KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 19 juni 2015

HELE AVOND TV UITZENDTIJD VOOR TARIK Z. | NOS

De hoogbegaafde Tarik Z. had maar een doel,
goedgelovige kijkertjes waarschuwen voor de
 gecensureerde volksverlakkende staats-NOSSpeelgoedpistool
Tarik Z. wordt verdacht van het in bezit hebben van een verboden speelgoedpistool, gijzeling en bedreiging. Tarik is, zo is uitgezocht hoogbegaafd!
Ook een super intelligente doet domme dingen en zo drong Tarik op 29 januari j.l. met een speelgoedpistool de studio van de staats- NOS binnen, gijzelde een beveiliger en eiste zendtijd op waarin hij o.a. wilde vertellen (en dat was dan weer niet dom) hoe de gecensureerde staats- omroep het goedgelovige klootjesvolk meerdere malen per dag op misdadige wijze massaal voorliegt.
 

Vandaag Stond Tarik Z. voor zijn TV optreden terecht in de rechtbank Lelystad.

Geen slimme opmerking 
Tarik maak zich zorgen voor als hij na zijn straf 'weer buiten' komt, vertelde hij aan de rechters aan het begin van de zitting. 'Ik heb nog maar het topje van de ijsberg verteld, mensen zullen nieuwsgierig zijn naar de grootschalige manipulatie van de NOS.' zo verklaarde Tarik. 'Ik heb nog steeds een enorme drang om bepaalde dingen naar buiten te brengen' vertelde Tarik er nog bij en dat was voor een hoogbegaafde nou weer niet zo'n slimme opmerking.
Tarik zou inmiddels moeten weten, dat boodschappers van verifieerbare waarheid in ons schurken-regime door de zwarte maffia meedogenloos he-le-maal kapot worden gemaakt. Zo'n opmerking kan hem dan ook zo maar een paar jaar extra lik opleveren.

NOS Journaal
Tarik wilde ter zitting nog wel wat schokkende punten over de NOS vertellen.
Volgens de wet is de rechter verplicht de motieven van de verdachte zijn daad te onderzoeken, dus zou het normaal en rechtvaardig zijn als Tarik hierover het een en ander ter zitting had mogen vertellen. Maar, dat wilde de staats-NOS niet en daarom staken de rechters de zwarte toga belangenbehartigers van de NOS daar een stokje voor. Wel kon Tarik nog verklaren, dat er vaak mensen worden geëlimineerd die te veel weten. (Gepubliceerde voorbeelden daarvan genoeg, op deze en andere ongecensureerde website's. redactie).


Psychiaters 
Zoals dat gebruikelijk is bij goedwillende klokkenluiders, had het OM een paar corrupte staats-psychiaters de opdracht gegeven Tarik te onderzoeken. Maar een stoornis konden de zielenknijpers nog niet vaststellen bij Tarik, want Tarik moest eerst nog in het openbaar berecht worden. Iedereen zou dan kunnen zien dat Tarik niet gek is en de psychiaters alleen maar doen wat hen door de staat wordt opgedragen.

Later voor gek verklaren
Volgens de officier van justitie, verklaren veel deskundigen dat de symptomen die Tarik al jaren heeft (daar hebben we het al), voorboden zijn van van een ernstige stoornis. De overheids-psychiaters worden dan ook door justitie achter de hand gehouden om Tarik tijdens zijn gevangenisstraf, als hij dus niet meer in het openbaar zal verschijnen en dus vrijwel niemand het meer ziet, alsnog voor gek te kunnen verklaren.

Daar hebben de zielenknijpers alle tijd voor, want het OM eist vier jaar gevangenisstraf waarvan een jaar voorwaardelijk. Verder moet Tarik daarna volgens het OM onder toezicht worden gesteld van de reclassering. Uitspraak over veertien dagen.

Hele avond TV zendtijd voor Tarik Z. 
Wij van de redactie van deze website, willen dat Tarik alsnog zendtijd op de TV krijgt om te vertellen wat hij wilde vertellen. Dat zou gelet op de huidige situatie inzake de onophoudelijke veel leed en ellende veroorzakende staats-smeerlapperij voor Jan met de Pet in dit Schurkenland wel zo eerlijk zijn. Wij weten niet of Tarik Z. ook op de hoogte is van de immense corruptie ten voordele van grote bedrijven en organisaties in het civiel recht, want ook daarover zou hij dan tijdens zijn televisie-uitzending een boekje kunnen open doen.
Een hele avond  Tarik Z. op TV !!! 


Door onze rechtbankverslaggever Frenk Bouwhuis en bewerkt door onze waarheidscommissie. 

Na de zitting in Lelystad is onze redactie door onbevestigde bronnen medegedeeld, dat ons verkapte schurken-regime Euro's heeft vrijgemaakt om extra doofpotten aan te schaffen. Alle staatsmeerlapperij die Tarik bekend had willen maken, kan niet meer in de bestaande staats-doofpotten worden gepropt omdat die overvol zitten.