maandag 11 januari 2016

Nico van den Ham over Asielzoeksters, andere Mensen, Dieren, 'Rechters' en Deurwaarders

Asielzoekers
In verhouding tot de bezoekersaantallen op deze site gebeurt het sporadisch, maar het gebeurt. Felle reacties van een enkeling die vind dat ik en/of onze redactie niet mag schrijven over het feit dat asielzoekers zo gauw ze het land binnenkomen recht hebben op gratis onderdak, gratis eten, vaak gratis openbaar vervoer, gratis zorgverzekering, geen eigen bijdrage voor de zorg hoeven te betalen, gratis tandarts, gratis Wifi, gratis vispassen, gratis alle nodige hulp enz. enz. enz., terwijl Nederlanders (ook van allochtone afkomst) die buiten hun schuld door misdadig deurwaarderstuig de straat op zijn gekwakt (50 woningontruimingen per dag) het helemaal zelf uit mogen zoeken. 'Jij mag de situatie van asielzoekers niet vergelijken met die van (in de shit zittende) Nederlanders' is dan het verwijt.
Wat voor een ge-discrimineer is dat vragen wij ons af. 


Vergassen

Tevens mag ik de abjecte werkwijzen van Crimineel Zwart Toga Tuig niet vergelijken met de Nazie praktijken onder het regiem van Adolf Hitler. Zie daarvoor het eerdere artikel van onze staatsmisdaden-redactie: 'Gelijkenis deportatie Joden 1940-1945 met Nederlandse situatie nu, door Nico van den Ham wel degelijk terecht' (klik daarvoor >>> hier). Vergelijken mag dus niet van een enkeling, terwijl wij toch echt vinden dat criminele klassen-rechters ook in deze periode geen 50 gezinnen per dag, ten voordele van misdaadgroepen zoals woningcorporaties, banken en ander groot-graaituig, ongestraft de straat op mag kwakken. Voor velen is de daarop volgende ellende en leed namelijk niet te overzien en in vele gevallen zijn er bijna geen
>>> opties meer voor deze mensen. Ik maakte daarom ook de vergelijking tussen het gas wat in de periode '40 '45 in de gaskamers van de Moffen werd gebruikt en Heliumgas in dit >>> artikel.


Beschaafde landen
Regeringen van een aantal Europese landen, die in tegenstelling tot onze regering ons eigen Corrupte Schurken Regime nog wel enigszins gevoel in hun donder hebben en wél weten wat het woord beschaafd betekend, hebben gelet op de huidige situatie dan ook een verbod uitgevaardigd inzake het ontruimen van woningen.  

Volks taalgebruik 
Ik krijg op het onverbloemde taalgebruik (wat een zeer bewuste keus is en wat absoluut niets met schelden te maken heeft) op deze site en mijn vergelijkingen af en toe een negatieve reactie. Die enkele (felle) reacties zijn gelet op de bezoekers aantallen van deze site te verwaarlozen. Maar ik zou nog geen knip voor de neus waard zijn als ik niet zou nadenken over datgene wat mij door die enkelingen wordt verweten. Dat heb ik dan ook gedaan. Hieronder mijn conclusie en mijn mening daar over.

Respect

Alle levende wezens worden door mij in de eerste instantie gerespecteerd. Dieren zonder ook maar enige uitzondering! Mensen, zwart, wit, geel, dik, dun of als ze er uit zien als een varken, maar ook een varken een hond, kat of wat voor een dier dan ook. Alles wat pijn kan lijden en gevoel in zijn donder heeft, daar kom ik voor op!
Ook kom ik voor mij zelf op. Daar ga ik mee door tot het niet meer kan. Ik blijf de feiten gewoon benoemen en als er iets absoluut te vergelijken valt inzake eerdere misdaad (nazi) praktijken dan zal ik dat absoluut doen. Het is niet de bedoeling om andere slachtoffergroepen daarbij te kwetsen, maar het is wel noodzakelijk om aan te geven dat er in dit Schurkenland nog velen lopen die te vergelijken zijn met Nazi's en NSB'ers. Veel medemensen lijden daar enorm onder en velen gaan daar aan kapot, maar dat zal het tuig een zorg zijn. De reguliere media zwijgt. 


Door Nico van den Ham i.s.m. de Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Staats-misdrijven tegen eigen bevolking, Moord, Volksverlakkerij
Mensenrechtenschendingen, Media-Censuur, Klassenrechtspraak.