KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 20 juli 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT! deel 4

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.


NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling

Lees en huiver!  
Terugblik
In >>> deel 1  heb ik de aanleiding van de beestachtige jarenlange klokkenluider- vervolging die op mij wordt toegepast beschreven. In >>> deel 2 beschreef ik o.a. het massale justitiële gesjoemel met het verplichte proces-verbaal van de terechtzitting, waardoor vele vonnissen nietig zijn. Advocaten grijpen niet in en bewijzen zo dat zij corrupt zijn en deel uit maken van het misdadige Nederlandse rechtssysteem.
In >>> deel 3 toonde ik o.a. aan dat misdaadgroepen zoals woningcorporatie's, misdaadbanken en ander graaituig, straffeloos misbruik kunnen maken van de rechtsspraak om haar vuile doelen, ten koste van Jan met de Pet, te bereiken.

Tevens legde ik deel 3 opnieuw de nadruk op de oplichtingspraktijken van advocaat
mr. Bianca Meijer van het kantoor Van Doorn cs te Amsterdam en vergeleek ik het vergassen van Joden in de periode 1940-1945 met het vermoorden van niet Joden en eventueel weer nieuwe Joden op een andere wijze in 2015. Lees, huiver en wees gewaarschuwd!


Hoger beroep
Hieronder ga ik verder met de voorbereidingen van het hoger beroep dat ik heb ingesteld, nadat ik de in deel 2 beschreven rechtszaak had verloren. Ik ben veroordeeld door de corrupte klassenrechter mr. R.H.C. Jongeneel tot het betalen van het voor mij buiten- proportionele bedrag van bijna 12.000 euro, dwangsom en proceskosten voor deze website. Onmiddellijk nadat ik door mr. R.H.C. Jongeneel was veroordeelt tot het weghalen of aanpassen van mijn artikelen over de criminele werkwijzen van misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek ben ik in hoger beroep gegaan. TV grachtengordeladvocaat advocaat Otto Volgenant kondigde aan dat hij mij verder niet bij wilde staan. Wel heeft mr. Volgenant nog weken lang telefonisch aangedrongen artikelen over die over misdaadgroep Stadgenoot en haar kliek gaan van de site te halen.
Mr. Otto Volgenant zweeg over het verplichte >>> proces-verbaal van de zitting dat niet is opgemaakt en gaf daar mee aan, dat hij deel uitmaakt van het corrupte Nederlandse rechtssysteem. 


Memorie van Grieven

De in >>> collusie gespecialiseerde advocaat mr. Bianca Meijer heeft mij woningcorporatie Stadgenoot ook bijgestaan in de hoger beroep procedure die ik heb ingesteld betreffende de zaak waarin de misdaadgroep en haar kliek eist dat deze website voorgoed van internet gehaald wordt en ik ook niet op andere social media publiceer over wat mij is overkomen. Een advocaat moet dan in zo'n hoger beroep zaak vóór een bepaalde datum de memorie van grieven inleveren. Mr. Meijer was dat 'vergeten'. Ik heb toen zelf actie bij het gerechtshof moeten ondernemen (iets wat mij later door de raadsheren werd verboden) om een week uitstel voor dat inleveren te krijgen. Mevrouw de advocaat zat op die uiterste dag van inleveren in Knokke (België). Of Meijer het inleveren opzettelijk, dus in het voordeel van mijn tegenpartij was vergeten kan ik niet bewijzen. Maar het vergeten past wel exact in het patroon van de verrotte werkwijze van advocaat Meijer die er, tot in de kleinste details, alles maar dan ook alles aan heeft gedaan om mijn zaak, in het voordeel van mijn tegenpartij
>>>
in het honderd te laten lopen! 

Voorbereiding hoger beroep- zitting 
De voorbereiding op de hoger beroep zitting verliep uiterst chaotisch. De op dat moment nauwelijks te beschrijven geïntensiveerde terreur die de criminele organisatie woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek op mij toepaste was nagenoeg onbeheersbaar. De hiervoor beschreven andere 3 rechtszaken die de misdaadgroep op valse gronden tegen mij had aangespannen. De stalkende door Stadgenoot ingehuurde >>> gemeentepsychiaters die mij voor de 6e keer benaderden en, zoals dat vrijwel altijd met klokkenluiders gaat, met >>> dwangverpleging in een psychiatrische inrichting dreigden. De huur van mijn woning werd op dat moment ook nog eens opgezegd en een levens ontwrichtende renovatie in en om mijn woning maakten het, dat er nauwelijks tijd overbleef voor de voorbereiding van de komende rechtszaak.

Bespreking advocaat Meijer
    

Kort voordat het hoger beroep diende op 5 december 2014, had ik eerst een bespreking op het kantoor van de advocaat. Advocaat Meijer stelde tot mijn grote ergernis de besprekingen over komende rechtszaken altijd uit tot het laatste moment.
Tijdens die bespreking voerde ik meerdere punten aan die ik op de zitting van 5 december 2014 aan de orde wilde brengen. Ik had heel veel tijd besteed, want zo eenvoudig is het niet, om jurisprudentie te vinden betreffende vergelijkbare zaken waar de gedaagde was vrijgesproken. Advocaat Bianca Meijer was het er mee eens dat ik zeer sterke punten in het voordeel van mijn zaak in de betreffende jurisprudentie had gevonden en zou de door mij opgespoorde wellicht doorslaggevende feiten in haar pleitnota verwerken. Vooral dat laatste goed onthouden, als u werkelijk wilt weten hoe intens, gemeen, crimineel en verrot een advocaat kan zijn! Wat verderop in dit artikel kom ik op de jurisprudentie terug.


Concept Pleitnota
Één dag na de bespreking ontving ik een flut-concept pleitnota van mr. Bianca Meijer.
De pleitnota van advocaat Meijer was een slap aftreksel van de pleitnota van de grachtengordel-TV advocaat mr. Otto Volgenant. Volgenant heeft, zoals ik al heb beschreven in deel 2 van 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT!', mij tijdens deze zaak in eerste aanleg bijgestaan. Mr. Volgenant moest mij bij staan omdat de orde van advocaten hem daartoe had verplicht. Mr. Otto Volgenant weigerde vervolgens om mij bij te staan in het vervolg op die zaak, het hoger beroep. Allemaal aanwijzingen dat advocaten onder druk worden gezet en bedreigd worden door corrupte rechters die >>> civiele zaken (meest tussen groot en klein) behandelen. Rechters die alleen maar rechter zijn om de heersende klasse te dienen.
Niet alleen aanwijzingen, maar ook de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is maar een regelrecht veel leed en elende veroorzakend Schurken Regime in deel 2, 4, 5, 6 en 7 van 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSTAAT.


Jurisprudentie
Collusie-advocaat mr. B. Meijer had de door mij met veel moeite opgezochte jurisprudentie ook in haar concept-pleitnota vermeld. Mr. Meijer had aan mijn met veel moeite opgezochte feiten slechts één zin besteed, citaat; 'Van den Ham verwijst hierbij naar vast jurisprudentie, waaronder het vonnis van xxxxxx'. Verder niets, geen zaak nummer, geen uitleg, niets. Geen rechter die daar naar kijkt! Maar het wordt nog erger! Veel erger!

Advocaat Bianca Meijer verstopte zich 
Er waren slechts nog een paar dagen te gaan voordat de rechtszaak zou beginnen en in die paar dagen hield advocaat mr. Bianca Meijer zich schuil. Vele malen heb ik het corrupte, gemene advocaten-kreng telefonisch proberen te bereiken, maar telkens werd ik door de telefoniste met doorzichtige smoesjes aan het telefoon lijntje gehouden.
Ik kreeg haar de enkele dagen voor mijn belangrijke rechtszaak niet meer te spreken. Meijer was daarvoor altijd heel makkelijk te bereiken. 


Pleitnota enkele uren voor de rechtszaak
Op de avond voor de de rechtszaak kreeg ik, vlak voor de sluitingstijd van het kantoor waar mr. Meijer werkt, een mail met een bijlage. De bijlage betrof de uiteindelijke pleitnota voor de rechtszitting die de volgende dag 's morgens zou plaatsvinden.
De corrupte meester in de rechten had het hierboven vermelde citaat inzake de jurisprudentie, in het voordeel van misdaadgroep Stadgenoot veranderd in, citaat; 'Van den Ham verwijst hierbij naar vast jurisprudentie omtrent preventieve censuur'.
Weer geen zaaknummer en opnieuw geen verdere uitleg of verwijzing. Een kort summier zinnetje inzake belangrijke allesbepalende jurisprudentie in een pleitnotitie. Bovendien had het justitiële loeder nu de naam van de gedaagde, een bekende Nederlander, die nog wel in de concept pleitnota vermeld stond, ook nog eens weggelaten.
Maar er is nog meer!


Advocaat Bianca Meijer wilde niet op de zitting komen!
Op van de zenuwen en in extreme wanhoop heb ik die avond voor de rechtszitting veel Amsterdamse advocaten opgebeld met de vraag of zij het privé nr. of het mobiele nr. van Bianca Meijer hadden en zo ja, of zij haar dan wilden vragen mij te bellen. Een advocaat hoort ten alle tijde zijn/haar mobiele nr. aan zijn/haar cliënt te verstrekken! Zo niet, absoluut niet mee in zee gaan! Ik moest mr. Meijer te spreken krijgen en dat was niet alleen omdat Meijer in het voordeel van misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot, waarvan het voor mij nu wel heel duidelijk was, dat zij daar voor werkte, mijn zorgvuldige bij elkaar gezochte jurisprudentie naar de verdommenis had geholpen. Dat was ook omdat de valse Toga meester in haar e-mail aankondigde, citaat;  'ik zal maandag tussen 10.45 u en 11.00 uur op het gerechtshof aanwezig zijn'.
De rechtszitting was de volgende ochtend,
vrijdag 5 december om 11.00 uur!!! 
Allemaal in onze keurige 'Rechtstaat Nederland'. 

Door Nico van den Ham

Morgen in deel 5 van 
'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSTAAT. het ontslag van advocaat Meijer aan het begin van de rechtszitting en de wraking van volledige geheime Hof.

Bezoek ook de 2e  Nationale Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu
.