KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 6 november 2015

Column over Klassen- Rechtspraak week nr. 45 - 2015


Hoe criminele klassen rechters, in civiele zaken, massaal simpele burgers kapotmaken voor hun elite vrienden.

 Enkele voorbeelden. (deel 1)

Afscheepzinnen
Gedaagden, in geschillen met een veel grotere tegenpartij die schriftelijk klachten indienen over bijvoorbeeld abjecte werkwijzen van rechters, raadsheren of ander gerechtelijk personeel, krijgen van de rechtspraak daarop meestal een schriftelijk antwoord met slechts enkele (standaard) afscheep zinnen. Veelal zeer korte, op arglistige wijze opgestelde afwimpelende, antwoorden die nagenoeg altijd in het belang van de grote heersende tegenpartij zijn.

Klachten

Het gaat dan over (schriftelijke) wrakingsverzoeken, klachten over het niet mogen inzien van het eigen dossier, klachten over een dagvaarding die niet aan de wettelijke eisen voldoet of het ontbreken van het verplichte proces verbaal van een rechtszitting enz. enz. De gedaagde, meestal een eenvoudige burger, heeft vaak eerst lang nagedacht en het een en ander uitgezocht of uit laten zoeken, voordat hij of zij zijn betooggronden zo zorgvuldig mogelijk in zijn of haar klaag- of verzoekschrift opschrijft. Zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk, want het gaat immers vaak om beslissingen die de rechter neemt die bepalend zijn voor het verdere verloop van het leven van diegene die zo veel werk van zijn of haar klaagschrift heeft gemaakt.

Pleitnota
Hetzelfde geldt voor door de gedaagde secuur opgestelde pleitnota’s die ter zitting worden voorgelezen en meestal ook nog worden overhandigd aan de rechter(s) of raadsheren. Een daarop volgend vonnis van de rechtbank of gerechtshof bestaat gewoonlijk wel uit wat meerdere zinnen dan in een reactie op een klaagschrift of verzoek, maar de hiervoor genoemde afscheepzinnen die ook meestal in zo’n (eind)vonnis staan vermeld, zijn vaak juist die zinnen die allesbepalend zijn.
 
Beleving
De 'klap in het gezicht' voor diegenen die als antwoord op zo veel werk, op deze abjecte wijze meedogenloos afgepoeierd worden komt hard aan. Afscheepzinnen waar termen in voorkomen zoals 'in uw beleving', of:  'in uw boosheid daarover meent u', maar ook: 'is niet voldoende onderbouwd', enz. enz.
Schaamte- geweten- en meedogenloos worden de zorgvuldig opgestelde, steekhoudende argumenten in klaagschriften, verzoeken of pleitnota’s middels een paar van die afscheepzinnen door rechters of raadsheren op een valse wijze van tafel geveegd.
 
Waan
Met zo’n afscheepzin, waarin bijv. de term;  'In uw beleving' voorkomt, poeiert zo’n rechter of raadsheer, gebruik makend van zijn of haar bedrieglijke intenties, zijn slachtoffer ten voordele van de grote tegenpartij schaamteloos en zonder enig menselijk gevoel af. Dit, door te suggereren dat diegene waaraan het gerechtelijk antwoord/schrijven is gericht, knettergek is en hij of zij daardoor een onjuiste voorstelling van de werkelijkheid heeft en dat vervolgens in zijn of haar klaagschrift heeft opgeschreven. Hetzelfde geldt voor een ander ook door de rechtspraak veel gebruikt zinsdeel: 'in uw boosheid heeft u ervaren dat…..'  waarmee zo’n rechter of raadsheer dan ook weer ten voordele van de grote heersende tegenpartij, de realiteit van zijn slachtoffer (de gedaagde) op arglistige wijze omzet in een waan die veroorzaakt zou zijn door zijn of haar boosheid. 

Onvoldoende onderbouwd
'Voorts is de rechtbank/het hof van oordeel, dat u uw standpunt onvoldoende heeft onderbouwd' is ook één van de veel door de rechtspraak gebruikte afscheepzinnen. Het verweer van een gedaagde wordt dan zo in het voordeel van een grote tegenpartij in één zo'n zin van tafel geveegd. Ook al heeft de verweerde nog zo’n uitgebreid steekhoudend verweer opgesteld, hij of zij zal het met die ene zin moeten doen, want uitleg waarom het standpunt niet genoeg is onderbouwd wordt meestal niet gegeven.

Liegen
Tevens wordt er door rechters en raadsheren stelselmatig naar wetsartikelen gewezen, waarin men dan valselijk stelt dat er het een en ander in dat wetsartikel zou zijn bepaald, dat het maakt dat het uitgebreide betreffende klaag- verweerschrift of pleitnota van de eenvoudige 'Jan met de Pet' als volstrekt waardeloos kan worden bestempeld. Valselijk, want als die 'Jan met de Pet' dan de moeite neemt zo’n wetsartikel goed te bestuderen, of door een deskundige laat bestuderen, blijkt maar al te vaak dat de verwijzing naar dat wetsartikel een grote misleiding te zijn. Het bepaalde in het betreffende wetsartikel, blijkt dan heel ergens anders over te gaan dan wat zo´n rechter daarover in zijn schrijven aan zijn slachtoffer heeft voorgelogen.

Advocaten

Tientallen malen heb ik het bovenstaande voorgelegd aan even zovele advocaten. Sommigen daarvan geven mij schoorvoetend gelijk, door bevestigend ja te 'schudden' of te 'knikken' en er bij te mompelen 'dat het nu eenmaal zo gaat'. Ook wordt het massale gerechtelijke gesjoemel vaak afgedaan met: 'ook rechters maken fouten'. Daarop weer antwoorden dat rechters dan wel verdomd veel fouten maken heeft geen zin. Advocaten willen graag vrienden blijven met rechters en zijn daardoor eigenlijk helemaal geen advocaten!


Smeerlapperij

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een klein gedeelte van de talrijke vuile methoden die criminele rechters en raadsheren hanteren om 'Jan met de Pet', voor hun elite vrienden, de heersende partijen, kapot maken. Al deze hierboven vermelde smeerlapperij en nog vele andere voorbeelden die ik in mijn volgende wekelijkse Column over Klassen- Rechtspraak aan de orde zal stellen heb ik zelf meegemaakt. Dit in mijn eigen gerechtelijke procedures, maar ook bij die van vele anderen die ik heb bezocht en mij in heb verdiept.

Regie van het leven
Mijn volgende column volgende week vrijdag is onder voorbehoud. Ik heb de regie van mijn leven vanwege onder andere al dit bovenstaande vermelde gedoe, wat ook op mij wordt toegepast, niet in eigen beheer en weet daardoor dus niet wat er ondertussen met mijn persoon gaat gebeuren. Ik heb al het bovengemelde zelf meegemaakt en ook bij rechtszittingen van vele anderen gezien. Schriftelijke bewijzen dat het (massaal) zo gaat zoals ik hierboven beschrijf kan ik overleggen.
De gecensureerde-misdadige volksverlakkende staatsmedia zwijgt!
Wat een Schurkenland!


Door Nico van den Ham en Henk Faasen