KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 6 februari 2016

Eerste Kamer stemt over 'Huis voor klokkenluiders'

Aanstaande dinsdag stemt de eerste Kamer over het wetsvoorstel 'Klokkenluidershuis'. Dat (fake) huis moet worden ondergebracht bij een van de vuilste volksverlakkende instantie's van onze Schurkenstaat 'De Nationale Ombudsman'. De eerste Kamer zal dan ook weinig redenen hebben om tegen te stemmen. De klokkenluider in de reportage van Een Vandaag (Video) heeft er terecht geen vertrouwen in!  Het onderbrengen van het Klokkenluidershuis bij de Nationale Ombudsman strookt tevens niet met de grondwet. De Nationale Ombudsman mag zich alleen met bestuursorganen bezighouden, maar het 'Huis' gaat zich ook bemoeien met andere organisaties en het bedrijfsleven. Maar ach, wat maakt het uit in ons Schurken Regime waar dagelijks corrupte zaken-rechters wetten en verdragen negeren om voor grote kapitaalkrachtige organisaties massaal eenvoudige burgers letterlijk kapot maken. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Media Censuur, 
Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Volksverlakkerij, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak.

Dit bericht is via een link doorgezonden naar de SP.