KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 21 december 2015

Oorlog tegen groot deel Nederlandse bevolking

Oorlogsmentaliteit
Tegen een groot deel van de Nederlandse bevolking woedt een oorlog die zijn weerga niet kent. Helaas is van de strijdlust die het Nederlandse volk tijdens de oorlog
1940-1945 toonde weinig meer over. En dat terwijl we nu met criminelen te maken hebben die de zelfde mentaliteit in zich hebben en dezelfde werkwijzen er op nahouden als de Nazi's en de NSB'ers van destijds! En kom nou niet met het verhaal dat ik die oorlog er niet bij mag halen, want onze mede- mensen worden ook nu, net als onder het bewind van >>> Adolf Hitler, uit hun woningen gesleurd, kinderen worden op meedogenloze wijze bij hun ouders weggeroofd enz., enz. De reguliere volskverlakkende media zwijgt en erger nog, de bevolking komt niet in opstand tegen het misdadige staatstuig dat die oorlog tegen ons voert en daarmee meer leed ellende en >>> dood veroorzaakt dan alle burgercriminaliteit bij elkaar.

Gelijk

We hebben het vooral over de onafhankelijke edelachtbare rechters Toga Criminelen van het laatste woord die massaal simpele Nederlandse burgers kapot maakt in opdracht van de heersende kapitale organisaties. In alles wat ik de laatste jaren op deze site inzake de zogenaamde >>> (civiele) rechtspraak én advocaten heb gepubliceerd heb ik meer dan gelijk gekregen. Helaas!

Strijd
Bij mijzelf is inmiddels op meerdere fronten onherstelbare schade aangericht door o.a. de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek waaronder o.a. >>> staatscrimineel rechter C.L.J.M. de Waal. Ik ga daarom uitsluitend nog verder met de strijd als er massaal mensen naast mij gaan staan. Naast mij en niet achter mij, want ik hoef geen eer of erkenningWe moeten blijven schrijven, maar zeker ook gezamenlijk in opstand opstand komen. Ik wil ondanks het >>> gebeurde nog verder met de strijd gaan. Niet voor mijzelf maar vooral nog voor anderen. Aardige onschuldige mensen, kinderen, oudjes en dieren. Voor mij zelf heeft het niet meer zoveel zin. Ik kom er in de volgende artikelen op terug.

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mensenrechtenschendingen, Staats-Misdrijven tegen eigen Bevolking, Moord, Volksverlakkerij, Media-Censuur, Klassenrechtspraak.