KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 28 februari 2016

Had Gerard Anderiesen (Woningcorporatie Stadgenoot) afspraken met een pyromaan voor het grote geld?

Bestuursgangster Gerard Anderiesen
Had bestuursganster Gerard Anderiesen van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot vuile belangen bij de vele brandstichtingen in zijn grote A'damse wooncomplex? Wij denken van wel, want waarom greep de louche grootgraaier niet in terwijl er wekelijks, jarenlang zo veel leed, ellende, maatschappelijke onrust en schade werd aangericht door de vele branden die door de pyromaan zijn gesticht in het wooncomplex?

Crimineel Gerard Anderiesen wist een jaar lang van Nico van den Ham wie de branden stichtte, op welke tijdstippen de branden werden gesticht, waar de brand- stichter verbleef en dat er een zwaar- gewonde was gevallen die voor zijn verdere leven zwaar verminkt is geraakt! Gerard Anderiesen, bijgestaan door zijn misdaadkliek, ondernam niets en dat terwijl Nico van den Ham de bestuurder regelmatig steekhoudende, niet voor twijfel vatbare informatie gaf omtrent de pyromaan!

Gerard Anderiesen wist alles, maar ondernam niets en bracht zo,
 voor zijn vuile belangen, zijn huurders in groot gevaar!

Studentenflat
Die vele brandstichtingen kwamen blijkbaar goed uit voor de ongure bestuursgangster van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Iets anders kunnen we er niet van maken, want waarom doet een bestuurder van een grote woningcorporatie niets als er wekelijks om en in een van zijn grote wooncomplexen zo'n drie keer brand wordt gesticht? Gerard Anderiesen had blijkbaar alleen maar aandacht voor zijn vuile belangen. De wooncorporatie- schurk had volstrekte schijt aan het bedorven woongenot en de levensgevaarlijke situatie voor zijn huurders van de 171 appartementen.

Verhuizen
Massaal werd er vanwege die brandstichtingen en alle ellende en angst dat dit teweeg bracht, verhuist vanuit het wooncomplex. Was dat de opzet van huisjesmelker Gerard Anderiesen? Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot had een convenant getekend met de gemeente Amsterdam. Het Louise Wenthuis, zoals het woongebouw heet, zou een studentenflat worden. Het Louise Wenthuis is nu inmiddels een studentenflat.
Er wonen nog maar een paar oorspronkelijke bewoners die ook bij grote regelmaat worden gepusht te vertrekken. 


Een zwaargewond en voor het leven verminkt slachtoffer
nog niet genoeg voor Crimineel Gerard Anderiesen! 

Verwoest

Niet alleen de voor het leven verminkte persoon (zie video onderaan dit artikel) is slachtoffer van de brandstichtingen in en om het Wooncomplex van Woningcorporatie Stadgenoot. Ook het leven van Klokkenluider Nico van den Ham is door Gerard Anderiesen en zijn vele criminele handlangers totaal verwoest! Nico van den Ham,
die na jarenlange ellende, leed en angst onder de bewoners van het grote woon- complex van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot zélf de pyromaan maar heeft gepakt en aan de politie heeft afgeleverd. Nico kreeg bloemen van zijn medebewoners, zo blij waren ze dat de onnodig langdurige nachtmerrie eindelijk voorbij was. De Pyromaan werd veroordeeld, maar kwam al snel weer vrij.
Nico van den Ham zijn leven zou vanaf dat moment echter voorgoed veranderen.


Klokkenluidersvervolging
Daarna, nu al meer dan 7 jaren lang, straft beroepscrimineel Gerard Anderiesen tezamen met zijn kliek, waaronder de gemeente Amsterdam, klokkenluider Nico van den Ham op een ongekende, onmenselijke wijze. Een klokkenluidersvervolging, zoals dat gaat in onze Verkapte Schurkenstaat, die zijn weerga niet kent, wordt ook op Nico van den Ham toegepast. Een onmenselijke straf die zwaarder is dan de straf die menig moordenaar krijgt. Jarenlang is Nico van den Ham door Misdaadgroep Woningcorporatie vals beschuldigd van vele, vaak zeer ernstige misdrijven waaronder nieuwe brandstichtingen in het woongebouw van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. En dat terwijl er nimmer brand meer is geweest in het complex nadat Nico de pyromaan had uitgeschakeld en aan de politie had afgeleverd. Door de getuigenis van Nico is de pyromaan veroordeeld een heeft een verbod gekregen het gebouw nog te betreden.

Arrestatie

Nico werd in elkaar geslagen in opdracht van crimineel Anderiesen en zijn kliek; meerdere botten van Nico zijn daarbij gebroken. Nico is op valse gronden gearresteerd en in een politiecel vastgezet. Misdaadgroep Stadgenoot en haar kliek heeft vele, vele rechtszaken tegen Nico aangespannen. Bewakingscamerabeelden zijn opzettelijk zoekgemaakt door de politie. Nico heeft een boete gekregen van 12.000 euro voor het melden op zijn website van de misdrijven van Gerard Anderiesen en zijn kliek en is na dat alles voor straf zonder rechtszaak dakloos gemaakt door een criminele klassen-rechter. Nooit heeft een rechter, zoals dat vrijwel altijd gaat in zaken tussen groot en klein, Nico van den Ham gelegenheid gegeven inhoudelijk verweer te voeren in deze smerige Amsterdamse doofpotkwestie. Datzelfde geldt voor de Nationale Ombudsman. 

Sterven
Nico van den Ham, Klokkenluider, Melder van Misstanden, zal uiteindelijk vroegtijdig sterven voor de vuile belangen van Crimineel Gerard Anderiesen en zijn kliek.
De melder van de misdadige praktijken van de Criminele Organisatie Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek is er slecht aan toe en is beroofd van zijn gezondheid. Zijn schamele spullen zijn door handlangers van Misdaadgroep Stadgenoot gestolen. Nico heeft slechts nog wat kleding, schoenen, scheerapparaat e.d. Nico is zijn recht op een woning kwijt. De problemen stapelen zich op, zoals dat gaat bij oudere mensen die door een klassenrechter op nazi-achtige wijze dakloos zijn gemaakt. De politiek, de media kijkt stilzwijgend toe en doet niets in dit soort gevallen. 


Beroepscrimineel
Bestuursgangster Gerard Anderiesen: een meedogenloze elite-beroepscrimineel van de bovenste plank. Gerard Anderiesen van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, een misdadiger die ongestraft door kan gaan met zijn vuile praktijken. Dit dankzij zijn corrupte elitevrienden waaronder een rechter, die Nico zonder hoor en wederhoor en zonder rechtszaak voor de criminele Gerard Anderiesen dakloos heeft gemaakt. Nico betaalde maandelijks keurig op tijd €283,51,- voor de eenkamerwoning. Nu wordt de woning verhuurd voor bijna het dubbele bedrag, namelijk €530,- Allemaal in 'keurig Nederland'. 

Maatschapij
Gerard Anderiesen, een van de onmensen die grote groepen goedwillende burgers kapot maakt en daarbij volledige bescherming geniet van de overkoepelende belangenorganisatie van dit soort misdaadgroepen, De Rechtspraak. Gerard Anderiesen hoort niet in deze maatschappij thuis. Deze gevaarlijke crimineel dient te worden opgesloten voor de rest van zijn leven vanwege zijn misdrijven tegen de menselijkheid. 

Moordenaar
Nog steeds, na 7 jaren beestachtige klokkenluidersvervolging gaat Gerard Anderiesen samen met zijn kliek door met het toepassen van de onmenselijke klokkenluiders- vervolging op Nico van den Ham. Het kan bijna niet anders dat de 63 jarige door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot ziek en dakloos gemaakte Nico van den Ham hieraan gaat bezwijken. Is Gerard Anderiesen in staat tot moord? Het antwoord is ja! Verkapte moord!


Video
Hieronder de video die klokkenluider Nico van den Ham maakte van de zware verminkingen die een medebewoner opliep bij een van de vele branden. Branden gesticht door de pyromaan waar bestuursganster Gerard Anderiesen van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot afspraken mee maakte. De zwaar gewonde buurman Heikerk heeft nooit enige aandacht gekregen van misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Moord, Misdaad, Volksverlakkerij, Klassenrechtspraak, Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Klokkenluiders.

Zie ook >>>  BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT, deel 1

Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor naar de onderstaande
E-mail en Twitter adressen toegezonden:


ganderiesen@stadgenoot.nl, 
e.van.der.laan@amsterdam.nl, pdehaas@stadgenoot.nl, rboomgaart@stadgenoot.nl, mbos@stadgenoot.nl, info@stadgenoot.nl,
per
s@amsterdam.politie.nl 
mhabets@stadgenoot.nl 
jack.druppers@amsterdam.politie.nl, 

secretariaatamsterdam@sp.nl, info@huurgenoot.nl , jbulder@stadgenoot.nl
randjan.bissesar@mentrum.nl secretariaatamsterdam@sp.nl vangnet@ggd.amsterdam.nl  zembla@bnnvara.nl 

m.agema@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, m.baay@tweedekamer.nl, f.bashir@tweedekamer.nl, h.beertema@tweedekamer.nl, y.berckmoes-duindam@tweedekamer.nl, v.bergkamp@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, l.bontes@tweedekamer.nl, M.Bosma@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, h.bruins-slot@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl,  i.dcaluwe@tweedekamer.nl, y.cegerek@tweedekamer.nl,  j.houwers@tweedekamer.nl, m.vdam@tweedekamer.nl, t.vdekken@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, o.vdijk@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, p.dijkstra@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, c.dik@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, p.duisenberg@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, secretariaat.elias@tweedekamer.nl, m.fokke@tweedekamer.nl, s.fritsma@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, m.dgraaf@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl,e.groot@tweedekamer.nl,  s.gunal@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, r.heerema@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl, d.hoogland@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, t.jadnanansing@tweedekamer.nl, skarabulut@sp.nl,m.keijzer@tweedekamer.nl, j.kerstens@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, n.klein@tweedekamer.nl, r.klever@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, n.kooiman@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl, r.vlaar@tweedekamer.nl, r.leegte@tweedekamer.nl, r.vdlinde@tweedekamer.nl, bart.deliefde@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl, b.madlener@tweedekamer.nl, m.maij@tweedekamer.nl,a.marcouch@tweedekamer.nl, p.vmeenen@tweedekamer.nl, a.merkies@tweedekamer.nl, m.mohandis@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, p.moors@tweedekamer.nl, a.mulder@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl, h.nijboer@tweedekamer.nl, m.vnispen@tweedekamer.nl, r.grashoff@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, a.oosenbrug@tweedekamer.nl, f.voosten@tweedekamer.nl, p.oskam@tweedekamer.nl, esther.ouwehand@tweedekamer.nl, s.ozturk@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, s.potters@tweedekamer.nl, rvraak@sp.nl, m.rebel@tweedekamer.nl, j.recourt@tweedekamer.nl, emileroemer@sp.nl, m.rog@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, e.ronnes@tweedekamer.nl, a.rutte@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl,
c.schouten@tweedekamer.nl, g.schouw@tweedekamer.nl,
a.schut@tweedekamer.nl, g.segers@tweedekamer.nl,
m.servaes@tweedekamer.nl, t.siderius@tweedekamer.nl,
s.sjoerdsma@tweedekamer.nl, democratie@geenstijl.nl,
A.Slob@tweedekamer.nl, e.smaling@tweedekamer.nl,
C.vdStaaij@tweedekamer.nl, k.straus@tweedekamer.nl,
g.tanamal@tweedekamer.nl, joost.taverne@tweedekamer.nl, 
Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl,
marianne.thieme@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl,
m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl,
Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl,
k.verhoeven@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, b.visser@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, j.c.vos@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, aukjedevries@tweedekamer.nl, a.a.dvries@tweedekamer.nl, r.vuijk@tweedekamer.nl, s.vweyenberg@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, b.vtwout@tweedekamer.nl, l.ypma@tweedekamer.nl, k.yucel@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl,
secretariaat.teeven@tweedekamer.nl, l.dlange@tweedekamer.nl, c.nijkerken@tweedekamer.nl, h.veldman@tweedekamer.nl, j.vwijngaarden@tweedekamer.nl, h.leenders@tweedekamer.nl, kamervoorzitter@tweedekamer.nl

Twitter adressen: 

@ArdvanderSteur @MinPres
@WRTweedeKamer @BuzaTweedeKamer @EuZaTweedeKamer @LaurensIvens @BiZaTweedeKamer @paper.li @starsinfra @opgelicht @ZEMBLA @advocatenblad @NPO1 @omroepvara @woonbond @socialehuur @albertostegeman @AT5 @RNoordNederland @eenvandaag @BrittaRTLNieuws @ilseHVNL @BNR_juridischezaken @BNR @NLmedia @hansspekman @lutzjacobie @ahmedmarcouch @LouisBontes @SaskiaBelleman @baspatrenotte @PieterOmtzigt @ferryminelen @esterouwehand @ronaldvanraak @borisham @jeroenpauw @jineklive @janmulder @De_monitor @Teunvandekeuken @providerlijst @RechtspraakNL @dijkhof @Het_OM @Wereld @N1NIEUWS @ardvandersteur @henkbres @4lookin @GlobaalNieuws @henkwestbroek, @1001ptsNL @BrandpuntTV @PENNederland @KROReporter @Nieuwspaal, @partijvijf @CharacterTrain @EWdeVlieger @nhdagblad @SECOvernieuws