KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 15 maart 2016

Verhoren inz. Demmink-Justitieel-Pedofielen Netwerk

Op 14 september 2015 verzorgden wij de audiovisuele opnamen van de rechtszitting inzake het verzoek van Bart van Well en zijn advocaat Martin de Witte getuigen te horen inzake het Joris Demmink-Justitieel-Pedofilienetwerk. >>> Rechtszitting
Dat verzoek tot horen van getuigen is toegewezen en op 18, 19, 20, 21 en 22 april 2016 vinden die getuigenverhoren plaats in Amsterdam. 'Hoofdrolspelers' zijn de voormalig hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink (VVD) mr. Ivo Opstelten VVD, mr. Fred Teeven (VVD). Verder worden er nog 8 andere getuigen ondervraagd.

Verzoek voor het maken van geluid en beeldopnamen
van alle onderhavige rechtszittingen door de site
NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND op 8 maart j.l. ingediend!


Krijgen wij die toestemming of wordt dat nu, 'nu het er om draait' uitsluitend vergeven aan de gecensureerde staats-media die het in deze kwestie nagenoeg altijd heeft laten afweten?

Op 8 maart 2015 vroegen wij aan de persvoorlichting van de Amsterdamse rechtbank toestemming voor het maken van de opnamen van alle onderhavige zittingen in beeld en geluid. Er kwam geen antwoord, terwijl er anders altijd direct wordt gereageerd. Op 10 maart vroegen wij aan de persvoorlichting of zij in verband met de te verwachten drukte, in ieder geval wilden bevestigen dat onze aanvraag op 8 maart 2015 is binnengekomen. De persvoorlichting heeft diezelfde dag die bevestiging aan ons toegezonden, met de mededeling:
'De betreffende rechter is er momenteel niet. Ik bericht u zodra ik meer weet'.

Wij wachten het verder af. 


Door onze Pedo-Staatsdoofpotredactie