit omdat Chris Klomp door Nico heen ging schreeuwen toen hij aan de gecensureerde staats-journalist wilde vertellen dat het vonnis door de criminele kantonrechter mensenrechtenschender mr. C.L.J.M. de Waal een in een achterkamertje snel in elkaar is geflanst. Een snel in elkaar geflanst >>> valsheid in geschrift vonnis, omdat er o.a. niet eens een rechtszaak is geweest. Dat wilde de handlanger van het Corrupte Toga Tuig niet horen (en ook niet in het dossier lezen) en ging schreeuwen. Rechters liegen niet, zo schreeuwde Chris Klomp 'er doorheen' en als volksverrader Klomp dat roept dan is dat zo, want Klomp werkt voor o.a. de landelijke gecensureerde staatskrant het Algemeen Dagblad en 'alles wat in zo'n staatskrant staat is waar' aldus Klomp.

Crimineel 
Chris klomp is niet bereid, om de schriftelijke stukken te bestuderen die Nico in zijn bezit heeft en die onomstotelijk bewijzen dat rechters criminelen zijn. Hetzelfde geldt voor de dossiers van vele anderen die Nico aan Chris kan overleggen. Dossiers van Nico van den Ham en vele anderen. Allemaal dossiers die niet voor twijfel vatbare informatie bevatten dat de rechtspraak een grote veel leed, ellende, >>> moord en verdriet veroorzakende criminele organisatie is. Chris Klomp 'werkt', in een beschermde omgeving zo geeft hij zelf toe en dreigt Nico, maar ook anderen die hem niet welgezind zijn, voortdurend met het doen van aangifte

Aangifte  
Nico noemde Klomp in het 2e telefoongesprek een crimineel. Chris Klomp stuurde Nico daarop een sms bericht met de volgende tekst: 'Volksverrader is met dubbel r, Nico >>> (Taalverbeteraars blijken onprettige mensen). Pas je het nog even aan? Verder redelijk binnen de kaders van de wet gebleven. Hou vol!' Jammer eigenlijk dat volksverrader Chris Klomp geen aangifte doet. Niet omdat Nico denkt dat hij zo'n zaak zou gaan winnen. Chris Klomp werkt zoals vermeld in de meest beschermde sfeer die denkbaar is en de laag-bij-de- gronds handlanger van justitie wint natuurlijk altijd. Maar het zou wel weer wat publiciteit opleveren, zodat weer wat meer mensen, die het willen zien, zouden zien, dat De Rechtspraak de grootste veel leed, ellende en verdriet veroorzakende criminele organisatie van Nederland is.

Dom 

Chris Klomp is niet alleen een criminele journalist die de bevolking beliegt en bedriegt, Chris Klomp is ook nog eens dom. Zo dom, dat hij precies aangeeft (uitlegt), hoe vuil hij en zijn collega-journalisten werken. Alleen dát publiceren wat de Toga Maffia van pas komt. Niet onderzoeken of het wel eens waar zou kunnen zijn wat de vele slachtoffers van Toga Criminelen al jaren beweren. Dagelijks worden grote groepen medemensen door criminele rechters en >>> raadsheren volledig kapot gemaakt en zelfs vanwege wanhoop door zo veel onrecht >>> de dood ingedreven. Dat gebeurd o.a. met medewerking van misdadige journalisten zoals Chris Klomp. Want als het volk niet weet wat er zich in de Nederlandse rechtszalen afspeelt en massaal, dagelijks door het reguliere journalisten-schorem wordt voorgelogen, wat heel erg misdadig is, zal er niets veranderen en kan de Toga Maffia hier gewoon mee doorgaan. 

Enkele van de vele artikelen over volksverrader Chris Klomp:

Chris Klomp >>> Revolutionaironline.com 
                       
Chris Klomp >>> Revolutionaironline.com


Chris Klomp >>> Revolutionaironline.com

Chris Klomp >>> Volksnieuws uit Amsterdam-noir

Chris Klomp >>> DON QUIJOTTE

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

donderdag 7 april 2016

Journalist Cris Klomp aangifte tegen Nico van den Ham

Rechtbank- verslagever handlanger Chris Klomp dreigt met aangifte tegen Nico van den Ham wegens kwalificatie. Eergisteren had Nico een telefoongesprek met de AD 'journalist' waaruit voor de zoveelste keer blijkt dat Chris een kompaan is van de veel ellende, leed en verdriet veroorzakende Toga Maffia. Gisteren belde Nico opnieuw.
Nu met het idee én de vraag of de AD onderzoek aanname-journalist Chris Klomp samen met Nico zijn dossier én dat van (vele) anderen wil onderzoeken, zodat de misdadige werkwijzen van rechters en raadsheren, nog meer bekend kunnen worden gemaakt. Klomp maakt zich er met een smoes van af en dreigt Klokkenluider Nico van den Ham aan te klagen. Gesprek met de volksverrader in de 2e helft van de video.


. door nico-van-den-ham

Inmiddels heeft de instabiele Chris Klomp Nico nu voor de 2e keer in korte tijd op Twitter gevolgd en ontvolgd, maar nu wil hij weer 'vrienden' worden op Facebook.

Vriendschapsverzoeken

Door Nico van den Ham i.s.m. de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

dinsdag 5 april 2016

Nico van den Ham belt AD journalist Chris Klomp

In navolging van Journalist Micha Kat belde ook Nico van den Ham met AD Journalist Chris Klomp. Nico wilde weten waarom Chris Klomp, Nico is gaan volgen op Twitter en hem één dag later al weer ontvolgde. Na het gesprek is Chris, Nico overigens opnieuw gaan volgen. Uiteraard ging het in het gesprek over Micha Kat. Maar ook dat Chris het niet juist vindt dat rechters met naam en toenaam worden genoemd op website's (dus nog meer in het >>> geniep medemensen kapot kunnen maken).
Chris Klomp is een aardig overkomende kerel, maar een angstaanjagende journalist!


Angstaanjagend
Chris Klomp heeft, omdat hij bij de Staats-Media werkt, macht, zo geeft hij toe door dat niet tegen te spreken. 'Maar, daar moet je wel iets voor kunnen' stelt Chris. 'Liegen en bedriegen' antwoord Nico daarop. Chris er van overtuigd is dat de Nederlandse Rechtspraak OK is. Nico van den Ham is veel minder optimistisch dan vele anderen en het beangstigd hem in hoge mate, hoe Chris Klomp en de rest van de gecensureerde staatsmedia de door en door corrupte rechtspraak verdedigd. Nico komt zo spoedig mogelijk in een video terug op het gesprek met Chris Klomp inzake het angstaan- jagende aspect van de journalist. Zo spoedig mogelijk, omdat Nico in angst leeft te worden gearresteerd. Arrestatie, omdat op Nico alle denkbare zware straffen voor het publiceren van te veel waarheid al op hem zijn toegepast. Voor die eventuele arrestatie moet er nog het een en ander worden gedaan!

Door Nico van den Ham i.s.m. de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 3 april 2016

Rechtszaken Joris Demmink/Nico van den Ham zinloos!

Vragen
Naar aanleiding van het opgenomen en gepubliceerde gesprek dat ik had met de in collusie gespecialiseerde advocaat >>> mr. Thijs Stapel, krijg ik vragen over mijn rechtszaken die nog lopen in hoger beroep. Vragen zoals; of ik woensdagochtend 30 maart jl. om 09.30 u. nog naar het gerechtshof in Amsterdam ben gegaan om mijn zaak te voeren. Dat hoger beroep gaat over de 12 duizend euro boete die aan mij zijn opgelegd als zoveelste straf, voor het publiceren over de jarenlange beestachtige klokkenluidersvervolging die op mij is toegepast én het publiceren over de  
>>>
(brandstichtings-belangen) van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar >>> kliek.

Dakloos
Ondertussen ben ik opnieuw en voor dezelfde feiten, 'berecht' en is mijn leven nog meer, op onherstelbare wijze, verwoest. Onherstelbaar verwoest, door mij op 63 jarige leeftijd voor straf dak
loos te maken. Met mensen die op oudere leeftijd dakloos zijn gemaakt komt het meestal nooit meer goed en zij vallen van het ene onoplosbare probleem in het andere. Dat dakloos maken is gebeurd zonder dat daar een rechtszitting aan te pas is gekomen, dus zonder hoor en wederhoor!
Wél kwam er een k
antonrechter mensenrechtenschender aan te pas en dat is staats-crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal.

Alle rechtszaken in Nederland zouden door de
 Nederlandse bevolking moeten worden verstoord!* 

Daklozen en Rechtszaken

Terug naar de hoger beroepszaak van afgelopen woensdag 30 maart. Voor daklozen is het vrijwel onmogelijk om rechtszaken te voeren. Bovendien staan de raadsheren staatscriminelen bij de een wel toe om je in hoger beroep zelf te verdedigen en bij de ander niet. Als dat zelf verdedigen inzake de vuile belangen van de grote kapitaalkrachtige tegenpartij niet zo van pas komt, eist De Toga Maffia procesvertegenwoordiging. Een advocaat zoals de Haarlemse staatstrol mr. Stapel, die dan een pleitnota schrijft op één A4 waar ter zitting de zaak mee kan worden afgeraffeld. Diegene waar de rechtszitting dan om gaat moet zijn mond houden en gedwee toehoren hoe het criminele Toga Tuig zijn/haar verdere leven, ten voordele van de grote tegenpartij, compleet verwoest. Allemaal in uw rechtsstaat Schurkenstaat der Nederlanden en in naam des Konings.

Wetten en Internationale Verdragen

In diverse nationale wetten en in internationale verdragen ligt verankerd, dat iedereen zichzelf mag verdedigen en, vooral in rechtszaken, recht heeft op gelijke behandeling!
In Schurkenstaten, zoals Nederland op een verkapte wijze is, vegen toga criminelen massaal, openlijk en schaamteloos de corrupte justitiële reet af met dergelijke bepalingen, als het in zo'n procedure om een Jan met de Pet gaat. We leven in een land waar dat ook gewoon kan. Niet alleen de reguliere gecensureerde volksverlakkende staatsmedia zwijgt hierover, ook de geïndoctrineerde bevolking vindt het allemaal wel best en komt hiertegen, op een enkele uitzondering na, niet in opstand. Het antwoord op de vraag of ik nog naar die zitting ben geweest ligt besloten in bovenstaande uitleg en is dus nee! Ik ben er niet heengegaan omdat dat volstrekt zinloos is.

Bart van Well/Demmink verhoren ook zinloos?**

Extreem criminele rechters

Ook ga ik niet meer naar de komende hoger beroepszaak die gaat over mijn woningontruiming. Veel bezoekers van deze site vinden dat dom van mij en zenden mij allerlei wetsartikelen toe met de mededeling dat 'ze', rechters dus, zich aan die nationale  en internationale wetsartikelen moeten houden. Tot mijn grote verbijstering zitten daar dan ook mensen bij, waarvan ik weet dat die reeds door de rechtspraak d.m.v. list en bedrog volledig kapot zijn gemaakt. Ik bestudeer datgene wat mij wordt toegezonden niet meer, omdat ik dat zelf al honderd keer heb gedaan. Ik bezoek zeer veel rechtszittingen van anderen en constateer vrijwel uitsluitend een (vaak extreem) criminele werkwijze van rechters, als het om civiele zaken tussen 'groot' en 'klein' gaat. Het is dan voor mij ook absoluut niet realistisch meer om rechtszaken te voeren en zal dat dan ook niet meer doen.

Helemaal geen rechtszaken meer?

De mogelijkheid dat ik ondanks mijn voornemen toch binnenkort weer voor de rechter zal staan is niet denkbeeldig. Criminelen worden niet graag geconfronteerd met hun misdrijven. Confronteer je ze er toch mee, dan krijg je grote ruzie en hakken ze je
-voormalige Woningcorporatie Stadgenoot- >>>
kop van je romp. Staatscriminelen doen het anders en pakken je aan >>> in naam des Konings. Een komende strafzaak is dus niet uitgesloten! Maar in een strafzaak zou ik mij dan wel zelf mogen verdedigen, ook in hoger beroep. 'Zou ik mij' zelf mogen verdedigen, want ook in strafzaken schijnt er massaal te worden gesjoemeld en de willekeur zou groot zijn. Zelf bezoek ik weinig strafzaken, dus weet ik dat niet uit eigen waarneming. 

Demmink **

Ook zal ik nog (civiele) rechtszaken blijven bezoeken van anderen. Dit om die anderen daarmee een plezier te doen en om aan te kunnen blijven tonen, hoe door en door verrot de criminelen zijn die deel uit maken van de rechtspraak. Ook de zogenaamde Bart van Well/Demmink verhoren zal ik bijwonen. Niet omdat dat zinvol is in die zin dat ik verwacht dat de voormalige hoogste baas van justitie mr. Joris demmink zal worden vervolgd voor het seksueel misbruiken van weerloze kinderen. Maar omdat ik en de redactie van deze site o.a. de van te voren geregisseerde (onder ede) antwoorden van de VVD Staats-Schurken mr. Joris Demmink, mr. Ivo Opstelten en mr. Fred Teeven willen horen.

Rechtszittingen verstoren *
Eigenlijk zouden alle rechtszittingen die in Nederland plaatsvinden door de Nederlandse bevolking moeten worden verstoord. Niet door middel van het wraken van een rechter of meervoudige kamer, omdat dat alleen kan als het gaat om de schijn van partijdigheid. Bovendien worden al die wrakingen op een enkele uitzondering na afgewezen. Nee gewoon massaal rechtszaken verstoren met de mededeling: 'wij laten ons niet berechten/bestraffen door van ons belastinggeld betaalde rechters en/of raadsheren, die deel uit maken van een criminele organisatie'. 'Een grote criminele pedo organisatie, die een raadsheer gewoon door laat gaan met ons te berechten/bestraffen, terwijl er onder ede is verklaard dat hij zijn stijve
>>> vieze justitiële snikkel in onze minderjarige kinderen propt'
.

Door Nico van den Ham. Met hulp van de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Foute Advocaten, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.