vrijdag 29 januari 2016

Opnieuw bewijzen: Rechtspraak door en door Corrupt!

Lees het klaagschrift, het ontvangstbewijs, het vonnis én vooral de 7e alinea van de klachtafhandeling en constateer zelf hoe criminelen bij de Nederlandse 'Rechtspraak' de goedwillende burger ten voordele van de heersende klasse kapotmaken! Dagelijks, massaal, in alle arrondissementen

De meeste Nederlanders zijn onwetend over wat er zich, elke dag, in de Nederlandse rechtszalen (in civiele zaken tussen 'groot' en 'klein) afspeelt omdat de volksverlakkende, dus criminele media, zoals de NOS, Telegraaf, RTL, 'Pauw' enz.
het onderworpen Nederlandse volk indoctrineert en dom houdt.


Schaamteloos zet de Amsterdamse Rechtbankpresident
mr. Henk Naves, zijn handtekening onder een valse, misdadige klachtafhandeling.


Klachten
Klokkenluider Nico van den Ham die voor het melden van vele misdrijven van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek door kantonrechter mensenrechtenschender, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal zonder hoor
en wederhoor, dus zonder rechtszitting uit zijn woning is gezet, diende 
op 30 november 2015 om 15.35 uur in persoon klachten in over de Amsterdamse kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal. Nico van den Ham gaf het klaagschrift tegen ontvangstbewijs af aan de centrale balie van de Amsterdamse rechtbank.
Zie daarvoor het gedateerde, tijd genoteerde >>> 
ontvangstbewijs.
Hier het volledige 7 bladzijden tellende >>> Klaagschrift.

Vonnis
Een week later, op 7 december 2015 zou er vonnis worden gewezen, zo had rechter crimineel mr. C.L.J.M. de Waal eerder beslist. Klokkenluider Nico van den Ham is niet door De waal gehoord, een complete dagvaarding die aan de wettelijke eisen voldoet ontbrak en er is geen rechtszitting geweest. Nico van den Ham heeft de laffe Justitiële Criminele Mensenrechtenschender mr. De Waal, die Nico zijn leven nog meer verwoest heeft, dan dat het door de 7 jaren durende klokkenluidersvervolging die hij reeds heeft moeten doorstaan al was verwoest, niet in de ogen kunnen kijken. 


Interne Postbezorging
Om het anderhalve uur wordt de aan de centrale balie van de Amsterdamse rechtbank persoonlijk afgeleverde post opgehaald en aan de verschillende sectoren van de rechtbank afgeleverd zo weten wij. Wij vermoeden nu dat klassen-rechter mr. De Waal met zijn medewerkers onmiddellijk na het afleveren van het klaagschrift aan de slag zijn gegaan om een vonnis (bij vervroeging) in elkaar te flansen. Want de andere dag al, op 1 december 2015 ontving Klokkenluider Nico van den Ham het vonnis.
Op het vonnis staat bovenaan vermeld (bij vervroeging). Zie hier het >>> 
Vonnis.

Rechtbank president mr. Henk Naves
Nadat de 63 jarige Nico van den Ham voor het melden van misdrijven van de Amsterdamse Misdaadorganisatie Woningcorporatie Stadgenoot, voor straf daarvoor, op nazi-achtige wijze op last van crimineel mr. C.L.J.M. de Waal zonder hoor en wederhoor, dus zonder rechtszaak dakloos is gemaakt, ontving Nico per e-mail de >>> Klachtafhandeling. Hier is opnieuw te zien hoe de criminelen elkaar de handen boven het hoofd houden, over rechtbankpresident mr. Henk Naves zijn overigens talrijke gelijksoortige klachten. Of het nou een rechtbankpresident, een politieagent, psychiater, jeugdzorgmedewerker of een advocaat betreft, stuk voor stuk zijn ze getraind en opgeleid om elkaars vuile belangen op een samenhangende, georganiseerde wijze af te dekken. Maar als je dat denkt of op internet publiceert ben je een complotdenker en wordt de psychiater op je af gestuurd in onze verkapte Schurkenstaat.

Vervalsen
Schaamteloos en gewetenloos plaatste de corrupte rechtbankpresident mr. Henk Naves, zijn handtekening onder de misdadige valse klachtafhandeling.
Een klachtenafhandeling waarin de klachten wel benoemd worden, maar alleen om het papier vol te krijgen zodat het nog wat lijkt. Inhoudelijk wordt er niet of nauwelijks op de klachten ingegaan. De klacht wordt afgewezen omdat het klaagschrift is ingediend nadat het vonnis is uitgesproken zo staat het opgeschreven. Het vonnis is daarvoor (bij vervroeging) openbaar uitgesproken in een achterkamertje, snel na het indienen van het klaagschrift in elkaar geflanst en de datum is zoals iedereen kan zien, door lands grootste meeste leed, ellende en verdriet veroorzakende criminele organisatie vervalst!

Gezapig
En zo wordt de meest gezapige Jan met de Pet kapot gemaakt, massaal, elke dag weer opnieuw in alle arrondissementen. De reguliere media zwijgt.
Het reeds genaaide en/of wakkere volk typt zich een laag eelt op de vingers die zijn weerga niet kent. Verder laat het zich alles welgevallen.
Zelfs als hun eigen kind d.m.v. een beslissing van een corrupte rechter voor heel veel judasgeld, bij hen is >>> weggeroofd! 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Kinderroof, Jeugdzorg, Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Volksverlakkerij, Mensenrechtenschendingen, Media-Censuur, Klassenrechtspraak.