KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 18 maart 2016

OPEN BRIEF AAN RECHTER MR. C.L.J.M. DE WAAL

Mensenrechtenschender mr. C.L.J.M. de Waal 

De brief origineel >>> Open brief aan mr. C.L.J.M. de Waal

Rechtbank Amsterdam           Als bijlage per e-mail verzonden aan
Afdeling privaatrecht              Kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal
Team Kanton                        
postbureau.kanton.rb.amsterdam@rechtspraak.nl                                                                          
Zaaknummer: 3824845 CV EXPL 15-2671                          
                                                                                                                    
N.G. van den Ham
Nico.vandenham@gmail.com                                      Nederland 18 maart 2016
Tel: 06-19215778                                                                                                                                                                                                               
Zaaknummer: 3824845 CV EXPL 15-2671

Open Brief

Ter attentie van kantonrechter
mr. C.L.J.M. de Waal


Betreft: Uw misdadige persoon

Dag rechter C.L.J.M. de Waal. Ik ga in dit schrijven niet, zoals ik dat ook nooit op mijn website doe, schelden. Wel zal ik woorden en termen gebruiken die op u van toepassing zijn. Ik wil met dit schrijven aan het laffe, in het geniep opererend, mensenrechtenschendend, 61 jarig gerechtelijk crimineel stuk vuil dat u bent, kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal, even laten weten hoe het met mij gaat. Zoals u weet gaat het met mensen die door misdadige onmensen zoals u, ten voordele van grote kapitaalkrachtige partijen, dakloos worden gemaakt heel snel bergafwaarts. Dat is de afgelopen 3 maanden dan ook met mij gebeurd.


Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeurd als zijn basisbehoefte, woonruimte, hem/haar is afgepakt. Een moordenaar wordt minder gestraft dan een klokkenluider. Kijk naar Volkert van der Graaf die wel riant woont. Het is nu al weer meer dan 3 maanden geleden dat u na aanleiding van uw beslissende woord in naam van Koning Willem Alexander mijn mensenrechten op grove en misdadige wijze heeft geschonden.

Door uw criminele, onmenselijke, beslissing is mijn basisbehoefte, mijn eenkamerwoning, door een misdadige gerechtsdeurwaarder feestelijk en op nazi-achtige wijze voor de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot ontruimd en ben ik in mijn 64e levensjaar dakloos gemaakt. U heeft als corrupte, partijdige, mensenrechtenschendende rechter mij zonder het beginsel hoor en wederhoor, zonder rechtszaak dakloos gemaakt kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal. Alles, maar dan ook alles wat met mijn leven te maken heeft, is daardoor op mijn oude dag overhoop getrokken. Het komt, zoals dat met de meeste mensen die boven de 40 zijn en dakloos zijn gemaakt door Zwart Crimineel Toga Tuig zoals u bent, mr C.L.J.M. de Waal, nooit meer goed.


U heeft ten voordele van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek mij op onrechtmatige wijze dakloos kunnen maken door de huurwet te omzeilen en door met al het bepaalde in nationale wetten en meerdere internationale verdragen uw criminele justitiële reet af te vegen. Hoeveel medemensen heeft u op deze wijze al kapot gemaakt mr. C.J.L.M. de Waal? Maar liefst 50 gezinnen per dag worden, net zoals in de nazi–tijd, door criminelen zoals u hun huis uit gesleurd rechter mr. C.L.J.M. de Waal.

Ik heb op mijn 63 jarige leeftijd, ziek gemaakt door de jarenlange beestachtige klokkenluidervervolging, als dakloze de winter moeten zien te overleven. Dat is tot nu toe gelukt, maar dat heeft veel geld gekost. Zo veel, dat ik nu niets meer heb. Het enige wat ik nog heb is een koffer met wat kleding, scheerapparaat, tandenborstel e.d.. De rest van mijn schamele bezittingen die ik nog had, zijn gestolen door handlangers van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot.
U weet wel mr. C.L.J.M. de Waal, uw opdrachtgever, Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot van al die brandstichtingen in een van hun grote wooncomplexen. U weet wel, die woningcorporatie die afspraken had met de pyromaan die zo veel leed, ellende, een voor het leven zwaar verminkt persoon en nog veel meer maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt. U weet wel die misdaadgroep en haar kliek. De misdaadkliek kliek waar u als criminele kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal deel van uitmaakt.


Dakloos zijn betekent geen adres, geen inkomen, geen verzekeringen, geen dokter, geen (broodnodige) medicijnen enz. Wel bekeuringen wegens zwartrijden in de trein, tram en het slapen onder een brug. Er zijn meer daklozen dan bedden in de opvang mr. C.L.J.M. de Waal, dus Nederlandse daklozen mogen het uitzoeken. Bestraft u ook daklozen die ‘s nachts op straat in >>> slaap zijn gevallen rechter mr. C.L.J.M. de Waal? Misschien kom ik u dan aanstonds opnieuw tegen en kan ik u wel in de ogen kijken. Of geeft u die zaak dan snel in overleg met uw >>> criminele baas in handen van weer een andere corrupte collega mijnheer de Waal, want u werkt zoals misdadigers dat doen, graag in het geniep. Ik heb u nog nooit gezien en een foto van u is niet te vinden op internet. Wel weet ik dat u een man van rond de 61 jaar bent.

Met mij komt het nooit meer goed mijnheer De Waal. Alleen nog maar druk met overleven. Van het ene loket naar het andere, meestal zonder enig resultaat. Van de ene plaats naar de andere (zwart) reizen om anderen lastig te vallen met ‘mag ik alsjeblieft een paar nachten bij je slapen en gebruik maken van de computer?' Een door een misdaadgroep en haar kliek, ziek gemaakte man van 63 overleeft het straatleven niet mijnheer C.L.J.M. de Waal. Om het nog even vol te kunnen houden heb ik het laatste geld wat ik nog had, uit moeten geven.

Hoe het dan kan, dat ik mijn website nog kan bijhouden en deze open brief kan schrijven vraagt u zich misschien af? Er zijn grote groepen mensen mijnheer C.L.J.M. De Waal die dagelijks in alle gerechtsarrondissementen van onze Schurkenstaat door de door en door corrupte rechtspraak ten voordele van grote kapitaalkrachtige bedrijven kapot worden gemaakt. De consumentenbond heeft dat ook uitgezocht en geconstateerd. Toch weten veel mensen dat niet, omdat de gecensureerde staatsmedia daarover moet zwijgen en dat dan ook braaf doet. Nou hoef ik u dat natuurlijk allemaal niet te melden omdat u dat zelf heel goed weet. Maar omdat dit een open brief is die is gepubliceerd op diverse websites vermeld ik het nog maar even.

Ik weet van de immense corruptie in de rechtspraak mijnheer mr. C.L.J.M. de Waal. Dit omdat ik heel veel rechtszaken heb bezocht en nog steeds bezoek en daarbij niet anders dan criminele werkwijzen door klassenrechters constateer als het een zaak betreft tussen ‘klein’ en ‘groot’. Daar publiceer ik over op mijn site en dat wordt door vele mensen (niet bij De Rechtspraak) zeer gewaardeerd. Tussen die bezoekers van mijn site zitten altijd wel een paar mensen, die nog niet volledig kapot gemaakt zijn door uw abjecte soort mijnheer mr. C.L.J.M. de Waal. Goedwillende medemensen die er belang bij hebben om de strijd tegen veel leed, ellende en verdriet veroorzakende staatscriminelen zoals u rechter mr. C.L.J.M. de Waal, door te zetten. Die mensen bieden mij de gelegenheid om onder andere deze brief te schrijven.


Wellicht vraagt u zich nu af, of ik niet bang ben voor een staatscrimineel zoals u rechter mr. C.L.J.M. de Waal. Bang dat u door middel van nog meer onwettige vuile werkwijzen waarvan u zich bedient mij nog meer kapot gaat maken. Het antwoord daarop is volmondig ja, rechter mr. C.L.J.M de Waal. Natuurlijk ben ik bang voor rechters van het extreem criminele laag-bij-de-grond soort zoals u. Rechters die volstrekte lak hebben aan mensenrechten. Rechters die elke nationale wet en elk internationaal verdrag, als het gaat om in opdracht van een grote kapitaalkrachtige misdaadorganisatie Jan met de Pet kapot te maken, negeren.

Het zou onnatuurlijk gedrag, dus niet normaal en niet realistisch zijn om voor uw abjecte soort geen vrees te hebben. Joden waren in de jaren ’40 ’45 ook bang voor het nazi-tuig en NSB’ers. Oorlogstuig waarmee u absoluut te vergelijken bent en ik het daarom ook zo mag benoemen. U maakt op vergelijkbare wijze, net als die onmenselijke schoften dat in 1940-1945 deden, onschuldige medemensen volledig kapot voor de vuile belangen van uw klasse vrienden klassenrechter mr. C.L.J.M. de Waal.

Ja ik ben bang voor een rechter die misdrijven tegen de menselijkheid pleegt, maar ik sterf liever strijdend en rechtop, dan dat ik voor een crimineel, onmenselijk stuk vuil zoals u rechter mr. C.L.J.M. de Waal op mijn knieën verder leef!

Nico van den Ham
Klokkenluider
Journalist

Om de 14 dagen wordt van deze website een Back-Up gemaakt, opgeslagen en veilig gesteld. Tevens worden alle artikelen op andere websites gepubliceerd, maar ook op een andere bestaande, nog niet geactiveerde, website in concept opgeslagen.

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.